Genealogie van Crijn Jansz. Groeneweg


Met dank aan Ferry Rollema, Piet Groeneweg, Robert Schaap, mijn oom Jacob (Sjaak) Groeneweg, Johan de Heij, Ineke Buijs-Groeneweg, Julia Alcorn-Groeneweg en verder aan iedereen die voor aanvullingen en/of verbeteringen heeft gezorgd.

– I –

I Crijn Jansz. Groeneweg(h)

 

 

Zoon:

 

    1.    Ary Krijnsz. (Groeneweg(h)) (Arie Crijnen) * ca. 1599 (woont te Bergschenhoek) † na 27-10-1669 x1 12-03-1628

           Hillegersberg Maritgen Claesdr. † voor 29-01-1639 (oom en voogd: Claes Leendertsz. Hoflant wonende

           Bergschenhoek en Pleuntgen Cornelisdr.) (volgt II)

           x2 10-2/4-3-1640 Hillegersberg Hilletgen Ariensdr. (afkomstig van Zevenhuizen) Uit dit huwelijk een dochter:

           Maritge * 1641 (Bron: ORA Hillegersberg inv. nr. 1824 fol. 202v)

 

 

– II –

 

II Ary Krijnsz. (Groeneweg(h)) (Arie Crijnen) * ca. 1599 (woont te Bergschenhoek) † na 27-10-1669 x1 12-03-1628

    Hillegersberg Maritgen Claesdr. † voor 29-01-1639 (oom en voogd: Claes Leendertsz. Hoflant wonende

    Bergschenhoek en Pleuntgen Cornelisdr.) (van I.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jan Aryensz. Groeneweg(h) * 1628 Hillegersberg (wonende te Bergschenhoek) † tussen 22-02-1674 en

           14-10-1681 x voor 1667 Maartje Jansdr. begr. Hillegersberg 21-03-1699 (aangifte) (Maartje hertrouwt op

           25-10-1681 met Hendrik Corn. de Groot * Zegwaart) (volgt IIIa)

    2.    Job Ariensz. Groeneweg(h) * tussen 1629 en 1630 † tussen 21-01-1684 en 19-09-1688 x Grietje Cornelisdr.

          † na 19-09-1688 (volgt IIIb)

    3.    Cornelis Aryensz. Groeneweg(h) * tussen 1631 en 1632 † na 22-11-1671 (doopgetuige Bergschenhoek)

           x 02-01-1660 Bergschenhoek Aryaentje Ockers * verm. Zevenhuizen ca. 1635 (j. dr. Zevenhuizen) † na 14-9-1681

          (doopgetuige Ned.Ger. te Bergschenhoek deel 1) Mogelijk is Jan Cornelisz. Groenewegh een zoon van Cornelis Arysz.

           Groenewegh. De doop van Jan is niet gevonden) (volgt IIIc)

    4.    Pieter Aryensz. (van der) Koets * Hillegersberg tussen 1635 en 1636

    5.    Ariaentgen Aryensdr. Groeneweg(h) * Hillegersberg ca. 1637 x voor 19-2-1657 (kort voor) Vranck Leendertsz.

           Boot afomstig Zegwaart(zoon van Leendert Meesz. en Dieuwertgen Gerritsdr.)

– III –

 

 

IIIa Jan Aryensz. Groeneweg(h) * 1628 Hillegersberg (wonende te Bergschenhoek) † tussen 22-02-1674 en 14-10-1681

        x voor 1667 Maartje Jansdr. begr. Hillegersberg 21-03-1699 (aangifte)(Maartje hertrouwt op 25-10-1681 met Hendrik

        Corn. de Groot * Zegwaart) (van II.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jan Jansz. Groeneweg ged. Bergschenhoek 03-04-1667 (doopgetuigen: Job Arij Crijnen en Grietje Cornelis)

           x 15-01-1696 Bergschenhoek Maartgen Andriesdr. Roggeven (dochter van Andries Cornelisz. Roggeven en

           Neeltgen Ariendsdr.)

    2.    Maartje Jansdr. Groeneweg ged. 16-12-1668 Bergschenhoek (doopgetuige: Maartje Cornelis) begr. 04-10-1707

           Hillegersberg x 27-01-1702 Bergschenhoek Jan Eldertsz. Dullaart geb. Zevenhuizen † 04-04-1758

           Nieuwerkerk a/d IJssel (zoon van Eldert Maertensz. Dul(laert) en Ariaentgen Jansdr. Vermeer)

    3.    Aryaantje Jansdr. Groeneweg ged. 22-11-1671 Bergschenhoek † na 12-06-1706 (doopgetuigen: Cornelis Arien

           Crijnen en Aryaentje Ockers)

 

 

IIIb Job Ariensz. Groeneweg(h) * tussen 1629 en 1630 † tussen 21-01-1684 en 19-09-1688 x Grietje Cornelisdr.

       † na 19-09-1688 (van II.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Maertje Jobsdr. Groeneweg(h) ged. 07-04-1658 Berkel (van Bergschenhoek: doopgetuigen: Gerrit Arents en

           Maertje Arents) (Niet duidelijk is of Maertje een kind is van Job Arents/Ariens Groeneweg?)   

    2.    Kommertje Joppesdr. Groeneweg(h) ged. 24-05-1665 Bergschenhoek (doopgetuigen: Cornelis Ariens en

           Annitje Gerrebrants)

    3.    Cornelis Joppesz. Groeneweg(h) ged. 09-10-1667 Bergschenhoek (doopgetuigen: Jan Arys Krijnen en Maertje Jans)  

           (begr. Hillegersberg 23-10-1720 (aang. begraven in de kerk en kleed) x 1 28-11-1694 Bergschenhoek

           Leentje Cornelisdr Berckel † voor 13-01-1697

             x 2 13-01-1697 Bergschenhoek Trijntje Aryensdr Hoorenwegh ged. 15-04-1668 Bergschenhoek (doopgetuigen

           IJsbrant Pieters, Neeltje Ariens en Maarten Chielen) † na 04-11-1731 (dochter van Ary Michielsz. Hoornwegh, wonende

           Achterwegh te Hillegersberg en Magdaleentje Pietersdr. Waddinxveen/Wensveen † 14-08-1708 Hillegersberg) (volgt IVa)

 

IIIc Cornelis Aryensz. Groeneweg(h) * tussen 1631 en 1632 † na 22-11-1671 (doopgetuige Bergschenhoek) x 02-01-1660

       Bergschenhoek Aryaentje Ockers * verm. ca. 1635 Zevenhuizen (j. dr. Zevenhuizen) † na 14-9-1681 (doopgetuige

       Ned.Ger. te Bergschenhoek deel 1) (Mogelijk is Jan Cornelisz. Groenewegh een zoon van Cornelis Arysz. Groenewegh.

       De doop van Jan is niet gevonden) (van II.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Maartje Cornelisdr. Groeneweg ged. 04-03-1663 Bergschenhoek (doopgetuigen: Pieter Ockers en Neeltje Ockers).

    2.    Jan Cornelisz. Groenewegh (wonende aan de Berghweg 1674) x1 21-01-1674 Bergschenhoek Macheltgen

           Claesdr. Tas † voor 18-10-1681 Uit dit huwelijk tenminste 3 kinderen

            x2 ondertr. 18-10-1681 Bergschenhoek (weduwenaar) Pleuntgen Cornelisdr. Hoflant † voor 09-08-1693

           (dochter van Cornelis Claesz. Hoflant en Jannetgen Andriesdr.) (volgt IVb)

           x3 09-08-1693 Rotterdam Liedewij Ariensdr. van der Sijde (weduwe van Carel Jansz. v.d. Starre)

 

 

– IV –

 

IVa Cornelis Joppesz. Groeneweg(h) ged. 09-10-1667 Bergschenhoek (doopgetuigen: Jan Arys Krijnen en Maertje Jans)  

      (begr. Hillegersberg 23-10-1720 (aang. begraven in de kerk en kleed) x 2 13-01-1697 Bergschenhoek Trijntje Aryensdr

       Hoorenwegh ged. 15-04-1668 Bergschenhoek (doopgetuigen IJsbrant Pieters, Neeltje Ariens en Maarten Chielen)

      † na 04-11-1731 (dochter van Ary Michielsz. Hoornwegh, wonende Achterwegh te Hillegersberg en Magdaleentje Pietersdr.

      Waddinxveen/Wensveen † 14-08-1708 Hillegersberg)  (van IIIb.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Grietje Cornelisdr. Groeneweg ged. 27-10-1697 Bergschenhoek (doopgetuige: Marijtie Jans) begr. 25-09-1698

           Hillegersberg (aangifte)

    2.    Arij Cornelisz. Groeneweg ged. 26-10-1698 Bergschenhoek (doopgetuigen: Michiel Ariensz. Hoornwegh, Maertje

           Ariensdr. Hoornwegh)

    3.    Job Cornelisz. Groeneweg ged. 11-04-1700 Bergschenhoek (doopgetuigen: Pieter van der Koets, Jannetje
           Hendricks) † na 04-11-1731 x 11-01-1722 Bergschenhoek Annetje Cornelisdr. Buijk † na 04-11-1731 (volgt Va)

    4.    Jan/Johannes Cornelisz. Groeneweg ged. 01-01-1702 Bergschenhoek (doopgetuigen: Maertje Arijens Groeneweg,

           Jan Jans Groeneweg) begr. verm. Hillegersberg (met kleed 1 1/2 gulden) x 20-02-1724 Bergschenhoek Grietje

           Abrahamsdr. Tuynebreyer ged. 10-09-1701 Bergschenhoek begr. 11-03-1772 Hillegersberg (dochter van

           Abraham Cornelsz. Tuynebreyer en Gooltje Aalbrechtsdr. Broekhuysen) (volgt Vb)

    5.    Pieter Cornelisz. Groeneweg ged. 03-06-1703 Bergschenhoek (doopgetuige: Grietje Arijens Horeweg) † 16-09-1773

           Hillegersberg x 30-04-1724 Bergschenhoek Lena Ariesdr. Geneu(g)chelijk (volgt Vc)

    6.    Grietje Cornelisdr. Groeneweg ged. 06-12-1705 Bergschenhoek doopgetuige: Ariaentge Jansdr.) overl. na 14-3-1734

           Berschenhoek).

    7.    Magdaleentje Cornelisdr. Groeneweg ged. 11-09-1707 Bleiswijk (doopgetuige: Annetje Ariaens).

    8.    Maartje Cornelisdr. Groeneweg ged. 05-04-1711 Bergschenhoek (doopgetuigen: Ariaentje Jansdr.,

           Jan Eldertsz. Dullaert)

 

IVb  Jan Cornelisz. Groenewegh  (wonende aan de Berghweg 1674) x2 ondertr. 18-10-1681 Bergschenhoek (weduwnaar)

       Pleuntgen Cornelisdr. Hoflant † voor 09-08-1693 (dochter van Cornelis Claesz. Hoflant en Jannetgen Andriesdr.)

       (van IIIc.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Cornelis Jansz. Groeneweg ged. 19-07-1682 Bergschenhoek (doopgetuigen: Dammis Ariens Groenewegh,

           Neeltie Cornelis Hoflant)

    2.    Johannes Jansz. Groeneweg ged. 13-08-1686 Bergschenhoek (doopgetuige: Neeltje Wouters) (Publ. 2004

           geeft aan 18-8-1685)

    3.    Maria Jansdr. Groeneweg ged. 17-07-1689 Berkel (doopgetuigen: Neeltje Wouters van der Ende,

           echtgenote van Claes Hoflant)

– V –

Va  Job Cornelisz. Groeneweg ged. 11-04-1700 Bergschenhoek (doopgetuigen: Pieter van der Koets, Jannetje
      Hendricks) † na 04-11-1731 x 11-01-1722 Bergschenhoek Annetje Cornelisdr. Buijk † na 04-11-1731

        (van IVa.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Cornelis Groeneweg * 02-06-1726 Bergschenhoek x 24-10-1751 Hillegersberg Neeltie Kerkhof

          * Hillegersberg   (volgt VIa)

    2.   Grietje Groeneweg * 19-10-1727 Bergschenhoek

    3.   Pieter Jobsz Groeneweg * 26-06-1729 Bergschenhoek  x 1 12-09-1751 Jannetie Hemelop * 15-10-1713

          Hazerswoude † 02-12-1791 Kralingen (volgt VIb)  x 2 22-11-1793 Aaltje in ‘t Hout  

    4.   Magdalena Groeneweg * 04-11-1731 Bergschenhoek

 

Vb Jan/Johannes Cornelisz. Groeneweg ged. 01-01-1702 Bergschenhoek begr. 29-06-1765 verm. Hillegersberg 

     (met kleed 1 1/2 gulden) x 20-02-1724 Bergschenhoek Grietje Abrahamsdr.  Tuynebreyer ged. 10-09-1701

     Bergschenhoek begr, 11-03-1772 Hillegersberg (dochter van Abraham Cornelsz. Tuynebreyer en Gooltje Aalbrechtsdr.

     Broekhuysen)  (van IVa.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Cornelis Jansz. Groeneweg ged. 07-12-1724 Bergschenhoek (doopgetuige: Annetje Cornelis Buijk) *21-07-1748

          Hillegersberg Elisabeth/Lijsie Willemsdr. de Brui(j)n ged. 28-11-1723 Hillegersberg (getuige doop: Anna de Bruijn)

          (dochter van Willem Jansz. de Bruijn en Leentje Martensdr. Berckel) (volgt VIc)

    2.   Cornelia Jansdr. Groenewegh ged. 20-10-1726 Bergschenhoek (doopgetuige: Marietje Abrahams Tuinebreyer)

    3.   Golida Jansdr. Groeneweg ged. 16-10-1729 Hillegersberg (getuige: Gooltje Aalbregts (Broekhuysen)) begr. 14-11-1729

          verm. Hillegersberg

    3.   Abraham Jansz. Groenewegh geb. Hillegersberg ged. 11-03-1731 Bergschenhoek (doopgetuige: Neeltie Abrahams)

    4.   Arij Jansz. Groenewegh geb. Hillegersberg ged. 13-07-1732 Bergschenhoek (doopgetuige: Grietie Cornelis Groeneweg)

    5.   Trijntie Jansdr. Groenewegh geb. Hillegersberg ged. 14-03-1734 Bergschenhoek (doopgetuige: Grietie Cornelis Groeneweg)

 

Vc  Pieter Cornelisz. Groeneweg ged. 03-06-1703 Bergschenhoek (doopgetuige: Grietje Arijens Horeweg) † 16-09-1773

     Hillegersberg x 30-04-1724 Bergschenhoek Lena Ariesdr. Geneu(g)chelijk (van IVa.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Cornelis Groeneweg * 01-04-1725 Bergschenhoek

    2.    Cornelis Pietersz Groeneweg * 21-04-1726 Hillegersberg (doopgetuige Grietje Tuijnenbreijer)

           † 24-11-1778 Hillegersberg x 27-02-1746 Hillegersberg Ariaantie Willems Dekker

           * 27-12-1722 Zevenhuizen (volgt VId)

    3.    Arij Groeneweg * 31-10-1728 Hillegersberg (getuige: Maria Geneuglijk)

    4.    Trijntie Groeneweg * 24-08-1732 Bergschenhoek † voor 31-01-1734

    5.    Trijntie Groeneweg * 31-01-1734 Bergschenhoek

    6.    Magdalena Groeneweg * 05-08-1736 Hillegersberg (getuige: Grietie Groeneweg) † voor 13-09-1739

    7.    Magdalena Groeneweg * 13-09-1739 Hillegersberg (getuige: Grietie Groeneweg)

 

 

– VI –

VIa Cornelis Groeneweg * 02-06-1726 Bergschenhoek x 24-10-1751 Hillegersberg Neeltie Kerkhof

      * Hillegersberg (van Va.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Anna Groeneweg * 19-09-1756 Overschie (getuige Magdaleentje Groeneweg)

    2.   Leendert Groeneweg * 08-01-1758 Hillegersberg (getuige Arijaantie Kerkhof)

    3.   Job Groeneweg * 12-08-1759 Hillegersberg (getuige Magdalena Groeneweg) † voor 14-06-1761

    4.   Job Groeneweg * 14-06-1761 Hillegersberg (getuige Magdalena Groeneweg)

    5.   Pietertje Groeneweg * 23-10-1763 Hillegersberg (getuige Arijaantie Kerkhof)

    6.   Pieter Groeneweg * 01-09-1765 Hillegersberg (getuige Arijaantie Kerkhof)

    7.   Arie(ij) Groeneweg *  03-01-1768 Hillegersberg (getuige Magdalena Groeneweg) † 23-04-1819 Hillegersberg (Timmerman) x Willemina

           Leeflang † voor 1830 (volgt VIIa)

 

 

VIb Pieter Jobsz. Groeneweg * 26-06-1729 Bergschenhoek  x 1 12-09-1751 Jannetie Hemelop * 15-10-1713

      Hazerswoude † 02-12-1791 Kralingen (van Va.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Job Pieterse Groeneweg *  27-08-1752 Hillegersberg † 17-11-1815 Kralingen  x 1 08-09-1776 Kralingen

          Maria Jansd Baas * Capelle a/d IJssel? † 20-08-1801 Rotterdam (volgt VIIb)

          x 2 23-08-1806 Hillegersberg Cornelia Kreuniger * Hillegersberg

    2.   Anna Groeneweg * 05-09-1756 Kralingen

 

VIc Cornelis Jansz. Groeneweg ged. 07-12-1724 Bergschenhoek (doopgetuige: Annetje Cornelis Buijk) * 21-07-1748

      Hillegersberg Elisabeth/Lijsie Willemsdr. de Brui(j)n ged. 28-11-1723 Hillegersberg (getuige doop: Anna de Bruijn)

      dochter van Willem Jansz. de Bruijn en Leentje Martensdr. Berckel) (van Vb.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Willem Cornelisz. Groeneweg ged. 30-11-1749 Hillegersberg (getuige: Magdalena de Bruin), begr. 23-10-1807

           Overschie (als Dirk Groenewegh ingeschreven) ondertr./tr. 21-1/13-2-1780 Hillegersberg  Baartje Jacobsdr.

