GENEALOGIE van Lambrecht Jansz. Mont

 

Met veel dank aan de heren Martien Monden (Etten-Leur), Tom Monden † 19-07-2006 Heemskerk, Ger Monden † 11-11-2012 Zwijndrecht en Jan Wentink † 22-11-2007 Dordrecht voor de vele onderzoeken die zij hebben gedaan en aan de ontvangen gegevens van diegenen die ik heb ontmoet via het Internet.Speciale dank aan Martien Monden (Etten-Leur) voor de sponsoring van mijn website! Zie het artikel  over de Genealogische dag Etten-Leur 2010 in de Etten-Leurse Bode (Bij diversen).

Verder bedank ik Remi Jansen, Henny en Anneke Huijskens, Lydia Konings, Cees en Relia de Rooy-Monden, Jan-Willem van Gils, Miecke Monden-Duin, Nicole Monden, Martien Heesters, Jan Sips, Helma Melgert-Monden, Dick Krabbendam en Walter en Maria Liégeois-Gorissen voor de aanvullingen.

Meer details over het wapen van de familie Monden en het ontstaan van de naam Monden zijn te lezen op de pagina Familiewapen. Op de pagina Onbekend staat een groot aantal familieleden die ik nog niet in onderstaande stamboom kan inpassen. Iedere hulp hierbij is van harte welkom!!

 

– I –

I Lambrecht Jansz. Mont (ook genaamd Lambrecht Jan van Beeck) * ca. 1525 Hilvarenbeek † na 24-01-1576

(ouders onbekend, slechts aanduiding in het doopregister) x 23-10-1548 Maria Peeters Bartholomeus Willems

Uit dit huwelijk:

 1. Margriet Lambrechtsdr. Jan van Beeck * ? x ? † voor 12-03-1597 x Cornelis Cornelisz. Lenaerts Gyssels

         (zoon van Cornelis Lenaertz. Gysselsen Maria  Aertsdr. Willem Sgrauwen) (volgt IIa)

 1. Adriaan Lambrechtsz. Jan van Beeck x ? (volgt IIb)
 2. Adriaentje Lambrechts van Beeck * ca. 1555 † na 02-05-1606 x 00-06-1585 Adriaen LenaertJan Lambrects

          * ca. 1555 †voor 02-05-1606 (volgt IIc)

 1. Peeter Lambrechts van Beeck (ook genaamd Lambrechts) * Rijsbergen (Bezit in 1616 de boerderij van zijn

        ouders in Rijsbergen) (volgt IId)

 1. Anthonius Lambrechtsz. Jans (ook genaamd Lambrechts, Lamberti en Lemmens) * 1558 Rijsbergen maar

          wonende te Wuustwezel † 19-11-1622 Wuustwezel x Heylwich Cornelisdr. Lenaerts Gyssels (ook genaamd

          Bellekens) * ca. 1567 Rijsbergen † 13-08-1617 Wuustwezel  (dochter van Cornelis Lenaertz. Gijssels en Maria  

        Aertsdr. Willem Sgrauwen) (volgt IIe)

        (Heylwich werd in het overlijdensboek van Wuustwezel Heijlgundis genoemd als vrouw van Anthonii Lemmens)

 1. Cornelis Lambertus Mont * ca. 1555 Rijsbergen † voor 12-03-1597 Rijsbergen (volgt IIf)

– II –

 

IIa  Margriet Lambrechtsdr. Jan van Beeck  † voor 12-03-1597 x Cornelis Cornelisz. Lenaerts Gyssels (zoon van

       Cornelis Lenaertz. Gyssels en Maria  Aertsdr. Willem Sgrauwen) (van I.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis † 20-09-1625 Groot Zundert
 2. Cathalyn Cornelisdr.

IIb Adriaan Lambrechtsz. Jan van Beeck x ? (van I.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaantje Adriaansdr. Lambrechts x 02-05-1606 Hage Peeter Mathysz.Adriaansen (Huwelijksgetuigen 

        Joannes Adriani en Laurentius Nutij)

 1. Peerke Adriansdr. Lambrecht van Beeck
 2. Anthonia Adriaansdr. Lambrechts  
 3. Maeyke Adriaansdr. Lambrechts van Beeck
 4. Jan Adriaansz. Lambrechts * ? x 14-07-1616 Hage Jacoba Hendrik Peter Sibs (Dochter van Hendrick Peetersz. 

        Zebrecht Roevers en Maria Jansdr. Jan Chiel Damen) Komt voor als doopheffer te Rijsbergen op 06-11-1621

bij Cornelia dochter van Christianus C.H. Sibs en Cornelia …. (Huwelijksgetuigen: Cornelis Joannes Adriani 

           Lamberti en Ancelmus Valerij Oomen)

IIc Adriaentje Lambrechts van Beeck * ca. 1555 † na 02-05-1606 x 00-06-1585 Adriaen LenaertJan Lambrects

* ca. 1555 †voor 02-05-1606 (van I.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Peeter Adriaensz. Lenaerts Renvaen

IId  Peeter Lambrechts van Beeck (ook genaamd Lambrechts) * Rijsbergen (Bezit in 1616 de boerderij van zijn ouders

    in Rijsbergen) (van I.4)

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Peter Lambrechts van Beek x 20-01-1608 Klein Zundert Adriana Jan Peter Michielsen
 2. Margarita Petrus Lambertus x 23-08-1607 Rijsbergen Cornelis Joannes Christianus
 3.   Matheus Petrus x 03-02-1630 Groot Zundert Adrianus Antionia ????

IIe Anthonis Lambrechtsz. Jans (ook genaamd Lambrechts, Lamberti en Lemmens) * 1558 Rijsbergen maar

wonende te Wuustwezel † 19-11-1622 Wuustwezel x Heylwich Cornelisdr. Lenaerts Gyssels (ook genaamd

Bellekens) * ca. 1567 Rijsbergen † 13-08-1617 Wuustwezel (dochter van Cornelis Lenaertz. Gyssels en Maria  

   Aertsdr. Willem Sgrauwen) (van I.5) (Heylwich werd in het overlijdensboek van Wuustwezel Heijlgundis 

   genoemd als vrouw van Anthonii Lemmens)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Anthonis Lambrechts † 07-09-1624 Wuustwezel

(Achter zijn naam staat in het overlijdensboek “misere occisus” oftewel “misere”. Het blijkt dat Cornelis op 

        een vreselijke manier is doodgeslagen. De reden van de doodslag wordt niet vermeld, wel dat Jan Cornelis 

        Wouters, de echtgenoot van Cornelia Goossens van Beke, dit op zijn geweten zou hebben. Jan werd veroordeeld

        tot het verlaten van Wuustwezel voor zeven jaar. Zijn spoor is later terug te vinden in Roosendaal. Verder 

        moest hij de volgende zaken betalen: 45 gulden voor de begrafenis, 12 gulden aan de kerk, 6 gulden aan de 

           St. Willebrordus kapel in Deureind (Westdoorn), 4 gulden aan het Sint Jorisgilde, 2 gulden aan het Sint 

           Huybrechtsgilde, 444 gulden aan de kinderen van de “aflijvige”. Verder moest hij 2 veertelen brood laten bakken 

           voor de armen, 30 zielemissen laten opdragen in de parochiekerk en op 21 mei 1626 in een lijnwaadkleed, 

        barrevoets en bloothoofds met een kaars van twee pond in zijn handen driemaal een voetval doen in de kerk. 

        Tenslotte moest hij een ton bier geven voor de maaltijd die de weduwe aan de familie zou aanbieden. 

        Begin 1628 was Jan nog steeds 150 gulden schuldig aan de kinderen van Cornelis)

 1. Adriaen Anthonis Lambrechts † 27-04-1668 Wuustwezel
 2. Lambrecht Anthonis Lambrechts † 19-10-1660 Wuustwezel
 3. Cornelis Anthonis Lambrechts
 4. Maeyken Anthonis Lambrechts † 13-06-1658 Wuustwezel

  x1 25-10-1620 Wuustwezel Anthonis Francken Lodewycx
   x2 07-11-1623 Wuustwezel Cornelis Janssen Verschuren
   x3 01-05-1629 Wuustwezel Wilhelmus Petri Dictus * ca. 1604 † 07-11-1658 Wuustwezel (zoon van Petrus Dictus

          en Machtelt Van Wouwe)

 1. Jan Anthonis Lambrechts † 29-10-1664 Wuustwezel
 2. Jacop Anthonis Lambrechts † 29-11-1675 Wuustwezel

IIf Cornelis Lambertus Mont  (ook genaamd van Beeck) * ca. 1555 Rijsbergen † 12-03-1597 Rijsbergen (van I.6)

     (Moeder onbekend, slechts aanduiding: kind van Lambertus. Tijdens de tachtigjarige oorlog is het dorp Rijsbergen tot

      twee keer toe platgebrand. Hierdoor zijn veel gegevens verloren gegaan. Ook heeft de pest hier gewoed als gevolg

      van de vele oorlogshandelingen in de  grensstreek. Met name in Hoogstraten en Turnhout lagen toen Spaanse

   garnizoenen die ook door de omgeving onderhouden (gehuisvest en gevoed) moesten worden. Meer dan 1/3 van 

   de bewoners is toen omgekomen. Door deze last en de doden is de eerder rijke streek totaal verarmd. Door 

   de pestepidemie waarschijnlijk ook dediverse overlijdens op jonge leeftijd. Het dorp is nadien herbouwd op de 

   huidige plaats. Oorspronkelijk lag het enkele kilometersverder langs de huidige N263 van Rijsbergen richting 

   Zundert ter plaatse waar nu een groot wegrestaurant staat. Kort voor de buurtschap Stuijvesant.  De bodem 

   aldaar is nog steeds beschermd)

Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Nicolaas Mont * Rijsbergen x Cornelia (Martini) (volgt IIIa)
 2. Adrianus Cornelis Lambertus (Lambrecht) Mont (Boer) * 15-03-1580 Rijsbergen † Rijsbergen

x1 07-08-1608 Rijsbergen Elisabeth Corneli(u)s * ca. 1585 † ca. 1630 (volgt IIIb)

x2 03-05-1620 Rijsbergen met Cornelia Digmanius

x3 02-12-1625 Rijsbergen met Wilhelmina Cornelia Vos * ca. 1590 (dochter van Cornelius Petrus Vos) 

       (volgt IIIc)

 1. Cornelis Cornelis Lambertus Mont * Rijsbergen  x 02-04-1607 Rijsbergen Adriana Wilhelmus

– III –

IIIa   Antonius Nicolaas Mont * Rijsbergen x Cornelia (Martini) (van IIf.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Anthony Mont * Rijsbergen
 2. Adriana Anthony Mont * 13-01-1616 Rijsbergen x 07-11-1633 Henricus Cornelii Meere (Meeus) * Ginneken

          (zoon van Cornelis Meere (Meeus) (Huwelijksgetuigen Cornelis Henricus Meeus en Joannis Petri Monden)

 1. Adrianus Anthony Mont * Rijsbergen
 2. Catharina Paula Anthony Mont * Rijsbergen
 3. Petronella Anthony Mont * Rijsbergen x 17-01-1635 Adrianus Michaelis
 4. Petrus Anthony Mont * Rijsbergen x Ginneken Adriana Joannis (volgt IVa)
 5. Anthonius Petri Anthony Mont * Rijsbergen x 08-04-1642 Ginneken Bavel Anna Guillielma

(Huwelijksgetuigen: Adrianus Antony en Catharina Pauli)

IIIb Adrianus Cornelis Lambertus (Lambrecht) Mont (Boer) * 15-03-1580 Rijsbergen † 1608 Rijsbergen  

       x1 07-08-1608 Rijsbergen Elisabeth Corneli(u)s * ca. 1585 † ca. 1630 (van IIf.2)

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Cornelis Adrianus Lambertus Mont (Boer) * 18-06-1609 Rijsbergen x 17-07-1639 Rijsbergen Adriana

Antoni (Claesen) Huijben * 13-01-1616 Rijsbergen (dochter van Antonius Nicolaas Hubertus en 

          Cornelia Martinus) (volgt IVb)  

 1. Catharina Adrianus Lambertus Mont * 03-02-1613 Rijsbergen † 11-09-1625 Rijsbergen
 2. Lambertus Adrianus Lambertus Mont * 05-05-1619 Rijsbergen x Antonia M. Geerden (volgt IVc)
 3. Maria Adrianus Lambertus Mont * 01-09-1621 Rijsbergen † 29-08-1625 Rijsbergen

 

IIIc  Adrianus Cornelis Lambertus (Lambrecht) Mont (Boer) * 15-03-1580 Rijsbergen  x3 02-12-1625 Rijsbergen

Wilhelmina Cornelia Vos * ca. 1590 (dochter van Cornelius Petrus Vos) (van IIf.2)

Uit dit derde huwelijk

 1. Maria Adrianus Lambertus Mont * 11-12-1631 Rijsbergen
 2. Cornelis Adrianus Lambertus Mont * 07-09-1633 Rijsbergen (ook wel genaamd Cornelis van Beeck)
 3. Maria Adrianus Lambertus Mont (ook wel genaamd Maria van Beeck) * 06-06-1641 Rijsbergen

† 05-04-1667 x Florentius Dilis Floris (Florentius Theodorus Cornelis Floren?) * ca. 1641 Rijsbergen

(Uit dit huwelijk 1 zoon: Cornelis * 17-03-1665 Rijsbergen)

– IV –

IVa Petrus Anthony (Joannis) Mont * Rijsbergen x Ginneken Adriana Joannis (van IIIa.6)

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Adriaan Peter Monden * Ginneken x1 18-04-1672 Adriaantje Adriaenssen * Ginneken (volgt Va)

          x2 09-12-1714 Ginneken Digna Adam Kostermans (Keustermans) * Princenhage (woonde per 10-06-1686 

         Lies en Vughtschoot) (volgt Vb)

 1. Cornelis Peter Monden * Ginneken † 29-09-1667 Ginneken-Bavel x 30-05-1660 Ginneken Margaretha

Jacobi Cornelissen * Geersbroek/Ginneken (volgt Vc)

 1. Maria Peter Monden * 11-12-1636 Ginneken
 2. Joannes Peter Monden * 30-01-1637 Ginneken
 3. Joanna Petri Monden * 17-10-1641 Ginneken
 4. Adriana Petri Monden * Ginneken † 10-06-1723 x 16-06-1672 Ginneken Adrianus Monden (Huwelijks-

        getuigen Petrus van Beeck en Nicolaas Lamberts)

 1. Anthony Petris Monden * Ginneken † 04-03-1663 Ginneken-Bavel

IVb Cornelis Adrianus Lambertus Mont (Boer) * 21-06-1609 Rijsbergen x 17-07-1639 Rijsbergen Adriana

Antoni (Claesen) Huijben * 13-01-1616 Rijsbergen (dochter van Antonius Nicolaas Hubertus en Cornelia

     Martinus) (van IIIb.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Cornelis Adrianus Mont * 14-06-1640 Rijsbergen x ca. 1663 Peter Adriaensen Vergouwen

* ca. 1640 Rijsbergen † 17-10-1705 Rijsbergen (Woonden in het Dorp)

 1. Cornelius Cornelis Adrianus Mont * 08-11-1642 Rijsbergen † 17-01-1700 Rijsbergen x Rijsbergen Johanna

Adriana Vergouwen † 25-05-1703 Rijsbergen (Woonden in het Dorp) (volgt Vd)

 1. Catharina Cornelis Adrianus Mont * 18-04-1644 Rijsbergen x Marinus Peter Marinus Willems * 06-04-1651

Rijsbergen (zoon van Petrus Marinus Cornelis Willems en Petronella Jacob Jansen van Gelder)

 1. Nicolaus Cornelis Adrianus Mont * 20-09-1645 Rijsbergen † voor 1652
 2. Maria Cornelissen Adriani Mont * 24-05-1648 Rijsbergen xca. 1677 Joannes Cornelis Theodorus Tax  

       * 19-11-1658 Rijsbergen (zoon van Cornelis Joannes Theodorus Tacx en Margareta Cornelis Florentius Hendrikx) 

       (volgt Ve)

 1. Nicolaus Cornelis Adrianus Mont  * 17-01-1652 Rijsbergen † 26-07-1691 (is buitenechtelijk kind,

       vader onbekend)

 1. Catharina Cornelis Adrianus Mont * 18-11-1654 Rijsbergen x 15-07-1685 Rijsbergen Marijnis

Peeter Marijnissen

 1. Anthonia Cornelis Adrianus Mont * 21-09-1658 Rijsbergen x J. Sgrauwen (Scrauwen) (volgt Vf)
 2. Hubertus Cornelis Adrianus Mont * 01-08-1661 Rijsbergen † tussen 1705 en 1713. (Op 01-04-1705 

       geeft hij zijn huishouden aan en een schaapskooi voor de belastingen. In 1713 geeft de weduwe van 

       Hubertus haar huishouden aan voor hoofdgeld) (volgt Vg)

IVc Lambertus (Lambrecht) Adrianus Mont * 05-05-1619 Rijsbergen x Antonia M. Geerden (van IIIb.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Peter Lambrecht Adriaen C. Lambrechts * 04-12-1662 Rijsbergen
 2. Peter Lambrecht Adriaen C. Lambrechts * 27-04-1664 Rijsbergen
 3. Maria Lambrecht Adriaen C. Lambrechts * 18-01-1667 Rijsbergen † 27-02-1698 Rijsbergen

x 29-09-1693 Rijsbergen Marten Jan Geert Naes

 1. Adriana Lambertus (Lambrecht) Adriaans Mont * 20-10-1668 Rijsbergen † 08-03-1746 Rijsbergen

x1 07-02-1694 Rijsbergen Peeter Jan Hendric Bouwens * 23-04-1660 Rijsbergen

x2 15-05-1707 Peter Huibrecht Roovers * Ginneken (volgt Vh)

 1. Joannes Lambrecht Adriaans Mont * 01-10-1670 Rijsbergen
 2. Martinus Lambrecht Adriaans Mont * 11-06-1672 Rijsbergen
 3. Elisabeth Lambertus (Lambrecht) Adriaans Mondt * 09-03-1674 Rijsbergen † 28-01-1740 Rijsbergen

x 01-04-1696 Rijsbergen Adriaen Jacob Wagema(ec)kers * Meir

 1. Guijlielmus Lambrecht Adriaans Mont * 13-04-1676 Rijsbergen

– V –

Va Adriaan Peter Monden * Ginneken x1 18-04-1672 Adriaantje Adriaenssen * Ginneken (van IVa.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Adriaan Monden * 20-07-1672 Ginneken (doopgetuigen Nicollas Lamberta i.p.v Petronella Petri) 

x1 08-01-1702 Ginneken Maria Joannis Aerden * Ginneken (volgt VIa) 

             x2 01-12-1709 Cornelia van Lint * Bavel (weduwe van Jan Gerrit Admirants)

 1. Elisabeth (Lijsbeth) Adriaan Monden * Ginneken/Geersbroek † 07-09-1754 Breda x 10-12-1702

Princenhage Peter Peter Anthony Vriends (Vrints) * Rijsbergen Uit dit huwelijk 3 kinderen.

 1. Adriaan Monden * Ginneken x 21-02-1700 Gils Pieternella Kornelisse (Cornelli) Crijne * Bavel

†voor 24-11-1714 (volgt VIb)

Vb Adriaan Peter Monden * Ginneken  x2 09-12-1714 Ginneken Digna Adam Kostermans (Keustermans) 

  * Princenhage (woonde per 10-06-1686 Lies en Vughtschoot) (van IVa.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Monden * 29-09-1716 Ginneken (doopgetuigen Petrus Adriani Monden en Petronella Jansse van Gils)
 2. Cornelis Monden * 30-12-1719 Ginneken

Vc Cornelius Peter (Petri) Monden * Ginneken † 29-09-1667 Ginneken-Bavel x 30-05-1660 Ginneken Margaretha

Jacobi Cornelissen * Geersbroek/Ginneken (van IVa.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Cornelis  Monden * 15-03-1661 Ginneken (doopgetuige: Getrudis Joannis Martini)
 2. Jacobus Cornelis Monden * 17-01-1665 Ginneken (doopgetuige: Cornelia Jacobi)
 3. Margriet Monden † 03-03-1671

    (Petrus of Jacobus overlijdt op 12-11-1666 aan de Pest)

Vd Cornelis Cornelis Mont * 08-11-1642 Rijsbergen † 17-01-1700 Rijsbergen x Rijsbergen Johanna Adriana

(Jenneken) Vergouwen † 25-05-1703 Rijsbergen (Woonden in Het Dorp)  (van IVb.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Cornelis Mont * ca. 1670Rijsbergen x 19-05-1698 Ginneken Lijsbeth Cornelissen Mathijsen

* Heusdenhout (Op 13-04-1699 wonen Cornelis en Lijsbeth te Emeren, een buurtschap van Princenhage.

            Op 14-02-1701 geeft de hoofdgeldlijst aan dat hij nog te Emeren woont maar nu met een kind: Jacoba

            * 30-04-1700) (volgt VIc)

 1. Maria Cornelis Mont * ca. 1675 Rijsbergen
 2. Adriaan Cornelis Mont * 06-08-1682 Rijsbergen † 1738/1739 Princenhage (Op 31-08-1738 geeft hij zelf het 

     hoofdgeld aan en op 31-08-1739 is het zijn weduwe) x 19-02-1702 Princenhage Petronella Andriessen (Pieternel)

van Box(t)el (Ook wel genoemd Boxelaars) * 20-07-1671 Princenhage (dochter van Andreas Joannis van Boxel 

           en Joanna Petri wonende te Hovelte/Eynthoven (Princenhage)  (volgt VId)

 1. Hubertus Cornelis Mont * Rijsbergen x 10-01-1706 Zundert Maria Theodora A(e)rnauts (volgt VIe)
 2. Nicolaus Cornelis Mont * Rijsbergen
 3. Antonia Cornelis Mont * Rijsbergen x 10-10-1703 Rijsbergen Gijsbrecht Nicolaas de Groenen 
 4. Elisabeth Cornelis Mont * Rijsbergen x 02-06-1703 Rijsbergen Nicolaas Jansz. van Achtmaal (alias van Meel)

Ve  Maria Cornelissen Adrianis Mont * 24-05-1648 Rijsbergen xca. 1677 Joannes Cornelis Theodorus Tax  

  * 19-11-1658 Rijsbergen (zoon van Cornelis Joannes Theodorus Tacx en Margareta Cornelis Florentius

Hendrikx) (van IVb.5)

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Joannes Cornelius * 12-03-1678 Rijsbergen * Maria Cornelis van Ham
 2. Cornelia Joannes Cornelius * 06-02-1682 Rijsbergen

Vf Anthonia Cornelis Adrianus Mont * 21-09-1658 Rijsbergen x J. Sgrauwen (Scrauwen) (van IVb.8)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adriaan J. (Mont) Sgrauwen * 27-01-1699 Rijsbergen (= buitenechtelijk kind)

Vg Hubertus Cornelis Adrianus Mont * 01-08-1661 Rijsbergen † tussen 1705 en 1713. (Op 01-04-1705 

  geeft hij zijn huishouden aan en een schaapskooi voor de belastingen. In 1713 geeft de weduwe van 

  Hubertus haar huishouden aan voor hoofdgeld) (van IVb.9)

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Hubertus Monden x 08-02-1747 Rijsbergen Maria de Bruijn

Vh  Adriana Lambertus (Lambrecht) Adriaans Mont * 20-10-1668 Rijsbergen † 08-03-1746 Rijsbergen

  x2 15-05-1707 Peter Huibrecht  Roovers * Ginneken (van IVc.4)

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Petronella Huibrecht Roovers * 14-07-1708 Rijsbergen x Anthony Albert Smits
 2. Maria Huibrecht Roovers * 04-05-1710 Rijsbergen
 3. Peter Huibrecht Roovers * 18-08-1712 Rijsbergen † 15-07-1768 Rijsbergen

– VI –

VIa Petrus Adriaan Monden * 20-07-1672 Ginneken x1 08-01-1702 Ginneken Maria Joannis Aerden

* Ginneken (van Va.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Monden * 11-12-1707 Ginneken (Doopgetuige: Adrianus Adriaen Monden)

VIb Adriaan Monden * Ginneken x 21-02-1700 Gils Pieternella Kornelisse (Cornelli) Crijne * Bavel

†voor 24-11-1714 (van Va.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Adrianus Monden * 12-03-1701 Ginneken en Bavel x1 11-05-1727 Princenhage Adriana Jaspers van Meel

             * Meer  (volgt VIIa)

           x2 17-06-1735 Princenhage Anna Giljams Eloy * 24-04-1710 Princenhage (Dochter van Guiliam Eloy en Maria

        Franse Talboom) (Op 29-08-1740 wonen Adrianus en Anna aan de Steenweg in Het Dorp) (volgt VIIb) 

 1.  Cornelis Adrianus Monden * 05-09-1704 Ginneken en Bavel † 16-12-1760 Princenhage x 03-09-1724 Princenhage

Antonneta Jansen van Beeck * 08-07-1687 (Dochter van Joannis Adriaen van Beeck en Elisabeth Antonis

           van der Riet) (volgt VIIc)

VIc Cornelis Cornelis Mont * ca. 1670 Rijsbergen x 19-05-1698 Ginneken Lijsbeth Cornelissen Mathijsen

* Heusdenhout (Op 13-04-1699 wonen Cornelis en Lijsbeth te Emeren, een buurtschap van Princenhage.

        Op 14-02-1701 geeft de hoofdgeldlijst aan dat hij nog te Emeren woont maar nu met een kind: Jacoba

        * 30-04-1700) (van Vd.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Cornelis Monden * 30-04-1700 Princenhage (doopgetuigen Adrianus Monde en Petronilla

           Mathijsen)

 1. Adrianus Cornelis Monden * Ginneken † tussen 22-08-1747 en 19-08-1748 x1 Anthonia van den 

          Ossenblock x2 (notarieel archief geeft aan: 08-09-1759) Petronella Oomen † 20-10-1796 Princenhage

(Hoofdgeld: 22-08-1747 Adriaan en  Pieternel Oomen; 19-08-1748 weduwe van Adriaan Monden, Pieternel)

(volgt VIId)

 1. Wilhelmina Monden * Princenhage x 02-03-1727 Petrus Jan Wagemans * Chaam

VId Adriaan Cornelis Mont * 06-08-1682 Rijsbergen † 1738/1739 Princenhage (Op 31-08-1738 geeft hij zelf het 

hoofdgeld aan en op 31-08-1739 is het zijn weduwe) x 19-02-1702 Princenhage Petronella Andriessen (Pieternel)

van Box(t)el (Ook wel genoemd Boxelaars) * 20-07-1671 Princenhage (dochter van Andreas Joannis van Boxel 

      en Joanna Petri wonende te Hovelte/Eynthoven (Princenhage) (van Vd.3)

      De borgbrief van Schout en Schepenen van Rijsbergen vermeldt hem bij zijn doop in 1682 nog als Mont, de huwelijksakte

      in 1702 noemt hem Monden. Adriaan was van beroep boer. Hij bezat lant en hoft aan de Cleybergh, omtrent de Leemputte

      en de Blomcool, genaamd de Weyde. Hij geeft ook een schaapskooi aan en had dus schapen. Ook heeft hij een aanslag

      voor hoornvee (koeien). Adriaan en Petronella wonen te Hovel en Eynthoven, in 1721 in het Dorp/Kerck en in 1733 weer

      te Hovel en Eynthoven, dit alles te Princenhage. Zij hadden ook knechten en meiden:

     1716    Jacomijn Daniels, de meyt

     1721    Catrien, de meyt

     1723    Pieternel, de meyt

     1730    Jan, de knecht

     1731    Cornelis, de knecht

     1733    Adriaantje, de meyt

     1735    Mathijs, de knecht en Jenneken, de meyt

     1738    Adriaan, de knecht, Catarina en Jacobijna, meydens

     1739    Elisabeth en Adriaentje, meydens, Dina, de scheepster

     1741    Cornelis, de knecht, Adriaantje en Martijna, meydens en Dina, de scheepster

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Monden * 18-08-1704 Princenhage (doopgetuigen: Cornelis Monden en Joanna van Boxtel) † voor 1710
 2. Johannes Adrianus Monden * 27-02-1706 Princenhage (In het doopboek vermeld als Monte, doopgetuigen:

        Waltherus Schrauwen en Digna van Boxtel)

 1.   Jacobus Adrianus Monden * 27-06-1708 Princenhage (doopgetuigen: Nicolaas van Meel en Maria Pauwels)

         † 14-04-1793 Princenhage x 07-05-1730 Princenhage Lucia Adriana van Raeck (weduwe van Cornelis Onix)

         (volgt VIIe)

        Zij woonden te Hovel en Eynthoven onder Princenhage. Volgens notariële akten is Jacobus landman (boer)

        Zij hebben een bedrijf want er zijn meiden en knechten. Het hoofdgeld geeft aan: 31-08-1739 Mathijs, de knecht

        Cornelia en Maria, meydens.  De moeder van Lucia woont bij hen in (weduwe van Adriaan Peter van Raack)

 1. Andreas Adrianus Monden *  17-04-1709 Princenhage (doopgetuigen: Joannis Cornelis de Raeff, Digna van

Boxtel en loco Adriana Lambrechts van Rijsbergen)

 1. Joanna Adrianus (Jenneke) Monden * 07-06-1710 Princenhage (doopgetuigen: Petrus Aertsen en Digna van

Boxtel) † 31-10-1785 Princenhage x 15-02-1733 Princenhage Marcellus Govert Strijbosch * Etten

 1. Adrianus Adrianus Monden * 16-04-1713 Princenhage (doopgetuigen: Gerardus Mertens, Adriana Driessen en

vices Maria Talboom) † voor 29-08-1748

 1. Anna Adrianus Monden * 19-05-1715 Princenhage † Dordrecht? (Per 16-07-1740 vertrekken Anna en Simon

 naar Dordrecht) x 18-11-1736 Princenhage Simon van Gulijk * Breda  † Dordrecht?

VIe  Hubertus Cornelis Mont * Rijsbergen x Maria Theodora A(e)rnouts (van Vd.4)

(bij de doop van hun eerste kind blijkt de naam Mont ook gewijzigd te zijn in Monden)

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Hubertus Monden * 19-12-1707 Rijsbergen x1 25-06-1741 Rijsbergen Cornelia Adriana Le(e)naerts

* 24-06-1703 Rijsbergen (volgt VIIf)

x2  08-02-1747 Rijsbergen Maria Willem van Cuyck † Rijsbergen

 1. Cornelis Huijbreght Monden * 01-02-1706 Rijsbergen x 29-09-1726 Cornelia Adriana van Leen (volgt VIIg)
 2. Hubertus Monden * 14-10-1709 Rijsbergen † 04-09-1776 x 04-05-1752 Rijsbergen Hendrina Peeters Jans

† 01-04-1754 Rijsbergen (volgt VIIh)

– VII –

VIIa  Adrianus Adrianus Monden * 16-04-1713 Princenhage (doopgetuigen: Gerardus Mertens, Adriana Driessen en

      vices Maria Talboom) † voor 29-08-1748 x1 11-05-1727 Princenhage  Adriana Jaspers van Meel * Meer

† tussen 1736 en 1739 (van VIb.1)

      (Hun eerste kind wordt in 1728 geboren te Ginneken maar in 1731 wonen ze weer in Princenhage. De moeder

      van Adriana (Jenneke) woont bij hen in)

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Monden * 18-02-1728 Ginneken
 2. Joannes Adriani (Jan Adriaan) Monden  * 27-01-1731 Princenhage † 09-01-1782 Princenhage x 17-07-1763

Princenhage Catharina Norberti Leys * Princenhage (volgt VIIIa)

 1. Gasperius Adriani (Gaspar/Jaspar) Monden * 19-08-1733 Princenhage † 02-02-1814 Princenhage  x1 18-02-1759

Princenhage Maria van der Pas * 05-01-1736 Teteringen † 23-10-1761 Princenhage (volgt VIIIb)

               x2 06-11-1763 Princenhage Rozalia Rijvers * Meer (volgt VIIIc)

 1. Antonia Monden * 22-01-1736 Princenhage
 2. Adrianus Monden * 22-01-1736 Princenhage x1 Cornelia van der Poel * Terheijden (volgt VIIId)

x2 03-08-1782 Ginneken Anna Jordans * Ginneken (volgt VIIIe)

VIIb Adrianus Adrianus Monden * 16-04-1713 Princenhage (doopgetuigen: Gerardus Mertens, Adriana Driessen en

    vices Maria Talboom) x2 17-06-1737 Princenhage Anna Giljam Eloy * Princenhage (Op 29-08-1740 wonen 

    Adrianus en Anna aan de Steenweg in Het Dorp) (van VIb.1)

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Cornelia Monden * 23-09-1737 Princenhage † 07-02-1794 Breda x 06-02-1774 Princenhage Joannes

van Alphen  * Bavel

 1. Adrianus Monden * 24-01-1739 Princenhage
 2. Wilhelmus Monden * 28-07-1740 Princenhage † 29-11-1798 Leiden x1 Elisabeth van Riel

x2 29-10-1777 Leiden Alida Schoevers (volgt VIIIf)

(Wilhelmus vertrekt naar Leiden op 18-05-1776 met een borgbrief van de gemeente Princenhage. 

