Familiewapen Monden – Wapen van Monde-Brabande


(Genoteerd in het Armorial général 1887 van Rietstap)

In blauw twee gouden toernooikragen boven elkaar met in de voet een zilveren struisvogelpluim (azur = blauw) (argent = zilver) (or = goud)

D’azur a deux lambels d’or en chefl’un sur l’autre

Une plume d’autruche d’argent en pied

In Brussel is een wapen gevonden dat in alliance is met de familie Severi. Het wapen van Monde is hier blauw met een zilveren struisvogelpluim.

De familie Monten in België heeft een wapen op blauw met twee gouden toernooikragen boven elkaar.

 

Ontstaan van de naam Monden

De naam Monden komt voornamelijk voor in Zuid-Nederland en België en het vermoeden is dat de naam in Frankrijk is ontstaan. Ook is het mogelijk dat de naam komt van het dorp Mont, gelegen in België.

Een andere mogelijkheid maak ik op uit een schrijven van het Meertens instituut

De naam heeft niets te maken met een lichaamsdeel maar kan afstammen van de naamvader die woonachtig
was in de buurt van een mond (= uitmonding van water)

Dit zie je terugkomen in bijvoorbeeld de plaatsen Lexmond en IJsselmonde die beiden aan het water liggen.

Zoals te zien is in de genealogische gegevens is de naam niet altijd Monden geweest maar ook werd geschreven als Mont of Monde. Aangenomen wordt dat dit dezelfde familie betreft omdat men het vroeger niet zo nauw nam met de schrijfwijze. Zo kon het gebeuren dat iemand bij zijn doop Monde heette en bij zijn overlijden Monden. Ook broers en zussen uit hetzelfde gezin schreven hun naam willekeurig met of zonder n. Niet meer te achterhalen is waarom Mont is veranderd in Monde(n)

Alle personen met de naam Monden stammen dus hoogstwaarschijnlijk af van Lambrecht Jansz. Mont geboren ca. 1525 Hilvarenbeek. In eerste instantie verplaatst de familie zich voornamelijk naar Princenhage (bij Breda) en later ook naar Rotterdam, Amsterdam en Etten (Leur). Ook in België, Canada en Japan is een deel van de familie Monden terechtgekomen. Dit laatste intrigeert mij heel erg en ik ben dan ook vast van plan te gaan onderzoeken in welk jaar en welke Monden ooit naar Japan is geëmigreerd. Waarschijnlijk was dit al in de 18e eeuw.