           Hakendoever/Hakerdoever ged. 21-01-1747 Hillegersberg (doopgetuige: Maria Broekhuizen) † 12-07-1816 Hillegersberg

           (dochter van Jakob Gerritsz. Hakendoever en Amerentie Willemsdr. Kerkhof)  (volgt VIIc)

    2.    Johannes Cornelisz. Groeneweg ged. 16-12-1750 Hillegersberg (getuige: Grietie Tuijnebreijer)

    3.    Leendert Cornelisz. Groeneweg ged. 21-05-1752 Hillegersberg (getuige: Trijntie Rozeboom) jong overleden

    4.    Grietie Cornelisdr. Groeneweg ged. 08-09-1754 Hillegersberg (getuige: Grietie Tuynebreijer)

    5.    Leendert Cornelisz. Groeneweg ged. 12-10-1755 Hillegersberg (getuige: Trijntie Rozeboom) jong overleden.

    6.    Leendert Cornelisz. Groeneweg ged. 16-01-1757 Hillegersberg (getuige: Neeltie Prs. (Pietersdr.))

 

VId Cornelis Pietersz Groeneweg * 21-04-1726 Hillegersberg (doopgetuige Grietje Tuijnenbreijer)

      † 24-11-1778 Hillegersberg x 27-02-1746 Hillegersberg Ariaantie Willems Dekker

      * 27-12-1722 Zevenhuizen (van Vc.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Lena Groeneweg * 16-10-1746 Hillegersberg (doopgetuige Lena Geneugelijk)

    2.    Aagie Groeneweg * 19-11-1747 Hillegersberg (doopgetuge Aagie Grotendorst)

    3.    Pieter Groeneweg * 23-11-1749 Hillegersberg † 10-10-1796 Kralingen (doopgetuige Lena Geneugelijk)

            x 26-05-1776 Overschie Neeltje van Hanswij(c)k * 25-11-1753 Hillegersberg † 10-07-1801 Kralingen

            (dochter van Cesar van Hanswijk en Grietje Cornelisdr Schipper) (volgt VIId)

    4.    Willem Groeneweg * 09-01-1752 Kralingen (doopgetuige Ariaantje van Slot)

    5.    Arij Groeneweg * 20-11-1754 Hillegersberg (doopgetuige Lena Geneugelijk)

    6.    Marinus Groeneweg * 20-11-1757 Hillegersberg (doopgetuige Maria Dekker)

    7.    Aagie Groeneweg * 09-09-1759 Hillegersberg (doopgetuige Lena Dekker) † voor 25-12-1760

    8.    Aagie Groeneweg * 25-12-1760 Hillegersberg (doopgetuige Lena Dekker)

    9.    Leendert Groeneweg * 25-11-1764 Hillegersberg (getuige Jannetie Groeneweg)

 

 

– VII –

 

VIIa Arie (ij) Groeneweg * 03-01-1768 Hillegersberg (getuige Magdalena Groeneweg) † 23-04-1819 Hillegersberg (Timmerman)
x Willemina Leeflang † voor 1830 (van VIa.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Cornelis Groeneweg * 30-01-1793 Hillegersberg † 30-01-1879 Rotterdam (Timmerman) x 26-07-1818

          Kralingen Maria Goudsblom * 04-06-1796 Zevenhuizen †  voor 30-01-1879 (dochter van Dirk Goudsblom

          en Lena Groeneweg) (volgt VIIIa)

    2    Jacob Groeneweg * 26-03-1794 Hillegersberg † voor 01-11-1795
    3.   Jacob Groeneweg * 01-11-1795 Hillegersberg † voor 17-11-1798
    4.   Jacob Groeneweg * 17-11-1798 Hillegersberg (Schoenmaker) x 23-05-1830 Bergschenhoek Lena Goudsblom

           * Kralingen (dochter van Dirk Goudsblom en Lena Groeneweg) (volgt VIIIb)

    5.   Neeltje Groeneweg * 01-03-1800 Hillegersberg

 

VIIb Job Pieterse Groeneweg *  27-08-1752 Hillegersberg † 17-11-1815 Kralingen x 08-09-1776 Kralingen Maria

        Jansd Baas * Capelle a/d IJssel? † 20-08-1801 Rotterdam (van VIb.1)


Uit dit huwelijk:


1.   Johannes Groeneweg * 31-01-1779 Capelle a/d IJssel † 14-06-1820 Rotterdam (Sjouwer  Zaagmolenaar) x

          Barendina Hillegonda Boer (volgt VIIIc)
    2.   Jannetie Groeneweg * 04-06-1780 Hillegersberg
    3.   Jannitje Groeneweg * 08-12-1781 Kralingen 
    4.   Jannetje Groeneweg * 01-06-1783 Rotterdam
    5.   Pietertje Groeneweg * 18-07-1784 Kralingen
    6.   Pieter Groeneweg * 18-09-1785 Kralingen
    7.   Neeltje Groeneweg * 20-12-1786 Kralingen
    8.   Pietertje Groeneweg * 06-01-1788 Capelle a/d IJssel
    9.   Job Groeneweg * 01-06-1788 Kralingen
   10.  Cornelis Groeneweg * 03-12-1789 Kralingen
   11.  Cornelis Groeneweg * 22-02-1791 Kralingen † Delft (Timmerman) x  29-11-1818 Hillegersberg Janna

          van Eik * 29-01-1786 Hillegersberg (dochter van Willem van Eik en Neeltje van Hanswijk) (volgt VIIId)
   12.  Arie Groeneweg * 29-06-1793 Kralingen

 

VIIc Willem Cornelisz. Groeneweg ged. 30-11-1749 Hillegersberg (getuige: Magdalena de Bruin), begr. 23-10-1807

       Overschie (als Dirk Groenewegh ingeschreven) ondertr./tr. 21-1/13-2-1780 Hillegersberg  Baartje Jacobsdr.

       Hakendoever/Hakerdoever ged. 21-01-1747 Hillegersberg (doopgetuige: Maria Broekhuizen) † 12-07-1816

       Hillegersberg (dochter van Jakob Gerritsz. Hakendoever en Amerentie Willemsdr. Kerkhof)  (van VIc.1)


Uit dit huwelijk:

 

    1.    Lijsje Willemsdr. Groenewegh ged. 11-02-1781 Hillegersberg (doopgetuige: Lijsje Willems de Bruin)

    2.    Elizabeth Willemsdr. Groenewegh ged. 13-10-1782 Hillegersberg (doopgetuige:Lijsje Jacobs Hakendoever)

    3.    Ammerentia Willemsdr. Groenewegh ged. 30-04-1786 Hillegersberg (doopgetuige:Gerritje Jacobs Hakendoever)

    4.    Cornelis Willemsz.???? Groenewegh ged. 29-11-1789 Hillegersberg  (fout GA R’dam internet???)

    5.    Cornelia Willemsdr. Groen(eweg) * 22-12-1789 Hillegersbergx 07-08-1830 Jan Cornelisz. van der Hoek

             ged. 03-12-1786 Berkel  (Zoon van Cornelia: Cornelis Groen * 18-07-1815 Hillegersberg, vader onbekend)

           (De vroedvrouw gaf hem aan als Groen in plaats van Groeneweg en dit nageslacht noemde zich dan ook Groen en 

           hebben zich ondermeer in Benthuizen gevestigd)

 

VIId Pieter Groeneweg * 23-11-1749 Hillegersberg † 10-10-1796 Kralingen x 26-05-1776 Overschie

       Neeltje van Hanswij(c)k * 25-11-1753 Hillegersberg † 10-07-1801 Kralingen (dochter van Cesar van

       Hanswijk en Grietje Cornelisdr Schipper) (van VId.3)

 

Uit dit huwelijk:


1.   Cornelis Groeneweg * 08-09-1776 Overschie x 23-06-1799 Kralingen Francijntje Lourens Vuijk

          *Kralingen (volgt VIIIe)

    2.   Grietje Groeneweg * 06-01-1779 Hillegersberg
    3.   Seeshart Groeneweg * 14-01-1780 Hillegersberg x 09-09-1810 Kralingen Aaltje Sol * 30-09-1787

          Kralingen † 25-10-1848 Kralingen (dochter van Klaas Sol en Cornelia Buitenweg) (volgt VIIIf)

    4.   Adriaantje Groeneweg * 17-10-1781 Hillegersberg
    5.   Jacobus Groeneweg * 23-07-1786 Rotterdam
    6.   Jacobus Groeneweg * 18-01-1789 Kralingen
    7.   Jacob Groeneweg * 26-01-1793 Kralingen † 23-04-1835 Kralingen (Arbeider, Pakhuisknecht)

           x 18-08-1819 Kralingen Aafje Heus ged 17-02-1799 Kralingen † 30-10-1887 Kralingen

           (dochter van Leendert Heus en Pieternella Verheul) (volgt VIIIg)

 

 

– VIII –

VIIIa Cornelis Groeneweg * 30-01-1793 Hillegersberg † 30-01-1879 Rotterdam (Timmerman) x 26-07-1818 Kralingen

         Maria Goudsblom * 04-06-1796 Zevenhuizen †  vóór 30-01-1879 (dochter van Dirk Goudsblom en Lena Groeneweg)

         (van VIIa.1)


Uit dit huwelijk:

 

    1.   Willemijntje Groeneweg * 06-08-1819 Rotterdam † 25-10-1819 Rotterdam
    2.   Arie Groeneweg * 06-03-1821 IJsselmonde†27-03-1847 IJsselmonde (Winkelier) x 18-05-1844 Johanna

          Linde * ca 1823 Delft (Dochter van Johan Gerard Linde en Gijsje Boele Jelzing) (volgt IXa)
    3.   Leendert Groeneweg * 27-11-1827  IJsselmonde † 05-08-1829 IJsselmonde
    4.   Lena Wilhelmina Groeneweg * 12-02-1833  IJsselmonde † 09-12-1840 IJsselmonde

 

VIIIb Jacob Groeneweg * 17-11-1798 Hillegersberg (Schoenmaker) x 23-05-1830 Bergschenhoek Lena Goudsblom

         * Kralingen (dochter van Dirk Goudsblom en Lena Groeneweg) (van VIIa.4)

 

Uit dit huwelijk:


1.   Arie Groeneweg * 29-05-1831 Bergschenhoek† 22-04-1909 Hillegersberg (Arbeider) x 29-04-1863

         Bergschenhoek Maria Schotte * 20-09-1841 Bergschenhoek  (volgt IXb)
    2.   Dirk Groeneweg * 11-07-1832 Bergschenhoek
    3.   Wilhelmina Groeneweg * 19-01-1834 Bergschenhoek

 

VIIIc Johannes Groeneweg * 31-01-1779 Capelle a/d IJssel † 14-06-1820 Rotterdam (Sjouwer, Zaagmolenaar)

         x Barendina Hillegonda Boer (van VIIb.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Cornelis Groeneweg * 17-10-1803 Rotterdam † 03-06-1819 Rotterdam
    2.   Maria Groeneweg * 07-06-1810 Rotterdam
    3.   Job Groeneweg * 02-01-1812 Rotterdam † 21-01-1812 Rotterdam
    4.   Nicolaas Groeneweg * 25-02-1813 Rotterdam † 24-06-1813 Rotterdam
    5.   Johannes Groeneweg * 05-06-1814 Rotterdam † 05-07-1814 Rotterdam
    6.   Johannes Groeneweg * 13-07-1815  Rotterdam † 14-05-1818 Rotterdam
    7.   Barendina Groeneweg * 27-08-1818 Rotterdam

 

VIIId Cornelis Groeneweg * 22-02-1791 Kralingen † Delft (Timmerman) x 29-11-1818 Hillegersberg Janna

         van Eik * 29-01-1786 Hillegersberg (dochter van Willem van Eik en Neeltje van Hanswijk) (van VIIb.11)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Willem Groeneweg * 19-02-1819 Hillegersberg † 02-08-1846 Hillegersberg (Scheepmaker)
    2.   Job Groeneweg * 09-12-1822 Hillegersberg
    3.   Maria Groeneweg * 20-07-1825 Hillegersberg † 04-04-1876 Rotterdam x Govert Stigter

 

VIIIe Cornelis Groeneweg * 08-09-1776 Overschie x 23-06-1799 Kralingen Francijntje Lourens Vuijk

      * Kralingen (van VIId.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Pieter Groeneweg * 01-01-1800 Kralingen

    2.   Johanna Groeneweg * 16-04-1801 Kralingen

    3.   Neeltje Groeneweg * 06-04-1804 Kralingen † 26-05-1818 Kralingen

    4.   Pietertje Groeneweg * 11-01-1807 Kralingen

    5.   Arie Groeneweg * 11-04-1810 Kralingen † 16-06-1872 Kralingen x Aaltje van Dipte * 26-05-1805

          Kralingen † 22-01-1872 (volgt IXc)

    6.   Pieter Groeneweg * 02-05-1813 Kralingen † 30-05-1818 Kralingen

    7.   Louwrens Groeneweg * 28-11-1816 Kralingen † 18-11-1896 Rotterdam (Baanspinner, Touwslager)

          x 22-10-1836 Kralingen Pietertje van der Pijl * 27-05-1816 Jaarsveld † voor 18-11-1896 (dochter

          van Jacob van der Pijl en  Lijsje Trapma) (volgt IXd)

    8.   Pieter Groeneweg * 12-02-1822 Kralingen (Touwslager) † 16-07-1880 Kralingen x1 25-02-1846 Hillegersberg

          Ariaantje van den Bosch * 30-11-1824 Hillegersberg (dochter van Hermanus van den Bosch en Magteltje Jonker)

          x2 28-05-1851 Hillegersberg Klaasje van den Bosch * 03-02-1820 Hillegersberg (dochter van Hermanus

          van den Bosch en Magteltje Jonker) (volgt IXe)

 

VIIIf Seeshart Groeneweg * 14-01-1780 Hillegersberg x 09-09-1810 Kralingen Aaltje Sol * 30-09-1787 Kralingen

        † 25-10-1848 Kralingen (dochter van Klaas Sol en Cornelia Buitenweg) (van VIId.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Nicolaas Groeneweg * 25-07-1814 Kralingen † 31-08-1879Kralingen (Touwslager) x 30-08-1850 Kralingen

          Lena Schenk * 11-12-1823 Hillegersberg  (Dochter van Willem Schenk en Ariaantje Knoop) (volgt IXf)

    2.   Cornelis Groeneweg * 14-08-1817 Kralingen † 26-03-1821 Kralingen

    3.   Pieter Groeneweg * ca 1819 Kralingen † 29-02-1840 Maastricht (Soldaat bij de derde compagnie van het derde

          bateljon van de derde afdeling infanterie)

    4.   Abram Groeneweg * 30-01-1820 Kralingen † 14-05-1849 Rotterdam (Touwslager) x 29-11-1848 Rotterdam

          Maria Louisa de Vries * 25-08-1827 Rotterdam † 11-03-1910 Rotterdam (Dochter van Leendert de Vries en

          Elisabeth Anthonia op de Kelder) (Maria Louisa hertrouwt met Cornelis Groeneweg zie VIIf) (volgt IXg)

    5.   Cornelis Groeneweg * 07-11-1822 Kralingen † 27-03-1889 Rotterdam (Touwslager, Baanspinner)

          x 12-02-1851 Rotterdam Maria Louisa  de Vries * 25-08-1827 Rotterdam † 11-03-1910 Rotterdam

          (Dochter van Leendert de Vries en Elisabeth Anthonia op de Kelder)(weduwe van Abram Groeneweg zie VIIe)

          (volgt IXh)

    6.   Cornelia Groeneweg * 02-01-1825 Kralingen † 05-05-1826 Kralingen

    7.   Jacobus Groeneweg * 16-08-1827 Kralingen (Touwslager, Raffinadeursknecht, Koopman) x 28-07-1858

          Kralingen Lena  van der Pijl * ca 1825 Willege Langerak (dochter van Jacob van der Pijl en Lijsje Trapman)

          (volgt IXi)

    8.   Cornelia Groeneweg * 20-08-1834 Kralingen

 

VIIIg Jacob Groeneweg * 26-01-1793 Kralingen † 23-04-1835 Kralingen (Arbeider Pakhuisknecht) x 18-08-1819

          Kralingen Aafje Heus ged 17-02-1799 Kralingen † 30-10-1887 Kralingen (dochter van Leendert Heus

          en Pieternella Verheul) (van VIId.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Neeltje Groeneweg * 31-10-1819 Kralingen † 22-07-1836 Kralingen

    2.   Pieternella Groeneweg * 07-03-1821 Kralingen † 25-03-1891 Rotterdam x Izaak van der Meer

    3.   Pieter Groeneweg * 30-03-1822 Kralingen † 17-05-1823 Kralingen

    4.   Leentje Groeneweg * 02-05-1823 Kralingen † 05-12-1836 Kralingen

    5.   Ariaantje Groeneweg * 06-08-1824 Kralingen † 13-12-1893 Rotterdam  x 1 Jan Lagermaat

          x 2 11-02-1885 Rotterdam Willem Rotmans * ca 1825 Rotterdam (Kleermaker) (zoon van Willem

          Rotmans en Anna Everijn)

    6.   Trijntje Groeneweg * 06-01-1826 Kralingen † 16-05-1826 Kralingen

    7.   Trijntje Groeneweg * 26-04-1827 Kralingen † 04-08-1833 Kralingen

    8.   Pieter Groeneweg * 13-03-1829 Kralingen † 16-07-1841 Kralingen

    9.   Cornelia Groeneweg * 06-01-1832 Kralingen † 06-07-1833 Kralingen

   10.  Jacob Groeneweg * 04-05-1833 Kralingen (Touwslager) † 25-07-1872 Kralingen x 18-08-1858 Hillegersberg

          Geertrui den Outer * 08-12-1832 Hillegersberg † 02-11-1913 Rotterdam (dochter van Johannes den Outer

          en Johanna Jongeleen) (volgt IXj)

 

 

– IX –

IXa Arie Groeneweg * 06-03-1821 IJsselmonde†27-03-1847 IJsselmonde (Winkelier) x 18-05-1844 Johanna

      Linde* ca 1823 Delft (Dochter van Johan Gerard Linde en Gijsje Boele Jelzing) (van VIIIa.2)
Uit dit huwelijk:

 

    1.   Cornelis Groeneweg * 18-03-1845 IJsselmonde (Metselaar) x1 Adriana Agatha Loopik † voor 1879

          x2 14-05-1879 IJsselmonde Cornelia van Essen * 18-05-1854  IJsselmonde (dochter van Leonard

          Theodorus van Essen en Geertje Pot) (volgt Xa)

 

IXb Arie Groeneweg * 29-05-1831 Bergschenhoek† 22-04-1909 Hillegersberg (Arbeider) x 29-04-1863

       Bergschenhoek Maria Schotte * 20-09-1841 Bergschenhoek (van VIIIb.1)
Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jacob Groeneweg * 03-11-1865 Kralingen † 14-10-1866 Hillegersberg

    2.    Jacob Groeneweg * 25-09-1867 Bergschenhoek (Bouwkundige) † 05-11-1931 ‘s-Gravenhage x

           26-06-1895 Hillegersberg Aafje van Herk * 08-12-1870 Hillegersberg † 21-07-1939 ‘s-Gravenhage (dochter

           van Adrianus van Herk en Martina Pool ) (volgt Xb)

    3.     Frederik Groeneweg * ca. 1870 Bergschenhoek (Voerman, Bode) x 06-07-1898 Hillegersberg Pietertje

           Koning * 05-05-1877 Bleiswijk (dochter van Mennes Koning en Clasina van Vliet) (volgt Xc)

     4.    Lena Groeneweg * 28-11-1872 Bergschenhoek

    5.    Lena Groeneweg * 20-10-1874 Bergschenhoek † 10-01-1958 Rotterdam x 02-06-1901 Hillegersberg

           Adrianus van Werkhoven * 28-12-1876 Hillegersberg  † 11-03-1927 Hillegersberg (Melkverkoper) (Zoon

           van Anna van Werkhoven)

    6.    Sophia Johanna Groeneweg * 21-01-1877 Bergschenhoek

    7.    Dirk Groeneweg * 06-02-1879 Bergschenhoek

    8.    Sophia Groeneweg  * 06-02-1879 Bergschenhoek

 

IXc Arie Groeneweg * 11-04-1810 Kralingen † 16-06-1872 Kralingen x Aaltje van Dipte * 26-05-1805

      Kralingen † 22-01-1872 (van VIIIe.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Ciena Groeneweg * 27-05-1831 Kralingen x 1 11-06-1856 Kralingen Cornelis Kleijweg * ca 1820

          Hillegersberg (Smid)(zoon van Arie Kleijweg en Antje Verheul)  x 2 29-11-1865 Kralingen Christian Boer