Zijn tweede huwelijk vindt plaats in de Schuilkerk van de paters Franciscanen in de Kuiperstraat)

       (Adressen in Leiden: Middelweg, Boterpoort en Korte Hoefstraat)

 1. Maria Monden * 17-10-1742 Princenhage † 24-07-1776 Breda x 21-01-1776 Breda Joannes (Jan)

van Laerhoven * 11-02-1754 Breda † 25-04-1825 Breda (Hovenier) Uit dit huwelijk:

Adrianus * 05-04-1776 Breda

 1. Guilliam (Gielharm) Monden * 30-10-1744 Princenhage † 12-12-1814 Princenhage x 10-05-1772 Jenneke

Bastiaense † 19-10-1809 Princenhage (volgt VIIIg)

 1. Marinus Monden * 10-11-1751 Princenhage † 27-12-1767 Princenhage

VIIc Cornelis Adrianus Monden * ca. 1703 Princenhage † 16-12-1760 Princenhage x 03-09-1724 Princenhage

Antonneta Jansen van Beeck * 08-07-1687 (Dochter van Joannis Adriaen van Beeck en Elisabeth Antonis

        van der Riet) (van VIb.1)

(Op 08-07-1729 wonen zij in het Dorp bij de Kerck. Ze hebben ook een boerenbedrijf omdat ze knechten en

     meiden hebben. Op 31-08-1731 wonen zij te Hovel en Eyndthoven en op 29-07-1741 staan zij onder Effen,

     ‘t Hout, Hovel, Eintdhoven en Vloet)

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Monden * 19-06-1725 Breda (gedoopt in de RK-kerk aan de Brugstraat, doopgetuigen: Jacobus

       van Beeck en Joanna Monden) 

 1. Digna Monden * 27-09-1727 Princenhage (doopgetuigen: Jacobus Adriani Monden, Catharina Jansen van Beeck

        en sorum loco Antonia Antonii van den Ossenblock)  † 01-04-1765 Princenhage (begraven met haar kind)

x Princenhage Adriaan van Gool (Woonden in Buursteedshijke)

 1. Adriana Cornelis Monden * 03-12-1729 Princenhage (doopgetuigen: Joannes Oomen en Henrica Nuyten) 

       † 16-06-1782  Op den Heuvel (Steenweg) x 11-05-1749 Princenhage Lauwerijs van Gils(t) * Alphen

 1. Walterus Cornelis (Wouter) Monden * Princenhage † 26-08-1779 Princenhage x 23-04-1752 Princenhage

Antonia Jacoba Mertens (volgt VIIIh)

 1. Adrianus Corneli Monden * 18-10-1734 Princenhage (Hovenier) (doopgetuigen: Marcellus Strijbos en Lucia

          Adriana van Raack) † 21-03-1821 Princenhage x 03-02-1771 Princenhage Cornelia Joannes Biemans

* 20-06-1748 Princenhage † 20-07-1833 Princenhage (Herbergierster) (dochter van Jan Johannes Bastiaan

          Biemans en Antonet Jacob van Galder x 02-09-1747) (Adrianus en Cornelia woonden aan het Groot Overveld 583)

(volgt VIIIi) (zie aktes)

 1. Catharina Cornelia Monden * 1735 Princenhage † 31-01-1778 Princenhage x 30-09-1753 Princenhage

Anthony Peter Voeten (In de notariële archieven van 1750-1759 staat vermeld: Monden Catharina te 

       De Hage, gehuwd met Antonie Pieter Voeten N711 akte II 02-02-1754)

 1. Cornelis Monden * 01-04-1737 Princenhage  x 01-09-1765 Princenhage Hendrina (Lambert)

(Van Daesdonck) Verdaesdonck * Teteringen † 21-05-1796 Princenhage (volgt VIIIj)

VIId Adrianus Cornelis Monden * Ginneken † tussen 22-08-1747 en 19-08-1748 x2 (notarieel archief geeft aan:

08-09-1759) Petronella Oomen † 20-10-1796 Princenhage (Hoofdgeld: 22-08-1747 Adriaan en Pieternel Oomen; 

     19-08-1748 weduwe van Adriaan Monden, Pieternel) (van VIc.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Monden * 18-01-1743 Princenhage (doopgetuigen: Johannes Oomen en Pieternella van Boxtel)
 2. Petronella Monden * 22-05-1745 Princenhage (doopgetuigen: Marcellus Strijbos en Margaretha Oomen)
 3. Pieter Adrianus Monden * 25-04-1746 Princenhage † 03-11-1829 Breda (Ginnekenstraat) x 06-02-1774

Princenhage Elisabeth Jan Sips * 26-03-1750 Princenhage † 14-08-1820 (volgt VIIIk)

VIIe Jacobus Adrianus Monden * 27-06-1708 Princenhage (doopgetuigen: Nicolaas van Meel en Maria Pauwels)

     † 14-04-1793 Princenhage x 07-05-1730 Princenhage Lucia Adriana van Raeck (weduwe van Cornelis Onix)

       (van VId.3)

     Zij woonden te Hovel en Eynthoven onder Princenhage. Volgens notariele akten is Jacobus landman (boer)

     Zij hebben een bedrijf want er zijn meiden en knechten. Het hoofdgeld geeft aan: 31-08-1739 Mathijs, de knecht

     Cornelia en Maria, meydens.  De moeder van Lucia woont bij hen in (weduwe van Adriaan Peter van Raack)

           

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Jacobus Monden * 18-01-1731 Princenhage x  ..-07-1750 Princenhage (ondertrouw 27-06-1750)

Elisabeth Petri (Peter) Wouters (volgt VIIIl)

 1. Cornelia Monden * 07-12-1732 Princenhage † 23-04-1773 Princenhage x 20-04-1755 Princenhage

Wouter Peter Wouters (Woonden op den Heuvel)

 1. Maria Monden * 27-06-1735 Princenhage † 01-03-1805 Princenhage x 23-04-1758 Princenhage

Lauwerijs de Visser

 1. Johanna (Janna Jacobus) Monden * 08-07-1738 Princenhage † 13-09-1802 Princenhage

x 02-12-1764 Princenhage Arnoldus Daniels Sweep * 05-12-1734 Geertruidenberg † 28-08-1781

Princenhage (Zoon van Daniel Sweep en Geertruda Billen)

 1. Margaretha Maria Monden * 04-09-1740 Princenhage † 04-09-1740
 2. Petronella Monden * 28-01-1743 Princenhage x 27-01-1771 Princenhage Jan Cornelis (C)Kuypers * Bavel
 3. Margaretha Monden * 04-05-1745 Princenhage
 4. Cornelis Monden * 22-11-1746 Princenhage † voor maart 1748
 5. Cornelis Monden * 06-03-1748
 6.  Catharina Jacobus Monden * 22-08-1751 Princenhage x 05-12-1773 Princenhage Cornelis Willem de Vos

* Rijsbergen

 1.  Adriana Monden * 18-12-1753 Princenhage † 23-01-1827 Breda x1 14-05-1775 Princenhage Johannes

de Visser x2 05-11-1786 Princenhage Cornelis Rens * 07-08-1751 Princenhage † 03-07-1842 Breda

VIIf  Adrianus Hubertus Monden * 19-12-1707 Rijsbergen x1 25-06-1741 Rijsbergen Cornelia Adriana Le(e)naerts 

* 24-06-1703 Rijsbergen  (van VIe.1)

       

Uit het eerste huwelijk:

 1. Adriana Monden * 15-11-1740 Rijsbergen
 2. Cornelia Adrianus Monden * 11-02-1742 Rijsbergen † 04-08-1772 Rijsbergen x Jan Cornelis Verschuren
 3. Lambertus Adriaans Monden * 1745 Rijsbergen † 08-01-1812 Etten x Helena Broken
 4. Bartholomeus (Hubertus) Adrianus Monden * 25-02-1746 Rijsbergen † 16-01-1810 Etten-Leur

x1 12-04-1772 Zundert Cornelia de Regt (weduwe van Willem Peters Schrauwen) (dochter van Cornelis 

        Geertsen de Regt en Maria Cornelis van Bedaf)

        x2 14-12-1777 Etten-Leur Catharina Cornelis Verschu(e)ren * 24-11-1738 Rijsbergen † 12-02-1806

Etten-Leur (weduwe van Jan Adrianus Ossenblock) (volgt VIIIm)

x3 28-09-1806 Helena Cornelissen van Ha(s)peren * 06-02-1728 †  (weduwe van Cornelis Dons)

VIIg Cornelis Huijbrecht Monden * 01-02-1706 Rijsbergen x 29-09-1726 Rucphen/Sprundel Cornelia

Adriana van Leen (van VIe.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Monden * 23-01-1727 Rucphen/Sprundel
 2. Adriana Monden * 13-02-1728 Etten en Leur
 3. Adrianus Monden * 14-12-1730 Etten en Leur
 4. Adrianus Monden * 21-02-1732 Rucphen/Sprundel
 5. Adriana Monden * 28-01-1733 Rucphen/Sprundel
 6. Adrianus Cornelisse Monden * 18-04-1734 Rucphen/Sprundel x Anna Cornelisse Gommers (volgt VIIIn)

          (Zij noemden zich ook wel La Monde)

VIIh  Hubertus Monden * 14-10-1709 Rijsbergen † 04-09-1776 x 04-05-1752 Rijsbergen Hendrina Peeters Jans

† 01-04-1754 Rijsbergen (van VIe.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Theodora Monden * 05-06-1753 Rijsbergen † 01-02-1805 Rijsbergen (ongehuwd)

– VIII –

VIIIa  Joannes Adriani (Jan Adriaan) Monden  * 27-01-1731 Princenhage † 09-01-1782 Princenhage x 17-07-1763

Princenhage Catharina Norberti Leys * Princenhage (van VIIa.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Monden * 06-05-1765 Princenhage (Doopgetuigen Adrianus Monden en Cornelia Ley(ij)s)
 2. Adrianus Monden * 17-10-1766 Princenhage (Doopgetuigen Petrus Simons en Cornelia Monden)
 3. Pieter Jan Monden * 17-12-1769 Princenhage † 16-02-1851 Princenhagex 19-04-1807 Princenhage Elisabeth

Jan Leyten * 01-07-1774 Princenhage † 24-01-1851 Princenhage (Varend 76, Buurstede ‘t Heyke) (dochter van

           Joannes Antonij Lijten en Maria Jan Nooren) (volgt IXa)

 1. Cornelia Monden * 10-04-1772 Princenhage (Ongehuwd) † 08-01-1856 (Op de Beek)

VIIIb Gasperius Adriani (Gaspar/Jasper) Monden * 19-08-1733 Princenhage x1 18-02-1759 Princenhage

Maria van der Pas * 05-01-1736 Teteringen † 23-10-1761 Princenhage (van VIIa.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Monden * 18-11-1759 Princenhage † ..-07-1813 Breda (Hovenier) x 14-05-1786 Princenhage

Joanna van Beek * ..-..-1762 Etten † 05-01-1816 Breda (in het huis onder de Boompjes) (volgt IXb)

 1. Albertus Monden * 30-04-1761 Princenhage † 08-09-1761 Princenhage

VIIIc Gasperius Adriani (Gaspar/Jaspar) Monden * 19-08-1733 Princenhage † 02-02-1814 Princenhage x2 06-11-1763 Princenhage Rozalia

Rijvers * Meer (van VIIa.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Monden * 26-11-1764 Princenhage † 12-02-1846 (Winkelier te Zundert) x 03-08-1800 Elisabeth

Joannis van Voerijn (volgt IXc)

 1. Wilhelmus Monden * 19-06-1767 Princenhage (Doopgetuigen: Wilhelmus Monden en Margaretha Mouwen)
 2. Adriana Monden * 23-09-1769 Princenhage (Doopgetuigen: Adrianus Monden en Catharina Leys)
 3. Catharina Jasper Monden * 28-04-1771 Princenhage (Doopgetuigen Wilhelmus Monden en Anna Eloy) 

        x 18-02-1798 Princenhage Adrianus Adam Schellekens * 1770 Teteringen (Adressen: Heuvel 223 Princenhage, 

        Heilaar 637)

 1. Antonius Monden * 29-03-1774 Princenhage
 2. Maria Monden * 03-04-1778 Princenhage x Cornelus Rubbens

VIIId Adrianus Monden * 22-01-1736 Princenhage x1 Cornelia van der Poel * Terheijden (van VIIa.5)

Uit het eerste huwelijk:

 1. Adrianus Monden * 29-01-1774 Terheijden (Doopgetuigen: Guilielmus Monde en Maria Monde) † 04-08-1846

Terheijden

 1. Wilhelma Monden * 28-12-1775 Terheijden (Doopgetuigen: Arnoldus van der Poel + echtgenote en Wilhelma

        de Graauw)

 1. Anna Monden * 27-05-1778 Terheijden

VIIIe  Adrianus Monden * 22-01-1736 Princenhage x2 Anna Jordans (van VIIa.5)

Uit het tweede huwelijk:

 1. Joannes Monden * 27-05-1783 Ginneken (Doopgetuigen: Wilhelmus Monden en Elisabeth Cornelii)

        van Riel) Ongehuwd † 26-09-1820 Breda (Gasthuisvelden Wijk B)

 1. Cornelia Monden * 24-12-1786 Ginneken (Doopgetuigen: Antonius van Ginneken en Cornelia Monden)

† 18-06-1788 Breda

 1. Christiaan Monden * 11-05-1794 Breda † 25-01-1795 Breda

VIIIf   Wilhelmus Monden * 28-07-1740 Princenhage † 29-11-1798 Leiden x2 29-10-1777 Leiden Alida

Schoevers (van VIIb.3) (Wilhelmus vertrekt naar Leiden op 18-05-1776 met een borgbrief van de 

        gemeente Princenhage. Zijn tweede huwelijk vindt plaats in de Schuilkerk van de paters Franciscanen in de 

        Kuiperstraat) (Adressen in Leiden: Middelweg, Boterpoort en Korte Hoefstraat)

         

Uit het tweede huwelijk:

 1. Anna Monden * 09-02-1776 Leiden † 07-09-1840 Leiden x Jean Le Jeune * 1779 Delft (Wever, Oppasser)
 2. Maria Magdalena Monden * 26-01-1778 Leiden (Doopgetuigen Adrianus Monden, broer van de vader en zijn

        vrouw Cornelia van der Poel) x 05-08-1798 Jacob Benier * Amsterdam (Medisch Doctor)

 1. Simon Adrianus Monden * 21-08-1780 Leiden (Koetsier) (Doopgetuigen Guillielmus Monden, broer van de vader

        en Colomba van Haazen) x1 20-07-1804 Barbara Langendoen † 03-02-1808 Leiden (volgt IXd) 

x2 12-08-1808 Mietje (Maria) van Leeuwen * Oegstgeest (volgt IXe)

 1. Wilhelmus Monden * 10-05-1783 Leiden (Doopgetuigen Cornelia Monden, zus van de vader en haar echtgenoot

        Johannes van Alphen) † 12-01-1810 Leiden Ongehuwd

 1. Catharina Monden * 18-04-1785 Leiden † 11-04-1812 Leiden (In het huis van haar moeder aan de Middelweg)
 2. Antonius Monden * 05-04-1787 Leiden (Doopgetuigen Adrianus Monden, broer van zijn vader en Cornelia

        Monden, zus van zijn vader) † Leiden voor 1791

 1. Henricus Monden * 15-04-1789 Leiden (Doopgetuigen Adrianus Monden en Adriana La Dou) Henricus was

           gehuwd met? Zijn dochter Antje Monden overlijdt op 05-10-1811, 9 maanden oud)

 1. Antonius Monden * 12-11-1791 Leiden
 2. Gerardus (Gerrit) Monden * 26-11-1794 Leiden † 17-11-1846 Amsterdam (Achterburgwal) x Maria Cornelia

van Gork(c)um * 1796 ‘s-Gravenhage † 17-11-1861 Amsterdam (volgt IXf)

VIIIg Guilliam (Gielharm) Monden * 30-10-1744 Princenhage † 12-12-1814 Princenhage x 10-05-1772 Jenneke

  Bastiaense † 19-10-1809 Princenhage (van VIIb.5)

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Monden * 12-07-1774 Princenhage (Hovenier) † 01-01-1839 Princenhage x 12-05-1816 Cornelia

Barbara van Rijsbergen * 11-09-1780 Breda † 11-07-1838 (Hovenierster) (dochter van Cornelis van

           Rijsbergen en Petronella Machielsen) (volgt IXg)

VIIIh Walteris Corneli (Wouter) Monden * Princenhage † 26-08-1779 Princenhage x 23-04-1752 Princenhage

Antonia Jacoba Mertens (van VIIc.4)

          (In de notariële archieven 1750-1759 staat vermeld: Monden Wouter Cornelis te De Hage, gehuwd met 

        Anthenetta Johanna Mertens, N 1006 akte 124, huurcontract 27-09-1757)

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Monden * 08-11-1752 Princenhage † 1781
 2. Adrianus Monden * 1755 Princenhage
 3. Wouter Monden  * 11-07-1756 Princenhage x1 14-05-1786 Breda Elisabeth van Zundert * Hoeven

† 18-03-1790 (volgt IXh)

 x2 04-05-1794 Princenhage Hendrina van den Braake † 27-11-1803 Princenhage (weduwe van Tomas

van Tilburg)

VIIIi  Adrianus Corneli Monden * 18-10-1734 Princenhage (Hovenier) (doopgetuigen: Marcellus Strijbos en Lucia

          Adriana van Raack) † 21-03-1821 Princenhage x 03-02-1771 Princenhage Cornelia Joannes Biemans

* 20-06-1748 Princenhage † 20-07-1833 Princenhage (Herbergierster) (dochter van Jan Johannes Bastiaan

          Biemans en Antonet Jacob van Galder x 02-09-1747) (Adrianus en Cornelia woonden aan het Groot Overveld 583)

(van VIIc.5) (zie aktes)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Monden * 30-10-1772 Princenhage † 09-07-1834 Ongehuwd (doopgetuigen: Joannes Biemans en 

       Catharina Monden)

 1. Jacoba Monden * 07-03-1775 Princenhage (doopgetuigen: Adriaan van Galder en Jana Monden) 

† 21-01-1861 x 12-04-1807 Princenhage Adrianus Martien de Graaf * Princenhage (Dagloner)

 1. Antonia Monden * 10-03-1777 Princenhage (doopgetuigen: Joannes Oomen en Henrica Nuyten)

† 09-06-1782 Princenhage (Steenweg)

 1. Antonius Monden * 21-07-1778 Princenhage (doopgetuigen: Jan Oomen en Henrica Nuyten)
 2. (Jan) Johannes(Jan Adriaan) Monden * 28-08-1781 Princenhage (Dagloner) (doopgetuigen: Jacobus Biemans en

          Antonia Mertens) Per 08-10-1799 naar Etten † 01-07-1862 Etten

x1 09-06-1811 Etten Cornelia de Bons * 23-04-1783 Etten (Dagloonster) † 05-08-1822 Etten-Leur (dochter

       van Willem de Bons † 09-03-1805 en Geertruida Stevens * 1746 † 31-10-1828) (Johannes en Cornelia woonden 

       (in de Akkeren te Etten) (volgt IXi) (zie aktes)

x2 Adriana de Jong * 1790 Gastel † 13-02-1835 Etten (volgt IXj)

x3 19-07-1835 Etten Adriana Oonincx * 11-03-1792 Etten † 25-11-1860 Etten

 1. Catharina Monden * 30-01-1784 Princenhage (doopgetuigen: Jan van Galder en Henrica Nuyten) † 04-12-1866

Princenhage (in het huis van Cornelis Monden en Maria Lauwers) Ongehuwd

 1. Antonia (Antonetta) Monden * 10-11-1786 Princenhage (doopgetuigen: Jacobus en Mijntie van Galder)

x 16-03-1818 Princenhage Cornelis Vincenten * Princenhage (Arbeider)

 1. Adriana Monden * 22-05-1791 Princenhage † 31-07-1874 Princenhage (Dienstmeid) x 01-05-1823 Princenhage

CornelisFranciscus Sterkens * 07-01-1788 Princenhage (Bouwman) (zoon van Franciscus Sterkens en Cornelia Bink)

VIIIj  Cornelis Monden * 01-04-1737 Princenhage (Doopgetuigen Joannis van Aart en Petronella Andrea van Boxtel

Boxelaars) x 01-09-1765 Princenhage Hendrica (Lambert) (Van Daesdonck) Verdaesdonck * Teteringen

† 21-05-1796 Princenhage (van VIIc.7)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Monden * 19-07-1766 Princenhage (Doopgetuigen Adrianus Monden en Maria van Roy) Cornelia was 

         ongehuwd en werkte in 1839 als dienstmeid bij Godefriedus van Rhienen in de Ginnekenstraat B206 te Breda

 1. Cornelis Monden * 17-09-1767 Princenhage (Doopgetuigen Adrianus Monden en Antonia van Beeck)
 2. Antonia Monden * 14-12-1768 Princenhage (Doopgetuigen Henricus en Joanna Verdaesdonck) † 11-02-1769

Princenhage (Steenweg)

 1. Lambertus Monden * 30-03-1770 Princenhage (Doopgetuigen Henricus en Joanna Verdaesdonck) 

† voor 04-04-1771

 1. Lambertus Monden * 04-04-1771 Princenhage (Doopgetuigen Anthonius Voeten en Adriana Monden 

        † voor 28-09-1772

 1. Lambertus Monden * 28-09-1772 Princenhage (Doopgetuigen Lambertus van Gils en Cornelia Biemans)
 2. Joanna Monden * 10-03-1775 Princenhage (Doopgetuigen Hendrik Verdaesdonck en Antonet Mertens)

VIIIk Pieter Adrianus Monden * 25-04-1746 Princenhage † 03-11-1829 Breda x 06-02-1774 Princenhage Elisabeth

Jan Sips * 26-03-1750 Princenhage † 14-08-1820 Princenhage (van VIId.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Peeter Monden * 08-12-1774 Princenhage (Doopgetuigen Jan Sips en Pieternel Oomen) 

        † 26-07-1849 Breda (Nieuwe Huizen Wijk B408) x 14-08-1802 Johannes Baptist Verheyen * Baarle

† 17-02-1825 Breda

 1. Pieter Monden * 05-09-1776 Princenhage (Doopgetuigen Nol Aertssen en Janna Wouters)

        † 30-10-1827 Bergen op Zoom (Ongehuwd)

 1. Joannis Monden * 15-02-1779 Princenhage (Doopgetuigen Jan Sips en Adriana Monden) † 29-09-1829

Princenhage x 12-04-1807 Adriana de Graaf * Rijsbergen

 1. Joanna Monden * 15-05-1781 Princenhage (Doopgetuigen Joannes Jansen en Joanna Sips) x Marijn Adrianus

van Oosterhout * 1780 Hoeven (Hovenier)

 1. Cornelia Pieter Monden * 15-09-1783 Princenhage † 15-04-1827 Princenhage (Hovenierster) (Doopgetuigen

         Nicolaas Sips en Maria Jansen) x 19-06-1808  Princenhage Cornelis Adriaan Sprenkels * 25-04-1781

Princenhage † 14-07-1833 Princenhage (Hovenier) (zoon van Adrianus Adriaan Sprenkels en Maria Faasen)

 1. Leonardus (Leendert) Monden * 18-05-1786 Princenhage (Doopgetuigen Adrianus Ermens en Maria Sips)

        † 08-03-1820 Princenhage x 04-08-1818 Princenhage Cornelia Jansen * Princenhage Woonden: Dorp 139 

        Princenhage) (volgt IXk)

 1. Jacoba (Jacomijna) Monden * 08-01-1788 Princenhage (Doopgetuigen Pieter Oomen en Mijntie Balemans)

x1 Joseph Vermeeren x2 26-05-1824 Petrus Maas (Weduwnaar van Anna Schoofd)

 1. Catharina Monden * 02-01-1790 Princenhage (Doopgetuigen Jan Oomen en Goverdina Nuyten)

        x Joachim de Hart Schoenmaker * 1790 Breda

VIIIl Adrianus Jacobus Monden * 18-01-1731 Princenhage x  ..-07-1750 Princenhage Elisabeth Petri

(Peter) Wouters (van VIIe.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Monden * 26-12-1750 Princenhage
 2. Adrianus Monden * 28-04-1752 Ginneken x Maria Peeters (volgt IXl)
 3. Maria Monden * 16-12-1753 Ginneken (doopgetuigen Johannes Petri Wouters en Cornelia Jacobi Monden) 

x 31-07-1786 Bavel/Leindonk (gemeente Ginneken) Cornelis Petris Ribbens * Bavel

 1. Cornelia Adrianus Monden * 17-11-1756 Ginneken (Doopgetuigen Joannis Sips en Maria Jacobi Monden) 

        † 04-09-1812 Etten x 06-05-1792 Breda Antonius Peeters * 1756 Etten (Huwelijksgetuigen Joanna de Nijsen

        en Joanna Davion)

 1. Adriana Adriaan Monden * Ginneken † 23-12-1789 Breda x 28-01-1770 (Voor Schout en Schepenen) Arnoldus

Hubertus Stassen (Hafsma?) * Spaubeek

 1. Elisabeth Monden * 10-02-1758 Ginneken † 1765
 2. Petronella Elisabeth Monden * 19-11-1761 Breda † 25-03-1763 Breda

VIIIm  Bartholomeus (Hubertus) Adrianus Monden * 25-02-1746 Rijsbergen † 16-01-1810 Etten-Leur

x2 14-12-1777 Etten-Leur Catharina Cornelis Verschu(e)ren * 24-11-1738 Rijsbergen † 12-02-1806

Etten-Leur (weduwe van Jan Adrianus Ossenblock) (van VIIf.4)

Uit het tweede huwelijk:

 1. Adrianus Hubertus (Lambertus) Monden * 20-01-1777 Rijsbergen (Dagloner) † 17-11-1822 Etten-Leur

x 03-05-1801 Rijsbergen Johanna Maria Moerkens * 21-02-1783 Rijsbergen † 12-08-1847

Rijsbergen (Arbeidster) (volgt IXm)

VIIIn Adrianus Cornelisse Monden (La Monde)* 18-04-1734 Rucphen/Sprundel x Anna Cornelisse Gommers

            (van VIIg.6)

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Monden (La Monde) * 22-11-1765 Rucphen/Sprundel
 2. Anna Monden (La Monde) * 04-03-1767 Rucphen/Sprundel
 3. Franciscus Monden (La Monde) * 19-07-1768 Rucphen/Sprundel
 4. Adrianus Monden (La Monde) * 30-10-1770 Rucphen/Sprundel
 5. Mathias Monden (La Monde) * 03-01-1773 Rucphen/Sprundel
 6. Catharina Monden (La Monde) * 03-08-1775 Rucphen/Sprundel
 7. Anna Cornelia Monden (La Monde) * 08-06-1777 Rucphen/Sprundel

– IX –

IXa Pieter Jan Monden * 17-12-1769 Princenhage † 16-02-1851 Princenhage x 19-04-1807 Princenhage Elisabeth

Jan Leyten * 01-07-1774 Princenhage † 24-01-1851 Princenhage (Varend 76, Buurstede ‘t Heyke) (dochter van

     Joannes Antonij Lijten en Maria Jan Nooren) (van VIIIa.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Monden * ca. 1809 Princenhage † 15-03-1814 Princenhage
 2. Catharina Monden * 12-01-1812 Princenhage † 04-04-1812 Princenhage
 3. Jean Monden * 30-10-1813 Princenhage
 4. Catharina Monden * 01-04-1816 Buurstede-Heyke † 11-07-1876 Princenhage x1 01-02-1837 Princenhage

Christianus Boeren * 29-12-1803 Princenhage † 14-06-1845 Princenhage (zoon van Johannes Boeren en

Adriana Lijs) x2 26-11-1846 Princenhage Petrus van Dijk * 19-04-1809 Ginneken (zoon van Joannes van

           Dijk en Cornelia van Baal)

IXb Adrianus Monden * 18-11-1759 Princenhage † ..-07-1813 Breda (Hovenier) x 14-05-1786 Princenhage

Joanna van Beek * ..-..-1762 Etten † 05-01-1816 Breda (in het huis onder de Boompjes) (van VIIIb.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Caspar Monden * 17-03-1787 Princenhage
 2. Joanna Monden * 04-08-1788 Ginneken
 3. Adriana Monden * 16-09-1790 Ginneken x Leendert Kouwenberg * 1781 Princenhage
 4. Joannes Monden * 17-10-1793 Ginneken † 03-05-1858 Breda (Daggelder) x 18-07-1813 Petronella

Sleeven * 09-08-1792 Breda † 29-03-1866 Breda (Ziekenhuis aan de Haagdijk) (dochter van Hendrikus 

           Sleven * Ophoven † 30-03-1812 Breda en Gerardina Gillis * Baarle 12-06-1831 Breda, Keizerstraat) 

(volgt Xa)

 1. Maria Monden * 26-12-1796 Ginneken (Doopgetuigen: Guilielmus Monden en Maria Stallekens)
 2. Digna Monden * 27-12-1800 Ginneken (Doopgetuigen: Bartolina Graauwmans)

IXc Johannes Monden * 26-11-1764 Princenhage † 12-02-1846 (Winkelier te Zundert) x 03-08-1800 Elisabeth

Johannis van Voerijn (van VIIIh.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Caspar Monden * 11-11-1801 Rijsbergen
 2. Maria Adriana Monden * 07-08-1803 Rijsbergen † 19-9-1803 Rijsbergen

IXd Simon Adrianus Monden * 21-08-1780 Leiden (Koetsier) (Doopgetuigen Guillielmus Monden, broer van de vader

   en Colomba van Haazen) x1 20-07-1804 Barbara Langendoen † 03-02-1808 Leiden (van VIIIf.3) 

Uit het eerste huwelijk:

 1. Wilhelmus Monden * 21-11-1804 Leiden † 07-12-1838 Amsterdam (Ziekenhuis Achterburgwal) (Lijfbediende)

x 29-04-1837 Amsterdam Antonia Elisabeth van der Veen * 16-06-1805 Haamstede (Dochter van Leendert 

        Dirk van der Veen en Gerrit Diena Meulenbroek) (volgt Xb)

 1. Cornelis Nicolaus Monden * 08-06-1807 Leiden

IXe Simon Adrianus Monden * 21-08-1780 Leiden (Koetsier) (Doopgetuigen Guillielmus Monden, broer van de vader

    en Colomba van Haazen) x2 12-08-1808 Mietje (Maria) van Leeuwen * Oegstgeest (van VIIIf.3)

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Simon Jero Monden * 16-12-1809 Leiden (Kabinetwerker) x 06-04-1832 Leiden Johanna Maria

Stadhouder * 22-05-1804 Leiden (Dochter van Nicolaas Stahouder en Lena van Booke) (volgt Xc)

 1. Adrianus Monden * 21-10-1811 Leiden † 16-11-1811 Leiden (Jan Vossensteeg)
 2. Dirk Ary Monde(n) * 1814 Leiden (Smid) x 11-08-1852 ‘s-Gravenhage Johanna Fransisca Cattijn

* 1814 Leiden (dochter van Louis Cattijn en Anna Stadhouder) (zie akte)

 1. Reinier Monden * ..-02-1817 Leiden † 20-08-1817 Leiden (Jan Vossensteeg Wijk 6, nr. 962)
 2. Crian Maria Monden * ..-12-1818 Leiden † 01-07-1819 Leiden (Vossensteeg)

IXf Gerardus (Gerrit) Monden * 26-11-1794 Leiden † 17-11-1846 Amsterdam (Achterburgwal) x Maria Cornelia

van Gork(c)um * 1796 ‘s-Gravenhage † 17-11-1861 Amsterdam (van VIIIf.9)

Uit dit huwelijk:

 1. Dina Johanna Monden * 01-01-1814 Leiden
 2. Wilhelmus Cornelis Monden * 08-12-1817 Leiden † 15-08-1818 Leiden (Pieters Choorsteeg)
 3. Maria Wilhelmina Monden * 02-06-1819 Leiden † 23-04-1862 Amsterdam x 12-04-1846 Johannes Bax
 4. Gerardus Wilhelmus Cornelis Monden 19-05-1821 Leiden (Hoedenmaker) † 21-06-1858 Amsterdam

(Nieuwedijk) x 02-08-1854 Catharina Wilhelmina Köller * Amsterdam (dochter van Mathias Franciscus Köller, 

         wijnkopersknecht en Maria Wilhelmina Allard) (volgt Xd)

 1. Antonie Johannes Monden * 10-04-1823 Amsterdam † 26-11-1846 Ongehuwd (Hoedenmaker) 

         (Jacobssteeg 44)

 1. Wilhelmus Monden * 17-06-1825 Amsterdam  † 07-04-1851 Amsterdam (Winkelbediende) x 07-08-1850

Amsterdam Christina Maria Paulina Franssen* 24-06-1829 Amsterdam (Dochter van Johann Heinrich Franssen

        en Margaretha Elisabeth Wolf)  (volgt Xe)

 1. Magdalena Catharina Monden * 05-10-1827 Amsterdam † 01-09-1852 Amsterdam
 2. Alida Wilhelmina Monden * 12-09-1831 Amsterdam † 25-06-1835 Amsterdam
 3. Leendert Johannes Cornelis Monden * 10-03-1836 Amsterdam
 4. Gesina Gerdina Monden * 10-03-1836 Amsterdam † 15-02-1907 Amsterdam
 5. Alida Wilhelmina Monden * 28-12-1837 Amsterdam x Zwolle † 19-10-1917 Amsterdam

IXg Adrianus Monden * 12-07-1774 Princenhage (Hovenier) x 12-05-1816 Cornelia Barbara van Rijsbergen 

  (Hovenierster) (dochter van Cornelis van Rijsbergen en Petronella Machielsen) (van VIIIl.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Monden * 25-06-1818 Princenhage † 08-01-1885 Breda (Zwaantjesstraatje D207)
 2. Maria Monden * 30-12-1822 Princenhage † 15-11-1850 Breda (Zwaantjesstraatje D207)

IXh Wouter Monden  * 11-07-1756 Princenhage x1 14-05-1786 Breda Elisabeth van Zundert * Hoeven

† 18-03-1790 (van VIIIh.3)

Uit het eerste huwelijk:

 1. Wouter Monden * 29-03-1787 te Breda † 12-09-1846 Breda x 09-02-1814 Breda met Adriana Hollanders (dochter

          * 01-09-1780 Princenhage (dochter van Adrianus Hollanders en Petronella van de Corput) (volgt Xf)

IXi (Jan) Johannes(Jan Adriaan) Monden * 28-08-1781 Princenhage (doopgetuigen: Jacobus Biemans en Antonia Mertens) Per 08-10-1799

  verhuizen zij naar de Akkeren in Etten † 01-07-1862 Etten

x1 09-06-1811 Etten Cornelia de Bons * 23-04-1783 Etten † 05-08-1822 Etten-Leur (dochter van Willem

  de Bons † 09-03-1805 en Geertruida Stevens * 1746 † 31-10-1828) (van VIIIi.5) (zie aktes)

Uit het eerste huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Monden * 26-03-1812 Etten † 24-06-1812 Etten
 2. Adrianus Monden * 09-08-1813 Etten † 21-06-1872 Etten x 22-05-1850 Etten Maria Gijben * 1814

Oosterhout (dochter van Johannes Gijben en Maria van Woestenburg) Etten † 16-09-1880 Etten-Leur (volgt Xg)

 1. Willemijna Monden * 05-05-1815 Etten † 25-05-1831 Etten
 2. Geertrui Monden * 25-03-1817 Etten † 04-03-1821 Etten
 3. Cornelis Monden * 23-11-1818 Etten † 15-03-1877 Princenhage x 17-07-1856 Princenhage

(zie aktes) Maria Lauwers * 03-04-1833 Princenhage † 13-02-1913 Princenhage (zie foto) (dochter van

          Cornelis Lauwers * 24-08-1794 Meerle (B) † 12-06-1869 en Adriana Vrijvogel * 31-10-1792 Princenhage † 03-02-1851

Princenhage) (volgt Xh)

 1. Christiaan Monden * 19-07-1821 Etten † 08-03-1901 Etten x 25-08-1859 Etten Johanna Verwijmeren

* 08-09-1829 Etten † 22-08-1891 Etten (zie foto) (Dochter van Martinus Verwijmeren en Maria Onincx)(volgt Xi)

IXj (Jan) Johannes(Jan Adriaan) Monden * 28-08-1781 Princenhage † 01-07-1862 Etten x2 Adriana de Jong

    * 1790 Gastel † 13-02-1835 Etten (van VIIIi.5)

Uit het tweede huwelijk:

 1. Pieter Monde * 10-11-1833 Etten † 03-01-1907 Roosendaal (arbeider in de Akkers) x Cornelia Nieuwlaat

          * 21-08-1843 Roosendaal † 23-03-1891 Roosendaal (vertrekt per 09-01-1860 naar Rucphen maar komt terug

        naar Roosendaal per 27-01-1864) (volgt Xj)

IXk Leonardus (Leendert) Monden * 18-05-1786 Princenhage (Doopgetuigen Adrianus Ermens en Maria Sips)

  † 08-03-1820 Princenhage x 04-08-1818 Princenhage Cornelia Jansen * Princenhage (Woonden: Dorp 139 

Princenhage) (van VIIIk.6)

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Monden * 28-11-1818 Princenhage (Het Dorp 139)

IXl Adrianus Monden * 28-04-1752 Ginneken x Maria Peeters (van VIIIl.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaus Monden * Ginneken (doopgetuigen Walterus Lips en Cornelia Monden)
 2. Cornelia Monden

IXm Adrianus Hubertus (Lambertus) Monden * 20-01-1777 Rijsbergen † 12-08-1847 (Dagloner)

x 03-05-1801 Rijsbergen Johanna Maria Moerkens  * 21-02-1783 Rijsbergen (Arbeidster) (van VIIIm.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Monden * 02-10-1802 Rijsbergen † 18-08-1863 Etten x Petrus Hopstaken
 2. Anthony Monden * 07-11-1804 Etten † 12-06-1850 Deurne x Anna Elisabeth Gijsen ~ 10 -12-1808 Retie (volgt Xk)
 3. Hubertus Monden * 04-02-1807 Etten † voor 1815
 4. Adrianus Monden * 20-09-1809 Etten † 06-01-1866 Etten (Schoenmaker) x 03-05-1853 Etten Jacoba

Aerts * 25-08-1808 Etten † 19-02-1887 (Dochter van Christianus Aerts en Jacoba Klep) (Geen kinderen)

 1. Bart Monden * 07-06-1810 Etten
 2. Petrus (Pierre) Monden * 28-10-1812 Etten x Anna Catharina Driesen * 16-01-1816 Westmalle
 3.   Hubertus Monden * 23-06-1815 Etten (Bouwmansknecht) x1 03-05-1838 Princenhage Johanna van Beek 

        * 1802 Princenhage (Dochter van Johannes van Beek en Cornelia van der Eijnden) x2 11-04-1844

Princenhage Cornelia Sterkens * 11-01-1818 Princenhage † 14-03-1862 Princenhage

(Dochter van Adriaan Sterkens en Maria Genauwen) (volgt Xl)

 1. Jacobus Monden * 29-11-1818 Etten † 05-12-1899 Antwerpen (Handschoenmarkt 19) x 04-05-1845 Meir (B)

Joanna Cornelia DeKort  * 01-03-1813 Meir (B) † 28-01-1888 Meir (B) (Dochter van Johannes Baptist

DeKort en Petronella Dumicy) Jacobus vertrok per 24-05-1888 naar Antwerpen) (volgt Xm)

 1. Cornelis Monden * 26-06-1822 Etten † 17-12-1824 Etten

– X –

Xa Johannes Monden * 17-10-1793 Ginneken † 03-05-1858 Breda (Daggelder) x 18-07-1813 Petronella Sleeven

* 09-08-1792 Breda † 29-03-1866 Breda (Ziekenhuis aan de Haagdijk) (dochter van Hendrikus Sleven * Ophoven

    † 30-03-1812 Breda en Gerardina Gillis * Baarle 12-06-1831 Breda, Keizerstraat) (van IXb.4)

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes Monden * 12-10-1813 Breda (aangegeven door Gerardina Gillis) † 05-05-1815 Breda
 2. Hermanus Johannes Monden * 28-10-1815 Breda † 30-11-1876 Amsterdam (Rosemarijnsteeg 6) 

        (Passementwerker) x 15-02-1838 Breda Maria Henderson * 22-01-1816 Breda (dochter van Franciscus  

        Henderson, Leerlooiersknecht en Elisabeth Thijssen) (volgt XIa)

 1. Jacobus Henricus Monden * 15-07-1817 Breda (Keyzerstraat Wijk A175) † 15-05-1883 Breda

(Sint Jansstraat Wijk A481) (Passementmaker) x 02-12-1850 Breda Adriana Antonissen * 1813 Breda

(dochter van Christiaan Antonissen en Cornelia Peemen) (volgt XIb)

 1. Gerardina Adriana Monden * 27-06-1819 Breda † 29-07-1869 Breda (Ziekenhuis aan de Haagdijk) Ongehuwd

(volgt XIc)

 1. Hendrikus Monden * 09-07-1821 Breda † 08-09-1891 Breda (Dagloner/Sjouwer) x 09-01-1845 Maria

van Gaalen * 02-01-1824 Breda † 03-02-1892 Breda (Huize De Beyerd) (dochter van Johannes van Galen, 

        Galonwerker, * 02-08-1796 Oss † 31-05-1872 Breda en Anna Maria Raboë * 17-10-1797 Breda 

        † 18-08-1840 Breda) (volgt XId) (zie akte)

 1. Johannes Christiaan Monden * 14-02-1824 Breda (werkman) x 30-10-1852 Graauw en Langendam

Johanna Catharina van Immers(z)eel * 18-10-1819 Graauw & Langendam (Zeeland) (Dochter van Judocus van

           Immerseel en Maria Magnus (Johannes en Johanna woonden in 1854 in ‘s-Gravenzande, in 1856 in Hengelo,

           in 1879 in Groningen en in 1880 in Amsterdam) (volgt XIe)

 1. Christina Monden * 06-11-1825 Breda † 05-01-1850 Breda (Boompjes wijk A163) Ongehuwd
 2. Johanna Monden * 19-09-1827 Breda † 12-08-1828 Breda
 3. Adrianus Hermanus Monden * 31-03-1830 Breda † 10-11-1899 Breda (Warmoezier) x 14-02-1850 Breda Johanna

Meeuwissen * 28-10-1825 Hoogstraten (België) † 06-04-1907 Breda (dochter van Maria Theresia Josepha Meeussen)

          (volgt XIf) (zie foto grafzerk)

 1. Maria Monden * 19-08-1832 Breda † 18-01-1892 Breda x 10-11-1859 Breda Cornelis Pas * 30-07-1830

Breda (Dagloner) † 14-12-1869 Breda (zoon van Pieter Pas en Maria Schoenmakers) (volgt XIg)

Xb Wilhelmus Monden * 21-11-1804 Leiden † 07-12-1838 Amsterdam (Ziekenhuis Achterburgwal) (Lijfbediende)

x 29-04-1837 Amsterdam Antonia Elisabeth van der Veen * 16-06-1805 Haamstede (Dochter van Leendert Dirk 

  van der Veen en Gerrit Diena Meulenbroek) (van IXd.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Gesina Gerdina Monden * ca. 1834 x 21-05-1861 Avereest Jacobus Willemsen de Bock * ca. 1829

* Wijmbritseradeel (zoon van Haring Jacobus de Bock en Trijntje Ages van der Veer)

 1. Wilhelmus Monden * 24-03-1836 Levenloos

Xc Simon Jero Monden * 16-12-1809 Leiden (Kabinetwerker) x 06-04-1832 Leiden Johanna Maria

Stadhouder * 22-05-1804 Leiden (Dochter van Nicolaas Stahouder en Lena van Booke) (van IXe.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Helena Barendina Monden * 1832 ‘s-Gravenhage † 06-07-1835 Leiden
 2. Helena Jacoba Catharina Monden * 28-03-1835 ‘s-Gravenhage Ongehuwd (Dienstbode)
 3. Ludovicus Franciscus Simon Monde * 01-12-1839 ‘s-Gravenhage † 15-04-1879 Leiden (Door een schrijffout

van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand gaat vanaf Ludovicus deze tak verder met de naam Monde)

(Timmerman) x 01-04-1864 Leiden Elisabeth Alida Cornelissen (volgt XIh)

Xd Gerardus Wilhelmus Cornelis Monden * 19-05-1821 Leiden (Hoedenmaker) † 21-06-1858 Amsterdam

(Nieuwedijk) x 02-08-1854 Catharina Wilhelmina Köller * Amsterdam (dochter van Mathias Franciscus Köller, 

 wijnkopersknecht en Maria Wilhelmina Allard) (van IXf.4)

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Wilhelmina Geertruida Monden * 17-05-1855 Amsterdam (Paksteeg 79) † 07-07-1911 Amsterdam

x 24-06-1896 Amsterdam Abraham Jonker * 18-10-1859 Amsterdam

 1. Wilhelmina Catharina Monden * 15-02-1857 Amsterdam (Paksteeg 79) Ongehuwd † 11-07-1878 Amsterdam
 2. Geertruida Josephina Gerarda Monden * 01-01-1859 Amsterdam † 20-02-1860 Amsterdam

Xe Wilhelmus Monden * 17-06-1825 Amsterdam  x Christina Maria Paulina Franssen (van IXf.6)

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Maria Monden * 21-09-1850 Amsterdam † 05-08-1862 Amsterdam

Xf Wouter Monden * 29-03-1787 te Breda † 12-09-1846 Breda x 09-02-1814 Breda met Adriana Hollanders (dochter

     * 01-09-1780 Princenhage (dochter van Adrianus Hollanders en Petronella van de Corput)  (van IXh.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Monden * 02-07-1815 Breda † 10-07-1815 Breda
 2. Elisabeth Monden * 27-06-1818 Breda
 3. Antonia Monden * 13-04-1821 Breda † 19-04-1821

Xg Adrianus Monden * 09-08-1813 Etten † 21-06-1872 Etten x 22-05-1850 Etten Maria Gijben * 1814 Etten

(dochter van Johannes Gijben en Maria van Woestenburg) † 16-09-1880 Etten-Leur (van IXi.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos kind * 13-02-1852
 2. Levenloos kind * 25-05-1853
 3. Cornelia Monden * 27-10-1854 Etten

Xh  Cornelis Monden * 23-11-1818 Etten † 15-03-1877 Princenhage x 17-07-1856 Princenhage

(zie aktes) Maria Lauwers * 03-04-1833 Princenhage † 13-02-1913 Princenhage (dochter van

      Cornelis Lauwers * 24-08-1794 Meerle (B) † 12-06-1869 en Adriana Vrijvogel * 31-10-1792 Princenhage

    † 03-02-1851 Princenhage) (van IXi.5) x3 Bernardus Beusenberg * Standdaarbuiten

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Monden * 23-03-1858 Beek † 14-09-1932 Beek x 29-06-1889 Princenhage (zie bidprentje)

Leonardus Smits  “Ome Norris” * 06-05-1860 Princenhage † 29-12-1946 (Bakker, Kruidenier) (4 dochters

          waarvan 3 Nonnen en 1 ongehuwd en 1 zoon van beroep Bakker) (zie foto’s)

 1. Anna Cornelia Monden * 07-05-1860 Princenhage (Arbeidster) †  Princenhage (Vertrekt per

11-08-1877 vanuit Princenhage naar Etten-Leur) x 03-10-1883 Princenhage Willem Bakx

* 09-11-1860 Oosterhout (Arbeider) (zoon van Pieter Bakx * 25-10-1827 Oosterhout † 03-04-1879 

Oosterhout en Maria Riaal * 26-10-1823 Raamsdonk † 06-05-1902 Oosterhout) (volgt XIi)

 1. Johannes (Jan) Monden * 07-04-1862 Princenhage (Landbouwer) x1 08-07-1891 Princenhage Elizabeth Ernes

(Hermes) * 31-01-1861 Princenhage  † 19-01-1900 Princenhage (Dochter van Franciscus Ernes (Hermes)

           en Johanna Bom)(volgt XIj) (zie foto van hun woonhuis)

       x2 27-06-1900 Princenhage Adriana Hendriks (Landbouwster0 (Dochter van Jan Hendriks en Johanna Machielsen)

* 15-06-1868 Princenhage (volgt XIk) (zie foto)

 1. Johanna Monden * 23-02-1864 Princenhage † 02-02-1865 Princenhage
 2. Joanna Monden * 12-08-1865 Princenhage † 05-06-1958 Ekeren (B) (Zilverenhoek) (zie advertentie)

          x 09-05-1883 Princenhage Henricus Severins * 03-09-1858 Oosterhout † 24-01-1938 Hoogboom-Ekeren

(Zoon van Henricus Severins en Petronella Oomes) (21 kinderen) (Henricus was werkzaam bij de margarinefabriek

           te Oosterhout. Wegens de hoge accijnzen die werden geheven door de Belgische staat besloot de firma

           Verschure een eigen filiaal op te richten in Antwerpen. (Brunita 1895) Henricus vertrekt met zijn gezin in 1911

           naar Antwerpen om aldaar te gaan werken. Henricus en 6 van zijn zonen werkten ook in dit filiaal) (zie foto’s)

 1. Cornelis Monden * 18-11-1866 Princenhage † 01-11-1879 Princenhage (Vertrekt per 26-09-1879 naar 

       Oosterhout)

 1. Adrianus Monden * 13-04-1868 Princenhage (Voerman, Timmerman, Wagenmaker, Houtzager) x 28-11-1894

Princenhage Hendrika van Genk * 28-2-1866 Princenhage (zie foto) (volgt XIl)

 1. Gerardus Monden * 14-12-1869 Princenhage (Smid, Heibaas, Polderwerker) (arriveert op 02-02-1895 in 

    Rotterdam) † 02-02-1910 Haarlem x 09-08-1893 Rotterdam Wilhelmina Geertruida Simons * 04-02-1866

Brielle † 07-04-1952 Rotterdam (dochter van Wilhelmus Cornelis Simons en Johanna Maria 

    Geertruida Stoof † 20-10-1891) (volgt XIm) (zie foto’s en advertentie)

 1. Pieter Monden * 07-05-1871 Princenhage † 14-06-1878 Princenhage
 2. Christianus Monden (zie foto) * 21-03-1875 Princenhage (Arbeider in een Margarinefabriek) (Vertrekt tussen 1886

          en 1898 naar Antwerpen) † 24-01-1954 Antwerpen x1 08-08-1898 Breda Adriana Petronella Broekhoven

             * 21-06-1874 Oosterhout † 03-03-1945 Antwerpen (Adriana had diverse kruidenierswinkels in Antwerpen, zie foto)

          (Zij werden in de familie Ome Sjaan en tante Sjaan genoemd) (volgt XIn)

x2 20-12-1947 Antwerpen Elisabeth Maria Ansems

Xi Christiaan Monden * 19-07-1821 Etten † 08-03-1901 Etten x 25-08-1859 Etten Johanna Verwijmeren

* 08-09-1829 Etten † 22-08-1891 Etten (van IXi.6) (zie foto)

 

Christiaan is na zijn trouwen begonnen in een klein armoedig huisje achteraf (De oude akkeren) dat overigens nog niet zo 

heel lang geleden is gesloopt. Door hard werken en koopmansgeest kon hij vervolgens een boerderij huren van de pastoor 

van Prinsenbeek (Rezemans). Zoon Adrianus (Xi.5) nam de pacht na zijn huwelijk in 1898 over en kon die boerderij in 1912 

kopen. Hij vergrootte die op zijn beurt zodat hij 3 kinderen (XIq) bij hun trouwen alle een volwaardige boerderij

kon meegeven incl. nieuwbouw. Ondanks het feit dat hij met aandelen in de Russische Spoorwegen bij de revolutie in 1917 

flink geld had verloren. Nog tientallen jaren heeft later Christiaan (XIi.1/XIIi) van het beetje dat de aandelen nog 

waard waren elk jaar de opbrengst rondgebracht.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Martinus Monden * 23-05-1862 Etten † 09-11-1939 Tilburg (Ongehuwd: pater Trappist, broeder

        Paulus, Stichter van Klooster De Kievit te Zundert in 1900. Per 26-10-1902 naar O.L.V. Koningshoeve te Tilburg.

Aanleiding van zijn intreding is de dood van zijn meisje geweest. Deze was gestorven zonder dat hij daarvan op 

        de hoogte was gesteld. Hij kwam toevallig in het dorp en daar was een uitvaart aan de gang. Die bleek van zijn 

        meisje te zijn. Hij heeft zich toen acuut  aangemeld met het voornemen in het kloooster te treden) (zie foto)

 1. Maria Catharina Monden * 20-12-1863 Etten Ongehuwd † Etten

           (Maria is ingetreden geweest bij de Trappistienen, maar kon het daar niet volhouden en is weer naar huis gekomen. 

        Zij was geestelijk niet helemaal stabiel en is later opgenomen in het Elisabethgasthuis te Etten-Leur. Een combinatie 

        van dorpsziekenhuis en bejaardentehuis. Zij werkte daar in ruil voor kost en inwoning en is daar ook gestorven.

        Zuster Aurelia (XIq.4) heeft haar nog goed gekend. Kwam nog regelmatig op de ouderlijke boerderij op bezoek.

 1. Martinus Monden * 19-01-1866 Etten † 24-04-1945 Etten x 13-10-1893 Etten Johanna Maria Hereijgens 

          * 05-09-1864 Etten † 15-07-1950 Etten (dochter van Cornelis Hereijgens * 24-07-1839 08-01-1906 en

 Willemijna Vissenberg * 24-03-1841 † 23-06-1869) (volgt XIo)

 1. Cornelis Monden * 19-04-1869 Etten † 18-04-1947 Etten x 06-05-1898 Etten Johanna van den Broek

               * 25-12-1872 Rucphen†26-10-1927 Etten (dochter van Hendrikus van den Broek en Henrica Arnouts (Cornelis

           is op 10-08-1893 dienstknecht te Oud en Nieuw Gastel, op 04-05-1894 vertrekt hij naar Etten) (volgt XIp)

(zie advertentie) (Hij had als oudste broer eigenlijk de boerderij over moeten nemen, i.p.v. Adrianus (Xi.5) Hij

           ging liever elders boeren; ongeveer ter plaatse waar nu in Etten-Leur de Algemene Begraafplaats is)

 1. Adrianus Monden * 14-08-1871 Etten † 25-04-1951 x 06-05-1898 Etten-Leur Johanna Cornelia Coremans

          * 19-11-1872 Etten† 19-06-1958 Etten (Adrianus is op 27-12-1892 dienstknecht te Oud en Nieuw Gastel, 

op 14-02-1896 vertrekt hij naar Etten) (volgt XIq) (zie foto’s en bidprentje)

 1. Adriana Cornelia Monden * 30-04-1873 Etten † Princenhage x Johannes Vermeren * Princenhage

† Princenhage (Boer/Tuinder) (volgt XIr)

Xj Pieter Monde * 10-11-1833 Etten † 03-01-1907 Roosendaal (arbeider in de Akkers) x Cornelia Nieuwlaat

  * 21-08-1843 Roosendaal † 23-03-1891 Roosendaal (vertrekt per 09-01-1860 naar Rucphen maar komt terug

   naar Roosendaal per 27-01-1864) (van IXj.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jan Monde * 27-07-1865 Roosendaal (vertrekt per 29-07-1889 naar Antwerpen)
 2. Dingena Monde * 22-01-1867 Roosendaal (vertrekt per 26-05-1896 naar Eekeren, België)
 3. Maria Catharina Monde * 26-05-1868 Roosendaal x 23-06-1902 (vertrekt op 04-08-1884 naar Rucphen maar

komt per 23-03-1891 weer terug in Roosendaal) (volgt XIs)

 1. Adriana Monde * 04-03-1871 Roosendaal
 2. Anna Maria Catharina Monde * 14-01-1874 (vertrekt op 29-07-1889 naar Antwerpen)x Henricus Josephus Goris

* 10-09-1875 Ossendrecht † 29-08-1927 Antwerpen (zoon van Petrus Johannes Goris en Johanna Maria Wils)

 1. Catharina Monden * 04-12-1875 Roosendaal (vertrekt op 29-11-1886 naar Wouw maar is per 29-07-1889

        weer te Roosendaal)

 1. Adrianus Cornelis Monden * 15-02-1878 Roosendaal x 13-01-1908 Putte Johanna de Keyzer * 29-12-1880

Putte (Adrianus vertrekt per 31-05-1892 naar Etten en vervolgens per 03-12-1907 naar Putte) (volgt XIt)

 1. Willem Monde * 17-11-1879 Roosendaal † 02-03-1891 Roosendaal
 2. Josephus Petrus Monde * 16-05-1882 (Josephus vertrekt per 23-05-1898 naar Eekeren, België)
 3. Johanna Monde * 20-05-1884 Roosendaal (Johanna vertrekt per 14-01-1897 naar Eekeren, België. Vervolgens 

        per 25-08-1902 vanuit Roosendaal naar Huybergen als Dienstmeid. Op 18-07-1904 woont zij weer in Roosendaal 

        en per 31-12-1909 vertrekt zij naar Rucphen)

Xk Anthony Monden * 07-11-1804 Etten † 12-06-1850 Deurne x Anna Elisabeth Gijsen ~ 10-12-1808 Retie (van IXm.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Monden * 23-12-1843 Deurne (B) † 1883 Deurne x 04-07-1870 Borgerhout (B) Cornelia

Johanna Doms * 1848 Deurne (B) † 1927 Deurne (volgt XIu)

 1. Petrus Monden * 01-05-1845 Deurne (B)
 2. Anna Catharina Monden * 04-10-1847 Deurne † 13-01-1852 Deurne
 3. Anna Maria Monden * 19-04-1849 Deurne  † 29-03-1854 Deurne
  Xl Hubertus Monden * 23-06-1815 Etten (Bouwmansknecht)  x1 03-05-1838 Princenhage Johanna van Beek 

    * 1802 Princenhage (Dochter van Johannes van Beek en Cornelia van der Eijnden) x2 11-04-1844

Princenhage Cornelia Sterkens * 11-01-1818 Princenhage † 14-03-1862 Princenhage

(Dochter van Adriaan Sterkens en Maria Genauwen) (van IXm.7)

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Adriana Maria Monden * 01-11-1846 Princenhage † 29-06-1889 Princenhage x 13-06-1877 Princenhage

Johannes Bastiaansen * 04-03-1846 Princenhage † 24-10-1892 Princenhage (Zoon van Paulus

        Bastiaansen en Wilhelmina Willemse)

 1. Adrianus Monden * 01-08-1848 Princenhage † 02-03-1862 (Bouwmansknecht)
 2. Franciscus Monden * 02-12-1850 Princenhage (Daggelder) x 06-05-1874 Breda Johanna Schellekens

* ..-..-1849 Breda (dochter van Antoni Schellekens en Maria Vermeulen) Woonden per 19-05-1874 

        te Breda (volgt XIv)

 1. Anthony Monden * 25-10-1853 Princenhage (Vertrokken uit Princenhage per 04-06-1872)
 2. Johanna Monden * 27-06-1857 Princenhage x 28-04-1880 Princenhage Johannes Poppelaars 

* 02-01-1855 Princenhage (Zoon van Maria Poppelaars)

Xm Jacobus Monden * 29-11-1818 Etten † 05-12-1899 Antwerpen (Handschoenmarkt 19) (Vertrekt tussen 1886

    en 1898 naar Antwerpen) x 04-05-1845 Meir (B) Johanna Cornelia DeKort  * 01-03-1813 Meir (B) † 28-01-1888

Meir (B) (Dochter van Johannes Baptist DeKort en Petronella Dumicy) Jacobus vertrok per 24-05-1888 naar Antwerpen)

    (van IXm.8)

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Ludovica Monden * 09-06-1845 Meir (Vertrekt op 02-04-1861 naar Antwerpen) x Felix Francis

Verheyen * Muyzen (Mechelen)

 1. Andreas Monden * 30-11-1846 Meir † 22-01-1900 Groot-Zundert  (Timmerman) (zie bidprentje)

x Maria Catharina Jochems * 14-10-1856 Zundert (Vertrekken per 28-04-1877 naar Zundert) (volgt XIw)

 1. Ludovicus Monden * 22-05-1848 Meir (Dienstknecht) (Vertrekt op 07-10-1868 naar Antwerpen)
 2. Livinus Monden * 13-11-1849 Meir (Vertrekt op 06-04-1870 naar Antwerpen) † 08-01-1878 Antwerpen (zie foto)

(Typhus) x 25-07-1871 Antwerpen Maria Theresia Michiels * 06-12-1843 Antwerpen † 06-07-1936 Antwerpen

(Strijkster)(Dochter van Jean Michiels en Maria Jeanne Konincks) (volgt XIx)

 1. Johannes Henricus Monden * 13-09-1851 Meir (Vertrekt op 04-05-1872 naar Antwerpen)
 2. Petrus * 06-07-1855 Meir (Vertrekt op 05-01-1875 naar Antwerpen)
 3. Theresia Monden * 25-11-1858 Meir x 14-06-1883 Antwerpen Gerardus Mellen (Herbergier)

XIa Hermanus Johannes Monden * 28-10-1815 Breda † 30-11-1876 Amsterdam (Rosemarijnsteeg 6) 

(Passementwerker) x 15-02-1838 Breda Maria Henderson * 22-01-1816 Breda (dochter van Franciscus

 Henderson, leerlooiersknecht en Elisabeth Thijssen) (van Xa.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Albertina Monden * 02-01-1839 Breda † 07-11-1914 Amsterdam x Amsterdam

Johannes Hermanus Petrus Klönne * 14-08-1828 Amsterdam † 18-05-1900 (Kleermaker, Fotograaf, Schilder) (volgt XIIa)

 1. Petronella Monden * 29-11-1840 Breda † 16-04-1897 Amsterdam  (Passementswerkster) 

        x 22-12-1869 Amsterdam Jacob Blauwberg * 29-11-1847 Amsterdam (Passementwerker) (volgt XIIb)

 1. Franciscus Hermanus Monden * 04-11-1843 Breda † 12-02-1905 Amsterdam (Hoedenmaker) x 23-03-1865

Amsterdam Anna Maria Sophia Cappelman * 15-05-1844 Amsterdam (dochter van  Hendrik Cappelman en 

        Johanna Warners) (volgt XIIc)

 1. Catharina Monden * 24-01-1846 Breda † 09-10-1921 Amsterdam (Dienstbode) x 03-11-1887 Amsterdam

Johannes Jacobus Zwartjes * 17-07-1847 Amsterdam † 19-08-1921 Amsterdam (Smid) (Zoon van Johannes 

        Petrus Zwartjes en Maria Kersbergen, Weduwnaar van Catharina Maria Menting) 

 1. Jacobus Hendrikus Monden * 13-02-1849 Breda † 17-09-1849 Breda (Ziekenhuis Haagdijk)
 2. Maria Gerardina Monden * 14-03-1851 Breda † 29-04-1878 Amsterdam x 09-02-1876 Amsterdam Johann

Heinrich Köpke (Kleermaker) (Zoon van Claus Heinrich Köpke en Hermijna Kleezer)

XIb Jacobus Henricus Monden * 15-07-1817 Breda (Keyzerstraat Wijk A175) † 15-05-1883 Breda (Sint Jansstraat 

Wijk A481) (Passementmaker) x 02-12-1850 Breda Adriana Antonissen * 1813 Breda (dochter van Christiaan 

       Antonissen en Cornelia Peemen) (van Xa.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Pieter Monden * 30-08-1851 Breda † 02-12-1855 Breda (In het huis aan Het Achterom Wijk B460)
 2. Dimphina Monden * 08-11-1852 Breda † 04-07-1872 Breda (In het huis in de Sint Jansstraat Wijk A481)

XIc Gerardina Adriana Monden * 27-06-1819 Breda † 29-07-1869 Breda (Ziekenhuis aan de Haagdijk) Ongehuwd

    (van Xa.4)

Zoon:

 1. Johannes Hermanus Monden * 14-04-1862 Breda † 12-8-1886 Breda (Verlengde Boschstraat)

         (Passementmaker)

XId Hendrikus Monden * 09-07-1821 Breda † 08-09-1891 Breda (Dagloner/Sjouwer) x 09-01-1845 Maria

van Gaalen  * 02-01-1824 Breda † 03-02-1892 Breda (Huize De Beyerd) (dochter van Johannes van Galen, 

    Galonwerker,  * 02-08-1796 Oss † 31-05-1872 Breda en Anna Maria Raboë * 17-10-1797 Breda 

    † 18-08-1840 Breda) (van Xa.5) (zie akte)

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Monden * 12-02-1845 Breda † 25-03-1935 ‘s-Gravenhage (Timmerman/Aannemer) x1 03-08-1870

Breda Antonia Hendrica Schoenmakers * 09-05-1848 Breda † 31-10-1875 Breda (Dochter van Johannes

        Schoenmakers en Helena Feskens) (volgt XIId)

           x2 Carolina Veltman * 24-08-1843 Ommen (Dochter van Hendrik Veltman en Cornelia van Aperen) (volgt XIIe)