              * ca 1825 Kralingen (Metselaar)(zoon van Dirk Boer en Margje de Groot)

    2.   Jacob Groeneweg * 23-05-1832 Kralingen † 12-09-1916 Rotterdam (Touwslager) x 14-10-1859 Kralingen

          Jansje de* ca 1836 Kralingen † voor 1900 (dochter van Jillis de Winter en Grietje Maartens)

          (volgt Xd)

    3.   Neeltje Groeneweg * ca 1834 Kralingen † 16-04-1904 Rotterdam x 21-12-1859 Rotterdam Hugo Bergsen

          * ca 1836 Brielle (Koetsier) (zoon van Pieter Bergsen en Elizabeth Keegel)

    4.   Cornelis Groeneweg * 09-04-1836 Kralingen † 20-06-1836 Kralingen

    5.   Adriana Groeneweg * 27-09-1839 Kralingen † 26-03-1856

    6.   Cornelia Groeneweg * 10-05-1842 Kralingen † 24-07-1918 x 04-08-1869 Kralingen Evert van der Wolf

             * ca 1837 Sluipwijk (Touwslager) (zoon van Jacob van der Wolf en Magcheltje Blijker)

    7.   Arie Groeneweg * 16-05-1844 Kralingen (Touwslager en Lakmoesmaker) x 12-06-1872  Rotterdam Cornelia

          Rutgens * 03-03-1847  Rotterdam (dochter van Johannes Rutgens en Cornelia de Breij) (volgt Xe)

    8.   Aaltje Groeneweg * 29-12-1845 Kralingen x 05-08-1874 Rotterdam Harm Mugge * ca. 1845 Kralingen

          (Touwslager) (zoon van Eildert Mugge en Pietertje de Wit)

    9.   Cornelis Groeneweg * 15-01-1849 Kralingen † 11-03-1903 Rotterdam (Touwslager, Stalknecht) x 07-05-1873

          Kralingen Johanna Christina Steijn * ca 1850 Barendrecht (dochter van Christiaan Everhard Steijn en Jansje Dop)

 

 IXd Louwrens Groeneweg * 28-11-1816 Kralingen † 18-11-1896 Rotterdam (Baanspinner, Touwslager) x 22-10-1836

       Kralingen Pietertje van der Pijl * 27-05-1816 Jaarsveld † voor 18-11-1896 (dochter van Jacob van der Pijl en

       Lijsje Trapma) (van VIIIe.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Seintje Groeneweg * 16-01-1837  Kralingen † 27-12-1911 Rotterdam x 19-11-1862 Kralingen Kors van der

           Wolf  * ca. 1835 Sluipwijk (Sjouwer) (zoon van Jacob van der Wolf en Machgeltje den Blijker)

    2.    Jacob Groeneweg * 09-04-1839 Hillegersberg † 23-12-1919 Rotterdam (Touwslager) x1 02-10-1867 Arnhem

           Elisabeth Leijgraaf  * 20-04-1842 Arnhem † 30-08-1869 Arnhem (Water en vuur verkoopster)

           (dochter van Henricus Leijgraaff/Leijgrave en Jacoba Derksen) Uit dit huwelijk: 4 onwettige kinderen

           x2 05-09-1877 Kralingen Johanna Cornelia Pronk * ca. 1854 Hillegersberg (dochter van Willem Pronk en

           Petronella Barbara Overhand)

    3.    Cornelis Groeneweg * 20-11-1841 Kralingen (Touwslager) † 23-08-1863 Kralingen

    4.    Laurens Groeneweg * 28-06-1844 Kralingen † 13-04-1898 Rotterdam (Touwslager) x 01-09-1875 Rotterdam

           Clara Pietronella den Boer * 04-03-1850 Zwijndrecht (dochter van Wijnand Johannes den Boer en Bastiaantje

           Bijkerk) (volgt Xf)

    5.    Johannes Groeneweg * 04-02-1848 Kralingen † 31-05-1892 Rotterdam (Touwslager) x 07-02-1872

           Rotterdam Margrieta Kuivenhoven * 06-05-1850 Rotterdam (dochter van Nicolaas Kuivenhoven en Catharina

           Verijsseldonk) (volgt Xg)
    6.    Elizabeth Groeneweg * 19-09-1851 Kralingen

    7.    Elizabeth Groeneweg * ca. 1852 Kralingen x 17-09-1873 Rotterdam Petrus Hermanus van der Vos

           * ca. 1847 Dordrecht (Letterzetter) (zoon van Pieter Marinus van der Vos en Leentje Verschoor)
    8.    Arie Groeneweg * 17-08-1854  Kralingen † 27-01-1855  Kralingen
    9.    Johanna Groeneweg * 01-03-1856 Kralingen † 30-01-1912 Rotterdam x 13-09-1882 Kralingen Johannes

           Cornelis Stigter * ca. 1855  Kralingen (Sleper)
   10.   Arie Groeneweg * 17-02-1860 Kralingen † 11-11-1938 Rotterdam  (Touwslager) x1 25-11-1885 Kralingen

           Alida Wilhelmina Breedveld * 002-08-1862 Kralingen † 18-02-1887 Kralingen (dochter van Huibrecht Breedveld

           en Dirkje den Outer) x2 13-06-1888 Kralingen Jannetje Haak * 19-09-1865 Kralingen † 27-11-1952 Rotterdam

           (dochter van Jan Haak en Elisabeth Dekker) (volgt Xh)

 

IXe Pieter Groeneweg * 12-02-1822 Kralingen (Touwslager) † 16-07-1880 Kralingen x1 25-02-1846 Hillegersberg

      Ariaantje van den Bosch * 30-11-1824 Hillegersberg (dochter van Hermanus van den Bosch en Magteltje Jonker)

      x2 28-05-1851 Hillegersberg Klaasje van den Bosch * 03-02-1820 Hillegersberg (dochter van Hermanus van

      den Bosch en Magteltje Jonker)  (van VIIIe.8)

 

Uit het eerste huwelijk:

 

    1.    Cornelis Groeneweg * 20-05-1847 Kralingen † 24-05-1847  Kralingen
    2.    Macheltje Groeneweg * 19-06-1849 Kralingen † 17-07-1849 Kralingen

 

Uit het tweede huwelijk:

 

    1.    Klazina Magdalena Groeneweg * 06-06-1853 Kralingen † 17-04-1882 Rotterdam x 02-07-1873 

           Rotterdam Hendrik de Heer * ca. 1853 (Zakkendrager) (Zoon van Leendert de Heer en Jannigje Droogendijk)
    2.    Hermanus Cornelis Groeneweg * 29-08-1856 Hillegersberg † 22-03-1857 Hillegersberg
    3.    Maartje Cornelia Groeneweg * 30-03-1859 Kralingen
    4.    Pieter Cornelis Gerrit Groeneweg * 19-03-1863 Kralingen † 30-11-1907 Rotterdam (Steenkolenwerker)

           x 30-09-1885 Rotterdam Elisabeth Hendrika de Jong * ca. 1864 Delft † voor 30-11-1907 (dochter van

           Johan Hendrik de Jong en Hester de Vogel) (volgt Xi)

 

IXf Nicolaas Groeneweg * 25-07-1814 Kralingen † 31-08-1879Kralingen (Touwslager) x 30-08-1850 Kralingen

        Lena Schenk * 11-12-1823 Hillegersberg  (Dochter van Willem Schenk en Ariaantje Knoop) (van VIIIf.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Sesar Groeneweg * 06-06-1852 Kralingen † 05-10-1860 Kralingen
    2.   Adriana Groeneweg * 03-08-1854 Kralingen † 24-02-1876 Kralingen
    3.   Aaltje Groeneweg * 25-05-1857 Rotterdam † 01-04-1865 Kralingen
    4.   Nicolaas Groeneweg * 30-05-1860 Kralingen † 01-04-1865 Kralingen
    5.   Maria Groeneweg * 14-10-1864 Rotterdam † 15-11-1942 Rotterdam x 09-06-1886 Kralingen Gijsbert
Klootwijk * 06-09-1864 Charlois † 19-08-1906 Rotterdam

 

IXg Abram Groeneweg * 30-01-1820 Kralingen † 14-05-1849 Rotterdam (Touwslager) x 29-11-1848 Rotterdam

        Maria Louisa de Vries * 25-08-1827 Rotterdam † 11-03-1910 Rotterdam (Dochter van Leendert de Vries en

        Elisabeth Anthonia op de Kelder)(Maria Louisa hertrouwt met Cornelis Groeneweg zie IXf)  (van VIIIf.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Aaltje Groeneweg * 14-06-1849 Rotterdam † 26-01-1915 Rotterdam x 25-10-1871 Rotterdam Herman

          Batenburg * 23-03-1849 Kralingen † 25-10-1931 Rotterdam (Touwslager) (Zoon van Herman Batenburg

          en Maria Schenk)

 

IXh Cornelis Groeneweg * 07-11-1822 Kralingen † 27-03-1889 Rotterdam (Touwslager, Baanspinner) x 12-02-1851

       Rotterdam Maria Louisa de Vries * 25-08-1827 Rotterdam † 11-03-1910 Rotterdam (Dochter van Leendert de

       Vries en Elisabeth Anthonia op de Kelder)(weduwe van Abram Groeneweg zie IXg) (van VIIIf.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Elisabeth Anthonia Groeneweg * 18-10-1851 Rotterdam x 22-07-1874 Rotterdam Hendrik de Groot

          * ca 1856 Rotterdam (Zakkendrager) (Zoon van Lourens de Groot en Francina Snikkers)
    2.   Cesar Groeneweg * 28-05-1854 Rotterdam † 28-02-1855 Rotterdam
    3.   Cornelis Groeneweg * 03-05-1857 Rotterdam † 08-09-1859 Rotterdam
    4.    Leendert Groeneweg * 10-01-1860  Rotterdam (Stadsarbeider, Timmerman) x 29-10-1884 Rotterdam

          Hendrina van Wijk * 03-08-1865 Rotterdam (dochter van Cornelis van Wijk en Dina de Rooij) (volgt Xj)
    5.   Maria Louisa Groeneweg * 22-11-1862 Rotterdam † 24-11-1862 Rotterdam
    6.   Maria Louisa Groeneweg * 11-07-1864 Rotterdam x 13-05-1885 Rotterdam Leendert van Vliet * ca. 1864

          Rotterdam (Stadsreiniger) (zoon van Abram van Vliet en Jansje Polhuizen)
    7.   Wilhelmus Alexander Groeneweg * 30-04-1867 Rotterdam † 09-01-1871 Rotterdam
    8.   Cornelis Groeneweg * 08-07-1871 Rotterdam (Gemeentereiniger, Nachtwaker) x 07-03-1894 Rotterdam Maria

          Wilhelmina Hoogerbrugge * ca. 1872 Rotterdam (dochter van Kornelis Bernardus Hoogerbrugge en Willemina

          Sophia Velthoven) (volgt Xk)

 

IXi Jacobus Groeneweg * 16-08-1827 Kralingen (Touwslager Raffinadeursknecht, Koopman) x 28-07-1858 Kralingen

      Lena van der Pijl * ca 1825 Willege Langerak (dochter van Jacob van der Pijl en Lijsje Trapman) (van VIIIf.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Cesar Groeneweg * 08-10-1859 Kralingen † 19-11-1859 Kralingen
    2.   Jacobus Groeneweg * 24-02-1861 Rotterdam † 12-06-1861 Rotterdam
    3.   Jacobus Groeneweg * 30-08-1862 Rotterdam (Winkelbediende) x 21-10-1885 Rotterdam Maria van Erpen

          * 30-10-1858 Rotterdam (dochter van Jacobus Ludovicus van Erpen en Gijsberta Hoomoedt) (volgt Xl)
    4    Alida Groeneweg * 30-08-1862 Rotterdam † 27-12-1862 Rotterdam

 

IXj Jacob Groeneweg * 04-05-1833 Kralingen (Touwslager) † 25-07-1872 Kralingen x 18-08-1858 Hillegersberg

     Geertrui den Outer * 08-12-1832 Hillegersberg † 02-11-1913 Rotterdam (dochter van Johannes den Outer

     en Johanna Jongeleen) (van VIIIg.10)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Jacob Groeneweg * 08-05-1860 Kralingen † 15-05-1860 Kralingen
    2.   Johannes Groeneweg * 08-05-1860 Kralingen † 13-05-1860 Kralingen
    3.   Aafje Groeneweg * 13-12-1861 Kralingen † 02-11-1866 Kralingen
    4.   Johannes Groeneweg * 14-01-1863 Kralingen † 16-04-1940 Rotterdam (Timmerman, Touwslager)

           x 22-10-1884 Kralingen Aagje van Eijk * 02-01-1864 Charlois † 02-02-1941 Hillegersberg

             (volgt Xm)

    5.   Jacob Groeneweg * 09-11-1865 Kralingen † 13-01-1945 Rotterdam (Touwslager) x 11-04-1888

           Kralingen Maria Christina Apon * 02-05-1865 Rotterdam † 14-05-1922 Rotterdam (dochter van Godefridus

           Apon en Maria Geertruida Oosthoek)(zie foto’s) (volgt Xn)

    6.   Cornelis Adrianus Groeneweg  *  12-01-1868 Kralingen † 10-12-1878 Kralingen
    7.   Aafje Petronella Groeneweg * 09-04-1869 Kralingen † 14-04-1962 Rotterdam x 21-05-1890 Kralingen

          Pieter Verkerk * 26-12-1869 Rotterdam (Arbeider) † 17-06-1930 Rotterdam (zoon van Leendert Verkerk

          en Maria Elizabeth Molenaar)

 

 

– X –

Xa Cornelis Groeneweg * 18-03-1845 IJsselmonde (Metselaar) x1 Adriana Agatha Loopik † voor 1879

     x2 14-05-1879 IJsselmonde Cornelia van Essen * 18-05-1854  IJsselmonde (dochter van Leonard

     Theodorus van Essen en Geertje Pot) (van IXa.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Johanna Maria Groeneweg * 08-02-1875  Rotterdam
    2.    Geertruida Cornelia Groeneweg * 22-04-1880 Rotterdam † 08-11-1967  Rotterdam x1 17-06-1903 

           Rotterdam Otto Hermanus van Sermondt * 04-04-1880 Zaltbommel (Galvaniseerdersknecht) † 02-11-1916 

           Rotterdam (zoon van Lodewijk Andries van Sermondt en Areke van Neerijnen) x2 15-01-1919  Rotterdam

           Teunis de Zeeuw * 31-03-1880  ‘s-Gravendeel † 04-08-1955 Rotterdam (Fabrieksarbeider) (zoon van Dirk

           de Zeeuw en Teuntje Steenhoek)
    3.    Arie Johannes Groeneweg * 20-04-1889 Rotterdam † 09-05-1976 Rotterdam (Houtbewerker, Houtdraaier)

           x 27-08-1919 Rotterdam Willemina Marianna van Kerpel * 04-09-1891 Terneuzen (dochter van

           Cornelis Marijnus van Kerpel en Lena Maaike Klompenhouwer) (volgt XIa)

 

Xb Jacob Groeneweg * 25-09-1867 Bergschenhoek (Bouwkundige) † 05-11-1931 ‘s-Gravenhage x 26-06-1895

     Hillegersberg Aafje van Herk * 08-12-1870 Hillegersberg † 21-07-1939 ‘s-Gravenhage (dochter van Adrianus

     van Herk en Martina Pool) (van IXb.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Arie Jacob Frederik Groeneweg * 16-04-1896 Hillegersberg † 16-08-1982 ‘s-Gravenhage (Chauffeur monteur)

          x 17-10-1923  ‘s-Gravenhage Huiberdina Storm * 26-02-1898 ‘s-Gravenhage † 13-01-1943 ‘s-Gravenhage

         (Coupeuse Haags toneel)(volgt XIb)
    2.   Adrianus Martinus Groeneweg * 08-07-1897 Hillegersberg (Ambtenaar Provinciale Voedselcomm te Utrecht)

          † 20-09-1951 ‘s-Gravenhage x 17-04-1940 ‘s-Gravenhage Johanna Dina Wilhelmina Hofschreuder

          * 03-09-1903 ‘s-Gravenhage

 

Xc Frederik Groeneweg * ca. 1870 Bergschenhoek (Voerman, Bode) x 06-07-1898 Hillegersberg Pietertje Koning

    * 05-05-1877 Bleiswijk (dochter van Mennes Koning en Clasina van Vliet) (van IXb.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Maria Clasina Groeneweg * 08-02-1899 Hillegersberg † 16-02-1985 Rotterdam x 03-05-1917 Hillegersberg

           Wolter Gerritsen * 13-08-1897 Rotterdam (Voerman) † 14-05-1959 Rotterdam  (zoon van Gerrit Jan Gerritsen

           en Aaltje Schaap)
    2.    Arina Frederika Groeneweg * 18-09-1907 Hillegersberg x 20-08-1930  Hillegersberg Pieter Cornelis Kruit

           * 18-09-1908 ‘s-Gravenhage †  23-06-1984 ‘s-Gravenhage
    3.    Jacob Groeneweg * ca 1909 † 31-12-1914 Hillegersberg

 

Xd Jacob Groeneweg * 23-05-1832 Kralingen † 12-09-1916 Rotterdam (Touwslager) x 14-10-1859 Kralingen

    Jansje de Winter * ca 1836 Kralingen † voor 1900 (dochter van Jillis de Winter en Grietje Maartens) (van IX.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Arie Groeneweg * 07-09-1860 Kralingen † 19-10-1863 Kralingen

    2.   Grietje Groeneweg * 10-11-1861 Kralingen † 16-03-1941 Overschie x 06-05-1885 Kralingen Frans

          Vogelezang * ca 1857 Overschie (Timmerman) (zoon van Dirk Vogelezang en Evelijntje van Roon)

    3.   Arie Groeneweg * 13-09-1864 Kralingen † 21-03-1951 Rotterdam (Timmerman)x 23-03-1892 Rotterdam

          Paulina Hoveling * 20-10-1872  Rietveld (dochter van Arie Hoveling en Neeltje van der Landen)

             (volgt XIc)

    4.   Jillis Groeneweg * 18-03-1867 Kralingen † 26-05-1926 ‘s-Hertogenbosch (Touwslager) x 23-05-1894 Kralingen

          Pietertje Hoogenboom * 30-05-1870 Zuidland † 12-09-1963 Rotterdam (dochter van Mathijs Andries Hoogenboom

          en Aaltje Meuldijk) (volgt XId)

    5.   Aaltje Groeneweg * 19-02-1870 Kralingen † 22-06-1871 Kralingen

    6.   Aaltje Groeneweg * 10-10-1872 Kralingen † 31-12-1905 Rotterdam x 31-10-1900 Rotterdam Antonie

          Smit * 18-07-1877 † 11-02-1954 Rotterdam (Modelmaker) (zoon van Johannes Smit en Maria van der Sman

           (Hertrouwt met Francina Groeneweg zie 9)

    7.   Jansje Groeneweg * 31-10-1875 Kralingen † 21-02-1952 Rotterdam x 10-10-1900 Rotterdam Hendrikus

          Walterus Schapers * Kralingen 5-08-1877 (Werkman gasfabriek) †13-07-1930 Rotterdam

    8.   Sientje Groeneweg * Kralingen 13-09-1879 † Kralingen 01-11-1880

    9.   Francina Groeneweg * 13-09-1881 Kralingen † 06-12-1972 Rotterdam x 05-12-1906 Rotterdam

          Antonie Smit * 18-07-1877 † 11-02-1954 Rotterdam (Modelmaker) (zoon van Johannes Smit en Maria

          van der Sman (Weduwnaar van Aaltje Groeneweg zie 6)