 1. Petrus Monden * 07-12-1846 Breda † voor 1854
 2. Petronella Monden * ..-..-1847 Breda † 01-06-1861 Breda
 3. Maria Petronella Monden * 21-09-1849 Breda † 28-08-1851 Breda
 4. Jacobus Monden * 25-07-1851 Breda † 24-01-1862 Breda
 5. Petrus Monden * 13-09-1854 Breda (Timmerman) x Johanna Manni * 03-02-1855 Breda (Gewoond aan Het 

        Achterom Wijk B449) (Dochter van Wilhelmus Manni en Maria Dielemans) (volgt XIIf)

 1. Maria Monden * 07-11-1856 Breda † 24-07-1939 Breda x 03-11-1875 Breda Adrianus Robbesom 

        * 30-08-1854 Etten-Leur † 21-08-1934 Breda (Timmerman) (Zoon van Antonius Robbesom en Willemijna

        Geijzen)

 1. Adrianus Monden * 29-01-1859 Breda
 2. Hermanus Monden * 22-02-1861 Breda † 25-08-1928 x 27-09-1880 Breda Mechelina Hubertina Vermeulen

        * Breda (dochter van  Antonius Vermeulen, Dagloner en Maria Arnouts) (volgt XIIg)

XIe Johannes Christiaan Monde * 14-02-1824 Breda (werkman) x 30-10-1852 Graauw en Langendam

Johanna Catharina van Immers(z)eel * 18-10-1819 Graauw en Langendam (Zeeland) (Dochter van Judocus van Immerseel en

Maria Magnus (Johannes en Johanna woonden in 1854 in ‘s-Gravenzande, in 1856 in Hengelo, in 1879

in Groningen en in 1880 in Amsterdam) (van Xa.6)

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Jacoba Monde * 07-05-1855 ‘s-Gravenzande † 1919 Amsterdam x1 Christoffel Bertram * 1833

† 1903 x2 17-02-1904 Amsterdam Johannes Boudewijns * 02-11-1855 Oosterhout

 1. Dina Monden * 22-04-1856 Hengelo
 2. Jan Thijs Monden * 03-02-1858 Ruimoord (Oosterhesselen)
 3. Jan Monde * 01-06-1859 Franekeradeel

XIf  Adrianus Monden * 31-03-1830 Breda † 10-11-1899 Breda (Warmoezier) x 14-02-1850 Breda Johanna Meeuwissen

         * 28-10-1825 Hoogstraten (België) † 06-04-1907 Breda (dochter van Maria Theresia Josepha Meeussen) (van Xa.9)

         (zie foto grafzerk)

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes Monden * 28-02-1850 Breda † 08-03-1850 Breda
 2. Gerardina Monden * 1852 Breda † 11-03-1864 Breda
 3. Johanna Petronella Monden * 19-04-1854 Breda
 4. Maria Gerardina Monden * 08-10-1856 Breda
 5. Adrianus Hermanus Monden * 04-10-1858 Breda † 23-01-1864 Breda
 6. Maria Theresia Monden * 05-12-1860 Breda † 15-05-1862 Breda
 7. Johannes Hermanus Monden * 14-04-1862 Breda
 8. Johanna Maria Monden * 17-02-1863 Breda † 22-06-1863 Breda
 9. Henricus Johannes Monden * 31-03-1864 Breda † 29-10-1864 Breda
 10. Adrianus Johannes Monden * 20-04-1866 Breda † 21-03-1896 Breda x Reuteman (zie foto grafzerk)
 11. Johannes Adrianus Monden  * 25-10-1867 Breda

XIg Maria Monden * 19-08-1832 Breda † 18-01-1892 Breda x 10-11-1859 Breda Cornelis Pas * 30-07-1830 Breda

(Dagloner) † 14-12-1869 Breda (zoon van Pieter Pas en Maria Schoenmakers) (van Xa.10)

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella * 15-10-1859 Breda
 2. Johannes * 12-07-1863 Breda
 3. Adrianus * 26-06-1869 Breda

XIh  Ludovicus Franciscus Simon Monde * 01-12-1839 ‘s-Gravenhage † 15-04-1879 Leiden

(Door een schrijffout van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand gaat vanaf Ludovicus deze tak verder met

de naam Monde) (Timmerman) x 01-04-1864 Leiden Elisabeth Alida Cornelissen (van Xc.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Theodora Monde * 27-02-1865 Leiden † 12-06-1866 Leiden
 1. Johanna Maria Helena Monde * 27-12-1866 Leiden † 01-05-1954 Wateringen x Isaac Josephus Martinus Grofie * 28-01-1871 Leiden † 08-04-1930
 2. Johannes Theodorus Simon Monde * 08-05-1868 Leiden † 03-03-1949 Amsterdamx Elisabeth Bertha Aleida Schoemaker

              *  22-03-1872 Doesburg (zie foto’s) (zie bidprentje) (volgt XIIh)

 1. Martinus Ludovicus Leonardus Monde * 06-09-1869 Leiden † 15-03-1941 Amsterdam (Meubelmaker) x1 14-04-1898

Leiden Johanna Wilhemina Hartendorp * 1874 † 25-08-1914 Leiden (Dochter van Dirk Hartendorp en Maria Wilhelmina

 Houps) (volgt XIIi) (zie foto’s en bidprentje)

 x2 Joanna le Febvre * 04-12-1880 Den Helder † 09-01-1935 Amsterdam (zie bidprentje)

 1. Henricus Johannes Monde * 1871 Leiden † 30-09-1871 Leiden
 2. Theodorus Martinus Johannes Monde * 15-01-1873 Leiden † 18-01-1967 Apeldoorn x 25-05-1918 Sloten Cicilia

Geertruida Singor * 1882 Leeuwarden (zoon van Bernardus Antonius Singor en Antje Hettema) (Weduwnaar van Anna

           Maria Rozier zie bidprentje) (Ook gehuwd geweest met Theodora Cornelia van der Hulst)

 1. Maria Catharina Monde * 25-02-1874 Leiden
 2. Nicolaas Petrus Monde * 25-05-1876 Leiden † 11-03-1887 Leiden
 3. Elisabeth Maria Wilhelmina Monde * 08-06-1877 Leiden x 10-06-1897 Leiden Joseph Jacobus Johannes

Schramp

 1. Hendrika Johanna Monde * 01-08-1878 Leiden † 02-06-1879

XIi Anna Cornelia Monden * 07-05-1860 Princenhage (Arbeidster) † Princenhage (Vertrekt per

   11-08-1877 vanuit Princenhage naar Etten-Leur) x 03-10-1883 Princenhage Willem Bakx * 09-11-1860

Oosterhout  (Arbeider) (zoon van Pieter Bakx * 25-10-1827 Oosterhout † 03-04-1879 Oosterhout en

  Maria Riaal * 26-10-1823 Raamsdonk † 06-05-1902 Oosterhout) (van Xh.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria Monden
 2. Cornelis Petrus Monden
 3. Johanna Maria Monden * ca. 1888 x 04-06-1914 Oosterhout Cornelis Franciscus Brouwers * ca. 1889

XIj  Johannes (Jan) Monden * 07-04-1862 Princenhage (Landbouwer) x1 08-07-1891 Princenhage Elizabeth Ernes

(Hermes) * 31-01-1861 Princenhage  † 19-01-1900 Princenhage (Dochter van Franciscus Ernes (Hermes)

        en Johanna Bom) (van Xh.3) (zie foto woonhuis)

Uit het eerste huwelijk

 1. Cornelis Monden * 12-06-1892 Beek † 22-08-1969 Prinsenbeek x 10-05-1924 Beek Petronella van Baal 

         * 05-07-1897 Beek † voor 1969 (volgt XIIj) (zie advertentie)

 1. Franciscus Monden * 21-12-1893 Beek † 11-06-1969 Etten-Leur x 19-08-1938 Etten Johanna Leys * 15-08-1906

† 01-02-1984 Etten-Leur (volgt XIIk) (zie foto grafsteen)

 1. Leonardus Monden * 04-10-1897 Beek † zeer jong overleden
 2. Bernardus Monden * 09-12-1899 Beek † zeer jong overleden

XIk  Johannes (Jan) Monden * 07-04-1862 Princenhage x2 27-06-1900 Princenhage Adriana Hendriks (Landbouwster)

         (Dochter van Jan Hendriks en Johanna Machielsen) * 15-06-1868 Princenhage (van Xh.3) (zie foto)

Uit het tweede huwelijk

 1. Johanna Monden * 06-04-1901 Princenhage † 21-03-1970 Breda (zie advertentie) x1 Cornelis Cas 

          (Omgekomen tijdens oorlogshandelingen in WOII bij het Spanjaardsgat, dodelijk geraakt door een 

        granaat) x2 Petrus van Haperen * 29-05-1894 Princenhage † 17-03-1963 (Zaakvoerder van de 

        veiling te Princenhage)

 1. Maria Monden * 12-02-1902 Beek † 20-06-1994 Etten-Leur x 24-01-1929 Beek Adrianus van den Berg

         * 26-05-1899 Etten-Leur † 04-03-1981 (Landbouwer) (Zoon van Adriaan van den Berg en Cornelia van Dongen)

(zie advertentie)

 1. Johannes Monden * 24-01-1903 Beek † voor 23-02-1905
 2. Elisabeth Monden * 19-03-1904 Beek † zeer jong overleden
 3. Johannes Monden * 23-02-1905 Beek † 10-12-1995 Ulvenhout x 04-10-1931 Johanna Verdaas

* 12-04-1906 Teteringen † 09-01-1987 Breda (Dochter van Adrianus Verdaas en Maria Snoek) (naar Bavel)

(volgt XIIl) (zie advertentie) (zie foto grafsteen)

 1. Adrianus Monden * 09-03-1909 Beek † 26-11-1963 Vosselaar (B) x 09-01-1936 Adriana (Naan)

Huijbrechts * 20-03-1911 Etten en Leur † 13-05-1992 Vosselaar (B) (Moeder Monden)(Dochter van 

        Cornelis Huijbrechts en Cornelia Snijders † 22-11-1924 Etten-Leur) (volgt XIIm) (zie advertentie)

XIl Adrianus Monden * 13-04-1868 Princenhage (Voerman, Timmerman, Wagenmaker, Houtzager) x 28-11-1894

Princenhage Hendrika van Genk * 28-2-1866 Princenhage (zie foto) (van Xh.7)

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Monden * 18-06-1905 Princenhage † 23-11-1997 Princenhage (zie advertentie) x 17-05-1933

Princenhage (zie foto) Petrus Johannes Joseph Heesters * 21-04-1907 † 18-08-1983 (zie foto grafsteen)

           (volgt XIIn)

XIm Gerardus Monden * 14-12-1869 Princenhage (Smid, Heibaas, Polderwerker) (arriveert op 02-02-1895 in 

Rotterdam) † 02-02-1910 Haarlem x 09-08-1893 Rotterdam Wilhelmina Geertruida Simons * 04-02-1866

Brielle † 07-04-1952 Rotterdam (dochter van Wilhelmus Cornelis  Simons en Johanna Maria 

Geertruida Stoof † 20-10-1891) (van Xh.8) (zie foto’s en advertentie)

    (Gerardus en Wilhelmina woonden: 1900 Hengelo, 1903 Arnhem, 17-03-1905 Zaandam, 1905 Emden, 31-10-1905

     Amsterdam, 27-08-1906 Oss, vanuit Oss naar Den Haag, 1908 Waddinxveen  en op 21-04-1910 wonen zij in 

    Haarlemmermeer. In 1919 woont de familie weer in Rotterdam)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Monden * 13-04-1896 Rotterdam (zie foto’s en akten) † 26-12-1989 Capelle a/d IJssel (Vuurstoker)

x1 12-11-1919 Rotterdam Anna Alberta Schuitemaker * 13-02-1897 Hamburg † 03-08-1939 Rotterdam

(dochter van Sikke Schuitemaker (zie foto) en Jeltje Braaksma)  (volgt XIIo)

x2 09-10-1940 Rotterdam Petronella Cornelia van ‘t Wout * 13-05-1903 Rotterdam (zie foto) † 29-12-1986

Rotterdam (dochter van Hendrik Hermanus van ‘t Wout * 28-03-1863 Alphen † 04-02-1920 Rotterdam

          en Maria Vermeer * 02-08-1867 Utrecht † 20-01-1951 Scheveningen)  (volgt XIIp)

 1. Johanna Maria Geertruida Monden * 21-03-1899 Rotterdam † 29-07-1899 Rotterdam
 2. Johanna Maria Geertruida Monden * 19-6-1900 Hengelo (Ov) † 1988 Rotterdam x1 30-04-1919 Rotterdam

Gilles Nijssen (Fabrieksarbeider)(Zoon van Frederikus Nijssen en Antonia Johanna Cornelia Kesteloo) 

       x2 21-09-1932 Rotterdam Geert Heinebal * 23-01-1901 x3 Rotterdam Cornelis Kok

x4 Rotterdam Willem de Ruiter (Maria kreeg op 23-02-1932 een onechte zoon: Daniël Monden. Deze zoon

       is wettig erkend door Geert Heinebal)

 1. Wilhelmus Cornelis Monden * 26-04-1903 Arnhem † 19-07-1943 Rotterdam (Gedood door de Gestapo)

       x 16-01-1929 Rotterdam Hendrika van Gils * 26-07-1906 † 01-08-1988 Albrandswaard (Hendrika is per

       08-08-1939 tot haar overlijden verpleegd in huize Santa Maria)

 1. Gerardus Monden * 17-03-1905 Zaandam † 29-05-1964 Rotterdam (zie foto)

x 22-05-1929 Rotterdam Wijnanda Jacoba Mathilde Dol * 02-02-1906 (volgt XIIq)

 1. Maria Monden * 16-01-1908 Waddinxveen † 29-01-1983 Rotterdam (zie advertentie)

          (wonende Boomgaardstraat 108a) x1 02-02-1927 Rotterdam Anthonij van Liere * 11-07-1916

   x2 10-01-1934 Rotterdam Klaas Schuurman * 19-12-1902 Groningen † 20-05-1978 Rotterdam (Zeeman)

XIn Christianus Monden (zie foto) * 21-03-1875 Princenhage (Arbeider in een Margarinefabriek) (Vertrekt tussen 1886

      en 1898 naar Antwerpen) † 24-01-1954 Antwerpen x1 08-08-1898 Breda  Adriana Petronella Broekhoven

        * 21-06-1874 Oosterhout † 03-03-1945 Antwerpen (Adriana had diverse kruidenierswinkels in Antwerpen, zie foto)

      (Zij werden in de familie Ome Sjaan en tante Sjaan genoemd) (van Xh.10) (zie advertentie)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Hubert Monden * 03-05-1899 Antwerpen † 25-10-1899 Antwerpen
 2. Cornelia Jacoba Maria Monden * 20-03-1900 Antwerpen † 24-09-1983 Brasschaat x Joseph Willem

Verhamme (Uit dit huwelijk 1 zoon: Christiaan * 1926) (zie foto’s)

 1. Maria Jacoba Petronella (Marieke) Monden * 15-04-1902 Antwerpen (Eerste Sopraan bij de Opera van Gent,

           artiestennaam Mia Dumoulin) † 02-02-1942 x Eugenius Maria Joannes de Ceulaerde (Artiestennaam Eric Lund)

           * 18-08-1899 Antwerpen (Eerste Tenor bij de Opera van Gent) † 07-09-1984 Merksem

(Uit dit huwelijk 2 kinderen: Adriana * 26-03-1925 † 14-03-2000 Namen en Joseph * 05-10-1933)

(zie foto’s)

 1.   Adriana Cornelia Monden * 05-08-1903 Antwerpen † ..-09-1987 Brasschaat x 1925 Gerard Smits 

              (Uit dit huwelijk: Adrienne * 1928 Brasschaat) (zie foto’s)

XIo  Martinus Monden * 19-01-1866 Etten † 24-04-1945 Etten x 13-10-1893 Etten Johanna Maria Hereijgens

         * 05-09-1864 Etten † 15-07-1950 Etten (dochter van Cornelis Hereijgens * 24-07-1839 08-01-1906 en

    Willemijna Vissenberg * 24-03-1841 † 23-06-1869) (van Xi.3) (Woonden in de Bankenstraat)

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Wilhelmina Monden  * 17-04-1894 Etten † 23-01-1985 Etten-Leur x 13-05-1931 Etten-Leur

Antonius Fr. Roeken * 02-10-1891 Roosendaal † 21-10-1965 Etten-Leur (zie foto grafsteen)

 1. Levenloos kind vrouw * 18-04-1894 Etten † 18-04-1894 Etten
 2. WilhelminaDimphena Monden * 30-10-1895 Etten † 06-03-1917 Vught (Woonde te Etten)
 3. Cornelia Christina Monden * 04-10-1898 Etten † 12-02-1985 Breda x 04-08-1927 Etten Gerardus van Gemert

* 25-09-1889 † 12-02-1969 Breda (zie foto grafsteen)

 1. Dimphena (Dientje) Monden * 21-01-1900 Etten † 31-01-1993 Etten-Leur (Kloosterbejaardenoord

           San Francesco)(Zij was een Franciscanesse: non Zuster Maria Eligia, ingetreden in November 1924)

           (zie advertentie)

 1. Christina (Stientje) Monden  * 21-01-1900 Etten x 26-06-1935 Etten Adrianus Mulders
 2. Maria Catharina Monden * 18-03-1903 Etten † Vught (Vanwege liefdesverdriet geestesziek geworden en

        opgenomen in een inrichting in Vught)

 1. Christiaan Cornelis Paulus Monden * 28-01-1907 Etten † 03-01-1993 Etten-Leur x 28-10-1936 Etten-Leur

Johanna van Beek * 18-02-1911 Princenhage † 16-03-1999 Etten-Leur  (Dochter van Antonius Marinus van

           Beek en Catharina van Welt) (volgt XIIr) (zie advertenties) (zie foto grafsteen)

XIp  Cornelis Monden * 19-04-1869 Etten † 18-04-1947 Etten-Leur x 06-05-1898 Etten-Leur Johanna van den

         Broek  * 25-12-1872 Rucphen†26-10-1927 Etten-Leur (dochter van Hendrikus van den Broek en Henrica

       Arnouts (Cornelis is op 10-08-1893 dienstknecht te Oud en Nieuw Gastel, op 04-05-1894 vertrekt hij naar

       Etten-Leur) (zie advertentie) (van Xi.4)

(Hij had als oudste broer eigenlijk de boerderij over moeten nemen, i.p.v. Adrianus (Xi.5) Hij ging liever elders 

    boeren; ongeveer ter plaatse waar nu in Etten-Leur de Algemene Begraafplaats is)

Uit dit huwelijk:

 1. Christianus (Sjaan) Monden * 12-01-1901 Etten-Leur † 12-05-1910 Etten-Leur aan t.b.c.
 2. Henricus Cornelis (Driek) Monden * 29-05-1902Etten-Leur † 18-07-1924 Etten-Leur aan t.b.c.
 3. Johannes Cornelis (Jan) Monden * 26-05-1903 † 19-04-1924 Etten-Leur aan t.b.c. (Ongehuwd)
 4. Adrianus Cornelis (Janus) Monden * 17-06-1904 Etten-Leur (Landbouwer) † 29-06-1961 Tilburg (begraven te

           Etten-Leur)

 1. Johanna (Jaans) Monden * 08-05-1905 Etten-Leur † 04-07-1988 Etten-Leur x 03-10-1935 Etten-Leur

Johannes * 06-11-1894 Etten-Leur † 12-05-1986 Etten-Leur Dielemans (Uit dit huwelijk 1 zoon)

        (Omdat ook haar moeder overleed aan t.b.c. heeft Johanna voor haar broers en zuster gezorgd en is ze pas op 

        latere leeftijd gehuwd)

 1. Hendrika Johanna (Drika) Monden * 11-12-1906 Etten-Leur † 23-05-1925 Etten-Leur (Ongehuwd)
 2. Cornelia Johanna Monden * 01-04-1908 Etten-Leur † 06-08-2002 Breda (zie foto grafsteen) x 21-05-1931 Etten-Leur

Petrus Johannes van Caulil  * 26-11-1909 Etten-Leur † 27-06-1984 Breda (zie advertentie) (Uit dit huwelijk 4 zoons

            en 4 dochters)

 1. Johanna Paulina (Toke) Monden * 05-12-1909 Etten-Leur
 2. Christiaan Cornelis (Sjaan) Monden * 25-04-1911 Etten-Leur † ca. 1982 Breda (Ongehuwd)
 3. Cornelis Martinus (Kees) Monden * 24-08-1913 Etten-Leur † 03-12-1998 Etten-Leur (Slager in Sprundel)

           (zie advertentie) x 03-04-1951 Etten-Leur Dympena (Dina) Kerstens (zie foto grafsteen)

 1.    Martinus Cornelis Paulus Monden * 10-12-1914 Etten † 25-05-1916

XIq Adrianus Monden * 14-08-1871 Etten-Leur † 25-04-1951 x 06-05-1898 Etten-Leur Johanna Cornelia Coremans

       * 19-11-1872 Etten-Leur † 19-06-1958 Etten-Leur (Adrianus is op 27-12-1892 dienstknecht en koeienjongen te Oud

      en Nieuw Gastel, op 14-02-1896 vertrekt hij naar Etten) (zie foto’s van het hele gezin en bidprentje) (van Xi.5)

Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Monden * 19-05-1900 Etten † 01-12-1986 Etten-Leur x 21-10-1926 Etten Elisabeth Jacoba

van den Broek * 07-04-1900 Etten † 16-04-1986 Etten (volgt XIIs) (zie foto’s) (zie foto grafsteen)

 1. Petronella (Pieta) Monden * 19-11-1901 Etten † 03-02-1992 x 09-10-1928 Etten Adrianus van der Veeken

         * 06-02-1900 † 19-01-1996 (Zij woonden Bankenstraat 54 te Etten-Leur) (zie foto’s) (zie foto grafsteen) (volgt XIIt)

 1. Adrianus Monden * 03-12-1902 Etten † 24-10-1982 Etten x 11-05-1933 Etten Cornelia Klep * 08-12-1908

Etten † 15-08-1984 (volgt XIIu) (zie foto)

 1. Johanna Maria Monden (Zuster Aurelia, Tante Soeur) * 03-01-1905 Etten † 26-06-2009 Etten-Leur (Begraven op het

           kloosterkerkhof van het San Francesco klooster te Etten-Leur) (Is per 13-11-1923 ingetreden bij zusters Franciscanessen te

Etten-Leur en is na omzwervingen langs diverse dependances voor haar oude dag weer terug op het moederklooster)

(zie artikel in “de Stem” vanwege haar 104e verjaardag)

 1. Johannes Monden * 04-05-1906 Etten † 05-07-1906 Etten
 2. Anna Cornelia Monden * 12-12-1907 Etten † 25-01-2001 Etten x 09-11-1938 Etten Johannes Baptist

Klep * 16-05-1907 † 23-12-1998 Etten-Leur (Woonden Goorstraat te Etten) (zie advertentie) (zie foto grafsteen)
(volgt XIIv)

 1. Adriana Maria Monden * 20-04-1910 Etten † 18-12-1910 Etten
 2. Johannes (Jan) Monden * 20-04-1910 Etten † 29-05-1994 Etten-Leur x 16-11-1938 Etten Elisabeth (Betje)

Christianen * 27-01-1913 Etten † 22-02-1996 Etten-Leur (Zij woonden Bankenstraat 12 te Etten-Leur)

        (volgt XIIw) (zie advertentie) (zie foto grafsteen)

 1. Wilhelmus (Willem) Monden * 09-05-1912 Etten † 07-10-1988 Etten-Leur x 25-09-1940 Etten Adriana

Johanna (Jaantje) Dilven * 11-04-1911 Made † 12-07-1995 Etten-Leur (volgt XIIx) (zie advertenties)

 1. Martinus Monden  * 26-04-1916 Etten † 28-04-1916 Etten

XIr Adriana Cornelia Monden * 30-04-1873 Etten † Princenhage x Johannes Vermeren * Princenhage

† Princenhage (Boer/Tuinder) (van Xi.6)

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna † Bavel x Kouwenberg uit Breda † Bavel
 2. Jacobus gehuwd met Cornelia Oninckx uit Breda; beiden nog in leven
 3. Adrianus (broeder Adrie): ingetreden bij de order van de Oblaten † ..-01-2001

XIs Maria Catharina Monde * 26-05-1868 Roosendaal x 23-06-1902 (vertrekt op 04-08-1884 naar Rucphen maar

   komt per 23-03-1891 weer terug in Roosendaal) (van Xj.3)

Maria was ongehuwd maar had een zoon:

 1. Wilhelmus Monde * 23-07-1893 Roosendaal x 22-08-1922 Roosendaal Henrica van Dorst * 07-02-1895

Roosendaal (Wilhelmus vertrekt per 04-10-1909 naar Rucphen, is per 10-01-1920 vanuit Ginneken weer 

        terug in Roosendaal. Vervolgens is hij per 13-10-1920 naar Heerlen om daarna per 30-12-1921 in Roosendaal

           terug te keren. Hij was arbeider bij de N.S.) (volgt XIIy)

XIt Adrianus Cornelis Monde * 15-02-1878 Roosendaal x 13-01-1908 Putte Johanna de Keyzer * 29-12-1880

Putte (Adrianus vertrekt per 31-05-1892 naar Etten en vervolgens per 03-12-1907 naar Putte) (van Xj.7)

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Monden * 18-02-1911 Putte † 07-05-1911 Putte
 2. Joannis Franciscus Monden * 16-01-1913 Putte (Heeft de naam Monden weer aangenomen) * 16-01-1913

Putte (Vertrokken per 02-09-1934 naar Stabroek, België, komt per 29-03-1935 weer naar Putte en vertrekt per

        06-07-1936 weer naar Stabroek) Joannis is van beroep Grondwerker x Johanna de Bruijn * 30-06-1916

Woensdrecht (Woonden Veldstraat 73 te Stabroek) (volgt XIIz)

 1. Ludovicus Monden * 11-12-1913 Putte † 16-04-1924 Putte
 2. Anna Monden * 28-08-1918 Putte
 3. Cornelia Julia Monden * 02-08-1923 Putte
 4. Christiaan Monden * 03-05-1925 Putte † 12-07-1925 Putte

XIu Adriana Verheyen * 17-08-1840 x 25-08-1864 Breda Johannes Cornelis Rijppaert

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Rijppaert * 23-10-1872 Breda † 24-08-1916 Breda (Beekstraat 7) x 02-11-1896 Breda Hendrikus

Monden * 21-11-1870 Breda † 22-02-1951 Utrecht (Ouden van Dagenhuis aan de Maliesingel) (zie advertentie)

     (Koopman/Steenhouwer/Had ook een fruithandel in de Beekstraat 6 te Breda) (zie ook XIId.1) (volgt XIIaa)

XIv Henricus Monden * 23-12-1843 Deurne (B) † 1883 Deurne x 04-07-1870 Borgerhout (B) Cornelia

Johanna Doms * 1848 Deurne (B) † 1927 Deurne (van Xk.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Monden * 18-09-1870 Borgerhout (B) † 13-03-1958 Borgerhout (B) (Meubelmaker)

        x Maria de Coninck * 14-12-1872 Borgerhout (B) † 04-03-1949 Borgerhout (B) (volgt XIIab)

 1. Joseph Monden * 1872 x …. Verholen (volgt XIIac)
 2. Johannes Monden * 1877 x Angelina DeCort (volgt XIIad)
 3. Eduward Monden
 4. Franciscus Monden * 1878 x Elisabeth van Loock (volgt XIIae)

XIw Franciscus Monden * 02-12-1850 Princenhage (Daggelder) x 06-05-1874 Breda Johanna Schellekens 

    * ..-..-1849 Breda (dochter van Antoni Schellekens en Maria Vermeulen) Woonden per 19-05-1874 

    te Breda (van Xl.3)

Uit dit huwlijk:

 1. Hubertus Monden * 25-01-1875 Breda † 08-04-1899 Breda (Meubelmaker)
 2. Maria Cornelia Monden * 05-08-1878 Breda † 24-10-1960 Breda x 28-04-1902 Breda Johannes Baptist

              Ruedisueli * 28-04-1875 Gilze en Rijen (zoon van Johannes Baptist Ruedisueli en Anna Maria Verwijmeren)

XIx  Andreas Monden * 30-11-1846 Meir † 22-01-1900 Groot-Zundert (Timmerman) (zie bidprentje)

x Maria Catharina Jochems * 14-10-1856 Zundert (Vertrekken per 28-04-1877 naar Zundert) (van Xm.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Carolina Monden * 24-10-1878 Zundert (Vertrekt op 16-05-1894 naar Breda)
 2. Cornelius Livinus Monden * 07-07-1881 Zundert † 18-10-1951 Breda (zie bidprentje)
 3. Johanna Catharina Monden * 02-01-1885 Zundert (Vertrekt op 22-35-1900 naar Antwerpen)
 4. Maria Theresia Monden * 04-01-1887 Zundert † 16-02-1901 Groot-Zundert (zie bidprentje)
 5. Antonetta Monden * 26-06-1889 Zundert
 6. Franciscus Gerardus Monden * 22-04-1892 Zundert x Francisca Bressers * 25-09-1893 Udenhout

† 19-12-1963 Eindhoven (volgt XIIaf)

 1. Louisa Theresia Monden  * 27-08-1895 Zundert † 17-09-1895 Zundert
 2. Louisa Theresia Monden  * 20-05-1897 Zundert † 08-02-1953 Eindhoven (Vertrekt per 01-08-1916 naar 

        Breda)(zie bidprentje) x 22-05-1915 Waalre Wilhelmus Isodorus van der Vliet * 23-12-1892 Waalre

† 19-03-1966 Eindhoven (zoon van Wilhelmus van der Vliet en Johanna Wilhelmina van Zeelst)

 1. Florentius Ludovicus Monden * 21-04-1899 Zundert † 18-05-1899 Zundert

XIy  Livinus Monden * 13-10-1849 Meir † 08-01-1878 Antwerpen x Maria Theresia Michiels * 06-12-1843 Antwerpen

† 06-07-1936 Antwerpen (Dochter van Jean Michiels en Maria Jeanne Konincks) (van Xm.4)

Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Livinus Monden * 24-10-1873 Antwerpen † 12-11-1946 Antwerpen (Oprichter van drukkerij Phenix)

        x1 25-06-1904 Antwerpen Philomena Cornelia  Vervoort * 08-11-1873 Antwerpen † 10-05-1924 Antwerpen

(volgt XIIag) (zie foto) x2 04-08-1926 Antwerpen Josepha Irma Maria Longerstaey * 10-02-1899

Antwerpen † 24-09-1983 Mortsel (Pianiste) (volgt XIIah)

 1. Fredericus Cornelis Johannes Monden (roepnaam Camilleke) * 13-03-1876 Antwerpen † 25-04-1879 Meir
 2. Livinus Joannes Maria Monden * 02-06-1877 Antwerpen † ..-01-1971 x Juliana Angelini * 03-09-1884

Rotterdam (Mauritsstraat) † 1968 Antwerpen (dochter van Johannes Angelini en Anna Maria Sophia Coenraads) 

        (Zij verblijven tijdens de eerste Wereldoorlog in Amsterdam als Belgische vluchtelingen, zijn beroep is 

         dan magazijnbediende) (volgt XIIai)

– XII –

XIIa Elisabeth Albertina Monden * 02-01-1839 Breda † 07-11-1914 Amsterdam x Amsterdam Johannes Hermanus Petrus

Klönne * 14-08-1828 Amsterdam † 18-05-1900 (Kleermaker, Fotograaf, Schilder) (van XIa.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Maria * 10-10-1863 Amsterdam
 2. Johannes Bernardus * 26-05-1865 Amsterdam
 3. Susanna Hendrica * 20-08-1867 Amsterdam
 4. Helena Francisca * 03-05-1872 Amsterdam

XIIb  Petronella Monden * 29-11-1840 Breda (Passementswerkster) x 22-12-1869 Amsterdam Jacob Blauwberg 

       * 29-11-1847 Amsterdam (Passementwerker) (van XIa.2)

Uit dit huwelijk:

 1.    Elisabeth Henriette Monden * 12-08-1868 Amsterdam (natuurlijke dochter van Elisabeth en erkend door 

        Jacob Blauwberg)

 1. Hermanus Hendrikus * 29-03-1872 Amsterdam
 2. Catharina Johanna * 04-03-1877 Amsterdam
 3. Jacob * 19-10-1882 Amsterdam
 4. Elisabeth Henriette * 20-02-1884 Amsterdam

XIIc Franciscus Hermanus Monden * 04-11-1843 Breda † 12-02-1905 Amsterdam (Hoedenmaker) x 23-03-1865

Amsterdam Anna Maria Sophia Cappelman * 13-05-1844 Amsterdam (dochter van  Hendrik Cappelman en 

    Johanna Warners) (van XIa.3)

Uit dit huwelijk:

 1.   Franciscus Hendrikus Hermanus Monden * 17-07-1866 Utrecht † 30-06-1921 Amsterdam (Smid)

x 29-08-1888 Amsterdam Johanna Alberts * 21-11-1866 Amsterdam (dochter van Gijsbertus Cornelis Alberts

          en Maria Magdalena Wedding) (volgt XIIIa)

 1. Wilhelmus Hermanus Monden * 17-04-1868 Utrecht (Diamantslijper) x 06-06-1889 Amsterdam Johanna

Goedkoop * 28-03-1870 Amsterdam (dochter van Gerkees Goedkoop en Grietje van Laar) (volgt XIIIb)

 1. Martinus Johannes Monden * 03-07-1869 Amsterdam (Ongehuwd overleden)
 2. Maria Hendrica Monden * 03-06-1871 Amsterdam
 3. Sophia Elisabeth Monden * 07-08-1874 Amsterdam x 30-06-1897 Amsterdam Wilhelmus Hogeland (Koetsier)

       * 23-12-1858 Nieuwer Amstel † 30-01-1923

 1. Johanna Franciska Cornelia Monden * 27-09-1879 Amsterdam

XIId Johannes Monden * 12-02-1845 Breda † 25-03-1935 ‘s-Gravenhage (Timmerman/Aannemer) x1 03-08-1870

Breda Antonia Hendrica Schoenmakers * 09-05-1848 Breda † 31-10-1875 Breda (van XId.1)

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrikus Monden * 21-11-1870 Breda † 22-02-1951 Utrecht (Ouden van Dagenhuis aan de Maliesingel) 

       (Koopman/Steenhouwer/Had ook een fruithandel in de Beekstraat 6 te Breda) x1 02-11-1896 Breda Johanna

Rijppaert * 23-10-1872 Breda † 24-08-1916 Breda (Beekstraat 7) (dochter van Adriana Verheyen 

       * 17-08-1840 x 25-08-1864 Breda Johannes Cornelis Rijppaert) (zie ook XIIaa)

              x2 01-08-1917 Rotterdam Elisabeth Getrud ViktoriaKlasberg * 21-03-1871 Keulen (BRD)(weduwe van 

       Johann Theodor Brinkschulte en dochter van Heinrich Klasberg en Franziska Zimmerman) (geen kinderen) 

       (woonde in Zuilen, Utrecht)

 1. Johannes Monden * 08-10-1872 Breda (vertrokken naar België, bestemming onbekend)

XIIe Johannes Monden * 12-02-1845 Breda † 25-03-1935 ‘s-Gravenhage (Timmerman/Aannemer) x2 Carolina

Veltman * 24-08-1843 Ommen (van XId.1)

Uit het tweede huwelijk:

 1. Chacolina Maria Johanna Monden * 08-09-1879 Teteringen (Ongehuwd) † 14-11-1954 ‘s-Gravenhage

(Kantoorbediende)

 1. Maria Isabella Mathilde Monden * 29-01-1882 Teteringen † 24-09-1967 Breda (Onderwijzeres)

x 10-04-1912 Teteringen Lambertus Theodorus van Bedaf * 15-09-1882 Breda † ..-..-1942 Teteringen

(Onderwijzer) (Huwelijk in 1935 kinderloos ontbonden)

XIIf Petrus Monden * 13-09-1854 Breda (Timmerman) x Johanna Manni * 03-02-1855 Breda (Gewoond aan 

     Het Achterom Wijk B449) (Dochter van Wilhelmus Manni en Maria Dielemans) (van XId.6)

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Monden * 04-10-1875 Breda
 2. Petrus Monden * 17-06-1877 Breda (Koperdraaier) x 25-05-1899 Breda Catharina Huysmans * 04-06-1878

Nieuw Vossemeer (dochter van Johannes Huysmans, Smid en Cornelia Koolen) (volgt XIIIc)

 1. Hendrikus Monden * 15-08-1879 Breda (Arbeider) x 16-09-1901 Breda Johanna Wilhelmina Huijskens 

         * 11-11-1878 Breda (dochter van Cornelis Huijskens en Antonia Simons) (volgt XIIId)

 1. Anna Monden * 14-12-1881 Breda
 2. Johannes Marinus Monden * ..-..-1883 Breda † 18-08-1885 Breda
 3. Johannes Monden * 19-03-1886 Breda
 4. Marinus Monden * 17-04-1888 Breda x 03-02-1913 Hendrika de Veth * 12-06-1893 Princenhage

(volgt XIIIe)

 1. Johanna Monden * 21-02-1891 Breda
 2. Christina Monden * 28-03-1893 Breda x 31-07-1916 Hendrikus Lodewikus Wajon * 01-12-1890 te

Teteringen † 1977 (volgt XIIIf)

 1.    Elisabeth (Bertha) Monden * 25-01-1895 Breda † 04-07-1985 Breda x Adrianus van Aert

(zie advertentie)

 1. Adriana Monden * 25-12-1896 Breda † 14-01-1897 Breda
 2. Catharina Louise Monden * 29-12-1900 Breda

XIIg Hermanus Monden * 22-02-1861 Breda † 25-08-1928 x 27-09-1880 Breda Melchelina Hubertina Vermeulen

     * Breda (dochter van Antonius Vermeulen, Dagloner en Maria Arnouts) (van XId.8)

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Monden * 18-02-1881 Breda † voor 06-03-1882 Breda
 2. Maria Hendrika Monden * 06-03-1882 Breda † voor 26-06-1884 Breda
 3. Levenloos kind * 18-01-1883 Breda
 4. Maria Hendrika Monden * 26-06-1884 Breda x 13-11-1902 Breda Johannes Marinus Peeters * 01-09-1884

Breda (zoon van Cornelis Peeters en Jenne Maria Muijlenburg)

 1. Mechelina Hubertina Monden * 03-02-1886 Breda x  04-02-1907 Breda Antionius Hendrikus Warniers

               * 15-03-1884 Breda (zoon van Lambertus Johannes Warnier en Anna Catharina van der Hoeven)

 1. Marinus Monden * 03-02-1886 Breda
 2. Hendrikus Monden * 12-09-1887 Breda † 09-06-1888 Breda
 3. Johanna Maria Monden * 18-09-1888 Breda † 23-07-1889 Breda
 4. Antonius Monden * 19-09-1890 Breda † 11-12-1984 Breda x 02-09-1921 Adriana Maria van Toren 

        * 01-03-1902 Oudenbosch (dochter van Johannes van Toren en Johanna Maria Heijnen) (zie advertentie)

XIIh Johannes Theodorus Simon Monde * 08-05-1868 Leiden † 03-03-1949 Amsterdam x 1894 Elisabeth Bertha Aleida Schoemaker

          *  22-03-1872 Doesburg (zie foto’s) (zie bidprentje) (van XIh.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Maurits Jan Maria Monde * 14-10-1902 Amsterdam † 1945? (2x gehuwd geweest, geen kinderen)
 2. Elisabeth Christina Wilhelmina Maria (Bep) Monde * 05-05-1904 Amsterdam † 06-07-1983 Amsterdam
 3. Jan Wilhelmus Gerardus (Jan) Monde * 09-04-1912 Amsterdam † 27-12-1978 Amsterdam (Ongehuwd, geen kinderen)
 4. Christina Elisa Bertha Aleida Wilhelmina (Stien) Monde * 31-07-1914 Amsterdam † 05-03-2004 Amsterdam

x 20-12-1939 Amsterdam Gerardus Johannes (Gerrit) Eggerding * 08-01-1914 Amsterdam † 11-07-1967

Amsterdam (Uit dit huwelijk 11 kinderen)

XIIi  Martinus Ludovicus Leonardus Monde * 06-09-1869 Leiden (Meubelmaker) † 15-03-1941 x 14-04-1898

Leiden Johanna Wilhelmina Hartendorp (Dochter van Dirk Hartendorp en Maria Wilhelmina Houps) (zie foto’s en bidprentje)

        (van XIh.4)

Uit dit huwelijk:

 1. Izaäk Jozephus Martinus Monde * 06-06-1902 Leiden † 11-04-1969 Amsterdam (Meubelmaker) x Alida Maria Senne

* 01-07-1904 Woubrugge † 05-06-1989 Amsterdam (dochter van Joannes Senne en Martia Catharina Nieuweveen)

(zie overlijdenskaart) (volgt XIIIg)

 1. Johanna Maria Wilhelmina Monde * 27-06-1903 Leiden † 23-02-1943 Amsterdam x Gerardus Martinus Thomas * 1905

Amsterdam (zoon van  Georgius Franciscus Thomas en Maria Agatha Susanna Knottenbeld) (zie bidprentje)

 1. Maria Wilhelmina Johanna Monde * 15-06-1905 Leiden † 14-08-2003 Maastricht (deed professie in de congregatie van de

          liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus op 19-05-1932 te Maastricht) (zie overlijdensadvertentie)

 1. Felix Martinus Monde * 07-10-1917 Leiden † 05-01-1995 Nijmegen (overleden in het 58e jaar van zijn professie als salesiaan

          van Don Bosco) (zie overlijdensadvertentie en bidprentje)

 1. Theo Monde
 2. Ludovicus Monde
 3.  Joop Monde
 4. Dora Monde

XIIj Cornelis Monden * 12-06-1892 Beek † 22-08-1969 Prinsenbeek x 10-05-1924 Beek Petronella van Baal

    * 05-07-1897 Beek † voor 1969 (van XIj.1) (zie advertentie)

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth (Lies) Monden * 01-05-1923 Beek x Hendrik Broeken (Deken Maeslaan 16 Prinsenbeek)
 2. Jacomijna (Mien) Monden * 03-04-1924 Beek † 17-10-1978 Etten-Leur  x 28-11-1946 Hendrikus Bastiaan

Geerts * 04-02-1921 Princenhage (Zoon van Johannes Geerts en Anna Rombouts) (Overveldsestraat 29 Beek)

(zie advertentie)

 1. Johannes (Jan) Monden * 26-03-1925 Beek † 24-07-2001 Breda x 19-10-1950 Beek Elisabeth Adriana

(Betsy) van den Broek * 02-07-1927 Beek † 11-02-2015 Prinsenbeek (dochter van Wilhelmus van den Broek en

           Antoinette van Zundert) (volgt XIIIh) (zie advertentie)

 1. Adriana (Naan) Monden * 15-03-1926 Beek † 11-05-2004 Breda x 27-11-1947 Beek Adrianus Vermonden

               * 11-02-1917 Princenhage †  (Zoon van Nicolaas Vermonden en Maria Grauwmans) (zie advertentie)

 1. Johanna (Jo) Monden * 10-01-1929 Beek x 10-05-1951 Beek Cornelis Dekkers * 02-06-1920 Etten en Leur

(Tuinder) (Zoon van Johannes Dekkers en Elisabeth Baest)

 1. Petronella (Nelly) Monden * 07-11-1933 Beek x1 Piet Bastiaansen x2 J.J. Courteau (Woont in Canada)
 2. Cornelia (Cor) Monden * 26-05-1936 Beekx Christiaan de Graauw (Autostoffeerder) (Roeselarestraat 128, 

        Breda)

 1. Goverdina (Dina) Monden * 29-07-1937 Beek x Toon Snoek (Slager) (Schutsestraat 55, Prinsenbeek-Overveld)

XIIk Franciscus Monden * 21-12-1893 Beek † 11-06-1969 Etten-Leur x 19-08-1938 Etten Johanna Leys * 15-08-1906

† 01-02-1984 Etten-Leur (van XIj.2) (zie foto grafsteen)

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Adriana Maria (Bets) Monden * 31-07-1940 Etten-Leur x Petrus van Helden (Uit dit huwelijk 

        3 dochters en 1 zoon)

 1. Adriana Elisabeth Maria Monden * 02-05-1942 Etten-Leur (Ongehuwd) (1 zoon)
 2. Adrianus Johannes Petrus Monden * 29-03-1944 † 12-04-1944
 3. Johannes Adrianus Cornelis Monden * 10-06-1945 Etten-Leur (Ongehuwd)

XIIl  Johannes Monden * 23-02-1905 Beek † 10-12-1995 Ulvenhout x 04-10-1931 Johanna Verdaas

* 12-04-1906 Teteringen † 09-01-1987 Breda (Dochter van Adrianus Verdaas en Maria Snoek) 

      (naar Bavel) (van XIk.5) (zie advertentie) (zie foto grafsteen)

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus Cornelis (Jan) Monden * 26-08-1937 Breda x 13-09-1967 Hendrika Johanna Maria

van den Broek * 11-10-1939 Alphen (N.Br) (volgt XIIIi) (zie onderscheiding)

 1. Adrianus Jacobus Maria Monden * 13-09-1940 Ginneken/Bavel † 01-10-1988 Bavel (zie grafsteen) x Johanna

Vosselmans * 01-01-1943 Bavel (volgt XIIIj) (zie advertentie)

 

XIIm Adrianus Monden * 09-03-1909 Beek † 26-11-1963 Vosselaar (B) x 09-01-1936 Adriana (Naan)

Huijbrechts * 20-03-1911 Etten en Leur † 13-05-1992 Vosselaar (B) (Moeder Monden) (Dochter van 

     Cornelis Huijbrechts en Cornelia Snijders † 22-11-1924 Etten-Leur) (van XIk.6) (zie advertentie)

 

Uit dit huwelijk:

 

 1. Cornelia Adriana Maria Monden * 29-10-1936 Princenhage (Kokkin) x 12-08-1958 Vosselaar Albert

de Backker * 20-05-1935 Vosselaar (Brandweerman) (volgt XIIIk) (zie advertentie)

 1. Johannes Cornelis Monden * 17-05-1938 Princenhage (Bediende bij Philips) x 23-09-1961 Carolina Daems

* 22-06-1938 Hoogstraten (volgt XIIIl)

 1. Cornelis Adrianus Monden * 08-11-1939 Princenhage (Lasser) x 08-04-1961 Vosselaar (B) Paula Wijnants

        * 22-06-1941 Vosselaar (B) (volgt XIIIm)

 1. Adrianus Franciscus Monden * 02-06-1942 Zevenbergen (Technisch bediende) x 28-05-1966 Turnhout (B)

Maria Josepha Joannes van Herck * 03-10-1945 Turnhout (B) (Bediende) (Dochter van Eduardus Joannes

        Baptist van Herck en Anna Augusta Segers) (volgt XIIIn)

 1. Josephus Monden * 04-12-1944 Beek (Prinsenbeek) (Bekister) x 11-07-1969 Vosselaar (B) Maria Geudens

        * 08-09-1945 Merksplas (Kleuterleidster) (volgt XIIIo)

 1. Wilhelmus Monden * 04-12-1944 Beek (Prinsenbeek) (Metselaar) x 08-03-1969 Vosselaar (B) Maria Neefs 

         * 15-01-1945 Vosselaar (Verpleegster) (volgt XIIIp)

 1. Franciscus Christianus Monden * 20-08-1946 Prinsenbeek (Accountant) x 04-10-1969 Vosselaar Paulina

Ludovica Geudens * 19-07-1946 Vosselaar (Verpleegster) (volgt XIIIq)

 1. Adriana Johanna Maria Monden * 10-09-1948 Beek (Prinsenbeek) (Verpleegster) x1 30-07-1971 Vosselaar

Eddy Carette * 21-10-1947 Kortrijk (gescheiden per 01-04-1983) (volgt XIIIr) x2 Rik Haegebaert

 1. Petrus Leonardus Monden * 10-01-1951 Breda (Bediende) x 22-12-1972 Vosselaar Johanna Geudens

        * 06-04-1952 Turnhout (Onderwijzeres) (volgt XIIIs)

XIIn Johanna Maria Monden * 18-06-1905 Princenhage † 23-11-1997 Princenhage (zie advertentie) x 17-05-1933

Princenhage (zie foto) Petrus Johannes Joseph Heesters * 21-04-1907 † 18-08-1983 (zie foto grafsteen)

(van XIl.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Henriette Johanna Maria * 1934 x Jan Aarts
 2. Petrus * 1935 † 1959
 3. Johanna Maria * 1937 x Auguust Heydens
 4. Adrianus Joseph * 1939 x1 Petronella Sprenkels x2 Toos Meeuwes
 5. Joseph Marie * 1940 x Elle van Amerongen
 6. Martinus Adrianus Johannes * 1944 x Ria Maria Andre Haak
 7. Maria Josepha Theresia * 1946 x Theodorus Lambregts

XIIo Cornelis Monden * 13-04-1896 Rotterdam † 26-12-1989 Capelle a/d IJssel x1 12-11-1919

Anna Alberta Altje Schuitemaker * 13-02-1897 Hamburg † 03-08-1939 Rotterdam (dochter van Sikke 

     Schuitemaker en Jeltje Braaksma) (van XIm.1) (zie foto’s en akten)

 x2 09-10-1940 Rotterdam Petronella Cornelia van ‘t Wout * 13-05-1903 Rotterdam † 29-12-1986 Rotterdam

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Levenloos kind van het mannelijk geslacht * 23-02-1920 Rotterdam † 23-02-1920 Rotterdam (Boomgaard-

       straat 100)

 1. Jeltje Wilhelmina Monden * 27-09-1921 Rotterdam † 19-05-2005 Dordrecht x 17-06-1942 Rotterdam Jan

Willem Hermanus Wentink * 21-01-1921 Utrecht † 22-11-2007 Dordrecht (uit dit huwelijk 1 zoon: Jan)

 1. Gerardus Monden * 03-02-1924 Rotterdam † 11-11-2012 Zwijndrecht x 27-12-1950 Rotterdam Annie Vis * 27-07-1928 Rotterdam

† 27-10-2010 Zwijndrecht (volgt XIIIt)

 1. Wilhelmina Geertruida Monden * 31-07-1925 Rotterdam † 14-09-1998 Goor (zie foto grafsteen) x 11-08-1956 Goor

Albert Velderman * 20-04-1927 Goor †  (uit dit huwelijk 1 zoon: Bert)

XIIp Cornelis Monden * 13-04-1896 Rotterdam † 26-12-1989 Capelle a/d IJssel x1 12-11-1919 Anna Alberta Altje

Schuitemaker * 13-02-1897 Hamburg † 03-08-1939 Rotterdam (dochter van Sikke Schuitemaker en

      Jeltje Braaksma (van XIm.1)

x2 09-10-1940 Rotterdam Petronella Cornelia van ‘t Wout * 13-05-1903 Rotterdam † 29-12-1986 Rotterdam

(dochter van Hendrik Hermanus van ‘t Wout * 28-03-1863 Alphen † 04-02-1920 Rotterdam

        en Maria Vermeer * 02-08-1867 Utrecht † 20-01-1951 Scheveningen) 

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Wilhelmus Cornelis Monden * 09-09-1944 Rotterdam † 22-09-2001 Antwerpen  x 04-05-1973

Düsseldorf (BRD) Gisela Uerpman-Born * 22-05-1942 Düsseldorf (BRD) † 22-09-2001 Antwerpen

(geen kinderen)

XIIq  Gerardus Monden * 17-03-1905 Zaandam † 29-05-1964 Rotterdam (zie foto) x 22-05-1929 Rotterdam

Wijnanda Jacoba Mathilde Dol * 02-02-1906 (van XIm.5) (zie foto) (Wijnanda had uit een eerder huwelijk al

         twee kinderen: Antonia P.M. de Blom * 16-12-1925 Rotterdam en Wilhemina Geertruida de Blom * 08-04-1929

      Rotterdam)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Monden * 12-08-1930 Rotterdam † 2011 (Directeur Int. Expeditiebedrijf Monden BV) 

        x Pieternella Noordsij * 30-01-1935 Rotterdam † 2012 (dochter van Leendert Noordsij en Elisabeth van Gilst)

           (volgt XIIIu)

 1. Gerardus Monden * 08-02-1933 Rotterdam † 20-09-2004 Uithuizermeden x1 ca. 1957 Helena Maria

Catharina Kool * 29-05-1940 (volgt XIIIv) x2 Wil van Vliet (volgt XIIIw)

 1.   Josephina Cristina Monden * 02-03-1935
 2. Maria Cristina Monden * 08-10-1936

XIIr Christiaan Cornelis Paulus Monden * 28-01-1907 Etten † 03-01-1993 Etten-Leur x 28-10-1936 Etten-Leur

Johanna van Beek * 18-02-1911 Princenhage † 16-03-1999 Etten-Leur  (Dochter van Antonius Marinus van

        Beek en Catharina van Welt) (van XIo.8) (zie advertenties) (zie foto grafsteen)

Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Antonius Paulus (Martien)  Monden * 22-07-1937 Etten-Leur x 14-05-1964 Hoeven Petronella Cornelia

Louisa Maria (Nelly) van Loon * 17-08-1940 Etten-Leur (Dochter van Johannes Benediktus Cornelis Antonius van 

        Loon en Bernardina Johanna Petronella van Erk) (zie artikel in BN De Stem) (volgt XIIIx)

 1. Antonius Martinus Johannes  Monden * 27-06-1938 Etten-Leur x 26-09-1963 Anna Cornelia Luijkx 

         * 15-11-1941 (Dochter van Adrianus Hendrikus Luijkx * 07-06-1901 Etten en Maria Clasina Rommers 

        * 02-01-1904 Leur (volgt XIIIy)

 1. Anna Catharina Monden * 03-10-1939 Etten x 02-05-1962 Etten-Leur Cornelis Johannes Stuyts

* 20-08-1935 Roosendaal (Zoon van Johannes Cornelis Stuyts en Anna Jacoba van de Sande) 

        (volgt XIIIz)

 1. Catharina Anna Maria Monden * 06-12-1940 Etten Leur x 20-02-1963 Etten-Leur Cornelis Johannes

van Hooydonk * 24-01-1934 Breda (Zoon van Adrianus van Hooydonk en Maria Elisabeth Grauwmans) 

         (volgt XIIIaa)

 1. Johanna Cornelia Antonetta Monden * 07-01-1942 Etten Leur x 12-05-1965 Etten-Leur Marinus Gregorius

Petrus van Batenburg * 10-07-1942 Hoeven (Zoon van Marinus van Batenburg en Catharina 

        Johanna Baremans) (volgt XIIIab)

 1. Adrianus Marinus Christiaan Maria Monden * 14-02-1943 Etten-Leur x 19-02-1965 Prinsenbeek Cornelia

Elisabeth van Gurp * 28-01-1945 Prinsenbeek (Dochter van Sebastiaan Adrianus van Gurp en Cornelia 

        Elisabeth Luyken) (volgt XIIIac)

 1. Christiaan Cornelis Clemence Maria Monden * 05-04-1944 Etten-Leur x 11-06-1969 Oud-Gastel Adriana

Cornelia Maria Schrauwen * 02-01-1946 Oud-Gastel (Dochter van Adrianus Schrauwen en Elisabeth 

        Agatha van Oosterhout (volgt XIIIad)

 1. Johannes Wilhelmus Petrus Monden * 17-07-1945 Etten-Leur x 06-08-1971 Prinsenbeek Maria Adriana

Johanna de Vries * 02-05-1949 Prinsenbeek (Dochter van Matheus de Vries * 05-04-1911 en Adriana 

        Aarts * 06-04-1914 (volgt XIIIae)

 1. Eligia Christina Adriana Maria Monden * 17-12-1946 Etten Leur x 22-06-1967 Breda Marinus Johannes Luijkx

* 11-02-1945 Princenhage (Zoon van Adrianus Hendrikus Luijkx * 07-06-1901 Etten en Maria Clasina Rommers

        * 02-01-1904 Leur (volgt XIIIaf)

 1. Maria Christina Goverdina  Monden * 08-02-1948 Etten Leur x 21-05-1970 Etten Leur Franciscus Wilhelmus

Voeten * 06-09-1946 Zundert (Zoon van Cornelis Voeten en Johanna Petronella van Nijnatten) (volgt XIIIag)

 1. Antoinetta Wilhelmina Maria  Monden * 15-05-1949 Etten Leur x 17-09-1971 Etten Leur Christiaan Adrianus

Maria Gommers * 14-12-1945 Etten (Zoon van Pieter Johannes Gommers en Maria Adriana 

        van der Made) (volgt XIIIah)

 1. Cornelia Christina Maria Monden * 09-10-1952 Etten Leur x 29-11-1973 Etten Leur Marinus Rombout

Christianen * 30-12-1950 Etten Leur (Zoon van Jacobus Cornelis Christianen * 21-03-1917 25-11-1987 

        en Johanna Catharina Aerts * 10-03-1918) (volgt XIIIai)

XIIs Christiaan Monden * 19-05-1900 Etten † 01-12-1986 Etten-Leur x 21-10-1926 Etten Elisabeth Jacoba

van den Broek * 07-04-1900 † 16-04-1986 Etten (van XIq.1) (zie foto’s) (zie foto grafsteen)

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes Monden * 07-09-1927 Etten x 05-01-1954 Rijsbergen Catharina Jacoba Hereijgens 

         * 10-09-1929 Rijsbergen (Woonden Grauwe Polder 142 te Etten-Leur) (volgt XIIIaj)

 1. Johannes Cornelis Monden * 13-11-1928 Etten-Leur x 22-05-1956 Louisa Catharina Antoinetta

Martens (Woonden Grauwe Polder 136 Etten-Leur) (volgt XIIIak)

 1. Cornelis Adrianus Monden * 18-09-1930 x 22-08-1956 Cornelia Elisabeth Frijters * 30-12-1930 Rijsbergen

(Klein Zundertseweg 24b, Zundert) (volgt XIIIal)

 1.    Johanna Cornelia Maria Monden * 06-09-1932 Etten-Leur x 14-01-1958 Henricus Josephus Martens 

         * 06-08-1932 Etten-Leur (Woonden Bankenstraat 53, Etten-Leur) (volgt XIIIam)

 1. Wilhelmus Christiaan Monden * 27-10-1933 Etten-Leur † 25-05-1993 x 24-04-1962 Helena Anna Elisabeth

Maria Houtepen (Woonden Rodenbachstraat 6, Etten-Leur) (volgt XIIIan)

 1. Cornelia Petronella Adriana Monden * 19-05-1935 Etten-Leur x 30-07-1960 Lambertus Timmers 

          * 29-07-1927(Woonden Liesbosweg 23, Etten-Leur) (volgt XIIIao)

 1. Maria Monden * 10-12-1936 † ca. 3 maanden oud 1937

XIIt Petronella (Pieta) Monden * 19-11-1901 Etten † 03-02-1992 x 09-10-1928 Etten Adrianus van der Veeken 

    * 06-02-1900 † 19-01-1996 (zie foto’s) (zie foto grafsteen) (van XIq.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Piet  * 06-10-1929 x 01-05-1956 L. Jochems * 30-01-1930 † 30-07-1990
 2. Cor * 30-10-1930 x 18-06-1957 Nol Sweep * 08-10-1930 † 14-09-1993
 3. Riet * 25-11-1931 x 17-05-1955 J.  Luyten * 14-03-1929 (woonachtig in Canada)
 4. Adri  * 07-09-1933 x 02-05-1959 Jos Gommers * 11-10-1933
 5. Betsie * 17-10-1934 x 17-11-1972 Jan Dirven * 22-12-1929 † 23-10-2002
 6. Jos * 20-12-1935 x 23-10-1962 Riet Vermunt * 20-12-1936
 7. Jo * 26-07-1939 x 12-01-1963 Ad Sweep * 04-07-1936

XIIu  Adrianus Monden * 03-12-1902 † 24-10-1982 Etten (zie foto) x 11-05-1933 Cornelia Klep

* 11-10-1908 † 15-09-1984 (van XIq.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Maria Monden * 03-04-1934 Etten-Leur x 04-07-1957 Wilhelmus Nouws * 18-08-1913

† 01-03-1992 (volgt XIIIap)

 1. Maria Cornelia (Riet) Monden * 26-05-1935 Etten-Leur x 20-04-1966 Etten-Leur Hendrik Snepvangers 

* 12-06-1929 † 12-07-1998 Bergen op Zoom  (Landbouwer) (volgt XIIIaq) (zie advertentie)

 1. Adrianus Antonius (Jos) Monden * 13-04-1940 Etten-Leur x 09-05-1970 Rina Verkooijen * 21-08-1948

(volgt XIIIar)

 1. Andreas Cornelis Johannes (Dre) Monden * 22-09-1941 Etten-Leur x 27-06-1968 Cor Wouters * 25-05-1949

(volgt XIIIas)

 1. Petronella Johanna Jacoba Maria (Nel) Monden * 29-11-1944 Etten-Leur x 20-10-1966 Ad Meesters * 11-01-1943

(volgt XIIIat)

 1. Christoffel Johannes Josephus Maria Monden * 04-09-1946 Etten-Leur † 10-11-2000 Etten-Leur

x 15-05-1971 (zie advertentie) Johanna Anna Maria Aarts * 23-12-1947 (volgt XIIIau) (zie advertentie)

 1. Jacoba (Coba) Monden * 12-01-1948 Etten-Leur x 29-06-1967 Wim M.A. Ossenblok * 10-05-1944 (volgt XIIIav)
 2. Johanna (Joke) Monden * 25-10-1950 Etten-Leur x 23-10-1974 Ad J.G. Hagenaars * 12-07-1951 (volgt XIIIaw)

XIIv Anna Cornelia Monden * 12-12-1907 Etten † 25-01-2001 Etten x 09-11-1938 Etten Johannes Baptist

Klep * 16-05-1907 † 23-12-1998 Etten-Leur (Woonden Goorstraat te Etten-Leur) (zie advertentie) (zie foto grafsteen)

         (van XIq.6)

Uit dit huwelijk:

 1. Andreas Adrianus Jozef (Dre) * 17-09-1939 Etten-Leur x 13-10-1967 Lia Maatjes * 12-08-1947
 2. Adrianus Andreas Jozef (Jos)  * 10-10-1940 Etten-Leur x 27-10-1967 Tonnie van Gurp * 20-06-1941
 3. Maria Cornelia Josepha (Riet) * 05-02-1942 Etten-Leur x 09-10-1970 Jos Floren * 20-05-1939
 4. Cornelia Johanna Maria * 22-01-1943 Etten-Leur x 25-05-1963 Frans Verkooijen * 01-08-1936
 5. Jacoba Petronella Johanna * 25-04-1944 Etten-Leur x 04-06-1966 J. Bartels * 13-08-1945 † 15-08-1992
 6. Petronella Johanna Maria (Nel) * 14-11-1945 Etten-Leur † 28-02-2006 x 25-07-1964 Jos Otjens * 26-02-1945
 7. Johanna Cornelia Gerarda (Joke) * 28-11-1948 Etten-Leur x 19-05-1972 Gerard Langen * 11-10-1948

XIIw Johannes (Jan) Monden * 20-04-1910 † 29-05-1994 Etten-Leur x 16-11-1938 Elisabeth (Betje) Christianen

     * 27-01-1913 † 22-02-1996 Etten-Leur (Zij woonden Bankenstraat 12 te Etten-Leur) (van XIq.8) (zie advertentie)
         (zie foto grafsteen)

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis Josephus (Jos) Monden * 05-09-1939 Ginneken-Bavel x1 W. van Eijmeren x2 29-02-2000 Paula Overtoom * 29-04-1940
 2. Cornelis Adrianus Gerardus Maria (Kees) Monden * 07-09-1940 Ginneken-Bavel † 02-06-2013 Mitchell Ontario Canada x 04-04-1964 Etten Jo Schalk * 05-03-1941

(geëmigreerd naar Canada) (volgt XIIIax)

 1. Cornelia Petronella Josepha Monden * 04-09-1941 Ginneken-Bavel x 16-01-1962 Etten Adrianus Kerstens * 01-08-1936 † 27-04-2008

Mitchell, Ontario Canada (zie advertentie) (geëmigreerd naar Canada in 1979) (volgt XIIIay)

 1. Adriana Cornelia Maria Monden * 27-08-1942 Breda x 25-03-1966 Etten Simon Linders * 21-02-1943 † 29-05-1993

(volgt XIIIaz)

 1. Christiaan Gerardus Johannes Monden * 23-08-1943 Breda † 31-07-2007 Chatham, Ontario, Canada x 16-07-1966 Jo-Anne Nooijen

               * 27-09-1943 (geëmigreerd naar Canada in 1962) (volgt XIIIba)

 1. Johannes Gerardus Adrianus Monden (John) Monden * 18-12-1944 Etten † 28-07-2003 Ridgetown Ontario (Canada) x 22-02-1969

Cathy van Sas * 01-10-1946 Baarle-Nassau (geëmigreerd naar Canada in 1958) (volgt XIIIbb) (zie foto)

 1. Aurelia Maria Elisabeth Monden * 19-12-1947 Breda x 28-04-1974 Etten Cornelis Wilhemus M. de Rooij

* 18-01-1945 (volgt XIIIbc)

XIIx Wilhelmus (Willem) Monden * 09-05-1912 Etten † 07-10-1988 Etten-Leur x 25-09-1940 Etten Adriana

Johanna (Jaantje) Dilven * 11-04-1911 Made † 12-07-1995 Etten-Leur (van XIq.9) (zie advertenties)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Anna Josepha (Corrie) Monden * 28-06-1941 Etten † 26-05-2003 Rijswijk x 21-07-1966