 

Xe Arie Groeneweg * Kralingen 16-05-1844 Touwslager lakmoesmaker x 12-06-1872 Rotterdam Cornelia

     Rutgens * Rotterdam 3-03-1847 (dochter van Johannes Rutgens en Cornelia de Breij)  (van IX.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Aaltje Groeneweg * 11-08-1874 Kralingen † 28-08-1874 Kralingen
    2.    Adriana Christina Groeneweg * 11-08-1874  Kralingen †  12-08-1874 Kralingen
    3.    Alida Groeneweg * 01-01-1876 Kralingen † 22-08-1962 Rotterdam x 04-08-1920 Rotterdam Joseph Staal

              * 15-11-1876 Vlissingen (Hofmeester) † 31-12-1955 Rotterdam (zoon van Pieter Macharius Staal en Helena

          van Woerkem)
    4.    Arie Groeneweg * Kralingen 14-04-1878 † 02-09-1960 Leiden (Touwslager staaldraaddraaier) x 30-10-1901

           Rotterdam Neeltje Kok * 10-03-1878 Krimpen a/d IJssel † 08-01-1958 Leiden (dochter van Klaas Kok en

           Johanna de Kwant) (volgt XIe)
    5.    Cornelia Groeneweg * 14-04-1878 Kralingen † 04-06-1881 Kralingen
    6.    Johannes Groeneweg * 22-09-1882 Kralingen Sigarenmaker † 13-02-1899 Rotterdam
    7.    Cornelis Groeneweg * 20-01-1886 Kralingen † 14-11-1969  Rotterdam (Stoker ambtenaar GGB) x1 08-11-1905 

           Rotterdam Jannetje van Croonenborgh * Kralingen 08-11-1864 † Rotterdam 09-11-1942 (dochter van Ferdinand

           van Croonenborgh en Johanna van den Berg) (volgt XIf)

             x2 07-12-1945 ‘s-Gravenhage Pieternella Jacoba Deurloo * 13-09-1902 Nieuwerkerk † 28-06-1998 Oud-

           Beijerland

 

 Xf Laurens Groeneweg * 28-06-1844 Kralingen † 13-04-1898 Rotterdam (Touwslager) x 01-09-1875  Rotterdam

     Clara Pietronella den Boer * 04-03-1850 Zwijndrecht (dochter van Wijnand Johannes den Boer en Bastiaantje

     Bijkerk) (van IXd.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Lourens Groeneweg * 31-10-1875  Rotterdam† 03-12-1875 Rotterdam
    2.    Wijnand Johannes Groeneweg * 10-08-1877  Rotterdam (Touwslager) x 25-01-1899 Rotterdam Magdalena

             Maas * 20-09-1878 Sluis † Rotterdam 03-07-1949  (dochter van Adriaan Maas en Adriana Lako)

           (hertrouwd met Laurens Groeneweg, Xf.8) (volgt XIg)
    3.    Laurens Groeneweg * 08-02-1880 Rotterdam † 15-06-1880  Rotterdam
    4.    Laurens Groeneweg * 05-02-1881 Rotterdam † 31-07-1881 Rotterdam
    5.    Pieter Groeneweg * 10-03-1882 Rotterdam † 11-10-1882 Rotterdam
    6.    Laurens Groeneweg * 19-06-1883 Rotterdam † 04-01-1885 Rotterdam
    7.    Bastiaantje Groeneweg * 11-10-1884 Rotterdam † 16-08-1909 Rotterdam
    8.    Laurens Groeneweg * 17-01-1886 Rotterdam † 09-03-1959 Rotterdam (Hulpbesteller posterijen)

           x 21-09-1927 Rotterdam Magdalena Maas * 20-09-1878  Sluis † 03-07-1949 Rotterdam (dochter van

           Adriaan Maas en Adriana Lako eerder gehuwd met Wijnand Johannes Groeneweg, zie Xf.2)
    9.    Pieter Groeneweg * Rotterdam 13-07-1887 Rotterdam

 

 Xg Johannes Groeneweg * 04-02-1848 Kralingen † 31-05-1892 Rotterdam (Touwslager) x 07-02-1872

      Rotterdam Margrieta Kuivenhoven * 06-05-1850 Rotterdam (dochter van Nicolaas Kuivenhoven en

      Catharina Verijsseldonk) (van IXd.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Laurens Groeneweg * 11-04-1872 Kralingen † 16-12-1949 Rotterdam (Bootwerker) x 16-10-1895 Rotterdam

           Hendrika Johanna Schierenbeek * Rotterdam 28-06-1868 † Rotterdam 04-04-1918 (dochter van Jan

           Schierenbeek en Christina Kniep) (volgt XIh)
    2.    Nicolaas Groeneweg * 31-10-1873 Kralingen † 14-11-1873 Kralingen
    3.    Catharina Groeneweg * 24-12-1875  Kralingen x 25-09-1895 Rotterdam Franciscus Wouterus Kooyman

           * ca. 1873 Dordrecht (Sigarenmaker) (zoon van Lambertus Kooyman en Gerarda Maria den Thenling)
    4.    Johannes Groeneweg * 26-01-1878 Kralingen † 28-04-1963 Rotterdam (Bootwerker) x Hendrina Willemina

            Weber * 10-02-1879 Rotterdam † 17-08-1918 Rotterdam (dochter van Gerardus Machiel Weber en Willemina van

           Erk) (volgt XIi)
    5.    Jakob Groeneweg * 10-03-1880  Kralingen† 03-07-1949 Rotterdam (Betonwerker, Bouwvakarbeider)

           x1 20-05-1931 Rotterdam Theodora Tiel * 22-10-1879  Brielle †24-06-1932 Rotterdam  x2 16-05-1934

           Rotterdam Catharina Maria Stikkelbroek * 16-11-1888 Venlo
    6.    Nicolaas Groeneweg * 30-04-1882 Kralingen † 12-09-1953 Rotterdam (Havenarbeider, Grondwerker)

           x 05-07-1905 Rotterdam Anna Catharina ter Lage * 01-03-1885  Amsterdam (dochter van Joseph Hendricus

           Anthonius ter Lage en Antje Kraak) (volgt XIj)
    7.    Pieternella Groeneweg * 18-09-1884  Rotterdam † 24-03-1899 Rotterdam
    8.    Dirk Groeneweg * 26-09-1886 Rotterdam (Slagersknecht) † 16-02-1919 Rotterdam
    9.    Arie Groeneweg * 15-12-1888 Rotterdam † 15-04-1974  Rotterdam (Slachter) x 19-02-1913 Rotterdam

           Friederike Dorothee Granberg * Rotterdam 15-08-1890 (dochter van Matts Martensson Granberg en Anna

           Maria Petit) (volgt XIk)
   10.   Sijntje Groeneweg * 22-03-1891  Rotterdam † 12-06-1971  Rotterdam x 30-11-1921 Johannes Neeleman

           * 06-10-1876 Rotterdam (Zetkastelein) † 07-02-1957 Rotterdam (zoon van Arie Cornelis Neeleman en

           Pieternella Margrieta Meijer)

 

Xh Arie Groeneweg * 17-02-1860 Kralingen † 11-11-1938 Rotterdam (Touwslager) x1 25-11-1885 Kralingen

     Alida Wilhelmina Breedveld * 02-08-1862 Kralingen † 18-02-1887 Kralingen (dochter van Huibrecht Breedveld en

     Dirkje den Outer)x2 13-06-1888 Kralingen Jannetje Haak * 19-09-1865 Kralingen † 27-11-1952 Rotterdam

     (dochter van Jan Haak en Elisabeth Dekker) (van IXd.10)


Uit het tweede huwelijk:

 

    1.    Pieternella Groeneweg * 06-06-1889 Kralingen † 13-06-1889 Kralingen
    2.    Jan Groeneweg * 11-08-1890 Kralingen † 18-09-1970 Rotterdam (Papierbewerker) x 10-05-1916 Rotterdam

           Anna Cornelia Bornkamp * 06-01-1892 Kralingen † 08-10-1963  Rotterdam(dochter van Karel August

           Bornkamp en Catharina den Hoed) (volgt XIl)
    3.    Louwrens Groeneweg * 03-07-1893 Kralingen † 08-12-1945 Rotterdam (Smid) x Rotterdam 29-07-1925 Anna

            Moerman  * 12-12-1902  Hillegersberg (volgt XIm)
    4.    Nicolaas Bertus Groeneweg * 04-05-1896 Rotterdam † 24-12-1969 Rotterdam (Meubelmaker,

           Meubelfabrikant) x1 20-10-1920 Rotterdam Jannetje de Groot echtscheiding 23-10-1928 Rotterdam

           * 24-03-1898 Rotterdam (dochter van Jacobus Hendrikus de Groot en Elizabeth Blanche x2 14-07-1939

           Rotterdam Catharina Christina Lubberdink * 22-09-1908 Amsterdam 
    5.    Pieter Groeneweg * 01-09-1898  Rotterdam † 22-05-1980 Rotterdam (Meubelmaker) x 04-08-1926  Rotterdam

           Maria Catharina Teubel * 06-04-1902 Rotterdam † 06-07-1968 Rotterdam (dochter van Thomas Teubel en Eva

            Wilhelmina Muus) (volgt XIn)
    6.    Arie Willem Groeneweg * 24-12-1900 Rotterdam † 02-07-1979 Rotterdam (Inkoper levensmiddelen)

           x 06-05-1925 Rotterdam Catharina Moerkerk * 03-09-1903 Rotterdam † 12-10-1975 Rotterdam

           (volgt XIo)
    7.    Nicolaas Leendert Groeneweg * ca. 1904 Rotterdam † 24-04-1906 Rotterdam
    8.    Jacob Groeneweg * 02-04-1906 Rotterdam † 13-05-1966 Rotterdam

 

Xi  Pieter Cornelis Gerrit Groeneweg * 19-03-1863 Kralingen † 30-11-1907 Rotterdam (Steenkolenwerker)

     x 30-09-1885 Rotterdam Elisabeth Hendrika de Jong * ca. 1864 Delft † voor 30-11-1907 (dochter van Johan

     Hendrik de Jong en Hester de Vogel) (van IXe.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Pieter Groeneweg * 22-04-1885 Rotterdam † 29-03-1922 Rotterdam (Loswerkman) x 29-01-1908 Rotterdam

           Carolina Heijmans * 09-05-1885 Rotterdam (dochter van Petrus Josephus Jacob Heijmans en Hendrika Elizabeth

           Boogers) (volgt XIp)
    2.    Johanna Hendrika Cornelia Groeneweg * 25-05-1886 Rotterdam (Werkster gem. ziekenhuis) † 11-08-1964

           Rotterdam x 20-02-1907 Rotterdam 24-10-1917 (echtscheiding Rotterdam) Arnoldus Carolus Kardol

           * 01-11-1881 Rotterdam (Rijwielhersteller)  (zoon van Hendrik Lambertus Kardol en Alida Maria van der Meer)
    3.    Clasina Cornelia Jacoba Groeneweg * 14-04-1888 Rotterdam † 05-07-1896 Rotterdam

    4.    Johan Hendrik Groeneweg * 10-07-1890 Rotterdam † 30-03-1958 Rotterdam (Loswerkman, Arbeider houtfabriek,

           Opperman) x1 24-04-1912 Rotterdam Francina Petronella Rijneveldshoek * 21-01-1887 Rotterdam

           † 29-01-1945 Rotterdam (dochter van Pieter Rijneveldshoek en Francina Petronella van Keulen) x2 25-11-1953

           Rotterdam Maria Roos * 10-06-1901 Goedereede (volgt XIq)
    5.    Maartje Cornelia Groeneweg * 15-09-1892 Rotterdam † 19-02-1893 Rotterdam
    6.    Hester Groeneweg * 10-10-1893 Rotterdam † 27-09-1983 Rotterdam x 03-02-1965 Rotterdam Theodorus

           Christianus Hendricus Roderkerken * 11-03-1882 Grave † 23-12-1974 Rotterdam

 

Xj Leendert Groeneweg * 10-01-1860  Rotterdam (Stadsarbeider, Timmerman) x 29-10-1884  Rotterdam

    Hendrina van Wijk * 03-08-1865 Rotterdam (dochter van Cornelis van Wijk en Dina de Rooij) (van IXh.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Cornelis Groeneweg * 28-08-1885 Rotterdam (Veedrijver) † 10-10-1941 Rotterdam
    2.    Dina Groeneweg * 27-11-1887 Kralingen † 30-04-1955 Rotterdam x 21-08-1912 Rotterdam Gijsbert

           Nicolaas Flamman * 28-08-1887 Kralingen (IJzergietersknecht) (zoon van Wilem Flamman en Elizabeth Verhagen)
    3.    Leendert Groeneweg * 08-05-1891 Rotterdam † 30-12-1947Rotterdam (Loswerkman, Magazijnbediende)

           x 02-06-1915 Rotterdam Willemijntje Buitenhuis * 08-09-1895 Rotterdam (dochter van Pieter Buitenhuis en

           Christina van der Hoek) (volgt XIr)
    4.    Hendricus Groeneweg * 23-08-1893 Rotterdam † 16-05-1950 Rotterdam (Huisschilder, Werkmeester RDM)

           x 30-12-1914 Rotterdam Petronella Margritha Schell * Rotterdam 29-03-1893 (dochter van Johan Christoffel

           Schell en Hermina Petronella Wolvers) (volgt XIs)
    5.    Marinus Louis Groeneweg * 22-02-1896 Rotterdam (Vuurstoker grote vaart, Betonwerker, Bootsman grote vaart,

           Huisschilder) † 26-06-1974 Rotterdam  x1 26-09-1934 Rotterdam Gerredina van Dijk (29-01-1946 echtscheiding

           Rotterdam) * 10-06-1903 Rotterdam x2 11-02-1948Rotterdam Cornelia Wilhelmina van Dorssen * 22-09-1915

           Rotterdam (volgt XIt)
    6.    Hendrina Groeneweg * 16-12-1898 Rotterdam † 06-06-1979 Rotterdam x 31-08-1921 Rotterdam Arie Bakx

           * 08-02-1900 Rotterdam † 19-09-1977 Goedereede (zoon van Pieter Bakx en Adriana Haak)
    7.    Petrus Johannes Groeneweg * 08-12-1901 Rotterdam (Magazijnbediende magazijnchef) † 20-04-1976 Rotterdam

           x 11-09-1929 Rotterdam Jansje Santine Hoogkamer * 02-12-1905 Haarlem (volgt XIu)

 

Xk Cornelis Groeneweg * 08-07-1871 Rotterdam (Gemeentereiniger, Nachtwaker) x 07-03-1894 Rotterdam Maria

     Wilhelmina Hoogerbrugge * ca. 1872 Rotterdam (dochter van Kornelis Bernardus Hoogerbrugge en Willemina

     Sophia Velthoven) (van IXh.8)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Cornelis Groeneweg * 26-03-1894 Rotterdam (Wijnkoopersknecht) x 05-02-1919 Rotterdam Jansje de Wit

           * ca. 1898 Rotterdam (dochter van Pieter de Wit en Elisabeth de Rek)
    2.    Bernardus Cornelis Groeneweg * 13-12-1895 Rotterdam Tabaksverwerker x 20-06-1917 Rotterdam

           Wilhelmina Cornelia Holler * ca. 1896 Leerbroek (dochter van Arie Holler en Louiza van Brakel
    3.    Maria Louisa Groeneweg * 05-08-1898 Rotterdam † 17-09-1920 Rotterdam x 06-11-1918 Rotterdam

           Gijsbertus Marie Ravensberger * ca. 1899 Rotterdam (Darmenverwerker) (zoon van Gijsbertus Ravensberger

           en Petronella Wilhelmina Fijneman)
    4.    Hendrik Willem Groeneweg * 03-03-1901 Rotterdam x 07-12-1927 Rotterdam Claasje de Ruijter

           * 04-03-1906 Ridderkerk (volgt XIv)
    5.    Willem Groeneweg * ..-04-1904 Rotterdam † 17-05-1904 Rotterdam
    6.    Hendrika Willemina Sophia Groeneweg * 01-12-1907 Rotterdam † 31-10-1992  Capelle a/d IJssel

           x 13-08-1930  Rotterdam Johannes Hendrikus Heuer * 18-03-1908 Rotterdam

 

Xl Jacobus Groeneweg * 30-08-1862 Rotterdam (Winkelbediende) x 21-10-1885 Rotterdam Maria van Erpen

    * 30-10-1858 Rotterdam (dochter van Jacobus Ludovicus van Erpen en Gijsberta Hoomoedt) (van IXi.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Gijsberta Lena Groeneweg * 15-02-1886 Rotterdam † 25-04-1886 Rotterdam
    2.    Jacobus Groeneweg * 04-12-1887 Rotterdam (Machinale houtbewerker) † 07-03-1969 Hilversum x 18-02-1925

           Rotterdam Adriana de Roo * 04-02-1895 Rotterdam (volgt XIw)
    3.    Gijsbertus Groeneweg * 20-12-1889 Rotterdam (Electricien, Gereedschapslijper) † 15-11-1952 Rotterdam
    4.    Martina Willemina Groeneweg * 14-05-1894 Rotterdam † 27-02-1952 Rotterdam (heeft niet-huwelijkse relatie

           met N.N.) (volgt XIx)
    5.    Maria Groeneweg * 19-04-1897 Rotterdam † 12-01-1899 Rotterdam
    6.    Andries Groeneweg * 04-11-1899 Rotterdam† 12-03-1901 Rotterdam
    7.    Martinus Willem Groeneweg * ca. 1901 Rotterdam † 09-09-1902 Rotterdam

 

Xm Johannes Groeneweg * 14-01-1863 Kralingen † 16-04-1940 Rotterdam (Timmerman Touwslager)

      x 22-10-1884 Kralingen Aagje van Eijk * 02-01-1864 Charlois † 02-02-1941 Hillegersberg (van IXj.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Geertrui Groeneweg  * 20-02-1885 Kralingen † 11-03-1885 Kralingen

    2.    Jacob Groeneweg * 19-06-1886 Kralingen † 30-06-1973 Rotterdam (Huistimmerman) x 22-06-1910

           Rotterdam Catharina Wilhelmina de Boer* 09-05-1884 Loon op Zand†15-02-1952 Rotterdam

           (dochter van Marinus de Boer en Huiberdina Treffers) (volgt XIy)

    3.    Leendert Groeneweg * 03-04-1888 Kralingen † 23-02-1963 Rotterdam (Huistimmerman, Waterstoker)

           x 03-11-1915 Rotterdam Mechelina Catharina van Wijck * 23-05-1892 Terneuzen (dochter van Charles

           van Wijck en Elizabeth Smidt) (volgt XIz)

    4.    Geertrui Groeneweg  * 28-06-1889 Kralingen † 25-12-1982 Berkel x 20-08-1919 Rotterdam

           Willem van den Heerik (zoon van Teunis van den Heerik en Alberdina Wilhelmina Gervers)

    5.    Pieter Groeneweg  *  03-09-1890 Kralingen † 14-02-1976 Rotterdam (Machinebankwerker) x 22-09-1915

           Rotterdam Wilhelmina Martha Dubbelman* 04-01-1892 Rotterdam † 06-09-1977 Rotterdam (dochter

           van Teunis Dubbelman en Martha Sintnicolaas) (volgt XIaa)

    6.    Maria Aafje Petronella Groeneweg * 09-10-1892 Kralingen † 04-01-1978 Rotterdam

    7.    Cornelius (Cor) Groeneweg * 16-02-1894 Kralingen † 25-12-1978 Rotterdam (Meubelmaker

           Huistimmerman) x 14-05-1919 Rotterdam Magdalena Nuvelstijn * 24-03-1896 Gouda † 09-09-1983

           (dochter van Johannes Nuvelstijn en Adriana Laurier) (volgt XIab)

    8.    Johannes Groeneweg * 22-09-1897 Rotterdam † 09-11-1980 Delft (Machine-bankwerker) x 01-09-1920

           Rotterdam Maria Johanna Groothuizen * 03-03-1899 Rotterdam † 26-11-1989 in Schiedam (dochter

           van Hendrik Groothuizen en Catharina Storm) (volgt XIac)

    9.    Aagje Groeneweg * 18-07-1899 Rotterdam † 09-03-1907 Rotterdam

 

Xn Jacob Groeneweg * 09-11-1865 Kralingen † 13-01-1945 Rotterdam (Touwslager) x 11-04-1888

     Kralingen Maria Christina Apon * 02-05-1865 Rotterdam † 14-05-1922 Rotterdam (dochter van

     Godefridus Apon en Maria Geertruida Oosthoek) (zie foto’s) (van IXj.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Geertrui Groeneweg * 26-06-1889 Kralingen † 28-01-1960 Rotterdam x 10-09-1913 Rotterdam Gijsbertus

           Wilem Johannes Laurentius * 05-05-1890 ‘s-Gravenhage (Timmerman) † 28-01-1944 Rotterdam (zoon van

           Johannes Hendrikus Gijsbertus Laurentius en Maria Wilhelmina Ross)

    2.    Godefridus Groeneweg * 09-09-1890 Kralingen (Meubelmaker) † 08-03-1975 Rotterdam x 27-05-1914

           Rotterdam Maria Pauk * 16-11-1892 Rotterdam † 18-11-1958 Rotterdam (dochter van Engelbregt Pauk

           en Elisabeth Slootweg) (volgt XIad)

    3.    Jacob Groeneweg * 11-02-1892 Kralingen † 30-01-1893 Kralingen

    4.    Jacob Groeneweg * 17-08-1893 Kralingen (Bankwerker) † 15-03-1971 Rotterdam x 10-11-1920 Rotterdam

           Aafje van Welzenis * 19-07-1896 Rotterdam (dochter van Gerrit van Welzenis en Pietertje Timmer) (zie aktes)

    5.    Maria Geertruida Groeneweg * 29-05-1895 Rotterdam † 03-06-1895 Rotterdam

    6.    Johannes Groeneweg * 24-03-1897 Rotterdam (Fitter Onderbaas Gemeentewerken) † 20-05-1969 Rotterdam

           x 14-03-1923 Rotterdam Catharina Louisa van Roosendaal * 16-03-1900 Rotterdam † 03-08-1965

           Rotterdam (dochter van Jacobus Simon van Roosendaal en Catharina Kop) (volgt XIae)

    7.    Abraham Groeneweg * 26-09-1898 Rotterdam (Meubelstoffeerder) † 06-07-1976 Rotterdam x 05-09-1923

           Rotterdam Cornelia Dubbelt * 26-11-1901Rotterdam † 10-07-1981 Rotterdam (zie foto’s)  

           (dochter van Antonie Arnoldus Dubbelt en Margareta Verkaik) (volgt XIaf)

    8.    Cornelis Groeneweg * 13-04-1900 Rotterdam (Reiziger, Colporteur, Plantsoenarbeider) † 18-08-1978

           Rotterdam x 21-01-1925 Rotterdam Cornelia Vos * 11-03-1903 Rotterdam † 23-11-1999 Rotterdam

           (zie krantenartikel, foto’s en akten) (volgt XIag)

    9.    Maria Geertruida Groeneweg * 02-04-1904 Rotterdam † 10-05-1977 Rotterdam x 13-10-1926 Rotterdam

           Jan Enzlin * 31-07-1906 Rotterdam † 05-03-1972 Rotterdam (zoon van Roelof Enzlin en Ingetje Soeters)

           (zie foto)
   10.   Johan Groeneweg * 09-03-1906 Rotterdam † 24-01-1907 Rotterdam

 

 

– XI –

 

XIa Arie Johannes Groeneweg * 20-04-1889 Rotterdam † 09-05-1976 Rotterdam (Houtbewerker, Houtdraaier)

      x 27-08-1919 Rotterdam Willemina Marianna van Kerpel * 04-09-1891 Terneuzen (dochter van

      Cornelis Marijnus van Kerpel en Lena Maaike Klompenhouwer) (van Xa.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Cornelis Groeneweg * 04-04-1921 Rotterdam † 10-11-1970 Rotterdam  (Electromonteur)
    2.    Marijnus Cornelis Groeneweg * 07-08-1922 Rotterdam † 11-09-1985 Rotterdam (Plaatwerker)

           x 16-12-1953 Rotterdam Johanna Barendina Sinoo * 07-05-1924 Rotterdam † 28-09-1977

           Rotterdam  (volgt XIIa)
    3.    Cornelia Groeneweg * 24-01-1925 Rotterdam x 03-10-1945 Rotterdam L.L. Baas
    4.    Leendert Groeneweg * 13-05-1926 Rotterdam x 19-06-1957 Rotterdam C. de Leeuw

 

XIb Arie Jacob Frederik Groeneweg * 16-04-1896 Hillegersberg † 16-08-1982 ‘s-Gravenhage (Chauffeur monteur)

      x 17-10-1923 ‘s-Gravenhage Huiberdina Storm * 26-02-1898 ‘s-Gravenhage † 13-01-1943 ‘s-Gravenhage

      (Coupeuse Haags toneel) (van Xb.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Afina Huiberdina Groeneweg * 15-06-1926 ‘s-Gravenhage † 31-08-2003 ‘s-Gravenhage

    2.    Laurens Jacob Groeneweg * 28-08-1928 ‘s-Gravenhage (Leidinggevende functie scheepsbouw) x 05-06-1954
           Wilhelmina Frederika Sophia Schuttel * 17-08-1928 Amsterdam† 09-02-2004 Amsterdam (volgt XIIb)

 

XIc Arie Groeneweg * 13-09-1864 Kralingen † 21-03-1951 Rotterdam (Timmerman) x 23-03-1892 Rotterdam

      Paulina Hoveling * 20-10-1872  Rietveld (dochter van Arie Hoveling en Neeltje van der Landen) (van Xd.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jacob Groeneweg * 18-04-1892 Kralingen (Agent van politie, Onbezoldigd rijksveldwachter) † 05-03-1956

           Maastricht x 14-01-1920 Heer Maria Catharina Lebens * 01-07-1894Oud Vroenhoven (volgt XIIc)
    2.    Arie Groeneweg * 04-07-1893 Kralingen (Metselaar) † 03-04-1959 Rotterdam x 15-06-1927 Rotterdam

           Adriana Cornelia Smit * 20-12-1903 Rotterdam (dochter van B.A. Smit en H.G. Kok) (volgt XIId)
    3.    Jansje Groeneweg * 13-08-1895 Rotterdam † 14-02-1897 Rotterdam
    4.    Cornelis Groeneweg * 13-03-1897 Rotterdam (Expeditieknecht, Controleur HAL) † 29-10-1982 Rotterdam

           x 12-04-1922 Rotterdam Egberdina van der Hulst * 05-05-1899 Avereest † 12-04-1968 Rotterdam

          (dochter van Roelof van der Hulst en Derkje Kuiper)(volgt XIIe)
    5.    Marinus Groeneweg * 31-03-1899 Rotterdam (Plaatwerker, Meestersmid) † 17-07-1974 Rotterdam x

           Rotterdam 16-11-1927 Jacoba Vincentia Elisabeth van den Bosch * Rotterdam 10-07-1903

           (volgt XIIf)
    6.    Jansje Groeneweg * 12-05-1901 Rotterdam † 26-09-1986 Rotterdam x 13-08-1924 Rotterdam Pieter

           Johannes van Dongen * 01-11-1900 Rotterdam † 25-12-1969 Rotterdam
    7.    Johannes Groeneweg * 18-05-1903 Rotterdam (Broodslijter, Conducteur RET) † 31-08-1990 Albrandswaard

           x 30-05-1928 Rotterdam Willemina Jacoba Braaksma * 25-12-1905 Rotterdam † 28-09-1989 Rotterdam

              (volgt XIIg)
    8.    Frans Groeneweg * 23-08-1905 Rotterdam † 04-09-1986 Rotterdam (ongehuwd)

    9.    Antonie Groeneweg * 20-05-1908 Rotterdam † 30-11-1994 Rotterdam x 29-06-1938 Rotterdam Hermana

             Putting * Rotterdam 21-04-1913 (volgt XIIh)
   10.   Hendrik Groeneweg * 06-10-1910 Rotterdam x Jannigje van Son (Uit dit huwelijk: Lydia en Rob)
   11.   Leendert Groeneweg * 23-09-1914 Rotterdam (Koopman in groente en fruit) † 26-01-1955 Breda x 25-02-1943

           Breda Maria Catharina Rosalia Hinten * 19-10-1907 Breda (volgt XIIi)

 

XId Jillis Groeneweg * 18-03-1867 Kralingen † 26-05-1926 ‘s-Hertogenbosch (Touwslager) x 23-05-1894 Kralingen

      Pietertje Hoogenboom * 30-05-1870 Zuidland † 12-09-1963 Rotterdam (dochter van Mathijs Andries Hoogenboom

      en Aaltje Meuldijk) (van Xd.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jansje Groeneweg * ca. 1895 † 12-08-1899 Rotterdam
    2.    Matthijs Andries Groeneweg * 12-03-1897 Rotterdam † 29-10-1904 Rotterdam
    3.    Aaltje Groeneweg * 03-11-1898 Rotterdam † 07-05-1945 Rotterdam x 24-09-1924 Rotterdam Reinier

           Daniel de Jong * 30-03-1895 Rotterdam
    4.    Jansje Groeneweg * 01-12-1900 Rotterdam (Boekbindster, Huishoudster) † Poortugaal 16-05-1960
    5.    Jacob Groeneweg * 27-07-1902 Rotterdam (Baas bij een sloperij) † 28-07-1979 Rotterdam x 13-05-1931

           Rotterdam Celia Smitshoek * 04-06-1911 (dochter van Jan Smitshoek en Adriaantje Henderina Hoorweg)

           (volgt XIIj)
    6.    Cornelis Groeneweg * 15-08-1904 Rotterdam (Boekhouder) † 05-10-1971 Arnhem x 27-07-1927 Rotterdam

           Maria Adriaantje Houwer * 17-06-1905 Rotterdam (volgt XIIk)
    7.    Sietje Groeneweg * 30-10-1908 Rotterdam † 25-12-1988 Rotterdam x1 16-08-1933 Rotterdam Karel

           Marinus Johannes de Klerk * 20-06-1911 Rotterdam (echtscheiding Rotterdam 26-01-1961) x2 07-10-1963

           Rotterdam Jan Cornelis van der Tak * 15-05-1903 Rotterdam † 08-10-1966 Rotterdam

 

XIe Arie Groeneweg * Kralingen 14-04-1878 † 02-09-1960 Leiden (Touwslager staaldraaddraaier) x 30-10-1901

      Rotterdam Neeltje Kok * 10-03-1878 Krimpen a/d IJssel † 08-01-1958 Leiden (dochter van Klaas Kok en

      Johanna de Kwant) (van Xe.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Cornelia Groeneweg * 13-04-1902 Rotterdam † 05-07-1976 Leiden  x1 17-05-1922 Rotterdam Marinus

           van Dulst * 01-11-1901 Rotterdam (Metselaar) (echtscheiding Rotterdam 13-06-1939) (zoon van Willem

           van Dulst en Cornelia van Osch)x2 18-03-1946 Leiden Pieter Teijl * 01-03-1903 Dirksland
    2.    Klaas Groeneweg * 25-08-1903 Rotterdam (Metselaar) † 19-06-1955 Rotterdam x 22-06-1927 Rotterdam Mina

            Antheunisse * 21-11-1904 Rotterdam (volgt XIIl)

 

XIf Cornelis Groeneweg * 20-01-1886 Kralingen † 14-11-1969  Rotterdam (Stoker ambtenaar GGB) x1 08-11-1905 

      Rotterdam Jannetje van Croonenborgh * Kralingen 08-11-1864 † Rotterdam 09-11-1942 (dochter van Ferdinand

      van Croonenborgh en Johanna van den Berg) (van Xe.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Johanna Groeneweg * 04-01-1906 Rotterdam † 14-03-1906 Rotterdam
    2.    Johanna Groeneweg * 27-03-1907 Rotterdam † 24-05-1981 Westerschouwen x 06-12-1933 Antonius

           Beckers * 24-02-1906 Schiedam
    3.    Cornelia Groeneweg * 10-03-1910 Rotterdam † 30-06-1984 Alkmaar x 20-11-1935 Rotterdam Adrianus

           Romijn * 12-02-1904 Rotterdam

 

Uit het tweede huwelijk: 1 kind

 

XIg Wijnand Johannes Groeneweg * 10-08-1877  Rotterdam (Touwslager) x 25-01-1899 Rotterdam Magdalena

        Maas * 20-09-1878 Sluis † Rotterdam 03-07-1949  (dochter van Adriaan Maas en Adriana Lako)

       (hertrouwd met Laurens Groeneweg, Xf.8) (van Xf.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Clara Pietronella Groeneweg * 01-04-1899 Rotterdam x 18-12-1918  Rotterdam Hendrik Gerardus

           van Oudenallen * ca. 1888 Rotterdam (Expeditieknecht) (zoon van Dirk van Oudenallen en Adriana Kerskens)
    2.    Adriaan Laurens Groeneweg * 15-04-1901 Rotterdam (Brievenbesteller) † 17-07-1943 Rotterdam x 24-12-1924

           Rotterdam Geertruida Hermina Schemkes * 27-01-1904 Rotterdam (volgt XIIm)
    3.    Laurens Groeneweg * 25-09-1902 Rotterdam † 14-02-1972 Rotterdam (Magazijnmeester) x1 27-01-1926

           Rotterdam Maria van Bezooijen * 25-10-1906 Schiebroek † 24-03-1951 Rotterdam (dochter van Gerrit van Bezooijen en
Aartje van Wingerden)
x2 12-11-1952 Rotterdam Grietje Nieuwpoort * 24-10-1912 Pernis (volgt XIIn)

    4.    Adriana Groeneweg * ca. …-10-1904  Rotterdam † Rotterdam 25-01-1905
    5.    Bastiaantje Groeneweg * ca. 1906 Rotterdam † 25-03-1907 Rotterdam
    6.    Suzanna Magdalena Groeneweg * 23-04-1907 Rotterdam † Rotterdam 16-12-1967  Rotterdam

            x1 28-04-1926 Rotterdam Cornelis de Winter * 01-11-1892 Ouderkerk a/d IJssel † 09-01-1952 Gouda

           x2 8-04-1953 Rotterdam Kornelis Manni * 07-03-1888 Noordgouwe † 19-08-1958 Rotterdam

           x3 17-05-1961 Rotterdam Arie van der Hoek * 07-04-1904 Zevenhuizen
    7.    Laura Groeneweg * 06-05-1909 Rotterdam † 17-04-1989 Rotterdam
    8.    Maria Louisa Groeneweg * 04-04-1911 Rotterdam † 29-07-1973 Rotterdam x 26-07-1950 Rotterdam

           Albertus Hermanus Jans * 24-12-1913 Rotterdam

 

XIh Laurens Groeneweg * 11-04-1872 Kralingen † 16-12-1949 Rotterdam (Bootwerker) x 16-10-1895 Rotterdam

      Hendrika Johanna Schierenbeek * Rotterdam 28-06-1868 † Rotterdam 04-04-1918 (dochter van Jan

      Schierenbeek en Christina Kniep) (van Xg.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Johannes Laurens Groeneweg * 21-09-1890 Rotterdam † 20-07-1965 Rotterdam (Vuurstoker, Havenarbeider)

           x 08-09-1920 Rotterdam Hermina Elizabeth de Keizer * 05-01-1898 Rotterdam (dochter van Pieter de Keizer en

           Maria Smit) (volgt XIIo)
    2.    Laurens Nicolaas Groeneweg * 13-02-1894 Rotterdam † 20-04-1959 Rotterdam (Darmenschrappersknecht,

           Vishandelaar) x 03-12-1913 Rotterdam  Hillegonda Hameetman (echtscheiding Rotterdam 09-11-1949)

           * 16-08-1894 Rotterdam (dochter van Gerrit Hameetman en Aaltje Adriana van Woerden) (volgt XIIp)
    3.    Christina Groeneweg * 27-12-1895 Rotterdam x 04-08-1920 Rotterdam Bernardus Antonie van Dijk *

           ca. 1897 Rotterdam (Opperman) (zoon van Leonardus van Dijk en Huiberdina Maria Jansen)
    4.    Jacob Groeneweg * 24-03-1897 Rotterdam † 10-07-1898 Rotterdam
    5.    Pieternella Groeneweg * 03-06-1899 Rotterdam † 23-10-1985 Rotterdam x 31-01-1923 Rotterdam

           Franciscus Wilhelmus Kooderings Clemens * Rotterdam 11-09-1895 † Rotterdam 04-10-1971
    6.    Jacob Groeneweg * ca. 1901 † 02-03-1908 Rotterdam
    7.    Margrieta Groeneweg * 26-08-1902 Rotterdam † 18-11-1960 Schiedam x 03-12-1924 Rotterdam Arnold

           Oswald Knipscheer * 12-02-1901  ‘s-Gravenzande † 10-11-1943 Nederland
    8.    Hendrika Johanna Groeneweg * ca. 1905 † 25-02-1908 Rotterdam
    9.    Frans Lambertus Groeneweg * ca. 1907 † 23-03-1908 Rotterdam
   10.   Catharina Groeneweg * 02-02-1908 Rotterdam
   11.   Frans Jacob Groeneweg * 29-05-1909 Rotterdam (Vuurstoker grote vaart, Grondwerker, Machinist, Opperman

           bouwbedrijf) † 02-09-1991 ‘s-Gravenhage x1 22-08-1934 Rotterdam Elizabeth van Bever * 26-10-1911

           Rotterdam † 06-03-1944 Auschwitz (Duitsland) x2 08-01-1947 ‘s-Gravenhage Alida van der Ploeg

           * 25-08-1922’s-Gravenhage (echtscheiding ‘s-Gravenhage 16-12-1985) (volgt XIIq)
   12.    Hendrikus Johannes Groeneweg * 13-05-1912 Rotterdam† 08-07-1992 Rotterdam (Expeditieknecht, Arbeider

            Gem. Reinigingsdienst) x 13-09-1933 Rotterdam Louisa Petronella Grip * 04-10-1914 Rotterdam

            (volgt XIIr)
   13.    Dirk Groeneweg * 07-07-1914 Rotterdam † 16-12-1997 Rotterdam x 14-07-1937 Rotterdam Helena Margaretha

            van Ettinger * 07-05-1920 Rotterdam † 29-05-1997 Rotterdam (volgt XIIs)
   14.    Jacob Groeneweg * 25-03-1917 Rotterdam x 21-11-1945 Rotterdam A. Stam