Etten-Leur Jacobus Christiaan Johannes (Jacques) Bastiaansen * 16-06-1942 Rijsbergen

† 04-06-1991 Leiden (volgt XIIIbd) (zie advertentie)

 1.    Wilhelmus Adrianus Josephus (Wim) Monden * 08-06-1942 Etten x 16-02-1967 Maria Helena Elizabeth

(Ria) Witte * 02-01-1945 Roosendaal (volgt XIIIbe)

 1.   Adrianus Monden * 16-05-1943 Etten x 11-03-1970 Anna Wildhage (Geëmigreerd naar Canada

        Carlisle, Ontario) (volgt XIIIbf)

 1. Johannes Christianes Marie Joseph (Jan) Monden * 13-05-1944 Etten-Leur x 18-12-1970 Haarlem Maria Jobina

(Miecke) Duin * 23-11-1946 Haarlem (volgt XIIIbg)

 1. Christiaan Petrus Marie (Christ) Monden * 16-06-1945 Etten x 20-01-1968 Maria Cornelia Jacoba (Ria)

Dekkers * 29-12-1946 Etten (volgt XIIIbh)

 1. Josephus Adrianus Anna Maria (Jos) Monden * 12-02-1947 Etten x 26-05-1971 Berkel en Rodenrijs

Johanna Adriana Maria (Hannie) Wijsman * 11-06-1950 (volgt XIIIbi)

 1. Petrus (Piet) Monden * 21-06-1948 Etten Ongehuwd
 2. Anna M.J.M. (Annemie) Monden * 01-06-1949 Etten x 06-06-1970 Etten-Leur Antoon J.M. van Bedaf 

          * 10-10-1946 Etten (Landbouwer) (volgt XIIIbj)

 1.  Joke Monden * 05-04-1950 Etten-Leur † 05-04-1950 Etten-Leur
 2. Johannes J.W.M.G. (Johan) Monden * 28-03-1953 Etten x 09-05-1974 Etten Adriana M.C.P. (Jeanne)

Buijnsters * 13-12-1952 (volgt XIIIbk)

XIIy Wilhelmus Monde * 23-07-1893 Roosendaal x 22-08-1922 Roosendaal Henrica van Dorst * 07-02-1895

Roosendaal (Wilhelmus vertrekt per 04-10-1909 naar Rucphen, is per 10-01-1920 vanuit Ginneken weer

     terug in Roosendaal. Vervolgens is hij per 13-10-1920 naar Heerlen om daarna per 30-12-1921 in 

      Roosendaal terug te keren. Hij was arbeider bij de N.S.) (van XIs.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Gerardus Monde * 31-07-1924 Roosendaal † 31-05-1973 Roosendaal x 26-04-1949

Roosendaal Maria Cornelia Voermans * 17-09-1923 Roosendaal (volgt XIIIbl)

 1. Gerardus Maria Monde * 04-07-1925 Roosendaal
 2. Jacobus Cornelis Maria Monde * 06-09-1927 Roosendaal x 09-02-1954 Roosendaal Petronella Antonia

Willekens * 06-01-1931 Roosendaal † 13-03-1985 Roosendaal (volgt XIIIbm)

 1. Cornelis Wilhelmus Monde * 10-04-1930 Roosendaal x 13-06-1956 Cornelia Catharina Dymphena

   Buermans * 09-02-1935 Roosendaal (volgt XIIIbn)

 1. Maria Johanna Josepha Monde * 09-03-1932 Roosendaal

De familienaam moet Monden zijn volgens een proces-verbaal van de officier van Justitie te Breda van 20-04-1960

XIIz Joannis Franciscus Monden * 16-01-1913 Putte (Heeft de naam Monden weer aangenomen) * 16-01-1913

Putte (Vertrokken per 02-09-1934 naar Stabroek, België, komt per 29-03-1935 weer naar Putte en vertrekt per

     06-07-1936 weer naar Stabroek) Joannis is van beroep Grondwerker x Johanna de Bruijn * 30-06-1916

Woensdrecht (Woonden Veldstraat 73 te Stabroek) (van XIt.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Marinus Monden * 20-11-1934 Stabroek (B)
 2. Jeannette Dymphena Monden * 26-03-1939 Stabroek (B)
 3. Marcelli Cornelli Monden * 04-08-1945 Stabroek (B) x Catharine Burremans * 31-03-1945 Bergen op Zoom

(volgt XIIIbo)

XIIaa Johanna Rijppaert * 23-10-1872 Breda † 24-08-1916 Breda  (Beekstraat 7) (dochter van Adriana 

      Verheyen * 17-08-1840 x 25-08-1864 Breda Johannes Cornelis Rijppaert) x 02-11-1896 Breda Hendrikus Monden 

       * 21-11-1870 Breda † 22-02-1951 Utrecht (Ouden van Dagenhuis aan de Maliesingel) (Koopman/Steenhouwer/

      Had ook een fruithandel in de Beekstraat 6 te Breda) (van XIu.1) (zie advertentie)

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Antonia Johanna  Monden * 03-08-1897 Breda (In Rotterdam ingeschreven per 28-09-1920, 

           van Utrecht) † 27-05-1989 Rotterdam (In haar huis aan de Engelsestraat 47b) (Costuumnaaister) 

        x 27-02-1924 Rotterdam Karel Alexander Rotermundt * 07-08-1897 Rotterdam (in het huis staande 

        aan Het Hang) † 11-04-1956 Rotterdam (St. Franciscusgasthuis) (zoon van Erwald Rotermundt en 

        Cornelia Maria Lundgaard) Adriana en Karel hadden geen kinderen (zie foto’s)

 1. Antonius Cornelis Petrus Monden * 24-09-1898 Breda (in het huis aan de Haagdijk) † 02-06-1978 Schiedam

(Huize Frankenland) (Machinebankwerker) x1 26-08-1926 Christina van Kampen * 18-07-1898 Schiedam

† 16-05-1967 Katwijk a/d Rijn (Huize De Wilbert) (dochter van Thomas Johannes Hendrikus (zie foto)

        van Kampen en Theodora Catharina Oliehoek) (volgt XIIIbp)

x2 07-11-1968 Schiedam Elisabeth Maria Verhoog * 17-08-1903 Rotterdam † 18-04-1978 Schiedam

(Dr. Nolet Ziekenhuis) (dochter van Alberthus Verhoog en Johanna Maria van Kleef) (zie advertentie)

 1. Levenloze zoon * 08-07-1899 Breda

XIIab Petrus Johannes Monden * 18-09-1870 Borgerhout (B) † 13-03-1958 Borgerhout (B) (Meubelmaker)

      x Maria de Coninck * 14-12-1872 Borgerhout (B) † 04-03-1949 Borgerhout (B) (van XIv.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Joseph Monden * 30-04-1895 Borgerhout (B) † 15-12-1936 Borgerhout (Diamantslijper) x Carolina Meeuws 

          * 01-02-1900 † 08-07-1971 (volgt XIIIbq)

 1. Jeanne Monden * 1900 † 1900
 2. René Josephus Leopoldina Monden * 18-05-1909 Borgerhout † 04-03-1994 Berchem (Meubelmaker) 

        x Yvonne Janssens * 07-03-1916 Halle (Kempen) † 01-05-1977 (volgt XIIIbr)

XIIac Joseph Monden * 1872 x …. Verholen (van XIv.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Julia Monden * Borgerhout (B) † 1926

XIIad Johannes Monden * 1877 x Angelina DeCort (van XIv.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Josepha Monden * 08-11-1897 Deurne (B) † 1981 Deurne (B) x Alfons Leenaarts (1 zoon,

gestorven in het leger)

 1. Alfons Monden * 1898 Deurne (B) † 1979 Deurne (B) x Anne Maria Verwissup † 1969 Deurne (B)

(volgt XIIIbs)

 1. Louisa Monden * 01-11-1902 Deurne (B) x De Feijter (Uit dit huwelijk drie dochters)

XIIae Franciscus Monden * 1878 x Elisabeth van Loock (van XIv.5)

Uit dit huwelijk:

 1. Joseph Monden * 03-02-1901 Rijssel (Lille, Frankrijk) † 11-04-1971 Deurne (B) (volgt XIIIbt)
 2. Eugène Jacobus Jan Monden * 07-11-1902 † 1903 Borgerhout (B)

XIIaf Franciscus Gerardus Monden * 22-04-1892 Zundert x Francisca Bressers * 25-09-1893 Udenhout

† 19-12-1963 Eindhoven (van XIx.6)

Uit dit huwelijk:

 1. Andreas Antonius Monden * 18-06-1923 Breda † 13-12-2004 Geldrop x Christina Wilhelmina Peters

              * 20-10-1926 Weert † 12-08-1988 Eindhoven (volgt XIIIbu)

 1. Hendrika Monden * 02-03-1920 Breda † 10-10-2009
 2. Maria Monden * Eindhoven
 3. Antonia Monden * Eindhoven
 4. Franciscus Gerardus Maria Monden * 26-05-1934 Eindhoven † ..-07-1991 x Johanna Albertina van Essen

               * 11-02-1939 Wezep (volgt XIIIbv)

XIIag Henricus Livinus Monden * 24-10-1873 Antwerpen † 12-11-1946 Antwerpen (Oprichter van drukkerij Phenix)

       x1 25-06-1904 AntwerpenPhilomena Cornelia Vervoort * 08-11-1873 Antwerpen † 10-05-1924 Antwerpen

(van XIy.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Ludovica Hendrika Monden * 12-04-1905 Antwerpen x Antonius Henricus Maria Longerstaey

         * 1897 Antwerpen † 1967 Antwerpen (Zaakvoerder van de verffabriek van de familie Longerstaey)

 1. Livinus Henricus Maria Monden * 02-03-1907 Antwerpen † 10-07-1980 Merksem (Meesterdrukker)

x 04-05-1932 Merksem Maria Josepha Francisca Irene Meganck * 02-11-1910 Schooten † 11-12-2000

Antwerpen (Dochter van Urbanus Johannes Josephus Maria Meganck en Leonia Sidonia Koninckx)

(volgt XIIIbw) (zie kopie trouwboekje)

 1. Leopold Henricus Maria Monden * 24-07-1908 Antwerpen † 05-11-1980 (Arts / Burgemeester van Doel)

x Yvonne Maria Caroline Dolfijn * 25-01-1910 Antwerpen (volgt XIIIbx)

 1. Gabrielle Roasalia Hendrika Monden * 07-10-1909 Antwerpen † 20-04-1982 Mortel (Ongehuwd)
 2. Lodewijk Hendrik Maria Monden (Pater Louis Monden)* 18-10-1911 Antwerpen † 24-04-2002 Heverlee (B)

(zie adverentie)(Ongehuwd) (Priester-Jesuiet, Professor in de Theologie te Leuven, Schrijver van 

        Theologische boeken, verzen en bidprentjes)

XIIah Henricus Livinus Monden * 24-10-1873 Antwerpen † 12-11-1946 Antwerpen  (Oprichter van drukkerij Phenix)

       x2 04-08-1926 Antwerpen Josepha Irma Maria Longerstaey * 10-02-1899 Antwerpen

† 24-09-1983 Mortsel (Pianiste) (van XIy.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Herman Theofiel Maria Monden * 30-09-1927 Antwerpen † 12-11-1927 Antwerpen
 2. Margaretha Firmina Anthonia Monden  * 11-01-1929 x Antoon Speybroek

XIIai  Livinus Joannes Maria Monden * 02-06-1877 Antwerpen † ..-01-1971 x Juliana Angelini * 03-09-1884

Rotterdam (Mauritsstraat) † 1968 Antwerpen (dochter van Johannes Angelini en Anna Maria Sophia Coenraads) 

      (Zij verblijven tijdens de eerste Wereldoorlog in Amsterdam als Belgische vluchtelingen, zijn beroep is 

      dan magazijnbediende) (van XIy.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Martha Monden * 10-08-1905 Antwerpen x  Antwerpen Petrus Joseph Venesoen * 14-07-1904 Borgerhout

† 10-07-1976 Antwerpen (Geen kinderen)

 1. Jan Monden * 10-05-1908 Antwerpen † 20-01-1978 Antwerpen x1 …. van Croonenburgh (gescheiden)

           (volgt XIIIby) x2 Denise van Espen

 1. Henri Monden * 13-10-1909 Antwerpen † 23-07-1910 Antwerpen
 2. Maria Monden * 05-11-1911 Antwerpen x Johannes Baptist Venesoen * 13-03-1903 Borgerhout

† 06-06-1955 Antwerpen (volgt XIIIbz)

 1. Bertha Monden * 21-01-1913 Antwerpen † 05-05-1915 Antwerepen
 2. Albert Monden * 03-06-1915 Antwerpen x Maria Verhaeghen * 19-03-1918 Antwerpen (Geen kinderen)
 3. Julia Monden * 10-03-1917 Antwerpen x Raymond Firmin Mathieu van Meenen * 05-09-1914 Ninove

(Geen kinderen)

XIIIa Franciscus Hendrikus Hermanus Monden * 17-07-1866 Utrecht † 30-06-1921 Amsterdam (Smid)

x 29-08-1888 Amsterdam Johanna Alberts * 21-11-1866 Amsterdam (dochter van Gijsbertus Cornelis 

     Alberts en Maria Magdalena Wedding) (van XIIc.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Hermanus Hendrikus Monden * 10-10-1888 Amsterdam † 19-05-1982 Amsterdam

(Rijwielhersteller) x Amsterdam Ida Margaretha Hageman * 12-11-1890 Amsterdam † 04-08-1947

Amsterdam (volgt XIVa)

 1. Wilhelmus Gerardus Monden * 26-11-1889 Amsterdam † 18-01-1976 Amsterdam x Amsterdam Anna Maria

Henriette Adelaar * 03-10-1890 Amsterdam † 06-08-1941 Amsterdam (volgt XIVb)

 1. Gijsbertus Gerardus Monden * 05-05-1891 Amsterdam x Amsterdam Jansje de Ronde * 19-01-1897

Amsterdam (volgt XIVc)

 1. Johanna Monden * 11-09-1895 Amsterdam x Nicolaas Plug * 26-03-1901 Amsterdam
 2. Anna Maria Sophia Monden * 22-04-1898 Amsterdam † 24-03-1904 Amsterdam
 3. Maria Magdalena Monden * 19-12-1899 Amsterdam (Per 03-11-1910 naar een tehuis voor geestelijk 

        gehandicapten)

 1. Hendrika Johanna Monden * 28-02-1903 Amsterdam x 31-07-1924 Amsterdam Pieter Johannes van der Poel
 2. Carel Cornelis Monden * 24-03-1905 Amsterdam † 09-03-1968 x Anna Maria Catharina Beense 

         * 21-04-1907 Amsterdam  (volgt XIVd)

 1. Gerardus Wilhelmus Monden * 28-04-1907 Amsterdam † 24-11-1939 Amsterdam x Amsterdam Trijntje

de Jong (volgt XIVe)

XIIIb Wilhelmus Hermanus Monden * 17-04-1868 Utrecht (Diamantslijper) x 06-06-1889 Amsterdam Johanna

Goedkoop * 1870 Amsterdam (dochter van Gerkees Goedkoop en Grietje van Laar) (van XIIc.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Harrie Gerkees Monden * 31-03-1891 Amsterdam † 06-02-1918 Amsterdam Ongehuwd (Diamantbewerker)
 2. Ica Gerkees Monden * 31-03-1891 Amsterdam
 3. Wilhelmus Hendrikus Monden * 28-03-1892 Amsterdam x Suzanne Hendrika Zeegers * 15-02-1893

Amsterdam (volgt XIVf)

 1. Albertus Monden * 27-03-1893 Amsterdam x1 Brigitta F. Everaars * 11-03-1893

Amsterdam † 21-06-1986 Amsterdam (volgt XIVg)

         x2 Liesel Sauer (volgt XIVh)

 1. Maria Monden * ..-..-1894 Amsterdam x Willem Beuker * 17-01-1901 Amsterdam (Kinderloos)
 2. Marinus Johannes Monden * 04-10-1896 Amsterdam † 27-07-1958 Amsterdam x Amsterdam Elisabeth

Catharina de Groot * 06-01-1894 Amsterdam † 20-03-1975 Amsterdam (volgt XIVi)

 1. Hendrikus Monden * ..-..-1903 Amsterdam † 11-09-1904 Amsterdam
 2. Johanna Monden * 30-01-1905 Amsterdam † 11-01-1986 x Amsterdam Pieter Moerland * 24-01-1904 Amsterdam
  † 16-12-1982 ((Uit dit huwelijk: Johanna Moerland * 26-12-1942 x 12-10-1972 J.C.G. Sondaar)
 3. Hendrikus Wilhelmus Monden * ..-..-1909 Amsterdam x Cornelia (uit dit huwelijk 2 dochters)
 4.   Grietje Monden *..-..-1910 Amsterdam x Nico Scholten (volgt XIVj)

XIIIc Petrus Monden * 17-06-1877 Breda x 25-05-1899 Breda Catharina Huysmans * 04-06-1878 Nieuw

Vossemeer (dochter van Johannes Huysmans, Smid en Cornelia Koolen) (van XIIf.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Monden * 24-12-1899 Amsterdam † 11-09-1933 Wuestwezel (Ongeval: Zie krantenartikel)

          (Vertrekt per 28-08-1906 met zijn ouders naar Antwerpen, zie uittreksel Vreemdelingendossier) x Maria G. Delamotte

XIIId Hendrikus Monden * 15-08-1879 Breda (Arbeider) x 16-09-1901 Breda Johanna Wilhelmina Huijskens 

        * 11-11-1878 Breda (dochter van Cornelis Huijskens en Antonia Simons) (van XIIf.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Antonia Petronella Monden * 09-09-1902 Breda † ..-..-1983 Breda x ….Jansen
 2. Antonia Monden * 24-06-1903 Breda(woont in Londen)
 3. Petronella Adriana Maria Monden * 19-12-1904 Breda † 30-06-1972 Breda (zie foto grafsteen)

x Caspar C. van Dongen * 20-04-1905 † 09-01-1986 Breda

 1. Petrus Hendrikus Monden * 08-11-1906 Breda †19-05-1983 Breda(Ooievaarsstraat 4) (Fraiser/Metaalboorder)

        x 06-07-1936 Breda Elisabeth van der Made * 16-03-1908 Teteringen † 29-06-2002 Breda

(zie foto grafsteen) Uit dit huwelijk 1 zoon, jong overleden.

 1. Wilhelmus Frederik Gregorius Lodewijk Monden * 29-01-1908 Breda † 29-05-1994 Zevenbergen

        (Drijfriemenmaker) x Carolina Cornelia de Jong * 18-12-1907 Rotterdam † 20-02-1997 Breda

(Hebben ook gewoond in Hardinxveld-Giessendam) (volgt XIVk) (zie advertentie)

 1. Hendrikus Monden * 08-07-1918 Breda † 26-05-2002 Breda x Antiona Johanna Maas * 04-04-1915

Breda (volgt XIVl)

XIIIe Marinus Monden * 17-04-1888 Breda † ca. 1921 x 03-02-1913 Hendrika de Veth * 12-06-1893 Princenhage

(van XIIf.7)

Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Monden * 02-09-1916 Breda † 1979 x Meijlla Snippe * 31-03-1922(dochter van Barteld Snippe en

           Adriana Nouws) (volgt XIVm)

 1. Henderica Monden
 2. Cornelis Monden * 09-12-1918 Breda † 26-08-1987 x Anna Wilhelmina Antonia Beijersbergen van Henegouwen

               * 15-01-1926 Den Haag † 16-12-2010 (volgt XIVn)

XIIIf Christina Monden * 28-03-1893 Breda x 31 Juli 1916 Hendrikus Lodewikus Wajon 01-12-1890 te

Teteringen † 1977 (van XIIf.9)

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna * 26-11-1916 Breda x Marinus Berend Zijlmans
 2. Hendrikus Lodewikus * 28-06-1918 Breda  x 09-09-1943 Breda Lena Mioch * 11-03-1921 Leiden
 3. Jacobus Zacharias * 23-01-1923 Breda † 04-12-1944 Heilbrunn (D) tijdens een bombardement

XIIIg Izaäk Jozephus Martinus Monde * 06-06-1902 Leiden † 11-04-1969 Amsterdam (Meubelmaker) x Alida Maria Senne * 01-07-1904

Woubrugge † 05-06-1989 Amsterdam (dochter van Joannes Senne en Martia Catharina Nieuweveen) (van XIIi.1)

         (zie overlijdensadvertentie en bidprentjes)

Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Ludovicus Leonardus Monde * 27-12-1926 Amsterdam (Meubelmaker) † 18-04-2012 Veghel x C.E. Brugge

* 15-05-1924 † 22-03-2012 Veghel (volgt XIVo)

 1. Maria Catharina Monde * 18-12-1928 Amsterdam † 05-07-2003 Den Bosch x Bernardus Boer

(zie overlijdensadvertentie en bidprentje)

 1. Johannes Wilhelmus Monde * 16-08-1930 Amsterdam x 07-12-1955 Cornelia Elisabeth van Tongeren * 24-03-1928

              Noordwijkerhout (volgt XIVp) (zie trouwkaart)

 1. Elisabeth Maria Monde * 26-08-1939 Amsterdam x 25-07-1961 Jan Beukeboom

XIIIh Johannes (Jan) Monden * 26-03-1925 Beek † 19-07-2001 Prinsenbeek x 19-10-1950 Beek Elisabeth Adriana

 (Betsy) van den Broek * 02-07-1927 Beek † 11-02-2015 Prinsenbeek (dochter van Wilhelmus van den Broek en
Antoinette van Zundert) 
(van XIIj.3) (zie advertentie)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Wilhelmus Monden * 01-09-1951 Prinsenbeek x Johanna Maria Adriana Peemen
 2. Wilhelmus Cornelis Monden * 01-09-1953 Prinsenbeek x Catharina Adriana Gerdina Peemen * Breda
 3. Petrus Adrianus Antonius Maria Monden * 05-07-1957 x Cornelia Catharina Maria de Veth
 4. Adriana P.A.M. Monden * 12-10-1963 Prinsenbeek x Marinus Petrus Cornelis Maria Heybregts

XIIIi Johannes Adrianus Cornelis (Jan) Monden * 26-08-1937 Breda x 13-09-1967 Hendrika Johanna Maria

van den Broek * 11-10-1939 Alphen (N.Br) (zie onderscheiding) (van XIIl.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Louise Johanna Franciska Daniëlla Monden * 07-12-1968 Breda
 2. Johannes George Adrianus Maria (Hans) Monden * 15-01-1970 Breda x Elisabeth (Elske) Commandeur

(Uit dit huwelijk: Wilhelmina Hendrika (Mila) Monden * 11-04-2006 Culemborg en Jacoba Johanna (Jara) Monden

* 10-10-2008 Beverwijk)

 1. Daniëlla Wilhelmina Cornelia Maria Monden * 11-01-1972 Breda

XIIIj Adrianus Jacobus Maria Monden * 13-09-1940 Ginneken/Bavel † 01-10-1988 Bavel (zie grafsteen) x Johanna

Vosselmans * 01-01-1943 Bavel (van XIIl.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus Antonius (John) Monden * 28-01-1977 Breda

XIIIk Cornelia Adriana Maria Monden * 29-10-1936 Princenhage (Kokkin) x 12-08-1958 Vosselaar Albert

de Backker * 20-05-1935 Vosselaar (Brandweerman) (van XIIm.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Erik * 20-09-1959 Turnhout (B) (Verpleger) x Kathleen Gijs
 2. Gerda * 02-08-1961 Turnhout (B) (Vroedvrouw) Steve van den Bosch
 3. Joris * 18-06-1964 Turnhout (B) (Mekanieker) x Ann Grillet
 4. Ilse * 06-09-1967 Turnhout (B) (Bediende) x Tom Fluit

XIIIl  Johannes Cornelis Monden * 17-05-1938 Princenhage (Bediende) x 23-09-1961 Carolina Daems

* 22-06-1938 Hoogstraten (van XIIm.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Marc Monden * 02-09-1962 Turnhout (B) (Bediende Bio-Chemie) x Martine Cavents * 19-04-1963

Turnhout (B) (Bediende Bio-Chemie) (volgt XIVq)

 1. Christina Monden * 12-10-1965 Turnhout (B) (Bediende bij Philips) samenwonend met Katharina Spies * 19-09-1967

Bonheiden (B) (zoon van Katharina: Mathias Carassus * 07-07-1994 Bonheiden (B))

 1. Dirk Monden * 28-05-1970 Turnhout (B) x 07-07-2007 An Keustermans * 07-02-1977 (volgt XIVr)
 2. Paul Monden * 18-10-1974 Turnhout (B) samenwonend met Silvi Smets * 18-12-1978 (volgt XIVs)

XIIIm Cornelis Adrianus Monden * 08-11-1939 Princenhage (Lasser) x 08-04-1961 Vosselaar (B) Paula Wijnants

       * 22-06-1941 Vosselaar (B) (van XIIm.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Ingrid Monden * 26-07-1962 Turnhout (B) (Bediende) x1 29-04-1984 Marc Dierickx * 17-10-1961

Mechelen (Bediende) x2 Harry Meynaerts 26-09-1953 † 22-04-2000(volgt XIVt) 

 1. Peter Monden * 18-09-1963 Turnhout (B) (Voeger) x 20-09-1985 Marleen Proost * 13-10-1962 Turnhout (B)

(volgt XIVu)

 1. Luc Monden * 25-04-1965 Turnhout (B) (Lasser) x1 Martine ‘t Kindt x2 Dominica Deckx (volgt XIVv)
 2. Kris Monden * 03-04-1973 Turnhout (B) x1 Sally Williams x2 Krista Collier * 29-06-1975 Rumst (B) (volgt XIVw)

XIIIn Adrianus Franciscus Monden * 02-06-1942 Zevenbergen (Technisch bediende) x 28-05-1966 Turnhout (B)

Maria Josepha Joannes van Herck * 03-10-1945 Turnhout (B) (Bediende) (Dochter van Eduardus Joannes

      Baptist van Herck en Anna Augusta Segers) (van XIIm.4)

Uit dit huwelijk:

 1. Sylvie Monden * 06-10-1971 Turnhout (B) x Tormod Johansen

XIIIo Josephus Monden * 04-12-1944 Beek (Prinsenbeek) (Bekister) x 11-07-1969 Vosselaar (B) Maria Geudens

        * 08-09-1945 Merksplas (Kleuterleidster) (van XIIm.5)

Uit dit huwelijk:

 1. Ann Monden * 05-06-1970 Turnhout x Peter van den Borne * 08-01-1970 Turnhout
 2. Bert Monden * 20-08-1971 Turnhout x Sofie Lammens Uit dit huwelijk 1 dochter

Jasmine Monden * 15-06-2003

 1. Wim Monden * 18-08-1973 Turnhout
 2. Tom Monden * 17-10-1974 Turnhout
 3. Tim Monden * 06-09-1982 (Aangenomen kind, geboren te Ruanda, Afrika)

XIIIp Wilhelmus Monden * 04-12-1944 Beek (Prinsenbeek) (Mester) x 11-07-1969 Vosselaar (B) x 08-03-1969

Vosselaar (B) Maria Neefs * 15-01-1945 Vosselaar (Verpleegster) (van XIIm.6)

Uit dit huwelijk:

 1. Ann Adriana Albert Monden * 25-12-1968 Turnhout (B) (Kleding- en modeontwerpster) x Kris van den

         Nieuwenhuyzen * 15-12-1966 (Gescheiden) Uit dit huwelijk: Bert van den Nieuwenhuyzen * 19-12-1988

en Hanne van den Nieuwenhuyzen * 10-08-1994

 1. Els Monden * 27-08-1975 Turnhout (B) x Bob Geudens * 30-08-1975 (Gescheiden) 1 zoon: Bram Geudens

* 05-06-2001

XIIIq Franciscus Christianus Monden * 20-08-1946 Prinsenbeek (Accountant) x 04-10-1969 Vosselaar Paulina

Ludovica Geudens * 19-07-1946 Vosselaar (Verpleegster) (van XIIm.7)

Uit dit huwelijk:

 1. Kathleen Monden * 31-01-1972 Turnhout (B)
 2. Mieke Monden * 30-06-1974 Turnhout (B) wettelijk samenwonend (18-03-2009 Herent) met
  Kristof Debecker (03-08-1977 Tienen, Journalist). Kinderen van Mieke en Kristof: Lore Monden (22-11-1997 Turnhout)
  Elise Debecker (18-11-2005 Leuven) en Astrid Debecker (24-04-2009 Leuven)

XIIIr Adriana Johanna Maria Monden * 10-09-1948 Beek (Prinsenbeek) (Verpleegster) x1 30-07-1971 Vosselaar

Eddy Carette * 21-10-1947 Kortrijk (gescheiden per 01-04-1983) (van XIIm.8)

Uit dit huwelijk:

 1. Tinne * 28-08-1972 Turnhout (B)
 2. Bart * 07-01-1975 Turnhout (B)

XIIIs Petrus Leonardus Monden * 10-01-1951 Breda (Bediende) x 22-12-1972 Vosselaar Joanna Geudens

      * 06-04-1952 Turnhout (Onderwijzeres) (van XIIm.9)

Uit dit huwelijk:

 1. Gert Monden * 08-09-1974 Turnhout (B)
 2. Els Monden * 03-08-1976 Turnhout (B) x 07-05-2005 Maarten Duivelshof (Uit dit huwelijk: Lente * 02-04-2005

Berre * 30-05-2006)

 1. Inge Monden * 24-06-1980 Turnhout (B)

XIIIt Gerardus Monden * 03-02-1924 Rotterdam † 11-11-2012 Zwijndrecht x 27-12-1950 Rotterdam Annie Vis * 27-07-1928 Rotterdam

† 27-10-2010 Zwijndrecht (van XIIo.3) (zie foto’s en kaarten)

Uit dit huwelijk:

 1. John Gerard Monden * 13-07-1954 Rotterdam x 07-10-1982 Rotterdam Marianne Groeneweg

* 02-05-1957 Meppel (volgt XIVx)

 1. Margot Alberta Monden * 20-01-1959 Rotterdam (ongehuwd)
 2. Gerard Monden * 23-03-1960 Rotterdam x 26-08-1982 Zwijndrecht Anneke Meijer * 04-02-1960 Zwijndrecht

(volgt XIVy)

XIIIu Cornelis Monden * 12-08-1930 Rotterdam † 2011 (Directeur Int. Expeditiebedrijf Monden BV) x Pieternella Noordsij

* 30-01-1935 Rotterdam † 2012 (dochter van Leendert Noordsij en Elisabeth van Gilst) (van XIIq.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Monden * 02-03-1955 Rotterdam x 18-12-1980 Rotterdam Adriana van Vuuren * 21-10-1951

Rotterdam (volgt XIVz)

 1. Peter Monden * 13-07-1957 Rotterdam x Sylvia Zagwijn * 19-03-1961 Utrecht (volgt XIVaa)
 2. Robert Gerardus Monden * 09-01-1960 Rotterdam
 3. Sandra Monden * 06-11-1963 Rotterdam x Ron Anterman * (volgt XIVab)

XIIIv Gerardus Monden * 08-02-1933 Rotterdam † 20-09-2004 Uithuizermeden x1 ca. 1957 Helena Maria

Catharina Kool * 29-05-1940 (van XIIq.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Helena Maria (Helma) Monden * 10-10-1958 Rotterdam x 11-11-1977 Rotterdam Herman Melgert 

          * Rotterdam (volgt XIVac) (Uit dit huwelijk: Jean-Paul * 06-08-1981, Kimberley * 27-04-1984)

 1. Gerardus Monden * 21-02-1960 Rotterdam
 2. Peter Alexander Monden * 05-07-1961 Rotterdam
 3. Roberto Marcelino Monden * 07-10-1968 Rotterdam

       

XIIIw Gerardus Monden * 08-02-1933 Rotterdam † 20-09-2004 Uithuizermeden x2 Wil van Vliet (van XIIq.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Marcel Monden * 10-02-1969 Rotterdam x 20-07-1995 Marga van der Leest * 21-01-1968

Uithuizermeeden (volgt IVXad)

XIIIx Martinus Antonius Paulus (Martien) Monden * 22-07-1937 Etten-Leur x 14-05-1964 Hoeven Petronella Cornelia Louisa

Maria (Nelly) van Loon * 17-08-1940 Etten-Leur (Dochter van Johannes Benediktus Cornelis Antionius van Loon 

      en Bernardina Johanna Petronella van Erk) (zie artikel in BN De Stem) (van XIIr.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Louisa Bernardina Johanna (Marie-Louise) Monden * 05-11-1965 Prinsenbeek x Kees ….. (Uit dit huwelijk

Patricia en Kevin)

 1. Christiaan Johannes Jacobus Maria (Chris-Jan) Monden * 24-05-1968 Prinsenbeek x Raymonde…….

(volgt IVXae)