 

XIi  Johannes Groeneweg * 26-01-1878 Kralingen † 28-04-1963 Rotterdam (Bootwerker) x Hendrina Willemina

       Weber * 10-02-1879 Rotterdam † 17-08-1918 Rotterdam (dochter van Gerardus Machiel Weber en Willemina van

       Erk) (van Xg.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Hendrina Willemina Groeneweg * 16-03-1899 Rotterdam x 27-10-1920 Rotterdam Jan Kempers

           * ca. 1897 Rotterdam (Vleeshouwer) (zoon van Jan Kempers en Willemina Kuchenbecker)
    2.    Cornelia Sophia Groeneweg * 27-07-1900 Rotterdam † 05-01-1985 Rotterdam x 06-09-1922 Rotterdam

           Laurens Johannes de Groot * 18-02-1898 Rotterdam (Handelsreiziger) † 24-04-1974 Rotterdam (zoon van

           Laurens de Groot en Grietje Paay)
    3.    Margaretha Groeneweg * 10-08-1906 Rotterdam
    4.    Petronella Groeneweg * 05-04-1909 Rotterdam
    5.    Johannes Groeneweg * 27-06-1912 Rotterdam † 18-05-1940 Rotterdam (Soldeerder) x 26-02-1936 Rotterdam

           Neeltje van Klaveren * 28-06-1917 Rotterdam (volgt XIIt)
    6.    Dirk Groeneweg * 23-01-1914 Rotterdam † 23-08-1990 Rotterdam (Los werkman, Buffetbediende) x 20-05-1936

           Rotterdam Lena Walvis * 17-08-1918 Rotterdam (volgt XIIu)
    7.    Jacob Groeneweg * 24-04-1915 Rotterdam
    8.    Arie Groeneweg * 13-04-1916 † 14-07-1918 Rotterdam
    9.    Sijntje Groeneweg * 08-08-1917 x 09-12-1936 L.M. Nicodem

 

XIj Nicolaas Groeneweg * 30-04-1882 Kralingen † 12-09-1953 Rotterdam (Havenarbeider, Grondwerker)

     x 05-07-1905 Rotterdam Anna Catharina ter Lage * 01-03-1885  Amsterdam (dochter van Joseph Hendricus

     Anthonius ter Lage en Antje Kraak) (van Xg.6)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Margrieta Groeneweg * 14-11-1905 Rotterdam† Utrecht 29-06-1978 x 05-03-1931  Rotterdam Joseph

           Anthonius Maria Feldwisch Dentrup * Utrecht 06-01-1904
    2.    Nicolaas Groeneweg * 07-09-1907 Rotterdam (Kolenwerker, Brandstoffenhandelaar, Chauffeur) † 13-12-1976

           Rotterdam x 24-02-1932 Rotterdam Hendrika Pieternella Ruijzing * 02-03-1908 Rotterdam (volgt XIIv)
    3.    Franciscus Groeneweg * 12-12-1908 Rotterdam † 07-03-1992 Rotterdam (Chauffeur, Havenarbeider)

           x 22-08-1934 Rotterdam Anna Steketee * 02-02-1913 Rotterdam (volgt XIIw)
    4.    Anna Catharina Groeneweg * 23-07-1910 Rotterdam
    5.    Stijntje Groeneweg * 03-12-1911 Rotterdam
    6.    Petronella Groeneweg * 23-02-1913 Rotterdam † 26-02-1993 Rotterdam x 10-07-1935 Rotterdam

           Johannes Willebrordus  van Drielen * 08-12-1906 Rotterdam † 10-01-1982 Schiedam
    7.    Dirk Groeneweg * 23-08-1915 Rotterdam † 08-06-1916 Rotterdam
    8.    Catharina Groeneweg * 04-12-1916 Rotterdam x 08-02-1933 Rotterdam F. Papavoine
    9.    Dirk Groeneweg * 17-02-1924 Rotterdam (Bouwvakarbeider, Chauffeur) † 04-03-1973 Schiedam x 21-12-1949

           Schiedam Geesje van Wieringen * 02-02-1923 Schiedam (volgt XIIx)
   10.   Jan Groeneweg * 08-10-1925  Rotterdam x 04-05-1949 Rotterdam W. van den Enden
   11.   Willem Groeneweg * 15-09-1929 Rotterdam x 23-07-1952 Rotterdam J.H.F. van Dongen

 

XIk Arie Groeneweg * 15-12-1888 Rotterdam † 15-04-1974 Rotterdam (Slachter) x 19-02-1913 Rotterdam

      Friederike Dorothee Granberg * 15-08-1890 Rotterdam (dochter van Matts Martensson Granberg en Anna

      Maria Petit) (van Xg.9)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Margrieta Groeneweg * 01-11-1913 Rotterdam † 26-12-1994 Oldenzaal x 14-04-1937 Rotterdam Pieter

           Keemink * 10-01-1912 Rotterdam † 18-01-1967 Oldenzaal
    2.    Anna Maria Groeneweg * 22-09-1914 Rotterdam
    3.    Friederike Dorothée Groeneweg * 21-05-1917 Rotterdam x 09-07-1941 Rotterdam W.A. van de Merbel.

 

XIl Jan Groeneweg * 11-08-1890 Kralingen † 18-09-1970 Rotterdam (Papierbewerker) x 10-05-1916 Rotterdam

      Anna Cornelia Bornkamp * 06-01-1892 Kralingen † 08-10-1963  Rotterdam(dochter van Karel August

      Bornkamp en Catharina den Hoed) (van Xh.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Arie Groeneweg * 13-02-1917 Rotterdam † 18-12-1993 Rotterdam (Werkvoorbereider) x 24-02-1943 Rotterdam

           Francina Bruning * 11-01-1922 Rotterdam (volgt XIIy)
    2.    Karel August Groeneweg * 27-03-1920 Rotterdam x 18-06-1941 Rotterdam S. van Bekum
    3.    Jan Groeneweg * 12-11-1924 Rotterdam † 06-07-1997 Giessenlanden x 11-05-1949 Rotterdam Hendrika

           Maria Jacobsen * 20-02-1926 Rotterdam
    4.    Ferdinand Groeneweg * 14-02-1931 Rotterdam x 09-03-1955 Rotterdam M. Glaubitz

 

XIm Louwrens Groeneweg * 03-07-1893 Kralingen † 08-12-1945 Rotterdam (Smid) x 29-07-1925 Rotterdam Anna

       Moerman  * 12-12-1902 Hillegersberg (van Xh.3)

 

Uit dit huwelijk: 1 kind

 

XIn Pieter Groeneweg * 01-09-1898  Rotterdam † 22-05-1980 Rotterdam (Meubelmaker) x 04-08-1926 Rotterdam

      Maria Catharina Teubel * 06-04-1902 Rotterdam † 06-07-1968 Rotterdam (dochter van Thomas Teubel en Eva

      Wilhelmina Muus) (van Xh.5)

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen.

 

XIo Arie Willem Groeneweg * 24-12-1900 Rotterdam † 02-07-1979 Rotterdam (Inkoper levensmiddelen)

      x 06-05-1925 Rotterdam Catharina Moerkerk * 03-09-1903  Rotterdam † 12-10-1975 Rotterdam

      (van Xh.6)

 

Uit dit huwelijk: 3 kinderen

 

XIp Pieter Groeneweg * 22-04-1885 Rotterdam † 29-03-1922 Rotterdam (Loswerkman) x 29-01-1908 Rotterdam

      Carolina Heijmans * 09-05-1885 Rotterdam (dochter van Petrus Josephus Jacob Heijmans en Hendrika Elizabeth

      Boogers)(van Xi.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Piet Groeneweg * 29-12-1904 Rotterdam (Broodbakker, Koopman in was- en poetsartikelen) † 14-10-1970

           Rotterdam x 24-06-1931 Rotterdam Klazina Kragt * 18-12-1908 Rotterdam (volgt XIIz)
    2.    Hendrik Groeneweg * 27-02-1906 Rotterdam
    3.    Elisabeth Hendrika Groeneweg * 26-05-1907 Rotterdam † 18-11-1969 Rotterdam x 14-09-1927 Rotterdam

           Wilhelmus Leonardus Gerardus Wolffers * Rotterdam 03-03-1905
    4.    Hester Groeneweg * Rotterdam 19-06-1908 † 28-03-1986 Rotterdam x 25-09-1929 Rotterdam

           Bartholomeus Wiltschut * 18-05-1908 Rotterdam † 09-07-1963 Rotterdam

    5.    Johanna Groeneweg * 30-06-1909 Rotterdam † 27-03-1972 Rotterdam x 04-03-1931 Rotterdam Jan

           Hendrik Wiltschut * 14-01-1909Rotterdam
    6.    Barend Groeneweg * ca. 1910 Rotterdam  † 20-05-1911 Rotterdam
    7.    Clasina Hendrika Groeneweg * 21-09-1912 Rotterdam † 19-10-1993 Rotterdam x 21-02-1934 Rotterdam 

           Bertus de Groot * 21-08-1913 Rotterdam † 30-08-1972 Rotterdam
    8.    Jacobus Groeneweg * 15-02-1914  Rotterdam † 15-02-1946 Rotterdam (Huisschilder, Koopman in was- en

           poetsmiddelen, Nachtwaker) x 24-05-1939 Rotterdam Johanna Jacoba Swinkels * 05-12-1916 Rotterdam
    9.    Carolina Groeneweg * ca. 1915 Rotterdam † 17-08-1915 Rotterdam  Rotterdam
   10.    Petrus Josephus Groeneweg * 30-06-1917 Rotterdam † 26-05-1987 Rotterdam (Loswerkman, Koopman in was- en

            poetsartikelen, Chauffeur) x 04-12-1946 Rotterdam Martha Maria Cornelia Hendriks * 21-08-1925 Rotterdam

            (volgt XIIaa)

 

XIq Johan Hendrik Groeneweg * 10-07-1890 Rotterdam † 30-03-1958 Rotterdam (Loswerkman, Arbeider houtfabriek,

       Opperman) x1 24-04-1912 Rotterdam Francina Petronella Rijneveldshoek * 21-01-1887 Rotterdam

       † 29-01-1945 Rotterdam (dochter van Pieter Rijneveldshoek en Francina Petronella van Keulen) (van Xi.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Johan Hendrik Groeneweg * 14-04-1908 Rotterdam (Chauffeur, Militair) † 12-03-1977 Rotterdam x 27-09-1933

           Rotterdam Clazina Herberdina Soeteman * 19-12-1913 Rotterdam (volgt XIIab)
    2.    Elisabeth Hendrika Francina Groeneweg * 01-01-1913 Rotterdam † 28-03-1996 Rotterdam x 17-07-1935

           Rotterdam Willem Nicolaas Soeteman * 17-02-1909 Rotterdam † 29-08-1981 Rotterdam
    3.    Cornelia Francina Groeneweg * 01-07-1914 Rotterdam x 24-01-1934  Rotterdam M. Schuiten
    4.    Francina Petronella Groeneweg * 17-01-1916 Rotterdam x 21-05-1941 Rotterdam D. Put
    5.    Pieter Groeneweg * 12-11-1918 Rotterdam (Zink- en steenslijper, Aanbouwer vliegtuigbouw, Lasser, Offsetdrukker)

           † 11-08-1983 Rotterdam x 27-03-1940 Rotterdam Tonia Johanna de Boom * 05-11-1913 (dochter van

           A. de Boom  en ? de Graaf) (volgt XIIac)
    6.    Louis Johan Groeneweg * 07-10-1920 Rotterdam
    7.    Marinus Matthijs Groeneweg * 17-09-1922 Rotterdam (Chauffeur-monteur, Cafehouder, Bouwkundig opzichter)

           † 20-03-1989 Rotterdam x 18-09-1946 Rotterdam Jaantje Antje Visser * 02-11-1924 Rotterdam (volgt XIIad)

 

XIr Leendert Groeneweg * 08-05-1891 Rotterdam † 30-12-1947Rotterdam (Loswerkman, Magazijnbediende)

      x 02-06-1915 Rotterdam Willemijntje Buitenhuis * 08-09-1895 Rotterdam (dochter van Pieter Buitenhuis en

      Christina van der Hoek)(van Xj.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Hendrina Groeneweg * 19-10-1916 Rotterdam † 25-01-1994 Rotterdam x 22-06-1938 Rotterdam

           Bernardus  de Veld * 18-11-1912 Rotterdam † 30-12-1987 Rotterdam
    2.    Christina Groeneweg * 29-05-1918 Rotterdam x 30-08-1939 Rotterdam G. Douwe
    3.    Leendert Groeneweg * 18-06-1920 Rotterdam
    4.    Willemijntje Groeneweg * 25-03-1924 Rotterdam
    5.    Louise Groeneweg * 26-02-1933 Rotterdam

 

XIs Hendricus Groeneweg * 23-08-1893  Rotterdam † 16-05-1950 Rotterdam (Huisschilder, Werkmeester RDM)

      x 30-12-1914 Rotterdam Petronella Margritha Schell * 29-03-1893 Rotterdam (dochter van Johan Christoffel

      Schell en Hermina Petronella Wolvers (van Xj.4)

 

Uit dit huwelijk:

    1.    Hermina Petronella Groeneweg * 20-11-1917 Rotterdam † 23-10-1943  Rotterdam
    2.    Petronella Hendrika Groeneweg * 05-05-1932 Rotterdam

 

XIt Marinus Louis Groeneweg * 22-02-1896 Rotterdam (Vuurstoker grote vaart, Betonwerker, Bootsman grote vaart,

      Huisschilder) † 26-06-1974 Rotterdam  x1 26-09-1934 Rotterdam Gerredina van Dijk (29-01-1946 echtscheiding

      Rotterdam) * 10-06-1903 Rotterdam x2 11-02-1948Rotterdam Cornelia Wilhelmina van Dorssen * 22-09-1915

      Rotterdam (van Xj.5)

 

Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen

Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen

 

XIu Petrus Johannes Groeneweg * 08-12-1901 Rotterdam (Magazijnbediende magazijnchef) † 20-04-1976 Rotterdam

      x 11-09-1929 Rotterdam Jansje Santine Hoogkamer * 02-12-1905 Haarlem (van Xj.7)

 

Uit dit huwelijk: 1 kind

 

XIv Hendrik Willem Groeneweg * 03-03-1901 Rotterdam x 07-12-1927 Rotterdam Claasje de Ruijter

      * 04-03-1906 Ridderkerk (van Xk.4)

 

Uit dit huwelijk: 3 kinderen

 

XIw Jacobus Groeneweg * 04-12-1887 Rotterdam (Machinale houtbewerker) † 07-03-1969 Hilversum x 18-02-1925

       Rotterdam Adriana de Roo * 04-02-1895 Rotterdam (van Xl.2)

 

Uit dit huwelijk: 2 kinderen

 

XIx Martina Willemina Groeneweg * 14-05-1894 Rotterdam † 27-02-1952 Rotterdam (heeft niet-huwelijkse relatie

       met N.N.) (van Xl.4)

 

Uit deze verbintenis:

 

    1.    Jan Groeneweg * 11-12-1917 Rotterdam
    2.    Martinus Wilem Groeneweg * 07-09-1919 Rotterdam † 07-03-1977 Rotterdam (Gereedschapslijper)

           x 06-04-1949 Rotterdam Arentje den Herder * 23-10-1924 Rotterdam (volgt XIIae)

 

XIy Jacob Groeneweg * 19-06-1886 Kralingen † 30-06-1973 Rotterdam (Huistimmerman) x 22-06-1910 Rotterdam

      Catharina Wilhelmina de Boer* 09-05-1884 Loon op Zand†15-02-1952 Rotterdam (dochter van Marinus de

      Boer en Huiberdina Treffers) (van Xm.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Aagje Huiberdina Groeneweg * 15-04-1911 Rotterdam † 17-03-1997 Rotterdam

    2.    Huberdina Catharina Wilhelmina Groeneweg * 15-08-1912 Rotterdam

    3.    Johannes Marinus Jacob Groeneweg * 28-03-1914 Rotterdam † 01-02-1989 Rotterdam (Timmerman

           Wever touwfabriek) x 02-08-1939 Rotterdam Maria Seraphina Polderman * 31-10-1914 Rotterdam

           † 26-12-1992/1993 (volgt XIIaf)

    4.    Marinus Leendert Groeneweg * 02-05-1915 Rotterdam † 18-09-1996 x 04-11-1942 Rotterdam

           Antonia Johanna Verschoor * 16-01-1917†13-11-2001 (Geëmigreerd naar Australië in Augustus 1954)

              (volgt XIIag)

 

XIz Leendert Groeneweg * 03-04-1888 Kralingen † 23-02-1963 Rotterdam (Huistimmerman Waterstoker)

      x 03-11-1915 Rotterdam Mechelina Catharina van Wijck * 23-05-1892 Terneuzen (dochter van Charles

       van Wijck en Elizabeth Smidt) (van Xm.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Johannes Groeneweg * 04-03-1917 Rotterdam † 01-02-1979 Rotterdam (Motorrijwielhersteller Monteur)

            x 1 26-09-1945 Rotterdam Annigje Regina de Witte * 17-02-1920 Rotterdam  x 2 22-07-1965 Rotterdam

           Elizabeth Straasheijm * 11-03-1919 Rotterdam (volgt XIIah)

    2.    Charles Groeneweg * 02-03-1919 Rotterdam † 15-03-1920 Rotterdam

    3.    Elizabeth Groeneweg  *  26-06-1920 Rotterdam † 20-03-1921 Rotterdam

    4.    Leendert Groeneweg * 25-04-1922 Rotterdam † 01-12-1936 Rotterdam

    5.    Elizabeth Groeneweg  *  17-02-1925 Rotterdam

    6.    Charles Groeneweg * 23-02-1928 Rotterdam (Ambtenaar Militair) x 10-01-1951 Rotterdam Pieternella

           Teeuw * 20-04-1925 Rotterdam † 15-12-1990 Steenbergen (volgt XIIai)

    7.    Aagje Groeneweg * 29-04-1931 Rotterdam

    8.    Johanna Groeneweg * 10-11-1934 Rotterdam

 

XIaa Pieter Groeneweg * 03-09-1890 Kralingen † 14-02-1976 Rotterdam (Machinebankwerker) x 22-09-1915

        Rotterdam Wilhelmina Martha Dubbelman* 04-01-1892 Rotterdam † 06-09-1977 Rotterdam (dochter

        van Teunis Dubbelman en Martha Sintnicolaas) (van Xm.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Johannes Groeneweg * 08-09-1916 Rotterdam x 25-04-1947 Rotterdam JN Vervoort

    2.    Teunis Groeneweg * 14-06-1918 Rotterdam † 20-06-1997 Haarlem (Fietsenmaker, Automonteur)

           x 20-11-1947 Rotterdam Cornelia Vervoort * 22-05-1926 Schiedam (dochter van Johannes Vervoort en

           Neeltje Jacoba Timmers) (volgt Xaj)

 

XIab Cornelius (Cor) Groeneweg * 16-02-1894 Kralingen † 25-12-1978 Rotterdam (Meubelmaker, Huistimmerman)

         x 14-05-1919 Rotterdam Magdalena Nuvelstijn * 24-03-1896 Gouda † 09-09-1983 (dochter van Johannes

          Nuvelstijn en Adriana Laurier) (van Xm.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Johannes Cornelius (Joop) Groeneweg * 05-03-1920 Rotterdam † 17-06-1987 Rotterdam (Etaleur)

           x 16-06-1943 Rotterdam Theodora van Elshout * 10-04-1923 Rotterdam † 23-01-1987 Rotterdam