XIIIy Antonius Martinus Johannes  Monden * 27-06-1938 Etten-Leur x 26-09-1963 Anna Cornelia Luijkx 

        * 15-11-1941 (Dochter van Adrianus Hendrikus Luijkx * 07-06-1901 Etten en Maria Clasina Rommers 

      * 02-01-1904 Leur) (van XIIr.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Christianus Adrianus Maria Monden * 01-02-1965 Etten-Leur
 2. Maria Johanna Wivina Monden * 20-08-1966 Etten-Leur
 3. Anna Cornelia Maria Monden * 12-02-1970 Etten-Leur

XIIIz Anna Catharina Monden * 03-10-1939 Etten x 02-05-1962 Etten-Leur Cornelis Johannes Stuyts

* 20-08-1935 Roosendaal (Zoon van Johannes Cornelis Stuyts en Anna Jacoba van de Sande) 

       (van XIIr.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Christiaan Maria * 10-03-1963 Sprundel
 2. Christiaan Johannes * 19-05-1964 Sprundel
 3. Anna Johanna Maria * 21-03-1968 Sprundel

XIIIaa Catharina Monden * 06-12-1940 Etten x Cornelis Johannes van Hooydonk * 24-01-1934 Breda

  (van XIIr.4)

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Christiaan Cornelius * 25-12-1963 Breda
 2. Christiaan Cornelis Maria * 26-09-1965 Breda
 3. Edwin Martinus Cornelis Maria * 14-12-1967 Breda
 4. Marcel Gerardus Johannes Maria * 31-07-1970 Breda

XIIIab Johanna Cornelia Antonetta Monden * 07-01-1942 Etten Leur x 12-05-1965 Etten-Leur Marinus Gregorius

Petrus van Batenburg * 10-07-1942 Hoeven (Zoon van Marinus van Batenburg en Catharina Johanna 

        Baremans) (van XIIr.5)

Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Christiaan * 09-02-197? Hoeven
 2. Johanna Catharina * 25-06-1977 Hoeven

XIIIac Adrianus Marinus Christiaan Monden * 14-02-1943 Etten x Cornelia Elisabeth van Gurp * 28-01-1945

Prinsenbeek (van XIIr.6)

Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Sebastiaan Adrianus Monden * 13-09-1966 Hoeven
 2. Cornelia Elisabeth Maria Monden * 15-12-1968 Hoeven

XIIIad Christiaan Cornelis Clemence Maria Monden * 05-04-1944 Etten-Leur x 11-06-1969 Oud-Gastel Adriana

Cornelia Maria Schrauwen * 02-01-1946 Oud-Gastel (Dochter van Adrianus Schrauwen en Elisabeth 

        Agatha van Oosterhout) (van XIIr.7)

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Johanna Adriana Maria Monden * 12-01-1979 Breda

XIIIae  Johannes Wilhelmus Petrus Monden * 17-07-1945 Etten-Leur x 06-08-1971 Prinsenbeek Maria Adriana

Johanna de Vries * 02-05-1949 Prinsenbeek (Dochter van Matheus de Vries * 05-04-1911 en Adriana 

         Aarts * 06-04-1914 (van XIIr.8)

Uit dit huwelijk:

 1. Jeroen Christiaan Matheus Monden * 01-06-1974 Etten-Leur
 2. Matheus Antonius Johannes Monden * 06-03-1976 Etten-Leur
 3. Suzanne Adriana Johanna Eligia Monden * 30-10-1979 Etten-Leur

XIIIaf Eligia Christian Adriana Maria Monden * 17-12-1946 Etten Leur x 22-06-1967 Breda Marinus Johannes Luijkx

* 11-02-1945 Princenhage (Zoon van Adrianus Hendrikus Luijkx * 07-06-1901 Etten en Maria Clasina Rommens

       * 02-01-1904 Leur (van XIIr.9)

Uit dit huwelijk:

 1. Alex Adrianus Christiaan Maria * 25-11-1967
 2. Eric Christiaan Marinus Johannes Maria * 09-12-1968

XIIIag Maria Christina Goverdina  Monden * 08-02-1948 Etten Leur x 21-05-1970 Etten Leur Franciscus Wilhelmus

Voeten * 06-09-1946 Zundert (Zoon van Cornelis Voeten en Johanna Petronella van Nijnatten (van XIIr.10)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Christianus Franciscus Maria * 07-02-1971 Zundert
 2. Ronald Christiaan Franciscus Maria * 07-03-1972 Zundert
 3. Jolanda Johanna Anna Cornelia Maria * 15-12-1976 Etten-Leur

XIIIah Antoinetta Wilhelmina Maria  Monden * 15-05-1949 Etten Leur x 17-09-1971 Etten Leur Christiaan Adrianus

Maria Gommers * 14-12-1946 Etten (Zoon van Pieter Johannes Gommers en Maria Adriana van der Made)

           (van XIIr.11)

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Christiaan Maria * 16-01-1980 Breda
 2. Christiaan Pieter Maria * 01-05-1981 Etten-Leur

XIIIai Cornelia Christina Maria Monden * 09-10-1952 Etten Leur x 29-11-1973 Etten-Leur Marinus Rombout

Christianen * 30-12-1950 Etten Leur (Zoon van Jacobus Cornelis Christianen * 21-03-1917 25-11-1987 en 

        Johanna Catharina Aerts * 10-03-1918) (van XIIr.12)

Uit dit huwelijk:

 1. Anne-Marie Johanna Maria Cornelia * 07-12-1978
 2. Miranda Eligia Maria Cornelia * 11-09-1980

XIIIaj Adrianus Johannes Monden * 07-09-1927 Etten x 05-01-1954 Catharina Jacoba Hereijgens 

         * 10-09-1929 Rijsbergen (Woonden Grauwe Polder 142 te Etten-Leur) (van XIIs.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Dimphena Monden * 14-11-1954 Etten x 17-10-1975 Walter Dekkers (volgt XIVaf)
 2. Christianus Franciscus Gerardus (Christ) Monden * 02-11-1956 Rijsbergen (Chauffeur) † 10-02-2004 Breda

           x 31-08-1979 Hendrika Catharina Maria (Riky) Dekkers (volgt XIVag) (zie foto grafsteen)

 1. Franciscus Cornelis Gerardus Monden * 21-12-1958 Rijsbergen x 08-05-1981 Marianne Vergouwen 

          * 11-03-1959 Etten (volgt XIVah)

XIIIak Johannes Cornelis Monden * 13-11-1928 Etten x 22-05-1956 Louisa Catharina Antoinetta

Martens (Woonden Grauwe Polder 136 Etten-Leur) (van XIIs.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan A.J.G. Monden * 06-02-1957 Etten x 19-06-1986 Elisabeth (Ella) Stoffelen * 06-12-1963

(volgt XIVai)

 1. Antonius C.J.G. Monden * 12-03-1958 Etten x 14-05-1982 Willie Reynders * 26-03-1958 (volgt XIVaj)
 2. Adriana Elisabet Catharina Gerarda Adriëlla Monden * 09-08-1959 Etten x 18-05-1984 Matheus Adrianus

Maria Bastiaansen * 12-04-1959 (volgt XIVak)

 1. Adrianus Johannes Gerardus Monden * 25-02-1961 Breda x 30-01-1981 Maria Lamberta Ivo

van Hassel * 27-05-1960 Breda (volgt XIVal)

 1. Johannes Monden * 07-06-1962 Etten x 01-03-1985 Anja Frijters * 20-05-1963 (volgt XIam)
 2. Lian Monden * 01-05-1964 Etten x 25-01-1985 Kees Luijks * 29-11-1959 (volgt XIVan)
 3. Hannie Monden * 25-09-1965 x Richard Borsetti * 17-11-1962 (volgt XIVao)

XIIIal Cornelis Adrianus Monden * 18-09-1930 x 22-08-1956 Cornelia Elisabeth Frijters * 30-12-1930 Rijsbergen

(Klein Zundertseweg 24b, Zundert) (van XIIs.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Marian Monden * 25-08-1957 Zundert x 14-09-1979 Bert van ‘t Westende * 13-03-1955 (volgt XIVao)
 2. Christiaan Lodevikus Cornelis Gerardus Monden * 20-07-1959 x 06-09-1985 Margriet Smits 

        * 03-12-1963 (volgt XIVaq)

 1. Elvina Monden * 25-10-1963 x 11-05-1989 Michel Oomen * 25-04-1963 (volgt XIVar) 
 2. Corina Monden * 30-12-1964 x 04-07-1986 Jack van Wortel * 30-07-1965 (volgt XIVas)
 3. Alwien Monden * 08-12-1966 x 23-08-1991 Janny Huysmans * 20-05-1970 (volgt XIVat)

XIIIam Johanna Cornelia Maria Monden * 06-09-1932 Etten-Leur x 14-01-1958 Henricus Josephus Martens 

         * 06-08-1932 Etten-Leur (Woonden Bankenstraat 53, Etten-Leur) (van XIIs.4)

Uit dit huwelijk:

 1.    Elisabeth * 25-10-1958 † 25-10-1958
 2. Lydia * 17-10-1959 x 16-09-1981 Walter Konings * 15-04-1959
 3. Anja * 23-10-1960 x 03-05-1985 Christ Verschuren * 02-01-1959
 4. Tonny * 21-12-1961 x 25-09-1992 Wilma ten Dam * 29-08-1966
 5. Carla * 02-03-1963 x 20-09-1985 Antoon Verschuren * 28-02-1961
 6. Chris * 29-04-1964 x 06-02-1992 Karin Machielsen * 19-08-1967
 7. Angela * 23-11-1965 x Camiel Smits * 07-11-1960
 8. Mariëtte * 04-12-1966 x 05-10-1989 Rene Franken * 28-08-1962

XIIIan Wilhelmus Christiaan Monden * 27-10-1933 Etten-Leur † 25-05-1993 x 24-04-1962 Helena Anna Elisabeth

Maria Houtepen (Woonden Rodenbachstraat 6, Etten-Leur) (van XIIs.5)

Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan (Tiny) Monden * 26-02-1964 Etten-Leur x 09-07-1993 Brigitte Gommers (volgt XIVau)
 2. Cornelia Monden * 11-08-1967 Etten-Leur x 10-05-1996 Pieter Dingenouts (volgt XIVav)

XIIIao Cornelia Petronella Adriana Monden * 19-05-1935 Etten-Leur x 30-07-1960 Lambertus Timmers 

         * 29-07-1927(Woonden Liesbosweg 23, Etten-Leur) (van XIIs.6)

Uit dit huwelijk:

 1. Ria * 06-03-1961 x Tiny van Rosmalen
 2. Jan * 23-01-1962 x 22-08-1985 Lia van Osta * 21-02-1962
 3. Christian * 27-07-1967 x 26-04-1996 Angela van Ginneken * 26-08-1970

XIIIap Cornelia Maria Monden * 03-04-1934 Etten-Leur x 04-07-1957 Wilhelmus Nouws * 18-08-1913

† 01-03-1992 (van XIIu.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Joke * 26-01-1958 x 26-11-1976 Kees van Eekelen * 23-03-1956
 2. Wim * 08-10-1959 x 20-12-1985 Dimphie Antens * 04-12-1963
 3. Corry * 07-10-1961 x 26-05-1983 Walther van der Linden * 03-02-1957

XIIIaq Maria Cornelia(Riet) Monden * 26-05-1935 Etten-Leur x 20-04-1966 Etten-Leur Hendrik Snepvangers 

         * 12-06-1929 † 12-07-1998 Bergen op Zoom (Landbouwer) (van XIIu.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Jack * 27-04-1967 x 16-04-1993 Noellla Geens * 06-04-1969
 2. Lianne * 01-05-1968 x 31-08-1990 Richard Mulders * 14-12-1963
 3. Adrie * 31-01-1970 x 15-12-1989 Claudia Lochten * 11-10-1971

XIIIar Adrianus Antonius (Jos) Monden * 13-04-1940 x 09-05-1970 Rina Verkooijen * 21-08-1948 (van XIIu.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Adriëtte Monden * 31-12-1971 x 08-05-1998 Rogèr Hoek * 03-04-1972
 2. Caroline Monden * 15-10-1974
 3. Arjen Monden * 19-02-1977

XIIIas Andreas Cornelis Johannes (Dre) Monden * 22-09-1941 x 27-06-1968 Cor Wouters * 25-05-1949 (van XIIu4)

Uit dit huwelijk:

 1. Jolanda Monden * 18-06-1970 x 18-09-1992 Johan Snepvangers * 30-12-1960
 2. Colinda Monden * 14-07-1972 x Kees Tax * 25-06-1966

XIIIat Petronella Johanna Jacoba Maria (Nel) Monden * 29-11-1944 x 20-10-1966 Ad Meesters * 11-01-1943 (van XIIu.5)

Uit dit huwelijk:

 1. Corina * 18-01-1968 (gestorven na ongeval 09-05-1972)
 2. Wilma * 07-10-1969 x26-08-1994 Ad Braat * 02-01-1968
 3. Corina * 25-07-1973 x 04-09-1998 Dèlon Bruyninckx * 02-01-1968

XIIIau Christoffel Johannes Josephus Maria Monden * 04-09-1946 Etten † 10-11-2000 x 15-05-1971

Johanna Anna Maria Aarts * 23-12-1947 (van XIIu.6)

Uit dit huwelijk:

 1. Angeline Monden * 25-06-1974 Etten-Leur samenwonend met Edwin van der Veen * 29-06-1968
 2. Carla Monden * 25-08-1976 Etten-Leur x 14-09-2002 met Bernice Stadhouders * 15-05-1964

XIIIav Jacoba (Coba) Monden * 12-01-1948 x 29-06-1967 Wim Ossenblok * 10-05-1944 (van XIIu.7)

Uit dit huwelijk:

 1. Corina * 26-11-1967 x 12-07-1991 Ad Romme * 02-10-1965

XIIIaw Johanna (Joke) Monden * 25-10-1950 x 23-10-1974 Ad Hagenaars * 12-07-1951 (van XIIu.8)

Uit dit huwelijk:

 1. Annelies * 20-10-1976 x 29-09-2000  Johan Janssen * 30-05-1973
 2.   Arjan * 25-04-1979

XIIIax  Cornelis Adrianus Gerardus Maria (Kees) Monden * 01-09-1940 Ginneken-Bavel † 02-06-2013 Mitchell Ontario Canada x 04-04-1964 Etten Jo Schalk * 05-03-1941

(geëmigreerd naar Canada) (van XIIw.2)

 1. Ronny Monden * 13-01-1965 x 24-08-1991 Kim Costello * 01-11-1970 (volgt XIVaw)
 2. Eddy Monden * 10-06-1966 x 01-08-1992 Pauline Brand * 16-03-1966 (volgt XIVax)
 3. Karen Elisabeth Monden * 15-03-1968 x 12-06-1993 Jim Cameron * 01-08-1967
 4. Kenneth Robert Monden * 04-04-1971 x 08-06-1996 Heather Joanne Gordner * 09-07-1974 (volgt XIVay)
 5. Elisabeth Catherine Joanne Monden * 09-08-1973 x 29-04-2000 Brian Theodore Poppe * 01-08-1973

XIIIay Cornelia Petronella Josepha Monden * 06-09-1941 Ginneken-Bavel x 16-01-1962 Adrianus Kerstens * 01-08-1936 † 27-04-2008 Mitchell Ontario Canada

 (zie advertentie) (geëmigreerd naar Canada in 1979) (van XIIw.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Lian * 07-02-1968 x 07-02-1986 Brian Wink * 13-08-1965
 2. Ed *

XIIIaz Adriana Cornelia Maria Monden * 27-08-1942 Breda x 25-03-1966 Simon Linders * 21-02-1943 † 29-05-1993 (van XIIw.4)

Uit dit huwelijk:

 1. Wilma * 21-07-1967 samenwonend met W. Broos * 02-06-1967
 2. Albert * 19-03-1970 x 12-05-1999 Annelies Kavelaars * 02-04-1972

XIIIba Christiaan Gerardus Johannes Monden * 23-08-1943 Breda † 31-07-2007 Chatham, Ontario, Canada x 16-07-1966 Jo-Anne Nooijen  * 27-09-1943 (geëmigreerd naar Canada in 1962) (van XIIw.5)

Uit dit huwelijk:

 1. Kevin Monden* 20-09-1968 x 11-07-1992 Brenda Oakey * 27-10-1967 (volgt XIVaz)
 2. Mark Monden * 17-04-1970 x 20-08-1994 Cassandra Lee Carnegie * 29-10-1971
 3. Shawn Monden * 03-11-1972 † 09-07-2001 (ongeluk) x 24-06-2000 Olivia Junevas * 24-07-1970

(zie rouwbericht)

 1. Shelly Monden * 10-02-1976 x 09-12-2000 Harvy Dyck * 26-04-1968

XIIIbb Johannes Gerardus Adrianus (John) Monden * 18-12-1944 Breda † 28-07-2003 Ridgetown Ontario (Canada) x 22-02-1969 Cathy van Sas * 01-10-1946 Baarle-Nassau (geëmigreerd naar Canada in 1958) (zie foto) (van XIIw.6)

Uit dit huwelijk:

 1. Frank Johannes Monden * 24-11-1969 x 24-05-1997  Lee-Ann Hanneford * 04-01-1968 (volgt XIVba)
 2. Christopher Gerardus Monden * 22-01-1972 x 02-07-1994 Kristine Parkhouse * 16-02-1972 (volgt XIVbb)

XIIIbc Aurelia Maria Elisabeth Monden * 19-12-1947 Breda x 28-04-1974 Cornelis Wilhemus M. de Rooij * 18-01-1945

(van XIIw.7)

Uit dit huwelijk:

 1. Patrick Cornelis Johannes * 31-01-1976 samenwonend  met Els Heesakkers * 03-11-1975
 2. Chris * 15-08-1978 samenwonend met Nettie Huyben * 15-10-1977

XIIIbd Cornelia Anna Josepha (Corrie) Monden * 28-06-1941 Etten † 26-05-2003 Rijswijk x 21-07-1966

Etten-Leur Jacobus Christiaan Johannes (Jacques) Bastiaansen * 16-06-1942 Rijsbergen

† 04-06-1991 Leiden (van XIIx.1) (zie advertentie)

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Catharina Tescelina Augustina (Rianca) Bastiaansen * 23-05-1967

XIIIbe Wilhelmus Adrianus Josephus (Wim) Monden * 08-06-1942 Etten x 16-02-1967 Maria Helena Elizabeth

(Ria) Witte * 02-01-1945 Roosendaal (van XIIx.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana (Brigitte) Monden * 19-01-1968 Prinsenbeek (zoon: Jeffrey Wilhelmus Gerardus * 22-11-2002)
 2. Helena Petronella (Natasja) Monden * 24-09-1969 Prinsenbeek x 20-12-1991 Rucphen Connie Konings

        * 31-01-1965 (volgt XIVbc)

XIIIbf Adrianus Monden * 16-05-1943 Etten x 11-03-1970 Anna Wildhage (Geëmigreerd naar Canada

        Carlisle, Ontario) (van XIIx.3)

Uit dit huwelijk

 1. Edith Monden * 23-02-1970 x Steve Urbasik
 2. Carla Monden * 17-12-1972 x Randy Blain

XIIIbg Johannes Christianes Marie Joseph (Jan) Monden * 13-05-1944 Etten x 18-12-1970 Haarlem Maria Jobina

(Miecke) Duin * 23-11-1946 Haarlem (van XIIx.4)

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Jobina (Marieke) Monden * 26-11-1972 Noordwijkerhout x 22-12-2000 Amsterdam Michael

Hodde * 27-07-1970 Alkmaar (volgt XIVbd)

 1. Christiaan Willem Simon (Christiaan) Monden * 26-03-1975 Noordwijkerhout x 29-05-2004 Riga (Letland)

Ilze Jozepa * 21-03-1975 Riga (Letland) (volgt XIVbe)

 1. Wouter Johannus (Wouter) Monden * 05-09-1980 De Meern x 20-10-2016 met Maria (Maaike Anne) Rijneveld

           * 06-12-1983 IJsselstein (zie website) (volgt XIVbf)

XIIIbh Christiaan Petrus Marie (Christ) Monden * 16-06-1945 Etten x 20-01-1968 Maria Cornelia Jacoba (Ria)

Dekkers * 29-12-1946 Etten (van XIIx.5)

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Adrianus (Wil-Jan) Monden * 17-10-1969 Rijsbergen x 16-04-2014 Mirjam Roest * 08-07-1970 Tilburg
 2. Sandra Dimphena Adriana (Sandra) Monden * 17-06-1971 Rijsbergen (gescheiden op 08-04-2014 van Marco 

           Constantinus Marinus van Ooijen * 28-03-1970 Breda) (volgt XIVbg)

 1. Nicole Helena Adriana (Nicole) Monden * 17-02-1973 Rijsbergen x 02-04-2004 Zundert Johannes Cornelis

Lambertus (John) van Ginneken * 21-07-1973 (volgt XIVbh)

XIIIbi Josephus Adrianus Anna Maria (Jos) Monden * 12-02-1947 Etten x 26-05-1971 Berkel en Rodenrijs

Johanna Adriana Maria (Hannie) Wijsman * 11-06-1950 Berkel en Rodenrijs (van XIIx.6)

Uit dit huwelijk:

 1. Ester Annette (Ester) Monden * 02-07-1974 Klaaswaal x 20-10-2005 Breda Kees de Jong

(Uit dit huwelijk: Pete Joshua * 11-07-2006 Breda)

 1. Lisette Marjolein (Lisette) Monden * 13-07-1977 Oud-Beijerland woont samen met Michel van Cappellen

         * 16-06-1975 Rotterdam (zonen: Julian * 28-11-2012, Lucas * 06-03-2017 Rotterdam)

XIIIbj Anna M.J.M. (Annemie) Monden * 01-06-1949 Etten x 06-06-1970 Etten-Leur Antoon J.M. van Bedaf 

         * 10-10-1946 Etten (Landbouwer) (van XIIx.8)

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Anna Maria (Adriënne) Monden * 02-12-1971 Etten-Leur x 07-08-1998 Etten-Leur Robert Mariën

          * 09-10-1967 (Uit dit huwelijk 2 zoons)

 1. Cornelis Wilhelmus Antonius Petrus (Cees) Monden * 17-05-1975 Etten-Leur x 29-08-2004 Etten-Leur Danielle

Verkooyen

XIIIbk  Johannes J.W.M.G. (Johan) Monden * 28-03-1953 Etten x 09-05-1974 Adriana M.C.P. (Jeanne)

Buijnsters * 13-12-1952 (van XIIx.9)

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Bernardus Johannes Adrianus (Willie) Monden * 27-11-1976 Etten-Leur x1 24-08-2001

Etten-Leur Monique Bartels * 11-06-1979 (Gescheiden)

x2 Suzan van der Harg (volgt XIVbi)

 1. Anna Adriana Maria Johanna (Anneke) Monden * 21-04-1978 Etten-Leur x Arnold Martens * 10-12-1978

(zoon: Jens * 21-12-2006)

 1. Adriana Anna Maria Johanna (Jeannette) Monden * 27-12-1982 Etten-Leur

XIIIbl Johannes Gerardus Monden * 31-07-1924 Roosendaal † 31-05-1973 x 26-04-1949 Roosendaal

Maria Cornelia Voermans * 17-09-1923 Roosendaal (van XIIy.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Antonia H.C.M. Monde * Roosendaal x G. Verhulst
 2. Henrica W.C. Monde * Roosendaal x J. de Wijs
 3. Wilhelmus A.C.J. Monde * 09-12-1957 Roosendaal

XIIIbm Jacobus Cornelis Maria Monden * 06-09-1927 Roosendaal x 09-02-1954 Roosendaal Petronella Antonia

Willekens * 06-01-1931 Roosendaal † 13-03-1985 Roosendaal (van XIIy.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Rudolfus C.M. Monde * Roosendaal

XIIIbn Cornelis Wilhelmus Monde * 10-04-1930 Roosendaal x 13-06-1956 Cornelia Catharina Dymphena

Buermans * 09-02-1935 Roosendaal (van XIIy.4)

Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Wilhelmus Johannes Maria Monde * 01-10-1962 Roosendaal x 14-11-1986 Roosendaal

Cornelia Wilhelmina Gerarda van Oosterhout * 10-05-1964 Roosendaal

 1. Ingrid Hendrika Maria Monde * 10-01-1966 Roosendaal

XIIIbo Marcelli Cornelli Monden * 04-08-1945 Stabroek (B) x Catharine Burremans * 31-03-1945 Bergen op Zoom

(van XIIz.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Mario Johannes Franciscus Monden * 19-12-1964 Kapellen
 2. Dimitry Petrus Johannes Monden * 14-06-1966 Kapellen

XIIIbp Antonius Cornelis Petrus Monden * 24-09-1898 Breda (in het huis aan de Haagdijk) † 02-06-1978 Schiedam

         (Huize Frankenland) (Metaalbewerker) x1 26-08-1926 Rotterdam Christina van Kampen * 18-07-1898 Schiedam

† 16-05-1967 Schiedam (Huize De Wilbert) (dochter van Thomas Johannes Hendrikus van Kampen en Theodora 

         Catharina Oliehoek) (van XIIaa.2) (zie foto)

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikus Monden * 26-09-1928 Rotterdam (Boekhouder) † 15-04-2008 Leusden (zie foto grafsteen) x 29-06-1954 Schiedam

Johanna Liduina Lansbergen * 30-08-1930 Schiedam (dochter van Franciscus Gerardus Lansbergen en Catharina Elisabeth Meeder)

          (volgt XIVbj)

 1. Thomas Johannes Hendrikus Monden * 21-03-1933 Schiedam (Leraar) † 19-07-2006 Heemskerk

x 29-05-1957 Haarlem Francina Maria Hoogsteder * 03-04-1935 Haarlem (dochter van Wilhelmus

           Johannes Hoogsteder en Maria Petronella Pot) (volgt XIVbk)

XIIIbq  Joseph Monden * 30-04-1895 Borgerhout (B) † 15-12-1936 Borgerhout (Diamantslijper) x Carolina Meeuws 

           * 01-02-1900 † 08-07-1971 (van XIIab.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Marcel Monden * 11-09-1918 Borgerhout (B) † 15-06-2006 Murs, Provence Frankrijk x 03-06-1944 Borgerhout

Madeleine Leysen * 27-12-1920 † 23-10-2000 Antwerpen (volgt XIVbl)

 1. Pierre Monden * 29-01-1921 Borgerhout (B) † 28-06-1987 (Ongehuwd)

XIIIbr René Josephus Leopoldina Monden * 18-05-1909 Borgerhout † 04-03-1994 Berchem (Meubelmaker) 

        x Yvonne Janssens * 07-03-1916 Halle (Kempen) † 01-05-1977 (van XIIab.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Paul Monden 
 2.  

XIIIbs Alfons Monden * 1898 Deurne (B) † 1979 Deurne (B) x Anne Maria Verwissup † 1969 Deurne (B)

(van XIIad.2)

Uit dit huwelijk:

XIIIbt Joseph Monden * 03-02-1901 Rijssel (Lille, Frankrijk) † 11-04-1971 Deurne (B) (van XIIae.1)

Uit dit huwelijk:

XIIIbu Andreas Antonius Monden * 18-06-1923 Breda † 13-12-2004 Geldrop x Christina Wilhelmina Peters

              * 20-10-1926 Weert † 12-08-1988 Eindhoven (van XIIaf.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Francisca Monden * 05-01-1947 Eindhoven
 2. Andreas Antonius Monden * 09-01-1949 Eindhoven x Lia Berkers (gescheiden sinds 1995) (volgt XIVbm)
 3. Marjan Francisca Monden * 08-02-1957 Eindhoven

XIIIbv Franciscus Gerardus Maria Monden * 26-05-1934 Eindhoven † ..-07-1991 x Johanna Albertina van Essen * 11-02-1939

Wezep (van XIIaf.5)

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Johannes (Frans) Monden * 04-05-1958 Eindhoven x Astrid Boons
 2. Timotheus Josua Monden * 20-07-1959 Eindhoven (Ongehuwd)
 3. Yvonne Martha Monden * 18-10-1960 Eindhoven x Peter Velthuis
 4. Rudolf Gerardus Monden * 05-04-1962 Eindhoven x Johanna Rachel Maria (Anitra) van Es

* 03-07-1964 Waalwijk (volgt XIVbn)

 1. Peter Eduard (Paul) Monden * 01-08-1967 Eindhoven (Ongehuwd) † 23-09-2000 Veldhoven

XIIIbw Livinus Henricus Maria Monden * 02-03-1907 Antwerpen † 10-07-1980 Merksem (Meesterdrukker)

x 04-05-1932 Merksem Maria Josepha Francisca Irene Meganck * 02-11-1910 Schooten

†11-12-2000 Antwerpen (Dochter van Urbanus Johannes Josephus Maria Meganck en Leonia Sidonia Koninckx)

 (zie kopie trouwboekje) (van XIIag.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Hugo Hendrik Leo Monden * 18-09-1933 Antwerpen (Doctor in de Rechten) x Maria Magdalena Carolinna

Gabriella (Marleen) de Naeyer * 14-03-1938 Antwerpen (Historica) (volgt XIVbo)

 1. Karel Urbaan Jozef Monden * 23-02-1936 Antwerpen (Doctor in de Geneeskunde) x Lutgarde Josepha

Catharina Perdieus * 05-06-1937 Winksele (volgt XIVbp)

 1. Marc Jan Leopold Monden * 09-10-1938 Merksem (Zaakvoerder Drukkerij) x Godelieve Cecilia Louisa

de Nayer  * 22-06-1942 Antwerpen (volgt XIVbq)

 1. Dirk Hugo Maria Monden * 28-06-1948 Antwerpen †29-10-1999 Jette (Kinesitherapeut) x Mariette Francisca

Anna Maria Claes * 30-05-1948 Brasschaat (Pedicure) (volgt XIVbr)

XIIIbx Leopold Henricus Maria Monden * 24-07-1908 Antwerpen † 05-11-1980 (Arts/Burgemeester van Doel)

x Yvonne Maria Caroline Dolfijn * 25-01-1910 Antwerpen (van XIIag.3) 

Uit dit huwelijk:

 1. Godelieve Monden * 19-09-1936 Beveren
 2. Helena Monden * 15-01-1937 Beveren
 3. Maria Monden * 06-04-1942 Doel
 4. Ludovica Monden * 21-04-1958 Doel (Vlak na de geboorte overleden)

XIIIby Jan Monden * 10-05-1908 Antwerpen † 20-01-1978 Antwerpen x1 …. van Croonenburgh (gescheiden)

           (van XIIai.2)

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hugo Monden *Antwerpen Ongehuwd (Concert-Pianist) (Woont in Trier, Duitsland)

XIIIbz Maria Monden * 05-11-1911 Antwerpen x Johannes Baptist Venesoen  * 13-03-1903 Borgerhout

† 06-06-1955 Antwerpen (van XIIai.4)

Uit dit huwelijk:

 1. Pierre * 16-04-1933 Deurne x Annie van Landegem
 2. Martha * 26-02-1937 Antwerpen x Frans Aerts

– XIV –

XIVa Franciscus Hermanus Hendrikus Monden * 10-10-1888 Amsterdam † 19-05-1982 Amsterdam

(Rijwielhersteller) x Amsterdam Ida Margaretha Hageman * 12-11-1890 Amsterdam † 04-08-1947

Amsterdam (van XIIIa.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Johanna Monden * 27-02-1910 Amsterdam † 07-10-2000 Hoorn x Wilhelmus Hendrikus

Kemper * ..-..-1907 Amsterdam † Amsterdam

 1. Johanna Hendrika Monden * 14-03-1911 Amsterdam x 18-04-1935 Hendrik Biemenga * ..-..-1908

Amsterdam

 1. Ida Margareta Monden * 01-03-1914 Amsterdam x Hans Nicolai Christophensen * ..-..-1911
 2.   Franciscus Hendrikus Hermanus Monden * 16-02-1915 Amsterdam x Johanna Petri * 09-07-1923

Amsterdam (volgt XVa)

 1. Catharina Monden * ..-..-1916 Amsterdam † 01-03-1917 Amsterdam
 2. Cornelis Monden * ..-..-1917 Amsterdam † 23-10-1918 Amsterdam

XIVb Wilhelmus Gerardus Monden * 26-11-1889 Amsterdam † 18-01-1976 Amsterdam x Amsterdam Anna Maria

Henriëtte Adelaar * 03-10-1890 Amsterdam † 06-08-1941 Amsterdam (van XIIIa.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Hendrikus Hermanus Monden * 12-12-1914 Amsterdam x Amsterdam Adriana Walther 

          * 18-01-1916 Amsterdam (volgt XVb)

 1. Adriana Monden * Amsterdam x Peterse
 2. Levenloos kind * 12-06-1927 Amsterdam

XIVc Gijsbertus Gerardus Monden * 05-05-1891 Amsterdam x Amsterdam Jansje de Ronde (van XIIIa.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Hendrikus Monden *..-..-1918 Amsterdam † 25-09-1918 Amsterdam

XIVd Carel Cornelis Monden * 24-03-1905 Amsterdam x Anna Maria C. Beense * 21-04-1907 (van XIIIa.7)

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Monden * 22-06-1939 Amsterdam x T. Kleyn * Amsterdam (volgt XVc)

XIVe Gerardus Wilhelmus Monden * 23-04-1907 Amsterdam † 24-11-1939 Amsterdam x Amsterdam Trijntje

de Jong (van XIIIa.8)

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Monden * 27-01-1931 Amsterdam x Peter Beerendonk
 2. Gerardus Wilhelmus Monden * 19-07-1932 Amsterdam x Catharina Gortworst * 22-06-1931 Amsterdam

(volgt XVd)

 1. Jan Abraham Monden * 14-11-1937 Amsterdam x Elly Beatrix Mulder * 08-02-1938 Amsterdam (volgt XVe)

XIVf Wilhelmus Hendrikus Monden 28-03-1892 Amsterdam x Suzanne Zeegers 15-02-1893 Amsterdam

(van XIIIb.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Monden * ..-..-1916 Amsterdam
 2. Wilhelmus Hendrikus Monden * 24-07-1919 Amsterdam x Johanna Alida Visser ..-..-1921 Amsterdam

(volgt XVf)

XIVg Albert Monden * 27-03-1893 Amsterdam x1 Brigitta F. Everaars * 11-03-1893

Amsterdam † 21-06-1986 Amsterdam (van XIIIb.4)

       

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Wilhelmus Hendrikus Monden * 23-12-1916 Amsterdam x Jacoba Nel * 19-12-1919 Amsterdam (volgt XVg)

XIVh Albert Monden * 27-03-1893 Amsterdam x2 Liesel Sauer (van XIIIb.4)

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Albert August Monden * 16-09-1937 Amsterdam x Cornelia Clasina Stolting (volgt XVh)

XIVi Marinus Johannes Monden * 04-10-1896 Amsterdam † 27-07-1958 Amsterdam x Amsterdam Elisabeth

Catharina de Groot * 06-01-1894 Amsterdam † 20-03-1975 Amsterdam (van XIIIb.6)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Monden * 21-07-1929 Amsterdam x Johanna Christina Speet * 27-12-1922 Amsterdam

(volgt XVi)

 1. Marinus Johannes Monden * 14-08-1930 Amsterdam † 22-05-1944 Amsterdam
 2. Elisabeth Catherina Monden * 06-12-1932 Amsterdam x Johannes Scherpenzeel

XIVj Grietje Monden *..-..-1910 Amsterdam x Nico Scholten (van XIIIb.10)

Uit dit huwelijk:

 1. Nico

XIVk Wilhelmus Frederik Gregorius Lodewijk Monden * 29-01-1908 Breda † 29-05-1994 Zevenbergen

(Drijfriemenmaker) x Carolina Cornelia de Jong * 18-12-1907 Rotterdam † 20-02-1997 Breda

(Hebben ook gewoond in Hardinxveld-Giessendam) (van XIIId.5) (zie advertentie)

Uit dit huwelijk:

 1. Wim Monden

XIVl Hendrikus Monden * 08-07-1918 Breda † 26-05-2002 Breda x Antiona Johanna Maas * 04-04-1915

Breda (van XIIId.6)

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Hendrikus Petrus Monden * 16-02-1940 Breda x Wilhelmina Lint * 29-10-19.. (volgt XVj)
 2. Johanna Wilhelmina Elisabeth Carolina Monden * 02-06-1950 Breda x Jac. Neus

XIVm Marinus Monden * 02-09-1916 Breda † 1979 x Meijlla Snippe * 31-03-1922(dochter van Barteld Snippe en

         Adriana Nouws) (van XIIIe.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Henderica William Barteld Theodore Ralph (Henny) Monden * 30-01-1945 Schaesberg x1 22-02-1963

Heerlen  Willem van Vlimmeren * 02-12-1942 (zoon van Johannes van Vlimmeren en Antje Middel)

            x2 25-07-1991 HeerlenBrugt Kieviet  * 02-06-1946 Heerlen

 1. Adriana Johanna Monden * 19-05-1948 Schaesberg x Leo Nöllgen
 2. Johannes (Jan) Monden * 22-03-1951 Schaesberg x Margo Mulder (volgt XVk)
 3. Rob Monden * 07-03-1964 Heerlen.