               (volgt XIIak)

    2.    Adriana Magdalena (Sjaan) Groeneweg * 02-08-1921 Rotterdam † 23-12-2001 Doveton Australië

           x 27-01-1943 Rotterdam Johannes Cornelius (John) van den Aarsen * 05-09-1920 Rotterdam

           (zoon van Christophel van den Aarsen en Christina Adriana van Leeuwen) (Geëmigreerd naar Australië

            13-02-1956)

    3.    Cornelius (Cor) Groeneweg * 20-04-1928 Rotterdam x 31-03-1950 Leny van der Vlies * 09-01-1932

           Dordrecht (volgt XIIal) (Geëmigreerd naar Australië in 1955)

    4.    Magdalena (Leny) Groeneweg * 27-05-1935 Rotterdam x Cornelus (Cor) Dullaard * 16-05-1936

           (Gescheiden)

    5.    Hendrika Adriana (Riet) Groeneweg * 30-09-1936 Rotterdam   x  11-04-1964 Johannes Cornelius A.

           van Overbeek * 25-06-1935 Dordrecht

    6.    Ageeth Maria (Agaata) Groeneweg * 09-05-1939 Rotterdam x 01-05-1963 Rotterdam Maarten

           Bosschieter

 

XIac Johannes Groeneweg * 22-09-1897 Rotterdam † 09-11-1980 Delft (Machine-bankwerker) x 01-09-1920

        Rotterdam Maria Johanna Groothuizen * 03-03-1899 Rotterdam † 26-11-1989 in Schiedam (dochter van

        Hendrik Groothuizen en Catharina Storm) (van Xm.8)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Johannes Groeneweg * 04-03-1921 Rotterdam

    2.    Catharina Groeneweg * 29-05-1930 Rotterdam

 

XIad Godefridus Groeneweg * 09-09-1890 Kralingen (Meubelmaker) † 08-03-1975 Rotterdam x 27-05-1914

        Rotterdam Maria Pauk * 16-11-1892 Rotterdam † 18-11-1958 Rotterdam (dochter van Engelbregt Pauk

        en Elisabeth Slootweg) (van Xn.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jacob Johannes Groeneweg * 11-06-1915 Rotterdam † 27-02-1928 Rotterdam

    2.    Elizabeth Groeneweg * 14-11-1918 Rotterdam x 04-04-1945 Rotterdam G.J. Kleppe

    3.    Maria Catharina Groeneweg * 12-04-1921 Rotterdam x 10-09-1947 Rotterdam N. van Rooijen

    4.    Jacoba Johanna Groeneweg * 27-08-1930 Rotterdam x 09-01-1957 Rotterdam B.J. Visser

 

XIae Johannes Groeneweg * 24-03-1897 Rotterdam (Fitter Onderbaas Gemeentewerken) † 20-05-1969 Rotterdam

        x 14-03-1923 Rotterdam Catharina Louisa van Roosendaal * 16-03-1900 Rotterdam † 03-08-1965

        Rotterdam (dochter van Jacobus Simon van Roosendaal en Catharina Kop) (van Xn.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jacob (Jaap) Groeneweg * 07-05-1923 Rotterdam † 27-06-1991 Holwerd (Friesland) (Hoofdopzichter GEB,

           Onderwijzer/Amanuensis Natuur- en Scheikunde) x Jetty Verhoeff * (volgt XIIam)

    2.    Joop Groeneweg

    3.    Tiny Groeneweg

    4.    Miep Groeneweg

 

XIaf Abraham Groeneweg * 26-09-1898 Rotterdam (Meubelstoffeerder) † 06-07-1976 Rotterdam x 05-09-1923

        Rotterdam Cornelia Dubbelt * 26-11-1901Rotterdam † 10-07-1981 Rotterdam (zie foto’s) (van Xn.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jacob Groeneweg * 02-03-1924 Rotterdam

    2.    Antonie Arnoldus Groeneweg * 27-03-1925 Rotterdam

    3.    Abraham Groeneweg * 08-07-1928 Rotterdam x 26-06-1956 Delft Jacqueline Josephine de Leeuw

           (volgt XIIan)

 

XIag Cornelis Groeneweg * 13-04-1900 Rotterdam (Reiziger, Colporteur, Plantsoenarbeider) † 18-08-1978 Rotterdam

        x 21-01-1925 Rotterdam Cornelia Vos * 11-03-1903 Rotterdam † 23-11-1999 Rotterdam(van Xn.8)

         (zie krantenartikel, foto’s en akten)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Maria Christina Groeneweg * 02-07-1925 Rotterdam † 14-04-2010 Rotterdam x 20-08-1947 Rotterdam
           Caspert Slieker (Uit dit huwelijk: 1 zoon Casper) (zie foto‘s)

    2.    Adriana Groeneweg * 12-08-1926 Rotterdam x 12-11-1947 Rotterdam Willem van der Wilk

           † 12-11-1995 Rotterdam (Uit dit huwelijk: 2 dochters, Lia en Marja)

    3.    Cornelis Groeneweg * 06-05-1929 Rotterdam † 16-11-2001 Rotterdam (Bouwkundig Opzichter) x 17-02-1954

           Rotterdam Geertruida Kooij * 25-04-1932 Rotterdam † 21-12-1994 Rotterdam (zie foto’s) (volgt XIIao)

    4.    Jacob Groeneweg * 21-01-1937 Rotterdam (lid in de orde van Oranje Nassau per 26-04-2002)

           x 20-08-1960 Rotterdam Adriaantje Hagestein * 19-07-1938 Rotterdam (zie foto‘s) (volgt XIIap)

 

 

-XII-

 

XIIa Marijnus Cornelis Groeneweg * 07-08-1922 Rotterdam † Rotterdam 11-09-1985 (Plaatwerker) x

       16-12-1953 Rotterdam Johanna Barendina Sinoo * 07-05-1924 Rotterdam † 28-09-1977

       Rotterdam (van XIa.2)

 

Uit dit huwelijk: 2 kinderen

 

XIIb Laurens Jacob Groeneweg * 28-08-1928 ‘s-Gravenhage (Leidinggevende functie scheepsbouw) x 05-06-1954
        Wilhelmina Frederika Sophia Schuttel * 17-08-1928 Amsterdam† 09-02-2004 Amsterdam (van XIb.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Cornelis Groeneweg * 01-04-1956 Amsterdam x 15-09-1983 Wilhelmina Theodora Lukken * 13-01-1960 Oostzaan
           (volgt XIIIa)
    2.    Huiberdina Wilhelmina (Ineke) Groeneweg * 03-06-1959 Amsterdam x 10-09-1982 Erik Buijs * 28-03-1959 Oostzaan
    3.    Catharina Afina Groeneweg * 14-09-1962 Amsterdam x 25-04-1986 Johan Ferdinand Dral * 11-11-1959

 

XIIc Jacob Groeneweg * 18-04-1892 Kralingen (Agent van politie, Onbezoldigd rijksveldwachter) † 05-03-1956

        Maastricht x 14-01-1920 Heer Maria Catharina Lebens * 01-07-1894Oud Vroenhoven (van XIc.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Maria Elisabeth Groeneweg * 11-11-1919 Oud Vroenhoven x 05-10-1945 Maastricht W.H. Theunissen
    2.    Arie Groeneweg * 07-09-1926 Maastricht †13-03-2000Tongeren (B) x 24-01-1951 Vroenhoven (B)

           M.C. Darding  * 06-09-1924 Vroenhoven (B) † 25-08-2004 Tongeren (B)  (volgt XIIIb)
    3.    Johannes Groeneweg * 17-08-1932 Maastricht

 

XIId Arie Groeneweg * 04-07-1893 Kralingen (Metselaar) † 03-04-1959 Rotterdam x 15-06-1927 Rotterdam

       Adriana Cornelia Smit * 20-12-1903 Rotterdam (dochter van B.A. Smit en H.G. Kok) (van XIc.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Arie Groeneweg * 09-10-1927 Rotterdam (Chef mech. werkplaats) x 04-02-1948 Frieda Johanna

           Roth * 30-04-1928 Rotterdam (dochter van A. Roth en J.C. van Hulsbergen) (volgt XIIIc)

 

XIIe Cornelis Groeneweg * 13-03-1897 Rotterdam (Expeditieknecht, Controleur HAL) † 29-10-1982 Rotterdam

        x 12-04-1922 Rotterdam Egberdina van der Hulst * 05-05-1899 Avereest † 12-04-1968 Rotterdam

       (dochter van Roelof van der Hulst en Derkje Kuiper) (van XIc.4)

 

Uit dit huwelijk: 5 kinderen

 

XIIf Marinus Groeneweg * 31-03-1899 Rotterdam (Plaatwerker, Meestersmid) † 17-07-1974 Rotterdam x

        Rotterdam 16-11-1927 Jacoba Vincentia Elisabeth van den Bosch * Rotterdam 10-07-1903 (van XIc.5)

 

Uit dit huwelijk: 1 kind

 

XIIg Johannes Groeneweg * 18-05-1903 Rotterdam (Broodslijter, Conducteur RET) † 31-08-1990 Albrandswaard

       x 30-05-1928 Rotterdam Willemina Jacoba Braaksma * 25-12-1905 Rotterdam † 28-09-1989 Rotterdam

       (van XIc.7)

 

Uit dit huwelijk: 6 kinderen

 

XIIh Antonie Groeneweg * 20-05-1908 Rotterdam † 30-11-1994 Rotterdam x 29-06-1938 Rotterdam Hermana

        Putting * Rotterdam 21-04-1913 (van XIc.9)

 

Uit dit huwelijk: 3 kinderen (Eddy, Sylvia, Paul)

 

XIIi Leendert Groeneweg * 23-09-1914 Rotterdam (Koopman in groente en fruit) † 26-01-1955 Breda x 25-02-1943

        Breda Maria Catharina Rosalia Hinten * 19-10-1907 Breda (van XIc.11)

 

Uit dit huwelijk: 1 kind

 

XIIj Jacob Groeneweg * 27-07-1902 Rotterdam (Baas bij een sloperij) † 28-07-1979 Rotterdam x 13-05-1931

       Rotterdam Celia Smitshoek * 04-06-1911 (dochter van Jan Smitshoek en Adriaantje Henderina Hoorweg) (van XId.5)

 

Uit dit huwelijk: 5 kinderen

 

XIIk Cornelis Groeneweg * 15-08-1904 Rotterdam (Boekhouder) † 05-10-1971 Arnhem x 27-07-1927 Rotterdam

       Maria Adriaantje Houwer * 17-06-1905 Rotterdam (van XId.6)

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen

 

XIIl Klaas Groeneweg * 25-08-1903 Rotterdam (Metselaar) † 19-06-1955 Rotterdam x 22-06-1927 Rotterdam Mina

       Antheunisse * 21-11-1904 Rotterdam (van XIe.2)

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen

 

XIIm Adriaan Laurens Groeneweg * 15-04-1901 Rotterdam (Brievenbesteller) † 17-07-1943 Rotterdam x 24-12-1924

        Rotterdam Geertruida Hermina Schemkes * 27-01-1904 Rotterdam (van XIg.2)

 

Uit dit huwelijk 1 kind

 

XIIn Laurens Groeneweg * 25-09-1902 Rotterdam † 14-02-1972 Rotterdam (Magazijnmeester) x1 27-01-1926

        Rotterdam Maria van Bezooijen * 25-10-1906 Schiebroek † 24-03-1951 Rotterdam (dochter van Gerrit van Bezooijen en
Aartje van Wingerden)
x2 12-11-1952 Rotterdam Grietje Nieuwpoort * 24-10-1912 Pernis (van XIg.3)

 

Uit het eerste huwelijk:

 

    1.    Magdalena (Leny) Groeneweg * 12-12-1926 Rotterdam x Leendert Noordam
2.    Aartje (Ali) Groeneweg * 10-11-1929 Rotterdam x Dirk van Roon
3.    Laurens Groeneweg * 19-11-1931 Rotterdam (In 1952 geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland) x Wietske van Gosliga 

           (volgt XIIId)
4.    Gerrit Groeneweg * 28-01-1933 Rotterdam

 

XIIo Johannes Laurens Groeneweg * 21-09-1890 Rotterdam † 20-07-1965 Rotterdam (Vuurstoker, Havenarbeider)

        x 08-09-1920 Rotterdam Hermina Elizabeth de Keizer * 05-01-1898 Rotterdam (dochter van Pieter de Keizer en

        Maria Smit) (van XIh.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Johannes Laurens Groeneweg *  04-03-1918 Rotterdam † 15-04-1968 Delft (Elektricien, Conciërge)

           x 03-12-1941 Rotterdam Maria Jacoba Kind * 03-09-1921 Bergschenhoek (volgt XIIIe)
    2.    Herman Marie Groeneweg * 18-11-1920 Rotterdam (Constructieschilder, Havenarbeider, Schilder)

           30-09-1992 Hellevoetsluis x 29-10-1947 Rotterdam Adriana (Sjaan) van ‘t Hoogt * 20-09-1926 Rotterdam

           (volgt XIIIf)
    3.    Hendrika Johanna Groeneweg * 30-01-1930 Rotterdam † 28-01-1991 Rotterdam x 22-03-1950 Rotterdam

           Hendrikus Andernach * 29-03-1919 Rotterdam
    4.    Hermina Johanna Groeneweg * 19-06-1938 Rotterdam x 24-07-1957 Rotterdam A.J.M. van de Rijt

 

XIIp Laurens Nicolaas Groeneweg * 13-02-1894 Rotterdam † 20-04-1959 Rotterdam (Darmenschrappersknecht,

        Vishandelaar) x 03-12-1913 Rotterdam  Hillegonda Hameetman (echtscheiding Rotterdam 09-11-1949)

       * 16-08-1894 Rotterdam (dochter van Gerrit Hameetman en Aaltje Adriana van Woerden) (van XIh.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Laurens Nicolaas Groeneweg * 12-12-1913 Rotterdam † 15-05-1921 Rotterdam
    2.    Aaltje Adriana Groeneweg * 08-11-1915 Rotterdam † 16-06-1996 Capelle a/d IJssel x1 28-03-1934

           Rotterdam Johannes Heinrich Janzon * 02-09-1913 Rotterdam (echtscheiding Rotterdam 09-01-1950)

              x2 23-12-1952 Rotterdam Samuel Keizer * 24-12-1891 Meppel † 24-04-1980 Rotterdam
    3.    Hendrikus Johannes Groeneweg * 07-03-1917 Rotterdam
    4.    Gerrit Groeneweg * 20-12-1919 Rotterdam † 09-09-1986 Rotterdam (Vishandelaar, chauffeur) x1 26-07-1939

           Rotterdam Maartje Kerkhof * 25-08-1917 Puttershoek (echtscheiding Rotterdam 15-02-1946) x2 04-09-1946

           Rotterdam Apollonia Theodora Jansma * 28-04-1924 Rotterdam (echtscheiding Rotterdam 10-06-1986)

              (volgt XIIIg)
    5.    Hillegonda Groeneweg * 22-02-1921 Rotterdam † 07-12-1952 Rotterdam x 10-07-1940 Rotterdam Cornelis

           Andreas van der Pluijm * 08-05-1913 Rotterdam (echtscheiding Rotterdam 19-08-1952)

 

XIIq Frans Jacob Groeneweg * 29-05-1909 Rotterdam (Vuurstoker grote vaart, Grondwerker, Machinist, Opperman

        bouwbedrijf) † 02-09-1991 ‘s-Gravenhage x1 22-08-1934 Rotterdam Elizabeth van Bever * 26-10-1911

        Rotterdam † 06-03-1944 Auschwitz (Duitsland) x2 08-01-1947 ‘s-Gravenhage Alida van der Ploeg

       * 25-08-1922’s-Gravenhage (echtscheiding ‘s-Gravenhage 16-12-1985) (van XIh.11)

 

Uit het eerste huwelijk:  3 kinderen

Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen

 

XIIr Hendrikus Johannes Groeneweg * 13-05-1912 Rotterdam† 08-07-1992 Rotterdam (Expeditieknecht, Arbeider

        Gem. Reinigingsdienst) x 13-09-1933 Rotterdam Louisa Petronella Grip * 04-10-1914 Rotterdam (van XIh.12)

 

Uit dit huwelijk: 6 kinderen

 

XIIs Dirk Groeneweg * 07-07-1914 Rotterdam † 16-12-1997 Rotterdam x 14-07-1937 Rotterdam Helena Margaretha

       van Ettinger * 07-05-1920 Rotterdam † 29-05-1997 Rotterdam (van XIh.13)

 

Uit dit huwelijk: 7 kinderen

 

XIIt Johannes Groeneweg * 27-06-1912 Rotterdam † 18-05-1940 Rotterdam (Soldeerder) x 26-02-1936 Rotterdam

        Neeltje van Klaveren * 28-06-1917 Rotterdam (van XIi.5)

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen

 

XIIu Dirk Groeneweg * 23-01-1914 Rotterdam † 23-08-1990 Rotterdam (Los werkman, Buffetbediende) x 20-05-1936

       Rotterdam Lena Walvis * 17-08-1918 Rotterdam (van XIi.6)

 

Uit dit huwelijk: 2 kinderen

 

XIIv Nicolaas Groeneweg * 07-09-1907 Rotterdam (Kolenwerker, Brandstoffenhandelaar, Chauffeur) † 13-12-1976

        Rotterdam x 24-02-1932 Rotterdam Hendrika Pieternella Ruijzing * 02-03-1908 Rotterdam

        (van XIj.2)

 

Uit dit huwelijk: 5 kinderen

 

XIIw Franciscus Groeneweg * 12-12-1908 Rotterdam † 07-03-1992 Rotterdam (Chauffeur, Havenarbeider)

        x 22-08-1934 Rotterdam Anna Steketee * 02-02-1913 Rotterdam (van XIj.3)

 

Uit dit huwelijk: 1 kind

 

XIIx Dirk Groeneweg * 17-02-1924 Rotterdam (Bouwvakarbeider, Chauffeur) † 04-03-1973 Schiedam x 21-12-1949

        Schiedam Geesje van Wieringen * 02-02-1923 Schiedam (van XIj.9)

 

Uit dit huwelijk: 1 kind

 

XIIy Arie Groeneweg * 13-02-1917 Rotterdam † 18-12-1993 Rotterdam (Werkvoorbereider) x 24-02-1943 Rotterdam

        Francina Bruning * 11-01-1922 Rotterdam (van XIl.1)

 

Uit dit huwelijk: 2 kinderen

 

XIIz Piet Groeneweg * 29-12-1904 Rotterdam (Broodbakker, Koopman in was- en poetsartikelen) † 14-10-1970

        Rotterdam x 24-06-1931 Rotterdam Klazina Kragt * 18-12-1908 Rotterdam (van XIp.1)

 

Uit dit huwelijk: 2 kinderen

 

XIIaa Petrus Josephus Groeneweg * 30-06-1917 Rotterdam † 26-05-1987 Rotterdam (Loswerkman, Koopman in was- en

          poetsartikelen, Chauffeur) x 04-12-1946 Rotterdam Martha Maria Cornelia Hendriks * 21-08-1925 Rotterdam

         (van XIp.10)

 

Uit dit huwelijk: 3 kinderen

 

XIIab Johan Hendrik Groeneweg * 14-04-1908 Rotterdam (Chauffeur, Militair) † 12-03-1977 Rotterdam x 27-09-1933