XIVn Cornelis Monden * 09-12-1918 Breda † 26-08-1987 x Anna Wilhelmina Antonia Beijersbergen van

Henegouwen * 15-01-1926 Den Haag † 16-12-2010 (van XIIIe.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Marinus (Marijn) Monden * 07-04-1950 Den Haag x Karin Lieuwma * 23-10-1963
 2. Hubertus Wilhelmus Gerardus (Huub) Monden * 07-07-1954 Den Haag x 30-01-1976 Helena Johanna

         van Ingen (1 dochter Wendy Monden * 22-08-1979 x 18-08-2010 Arjan de Jong * 02-09-1978)

 1. Johannes Henderikus (John) Monden * 12-11-1958 te Schoonhoven (Samenwonend met Rolanda Frijlink *10-12-1967)
 2. Maria Johanna (Marjan) Monden * 24-05-1962 te Schoonhoven x Henk van Ingen (uit dit huwelijk 3

dochters Denise, Katja en Shauni)

XIVo Martinus Ludovicus Leonardus Monde * 27-12-1926 Amsterdam (Meubelmaker) x † 18-04-2012 Veghel x C.E. Brugge
* 15-05-1924 † 22-03-2012 Veghel (van XIIIg.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Izaak Jospehus Martinus Nicolaas Maria (Jack) Monde * 02-06-1958 Vught x Elisabeth Johanna van der Blom

* 04-06-1960 (volgt XVl)

XIVp Johannes Wilhelmus Monde * 16-08-1930 Amsterdam x 07-12-1955 Cornelia Elisabeth van Tongeren * 24-03-1928

Noordwijkerhout (van XIIIg.3) (zie trouwkaart)

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Anna Alida Monde * 21-04-1958 x 07-03-1979 Harry Olie * 15-11-1957
 2. Rudolf Martinus Maria Monde * 09-08-1960 x 06-10-1989 Inge Worst * 20-04-1962 (volgt XVm)

XIVq Marc Monden * 02-09-1962 Turnhout (B) (Bediende Bio-Chemie) x Martine Cavents * 19-04-1963 Turnhout (B)

 (Bediende Bio-Chemie) (van XIIIl.1) 

Uit dit huwelijk:

 1. Lien Monden * 25-09-1991 Turnhout (zelfde geboortenaam als betovergrootmoeder die ook Lien heette (Lien Domen)
 2. Siele Monden * 09-07-1994 Turnhout

XIVr Dirk Monden * 28-05-1970 Turnhout (B) x 07-07-2007 An Keustermans * 07-02-1977  (van XIIIl.3)

Uit deze relatie:

 1. Ybe Monden * 07-10-2003
 2. Rune Monden * 20-12-2005 Turnhout (B)
 3. Flore Monden * 10-02-2009

XIVs Paul Monden * 18-10-1974 Turnhout (B) samenwonend met Silvi Smets * 18-12-1978 (van XIIIl.4)

Uit deze relatie:

 1. Kobe Monden * 02-11-2009 Turnhout (B)
 2.   Greg Monden * 25-05-2011 Turnhout (B)

XIVt Ingrid Monden * 26-07-1962 Turnhout (B) x1 29-04-1984 Marc Dierickx * 17-10-1961 Mechelen (van XIIIm.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Indy * 15-10-1985 Mechelen

XIVu Peter Monden * 18-09-1963 Turnhout (B) x 20-09-1985 Marleen Proost * 13-10-1962 Turnhout (B)

(van XIIIm.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Davy Monden * 12-02-1987 Turnhout (B)
 2. Allisa Monden * 29-05-1990 Turnhout (B)

XIVv Luc Monden * 25-04-1965 Turnhout (B) x1 Martine ‘t Kindt (van XIIIm.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Joyce Monden * 29-04-1991 Deurne

XIVw Kris Monden * 03-04-1973 Turnhout (B) x1 Sally Williams x2 Krista Collier * 29-06-1975 Rumst (B) (van XIIIm.4)

Uit het eerste huwelijk:

 1. Ashley Monden * 02-04-1991 Wilrijk
 2. Dean Monden * 29-07-1993 Wilrijk

Uit het tweede huwelijk:

 1. Matthias Monden * 26-12-2000 Rumst
 2. Nicolas Monden * 22-03-2002 Rumst
 3. Thomas Monden * 24-07-2004 Rumst

XIVx John Gerard Monden * 13-07-1954 Rotterdam x 07-10-1982 Rotterdam Marianne Groeneweg

* 02-05-1957 Meppel (van XIIIt.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Martijn Monden * 10-06-1986 Rotterdam
 2. Lisanne Monden * 17-05-1989 Hendrik-Ido-Ambacht

XIVy Gerard Monden * 23-03-1960 Rotterdam x 26-08-1982 Zwijndrecht Anneke Meijer * 04-02-1960 Zwijndrecht

(van XIIIt.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Daphne Monden * 17-01-2000 Zwijndrecht

XIVz Cornelis Monden * 02-03-1955 Rotterdam x 18-12-1980 Rotterdam Adriana van Vuuren * 21-10-1951

Rotterdam (van XIIIu.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Christopher Monden * 21-01-1983 Rotterdam
 2. Marianne-Louise Monden * 24-06-1987 Rotterdam

XIVaa Peter Monden * 13-07-1957 Rotterdam x Sylvia Zagwijn * 19-03-1961 Utrecht (van XIIIu.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Michael Monden * 08-02-1987 Rotterdam
 2. Vincent Monden * 11-11-1988 Rotterdam

XIVab Sandra Monden * 06-11-1963 Rotterdam x Ron Anterman * (van XIIIu.4)

Uit dit huwelijk:

 1. Boy
 2. Charity

XIVac Helena Maria (Helma) Monden * 10-10-1958 Rotterdam x 11-11-1977 Rotterdam Herman Melgert 

         * Rotterdam (van XIIIv.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Jean-Paul * 06-08-1981 Rotterdam
 2. Kimberley * 27-04-1984 Rotterdam

XIVad Marcel Monden * 10-02-1969 Rotterdam x 20-07-1995 Marga van der Leest * 21-01-1968 Uithuizermeeden

 (van XIIIw.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Robert Monden * 08-09-1996 Uithuizermeeden
 2. Mark Monden * 26-05-2000 Uithuizermeeden
 3. Leoni Monden * 25-04-2003 Uithuizermeeden

XIVae Christiaan Johannes Jacobus Maria (Chris-Jan) Monden * 24-05-1968 Prinsenbeek x Raymonde…….

(van XIIIx.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Moraine Monden
 2. Louise Monden

XIVaf Dimphena Monden * 14-11-1954 Etten x 17-10-1975 Walter Dekkers (van XIIIaj.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Willem * 24-02-1978 Etten-Leur
 2. Jeanette * 08-06-1980 Etten-Leur x 17-05-2001 Patrick Baremans

XIVag Christianus Franciscus Gerardus (Christ) Monden * 02-11-1956 Rijsbergen (Chauffeur) † 10-02-2004 Breda

x 31-08-1979 Hendrika Catharina Maria (Riky) Dekkers (van XIIIaj.2) (zie foto grafsteen)

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Adriana Catharina (Els) Monden * 31-01-1983 Breda
 2. Antonetta Hendrika Maria (Anja) Monden * 21-06-1984 Etten-Leur
 3. Johanna Hendrika Catharina (Margo) Monden * 05-09-1985 Etten-Leur

XIVah Franciscus Cornelis Gerardus Monden * 21-12-1958 x Marianne Vergouwen * 11-03-1959 (van XIIIaj.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Arjen Monden * 31-12-1987
 2. Erik Monden * 22-08-1990

XIVai Christiaan A.J.G. Monden * 06-02-1957 Etten x 19-06-1986 Elisabeth (Ella) Stoffelen * 06-12-1963

(van XIIIak.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Tim Monden * 18-01-1988
 2. Aafke Monden * 04-07-1989
 3. Rens Monden * 07-02-1992

XIVaj Antonius Monden * 12-03-1958 x 14-05-1982 Willie Reynders * 26-03-1958 (van XIIIak.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Marlon Monden * 11-12-1985 Etten
 2. Paul Monden * 12-04-1988

XIVak Adriana Elisabet Catharina Gerarda Adriella Monden * 09-08-1959 x 18-05-1984 Matheus Adrianus Maria

  Bastiaansen * 12-04-1959 (van XIIIak.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Stijn * 15-08-1988
 2. Hylke * 02-05-1990
 3. Pieter * 11-01-1994
 4. Bram * 11-01-1994

XIVal Adrianus Johannes Gerardus Monden * 25-02-1961 Breda x 30-01-1981 Maria Lamberta Ivo

van Hassel * 27-05-1960 Breda (van XIIIak.4)

Uit dit huwelijk:

 1. Kimmi Monden * 19-12-1983 Etten
 2. Tialda Monden * 19-08-1987 Etten

XIVam Johannes Monden * 07-06-1962 x 01-03-1985 Anja Frijters  * 20-05-1963 (van XIIIak.5)

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Monden * 01-08-1996
 2. Conja Monden * 07-01-1999
 3. Lowie Monden * 19-12-1999

XIVan Lian Monden * 01-05-1964 x 25-01-1985 Kees Luijks * 29-11-1959 (van XIIIak.6)

Uit dit huwelijk:

 1. Kevin * 07-07-1993
 2. Kaylee * 17-07-1996

XIVao Hannie Monden * 25-09-1965 x Richard Borsetti * 17-11-1962 (van XIIIak.7)

Uit dit huwelijk:

 1. Victor * 28-03-1988
 2. Leonard * 27-07-1989
 3. Arjuna * 08-04-1991

XIVap Marian Monden * 25-08-1957 x 14-09-1979 Bert van ‘t Westende * 13-03-1955 (van XIIIal.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Jeroen * 15-09-1981
 2. Maaike * 11-08-1983

XIVaq Christiaan Lodevikus Cornelis Gerardus Monden * 20-07-1959 x 06-09-1985 Margriet Smits 

         * 03-12-1963 (van XIIIal.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Sabina Monden * 13-06-1993
 2. Cecile Monden * 10-03-1995

XIVar Elvina Monden * 25-10-1963 x 11-05-1989 Michel Oomen * 25-04-1963 (van XIIIal.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Mitch * 21-02-1995
 2. Lois * 29-11-1996

XIVas Corina Monden * 30-12-1964 x 04-07-1986 Jack van Wortel * 30-07-1965 (van XIIIal.4)

Uit dit huwelijk:

 1. Jamy * 13-12-1989
 2. Nikky * 22-10-1993

XIVat Alwien Monden * 08-12-1966 x 23-08-1991 Janny Huysmans * 20-05-1970 (van XIIIal.5)

Uit dit huwelijk:

 1. Anouk Monden * 24-12-1994
 2. Kevin Monden * 22-02-1998

XIVau  (Christiaan) Tiny Monden * 26-02-1964 x 09-07-1993 Brigitte Gommers (van XIIIan.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Mirthe Monden * 15-04-1999
 2. Carlijn Monden * 04-09-2000

XIVav Liandy Monden * 11-08-1967 x 10-05-1996 Pieter Dingenouts (van XIIIan.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Kyle * 16-05-1998
 2. Britt * 14-05-2001

XIVaw Ronny Monden * 13-01-1965 x 24-08-1991 Kim Costello * 01-11-1970 (van XIIIax.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Cole Adrian Monden * 24-09-1994
 2. Leah Kathrijn Monden * 04-11-1997
 3. Kaylie Victoria Monden* 16-06-1999

XIVax Eddy Monden * 10-06-1966 x 01-08-1992 Pauline Brand * 16-03-1966 (van XIIIax.2)

Uit dit huwelijk:

 1.    Kaitlyn Marie Monden * 18-12-1994
 2. Gregory Eduard Monden * 05-07-1997

XIVay Kenneth Robert Monden * 04-04-1971 x 08-06-1996 Heather Joanne Gordner * 09-07-1974 (van XIIIax.4)

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Robert Monden * 03-11-2001

XIVaz Kevin Monden* 20-09-1968 x 11-07-1992 Brenda Oakey * 27-10-1967 (van XIIIba.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Zachary Monden * 15-09-1993
 2. Cody Monden * 07-12-1995
 3. Paige Monden * 27-10-1998

XIVba Frank Johannes Monden * 24-11-1969 x 24-05-1997 Lee-Ann Hanneford * 04-01-1968 (van XIIIbb.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Tyler Robert Monden * 25-01-1997
 2. Kendall Ann Monden * 07-08-2001

XIVbb Christopher Gerardus Monden * 22-01-1972 x 02-07-1994 Kristine Parkhouse * 16-02-1972 (van XIIIbb.2)

Uit dit huwelijk:

 1. McKayla Monden * 30-11-1992
 2. Ashley Katrina Monden * 09-09-1997
 3. Allyssa Monden * 16-06-1999

XIVbc Helena Petronella (Natasja) Monden * 24-09-1969 Prinsenbeek x 20-12-1991 Rucphen Connie Konings

        * 31-01-1965 (van XIIIbe.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Marcello * 22-06-1996 St. Willebrord
 2. Charlita Maria * 15-06-2000 St. Willebrord

XIVbd Maria Jobina (Marieke) Monden * 26-11-1972 Noordwijkerhout x 22-12-2000 Amsterdam Michael

Hodde * 27-07-1970 Alkmaar (van XIIIbg.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Sara Elisabeth Maria * 15-09-2002 Amsterdam † 18-09-2002 Amsterdam
 2. Rosa Maria * 03-01-2004 Amsterdam
 3. Stijn Thomas Sebastiaan * 13-10-2006 Amsterdam

XIVbe Christiaan Willem Simon (Christiaan) Monden  * 26-03-1975 Noordwijkerhout x 29-05-2004 Riga (Letland)

Ilze Jozepa * 21-03-1975 Riga (Letland) (van XIIIbg.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Tristan Simon Monden * 20-10-2005 Den Haag
 2. Sebastiaan Janis Monden * 03-01-2009 Den Haag
 3.   Martin Emils Monden * 13-03-2014 Oxford GB

 

XIVbf  Wouter Johannus (Wouter) Monden * 05-09-1980 x 20-10-2016 met Maria (Maaike Anne) Rijneveld

           * 06-12-1983 IJsselstein (zie website) (van XIIIbg.3)

 

Uit dit huwelijk:

 1.   Julia Monden * 16-08-2013 Amsterdam

XIVbg Sandra Dimphena Adriana Monden * 17-06-1971 (gescheiden op 08-04-2014 van Marco 

           Constantinus Marinus van Ooijen * 28-03-1970 Breda) (van XIIIbh.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Bart Marinus Christiaan * 13-02-2000 Breda
 2. Rick Petrus Antonius * 05-02-2003 Breda

XIVbh Nicole Helena Adriana (Nicole) Monden * 17-02-1973 Rijsbergen x 02-04-2004 Zundert Johannes Cornelis

Lambertus (John) van Ginneken * 21-07-1973 (van XIIIbh.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Anne Dimphy Maria* 28-07-2005 Breda
 2. Niek * 20-09-2006 Breda

XIVbi Wilhelmus Bernardus Johannes Adrianus (Willie) Monden * 27-11-1976 Etten-Leur x2 Suzan

van der Harg (van XIIIbk.1) (zie website)

Uit dit huwelijk:

 1. Sanne Johanna Anna Monden * 19-12-2008 Etten-Leur
  2.    Rick Wilhelmus Antonius Monden * 01-03-2010 Etten-Leur
  3.    Luuk Wilhelmus Johannes Monden * 23-07-2011 Etten-Leur
  4.    Lars Wilhelmus Adrianus Monden * 10-01-2013 Oud-Gastel

XIVbj Hendrikus Monden * 26-09-1928 Schiedam x 29-06-1954 Schiedam Johanna Liduina Lansbergen 

        * 30-08-1930 Schiedam (dochter van Franciscus Gerardus Lansbergen en Catharina Elisabeth Meeder)

      (van XIIIbp.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Christina Elisabeth Francina Monden * 27-07-1956 Schiedam x 11-10-1976 Leusden Peter Wesenaar
 2. Antonius Franciscus Marinus Monden * 28-01-1959 Schiedam Ongehuwd
 3. Elisabeth Christina Dina Monden * 06-12-1963 Schiedam x 20-08-1986 Leusden Peter Ditmar Janse

XIVbk Thomas Johannes Hendrikus Monden * 21-03-1933 Schiedam (Leraar) † 19-07-2006 Heemskerk

x 29-05-1957 Haarlem Francina Maria Hoogsteder * 03-04-1935 Haarlem (dochter van Wilhelmus

          Johannes Hoogsteder en Maria Petronella Pot) (van XIIIbp.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Marcellus Antonius Hendrikus Monden * 29-11-1958 Heemskerk (Arts/Psychiater) x1 22-04-1988 Haarlem

Karin Margaretha Hopman * 07-06-1958 Beverwijk x2 07-04-2000 Heemskerk Carolien de Geus

        (Arts/Psychiater)

 1. Maria Christina Margaretha Monden * 20-06-1960 Heemskerk x 11-09-1980 Heemskerk Cornelis Petrus

van der Himst * 17-02-1956 Castricum (zoon van Petrus Jacobus van der Himst en Theresia Agatha van Velzen)

       (volgt XVn)

 1. Christina Adriana Maria Monden * 02-07-1961 Heemskerk x 15-12-1981 Castricum Anthonius Regina Maria

de Graaf * 16-02-1957  Rietveld (Woerden) (zoon van Laurentius de Graaf en Maria Margaretha de Ruyter)

       (Uit dit huwelijk 5 kinderen)

 1. Wilhelmus Frederikus Leonardus Monden * 20-06-1965 Heemskerk (Werktuigbouwkundige) x 26-04-1991

Bloemendaal Goike Hendrika van Sas * 16-08-1968 Veenendaal (volgt XVo)

 1. Thomas Johannes Petrus Monden * 02-11-1967 Heemskerk (Directeur/eigenaar keten van kleding-

       zaken in Nederland) x 09-03-1989 Heemskerk Ethelka Margit van Silfhout * 23-09-1968 Diemen (volgt XVp)

XIVbl Marcel Monden * 11-09-1918 Borgerhout (B) † 15-06-2006 Murs, Provence Frankrijk x 03-06-1944 Borgerhout

Madeleine Leysen * 27-12-1920 † 23-10-2000 Antwerpen (van XIIIbq.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Godelieve Monden * 21-09-1949 Borgerhout (B)

XIVbm Andreas Antonius Monden * 09-01-1949 Eindhoven x Lia Berkers (gescheiden sinds 1995) (van XIIIbu.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Tim Monden * 27-08-1975 (Samenwonend met Tamara Wijbers)

           Uit deze relatie: Sem Monden * 09-10-2008 en Fay Monden * 02-05-2011

 1. Dennis Monden * 09-08-1978

XIVbn Rudolf Gerardus Monden * 05-04-1962 Eindhoven x Johanna Rachel Maria (Anitra) van Es * 03-07-1964

Waalwijk (van XIIIbv.4)

Uit dit huwelijk:

 1. Maikel Monden * 22-07-1986 Waalwijk
 2. Roy Monden * 10-09-1991 Waalwijk

XIVbo Hugo Hendrik Leo Monden * 18-09-1933 Antwerpen (Doctor in de Rechten) x Maria Magdalena Carolinna

Gabriella (Marleen) de Naeyer * 14-03-1936 Antwerpen (Historica) (van XIIIbw.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Annelies Lieven Gaby Maria Monden * 30-10-1963 Wilrijk
 2. Lieven Carl Hugo Monden * 07-03-1966 Wilrijk x 24-07-1993 Kapellen-Hoogboom Saskia Oerlemans
 3. Helga Anna Maria Monden * 01-08-1967 Wilrijk x 07-04-1990 Mark Govaerts

XIVbp Karel Urbaan Jozef Monden * 28-02-1936 Antwerpen (Doctor in de Geneeskunde) x Lutgarde Josepha Catharina

   Perdieus * 05-06-1937 Winksele (van XIIIbw.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Liesbeth Bertina Livina Monden * 06-06-1966 Leuven
 2. Birgit Maria Augusta Monden * 04-06-1968 Leuven
 3. Katrien Maria Monden * 28-10-1972 Leuven
 4. Saartje Anna Monden * 27-05-1976 Leuven

XIVbq Marc Jan Leopold Monden * 09-10-1938 Merksem (Zaakvoerder Drukkerij) x Godelieve Cecilia Louisa

de Nayer * 22-06-1942 Antwerpen (van XIIIbw.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Marjanna Gabriella Lieven Monden * 20-11-1963 Antwerpen x Filip Ceulemans
 2. Bruno Carl Maria Monden * 16-03-1966 Antwerpen
 3. Sabina Annie Hugo Monden * 28-06-1968 Nieuwpoort
 4. Carolina Rita Dirk Monden * 13-10-1972 Antwerpen

XIVbr Dirk Hugo Maria Monden * 28-06-1948 Antwerpen †29-10-1999 Jette (Kinesitherapeut) x Mariette Francisca

Anna Maria Claes * 30-05-1948 Brasschaat (Pedicure) (van XIIIbw.4)

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Josef Maria Monden * 25-02-1974 Wilrijk
 2. Peter Lieven Monden * 21-02-1975 Wilrijk
 3. Kristl Xavier Joke Monden * 10-04-1977 Wilrijk
 4. Ellen Roland Godelieve Monden * 01-03-1980 Wilrijk

– XV –

XVa Franciscus Hendrikus Hermanus Monden * 16-02-1915 Amsterdam x Johanna Petri * 09-07-1923 Amsterdam

(van XIVa.4)

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Hendrikus Hermanus Monden * 15-04-1948 Amsterdam x Carolina Alida Clasina Kalf

         * 08-09-1948 Amsterdam (volgt XVIa)

 1. Rudolf Monden * 13-02-1951 Amsterdam x Rene Beaux * 23-08-1952 (volgt XVIb)
 2. Lena Maria Monden * 14-06-1961 Amsterdam x R. Hilgevoord

XVb Franciscus Hendrikus Hermanus Monden * 12-12-1914 Amsterdam x Amsterdam Adriana Walther 

    * 18-01-1916 Amsterdam (van XIVb.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Gerardus Monden * 28-10-1941 Amsterdam x Anna Clasina Elisabeth Wiesehahn * 15-06-1946

Amsterdam (volgt XVIc)

 1. Fredericus Hermanus Monden * 14-12-1946 Amsterdam x Yvonne Antoinette José Kuiper * 27-03-1952

Amsterdam

XVc Johannes Monden * 22-06-1939 Amsterdam x T. Kleyn * Amsterdam (van XIVd.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Sabine Monden * 12-01-1975 Amsterdam

XVd Gerardus Wilhelmus Monden * 19-07-1932 Amsterdam x Catharina Gortworst * 22-06-1931 Amsterdam

(van XIVe.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Wilhelmus Monden * 08-11-1960 Amsterdam
 2. Hermina Johanna Monden * 08-02-1967 Amsterdam

XVe Jan Abraham Monden * 14-11-1937 Amsterdam x Elly Beatrix Mulder * 08-02-1938 Amsterdam

(van XIVe.3)

Uit dit huwelijk:

 1. René Jan Monden * 27-08-1963 Amsterdam
 2. Simone Catharina Monden * 01-05-1966 Amsterdam

XVf Wilhelmus Hendrikus Monden 24-07-1919 Amsterdam x Johanna Alida Visser ..-..-1921 Amsterdam

 (van XIVf.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Gerrit Monden * ..-..-1947 Amsterdam
 2. Gerrit Monden * 18-09-1949 Amsterdam

XVg Wilhelmus Hendrikus Monden * 23-12-1916 Amsterdam x Jacoba Nel * 19-12-1919 Amsterdam (van XIVg.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Bob Monden * 22-01-1941 Amsterdam x Marjan Klein * 08-01-1944 Monnickendam (volgt XVId)
 2. Els Monden * 03-09-1944 Amsterdam (vertrokken naar Nieuwerkerk a/d IJssel)
 3. Elisabeth Monden * 02-02-1946 Amsterdam (vertrokken naar Putten)
 4. Brigitta F.  Monden * 18-01-1954 Amsterdam

XVh Albert August Monden * 16-09-1937 Amsterdam x Cornelia Clasina Stolting (van XIVh.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Marit Elisabeth Monden * 09-10-1967 Amsterdam
 2. Laura Martina Monden * 20-01-1972 Amsterdam

XVi Cornelis Monden * 21-07-1919 Amsterdam x Johanna Christina Speet * 27-12-1922 Amsterdam (van XIVi.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Nanda Monden * 24-10-1954 Amsterdam x Peter J. Barends * 09-08-1957 Amsterdam

(volgt XVIe)

XVj Johannes Hendrikus Petrus Monden * 16-02-1940 Breda x Wilhelmina Lint * 29-10-19.. (van XIVl.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Ernst-Jan Monden * 08-11-1967 Breda
 2. Jean-Paul Monden * 30-09-1972 Breda

XVk Johannes (Jan) Monden * 22-03-1951 Schaesberg x Margo Mulder (van XIVm.3)

Uit dit huwelijk:

 1. Iris Monden

XVl Izaak Jospehus Martinus Nicolaas Maria(Jack) Monde * 02-06-1958 Vught x Elisabeth Johanna van der Blom

* 04-06-1960 (van XIVo.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Eelco Monde * 31-12-1982 Veghel x Antje de Groot * 26-06-1983 (volgt XVIf)
 2. Remco Monde * 03-07-1985 Veghel
 3. Sjoerd Monde * 27-07-1987 Veghel
 4. Rens Monde * 20-03-1990 Veghel

XVm Rudolf Martinus Maria Monde * 09-08-1960 x 06-10-1989 Inge Worst * 20-04-1962 (van XIVp)

Uit dit huwelijk:

 1. Ruby Monde * 28-04-1991
 2. Roy Monde * 06-08-1993

XVn Maria Christina Margaretha Monden * 20-06-1960 Heemskerk x 11-09-1980 Heemskerk Cornelis Petrus

van der Himst * 17-02-1956 Castricum (zoon van Petrus Jacobus van der Himst en Theresia Agatha van Velzen)

    (van XIVbj.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Sabrina Theresia Francina * 01-04-1984 Heemskerk
 2. Danielle Maria * 28-10-1985 Heemskerk

XVo Wilhelmus Frederikus Leonardus Monden * 20-06-1965 Heemskerk (Werktuigbouwkundige) x 26-04-1991

Bloemendaal Goike Hendrika van Sas * 16-08-1968 Veenendaal (van XIVbj.4)

Uit dit huwelijk:

 1. Francien Monden * 18-08-1994 Heerhugowaard
 2. Jordi Monden * 13-06-1996 Heerhugowaard
 3. Demi Monden * 11-11-2000 Heemskerk

XVp Thomas Johannes Petrus Monden * 02-11-1967 Heemskerk (Directeur/eigenaar keten van kleding-

    zaken in Nederland) x 09-03-1989 Heemskerk Ethelka Margit van Silfhout * 23-09-1968 Diemen

(van XIVbj.5)

Uit dit huwelijk:

 1. Boy Monden * 12-05-1996 Beverwijk
 2. Max Monden * 29-04-2002 Alkmaar

– XVI –

XVIa Franciscus Hendrikus Hermanus Monden * 15-04-1948 Amsterdam x Carolina Alida Clasina Kalf (van XVa.1)

 1. Ester Monden * 11-08-1975 Amsterdam
 2. Silvia Monden * 16-03-1978 Amsterdam

XVIb Rudolf Monden * 13-02-1951 Amsterdam x Rene Beaux * 23-08-1952 (van XVa.2)

Uit dit huwelijk:

 1. Rudy Monden * 28-04-1976
 2. Roy Monden * 31-07-1985

XVIc Wilhelmus Gerardus Monden * 28-10-1941 Amsterdam x Anna Clasina Elisabeth Wiesehahn * 15-06-1946

Amsterdam (van XVb.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Richard Edward Gerardus Monden * 07-04-1967 Amsterdam
 2. Bianca Gabrielle Eleanora Monden * 20-04-1970 Amsterdam

XVId Bob Monden * 22-01-1941 Amsterdam x Marjan Klein * 08-01-1944 Monnickendam (van XVg.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Marcel René Monden * 14-04-1966

XVIe Nanda Monden * 24-10-1954 Amsterdam x Peter J. Barends * 09-08-1957 Amsterdam (van XVi.1)

Uit dit huwelijk:

 1. Danya * 05-09-1985 IJmuiden

XVIf Eelco Monde * 31-12-1982 Veghel x Antje de Groot * 26-06-1983 (van XVl.1)

Uit deze relatie:

 1. Mees Monde * 29-08-2006 Veghel
 2. Tieme Monde * 12-12-2009