          Rotterdam Clazina Herberdina Soeteman * 19-12-1913 Rotterdam (van XIq.1)

 

Uit dit huwelijk: 5 kinderen

 

XIIac Pieter Groeneweg * 12-11-1918 Rotterdam (Zink- en steenslijper, Aanbouwer vliegtuigbouw, Lasser, Offsetdrukker)

         † 11-08-1983 Rotterdam x 27-03-1940 Rotterdam Tonia Johanna de Boom * 05-11-1913 (dochter van

         A. de Boom  en ? de Graaf (van XIq.5)

 

Uit dit huwelijk: 2 kinderen

 

XIIad Marinus Matthijs Groeneweg * 17-09-1922 Rotterdam (Chauffeur-monteur, Cafehouder, Bouwkundig opzichter)

         † 20-03-1989 Rotterdam x 18-09-1946 Rotterdam Jaantje Antje Visser * 02-11-1924 Rotterdam (van XIq.7)

 

Uit dit huwelijk: 1 kind

 

XIIae Martinus Wilem Groeneweg * 07-09-1919 Rotterdam † 07-03-1977 Rotterdam (Gereedschapslijper)

         x 06-04-1949 Rotterdam Arentje den Herder * 23-10-1924 Rotterdam (van XIx.2)

 

Uit dit huwelijk: 1 kind

 

XIIaf Johannes Marinus Jacob Groeneweg * 28-03-1914 Rotterdam † 01-02-1989 Rotterdam (Timmerman,

         Wever touwfabriek) x 02-08-1939 Rotterdam Maria Seraphina Polderman * 31-10-1914 Rotterdam

         † 26-12-1992/1993 (van XIy.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Rita Groeneweg * Rotterdam x Jan van Stigt

    2.    Rini Groeneweg * Rotterdam x Leo Klein

    3.    Yvonne Johanna Jacoba Groeneweg * 09-09-1945 Rotterdam x 03-02-19 Adrianus Hofland * 11-12-1938

    4.    Johannes Jacob Groeneweg * 29-05-1947 Leiden † 10-01-2006 (Verkeersongeluk)  x 1 09-11-1969 Rotterdam

           Annigje Roos x2 28-06-2002 Anneke Linnenbank * 24-11-1955 (volgt XIIIh)

 

XIIag Marinus Leendert Groeneweg * 02-05-1915 Rotterdam † 18-09-1996 x 04-11-1942 Rotterdam

         Antonia Johanna Verschoor * 16-01-1917†13-11-2001 (Geëmigreerd naar Australië in Augustus 1954)

          (van XIy.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Robert Groeneweg * 17-06-1946 Rotterdam x 12-04-1969 Kaye Robyn Leslie * 31-12-1947

           (volgt XIIIi)

 

XIIah Johannes Groeneweg * 04-03-1917 Rotterdam † Rotterdam 01-02-1979 (Motorrijwielhersteller) x1 26-09-1945

          Rotterdam  Annigje Regina de Witte * 17-02-1920 Rotterdam (echtscheiding Rotterdam 20-11-1964)

           x2 22-07-1965 Rotterdam Elizabeth Straasheijm * 11-03-1919 Rotterdam (van XIz.1)

 

Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen

 

XIIai Charles Groeneweg * 23-02-1928 Rotterdam (Ambtenaar Militair) x 10-01-1951 Rotterdam Pieternella Teeuw

          * 20-04-1925 Rotterdam † 15-12-1990 Steenbergen (van XIz.6)

 

Uit dit huwelijk: 2 kinderen

 

XIIaj Teunis Groeneweg * 14-06-1918 Rotterdam (Fietsenmaker automonteur) † 20-06-1997 Haarlem x 20-11-1947

         Cornelia Vervoort * 22-05-1926 Schiedam (dochter van Johannes Vervoort en Neeltje Jacoba Timmers)

          (van XIaa.2)

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen

 

 XIIak Johannes Cornelius (Joop) Groeneweg * 05-03-1920 Rotterdam † 17-06-1987 Rotterdam (Etaleur)

         x 16-06-1943 Rotterdam Theodora van Elshout * 10-04-1923 Rotterdam † 23-01-1987 Rotterdam

          (van XIab.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    John Groeneweg * 1944 Rotterdam

 

 XIIal Cornelius (Cor) Groeneweg * 20-04-1928 Rotterdam x 31-03-1950 Leny van der Vlies * 09-01-1932

          Dordrecht (van XIab.3) (Geëmigreerd naar Australië in 1955)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Cornelius (Cor) Groeneweg * 27-09-1951 x 12-01-1974 Frankston Australië Colleen Rogers

    2.    Philip Groeneweg * 13-03-1952 x Linda (volgt XIIIj)

    3.    Marian Groeneweg * 21-06-1954 x Ray Haylock

    4.    George Groeneweg * 25-08-1958

    5.    Catharine (Karen) Groeneweg  *  13-12-1965 x Jay Collins

    6.    David Groeneweg  *  22-06-1966 x Cecilia N

 

XIIam Jacob (Jaap) Groeneweg * 07-05-1923 Rotterdam † 27-06-1991 Holwerd (Friesland) (Hoofdopzichter GEB,

        Onderwijzer/Amanuensis Natuur- en Scheikunde) x Jetty Verhoeff * (van XIae.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Johannes Jacob (Hans) Groeneweg * 19-01-1954 Rotterdam x Regina van Gelderen * (volgt XIIIk)

    2.    Therese Marija (Tessa) Groeneweg * 16-02-1963 Rotterdam (woont samen met Erik Fens * 15-04-1967,

           en heeft 2 kinderen Maia Anna en Jolin Shurong)

 

XIIan Abraham Groeneweg * 08-07-1928 Rotterdam x 26-06-1956 Delft Jacqueline Josephine de Leeuw

           (van XIaf.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Robert Martin Groeneweg * 27-05-1957 Delft

    2.    Monique Groeneweg * 14-05-1959 Delft

 

XIIao Cornelis Groeneweg * 06-05-1929 Rotterdam † 16-11-2001 Rotterdam x 17-02-1954 Rotterdam

          Geertruida Kooij * 25-04-1932 Rotterdam † 21-12-1994 Rotterdam (zie foto) (van XIag.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Marianne Groeneweg * 02-05-1957 Meppel x 07-10-1982 Rotterdam John Gerard Monden

           * 13-07-1954 Rotterdam (volgt XIIIl)

    2.    Peter Groeneweg * 24-08-1958  Rotterdam x 16-03-1990 Rhoon Elisabeth Alie Helene 

           den Hollander  *  07-07-1966 Rotterdam (volgt XIIIm)

    3.    Walter Groeneweg * 12-04-1962 Rotterdam † 16-07-2012 Rotterdam (woonde samen met Louise Burgmans) (volgt XIIIn)

    4.    Ronald Groeneweg * 01-03-1967 Rotterdam

 

XIIap Jacob Groeneweg * 21-01-1937Rotterdam (lid in de orde van Oranje Nassau per 26-04-2002) (zie foto‘s)

         x 20-08-1960 Rotterdam Adriaantje Hagestein * 19-07-1938 Rotterdam (zie foto‘s) (van XIag.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Erik Groeneweg * 02-04-1962 Rotterdam x 17-11-1999 Rotterdam Maria Catharina (Marion)

            Groenendijk * 10-10-1964 Hoogvliet Rt (volgt XIIIo)

    2.    Taco Groeneweg * 07-08-1964 Hoogvliet Rt x 07-08-2000 Ridderkerk Helena Elisabeth (Lizette)

            Kranendonk * 05-06-1969 Ridderkerk (volgt XIIIp)

    3.    Okke Groeneweg * 16-09-1965 Hoogvliet Rt x 11-12-1992 Rotterdam Florina (Floor) van Essen

          * 14-04-1966 Rotterdam (volgt XIIIq)

    4.    Menno Groeneweg * 06-01-1971 Rotterdam x 22-05-1999 Chicago USA Melissa Dorado

             * 11-12-1970 Manilla Filippijnen (volgt XIIIr)

 

 

– XIII-

 

XIIIa Cornelis Groeneweg * 01-04-1956 Amsterdam x 15-09-1983 Wilhelmina Theodora Lukken * 13-01-1960 Oostzaan
         (van XIIb.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Amanda Groeneweg * 22-07-1987 Zaandam
    2.    Jarno Groeneweg * 30-06-1990 Zaandam

 

XIIIb Arie Groeneweg * 07-09-1926 Maastricht †13-03-2000Tongeren (B) x 24-01-1951 Vroenhoven (B)

         M.C. Darding  * 06-09-1924 Vroenhoven (B) † 25-08-2004 Tongeren (B) (van XIIc.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jacobus (Jack) Groeneweg * 30-05-1952 Maastricht † 21-01-2011 Maastricht x 21-12-1973 Maastricht Els Heuts
* 05-01-1950 Maastricht † 11-10-1999 Heukelom (Riemst) (B) (volgt XIVa)

    2.    Henk Groeneweg * 27-05-1954 Vroenhoven (B) x 14-10-1976 Maastricht Corry Defesche * 10-10-1955

           Maastricht (volgt XIVb)

    3.    Joke Groeneweg * 16-02-1958 Tongeren (B) † 11-03-1961 Vroenhoven (B)

    4.    Luc Groeneweg * 12-01-1962 Maastricht x 29-04-1995 Riemst (B) Monique Meessen * 05-02-1971

           Maastricht (volgt XIVc)

 

XIIIc Arie Groeneweg * 09-10-1927 Rotterdam (Chef mech. werkplaats) x 04-02-1948 Frieda Johanna

         Roth * 30-04-1928 Rotterdam (dochter van A. Roth en J.C. van Hulsbergen) (van XIId.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Arie (Aat) Groeneweg * 07-04-1953 Rotterdam (Project Manager) x 18-07-1977 Zwijndrecht Hendrika

           Antonia Schepers * 14-04-1957 Dordrecht (dochter van J.J. Schepers en E.W. Groeneveld) (volgt XIVd)

 

XIIId Laurens Groeneweg * 19-11-1931 Rotterdam x Wietske van Gosliga (In 1952 geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland)

          (van XIIn.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1.   Marianne Groeneweg * 31-01-1960 x 03-03-1979 Brent Peebles
   2.   Laurence (Larry) Groeneweg * 28-07-1961 (gescheiden)
   3.   Julia Groeneweg * 06-12-1966 x 08-10-1988 Paul Alcorn

 

XIIIe Johannes Laurens Groeneweg *  04-03-1918 Rotterdam † 15-04-1968 Delft (Electricien, Concierge)

       x 03-12-1941 Rotterdam Maria Jacoba Kind * 03-09-1921 Bergschenhoek (van XIIo.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Johannes Laurens Groeneweg * 10-12-1944 Breda x Carla Immens * Delft (volgt XIVe)

    2.    Willem Dionijs Groeneweg * 15-05-1952 Delft

 

XIIIf Herman Marie Groeneweg * 18-11-1920 Rotterdam (Constructieschilder, Havenarbeider, Schilder)

         † 30-09-1992 Hellevoetsluis x 29-10-1947 Rotterdam Adriana (Sjaan) van ‘t Hoogt * 20-09-1926 Rotterdam

          (van XIIo.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Johannes Laurens Groeneweg * 23-01-1948 Rotterdam x 15-07-1971 Catharina Rommelse

           * 09-10-1949 Venlo (Gescheiden 28-01-1993) (volgt XIVf)

    2.    Herman Marie Groeneweg * 02-01-1953 Rotterdam x 20-01-1972 Catharina Johanna Dams

           * 13-04-1950 Breda (volgt XIVg)

 

XIIIg Gerrit Groeneweg * 20-12-1919 Rotterdam † 09-09-1986 Rotterdam (Vishandelaar, chauffeur) x1 26-07-1939

         Rotterdam Maartje Kerkhof * 25-08-1917 Puttershoek (echtscheiding Rotterdam 15-02-1946) x2 04-09-1946

         Rotterdam Apollonia Theodora Jansma * 28-04-1924 Rotterdam (echtscheiding Rotterdam 10-06-1986)

          (van XIIp.4)

 

Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen

Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen

 

XIIIh Johannes Jacob Groeneweg * 29-05-1947 Leiden † 10-01-2006 (Verkeersongeluk) x1 09-11-1969 Rotterdam

         Annigje Roos (van XIIaf.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Colinda Seraphina Maria (Linda) Groeneweg * 08-01-1970 x 28-09-1990 Marcel Meijers * 11-06-1969

    2.    Marcel Johannes Jacob Groeneweg * 03-04-1971

 

XIIIi Robert Groeneweg * 17-06-1946 Rotterdam x 12-04-1969 Kaye Robyn Leslie * 31-12-1947

         (van XIIag.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Dione Lesley Groeneweg * 06-07-1972 x Dale Justin Annesley

    2.    Kirsten Renee Groeneweg * 28-12-1974

 

XIIIj Philip Groeneweg * 13-03-1952 x Linda (van XIIal.2)

 

Uit  dit huwelijk:

 

    1.   Mark Groeneweg

 

XIIIk Johannes Jacob (Hans) Groeneweg * 19-01-1954 Rotterdam x Regina van Gelderen * (van XIIam.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Charissa Groeneweg *

    2.    Christian Groeneweg *

 

XIIIl Marianne Groeneweg * 02-05-1957 Meppel x 07-10-1982 Rotterdam John GerardMonden

        * 13-07-1954 Rotterdam (van XIIao.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Martijn Monden * 10-06-1986 Rotterdam

    2.   Lisanne Monden * 17-05-1989 Hendrik-Ido-Ambacht

 

XIIIm Peter Groeneweg * 24-08-1958 Rotterdam x 16-03-1990 Rhoon Elisabeth Alie Helene 

          den Hollander * 07-07-1966 Rotterdam (van XIIao.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Denise Jolena Groeneweg * 16-03-1994 Capelle a/d IJssel

    2.   Stephan Jacco Groeneweg * 20-04-1996 Capelle a/d IJssel

 

XIIIn Walter Groeneweg * 12-04-1962 Rotterdam † 16-07-2012 Rotterdam (woonde samen met Louise Burgmans)

        (van XIIao.3)

 

Uit deze relatie:

 

    1.   Djody Samantha Groeneweg * 04-06-1997 Spijkenisse

 

XIIIo Erik Groeneweg * 02-04-1962 Rotterdam x 17-11-1999 Rotterdam Maria Catharina (Marion)

            Groenendijk  *  10-10-1964 Hoogvliet Rt  (van XIIap.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Thijs Groeneweg * 25-10-1998 Rotterdam

    2.    Luke Groeneweg * 01-08-2002 Rotterdam

 

XIIIp Taco Groeneweg * 07-08-1964 Hoogvliet Rt x 07-08-2000 Ridderkerk Helena Elisabeth (Lizette)

           Kranendonk  *  05-06-1969 Ridderkerk (van XIIap.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Leendert Jacob (Job) Groeneweg * 20-09-2002 Rotterdam

    2.   Tim Groeneweg * 18-12-2005 Rotterdam

 

XIIIq  Okke Groeneweg * 16-09-1965 Hoogvliet Rt x 11-12-1992 Rotterdam Florina (Floor) van Essen

        * 14-04-1966 Rotterdam (van XIIap.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Nina Adriana Johanna Groeneweg * 18-07-1992 Rotterdam

    2.   Kiki Groeneweg * 27-09-1998 Rotterdam

    3.   Rosa Groeneweg * 02-06-2005 Rotterdam

 

XIIIr Menno Groeneweg  *  06-01-1971 Rotterdam x 22-05-1999 Chicago USA Melissa Dorado

           * 11-12-1970 Manilla Filippijnen (van XIIap.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Katelijne Groeneweg * 08-11-2003 Amsterdam

    2.   Evelyn Groeneweg * 06-12-2005 Hoofddorp

 

 

– XIV –

XIVa Jacobus (Jack) Groeneweg * 30-05-1952 Maastricht † 21-01-2011 Maastricht x 21-12-1973 Maastricht Els Heuts
* 05-01-1950 Maastricht † 11-10-1999 Heukelom (Riemst) (B) (van XIIIb.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Sylvie Groeneweg * 21-08-1978 Tongeren (B) x 03-09-2003 Bram Smeets * 17-02-1977 Margraten?

    2.    Hayke Groeneweg * 14-04-1980 Tongeren (B woont samen met Vanessa Riskin * 21-08-1981 (volgt XVa)

    3.    Petra Groeneweg * 15-07-1981 Tongeren (B)

 

XIVb Henk Groeneweg * 27-05-1954 Vroenhoven (B) x 14-10-1976 Maastricht Corry Defesche * 10-10-1955

        Maastricht (van XIIIb.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Henny Groeneweg * 08-11-1985 Tongeren (B)

    2.    Tom Groeneweg * 26-10-1989 Tongeren (B)

 

XIVc Luc Groeneweg * 12-01-1962 Maastricht x 29-04-1995 Riemst (B) Monique Meessen * 05-02-1971

       Maastricht (van XIIIa.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Robby Groeneweg * 17-10-1995 Tongeren (B)

 

XIVd Arie (Aat) Groeneweg * 07-04-1953 Rotterdam (Project Manager) x 18-07-1977 Zwijndrecht Hendrika

        Antonia Schepers * 14-04-1957 Dordrecht (dochter van J.J. Schepers en E.W. Groeneveld) (van XIIIc.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Arie Johannes (Aat) Groeneweg * 12-04-1985 Breda

    2.    Elizabeth Wilhelmina (Liza) Groeneweg * 25-03-1989 Geldrop

 

XIVe Johannes Laurens Groeneweg * 10-12-1944Breda x Carla Immens * Delft (van XIIId.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Dave Groeneweg * 15-10-1971 Delft

    2.    Karin Groeneweg  * 18-05-1969 Delft

 

XIVf Johannes Laurens Groeneweg * 23-01-1948 Rotterdam x 15-07-1971 Rotterdam Catharina Rommelse

        * 09-10-1949 Venlo (Gescheiden 28-01-1993) (van XIIIe.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Esther Leonie Groeneweg * 01-12-1972 Rotterdam

    2.    Niels Ivo Groeneweg * 26-10-1975 Hellevoetsluis † 29-11-2010 x 31-08-2004 Hellevoetsluis Patricia

           Hoogendoorn * 20-09-1977 Rotterdam (Gescheiden 09-02-2009) (volgt XVb)

 

XIVg Herman Marie Groeneweg * 02-01-1953 Rotterdam x 20-01-1972 Rotterdam Catharina Johanna Dams

        * 13-04-1950 Breda (van XIIIe.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Monique Catharina Johanna Groeneweg * 11-05-1975 Rotterdam x 24-05-1996 Hellevoetsluis Otmar van Loon

           (Uit dit huwelijk 2 dochters en 1 zoon)

 

 

– XV –

XVa Hayke Groeneweg * 14-04-1980 Tongeren (B) woont samen met Vanessa Riskin * 21-08-1981 (van XIVa.2)

 

Uit deze relatie:

 

    1.    Kai Groeneweg * 28-06-2007 Riemst (B)

    2.    Ella-Louise Groeneweg * 11-03-2010 Riemst (B)

 

XVb Niels Ivo Groeneweg * 26-10-1975 Hellevoetsluis † 29-11-2010x 31-08-2004 Hellevoetsluis Patricia Hoogendoorn

       * 20-09-1977 Rotterdam (Gescheiden 09-02-2009) (van XIVe.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Max Groeneweg * 17-08-2004 Spijkenisse