Genealogie van Hendrick van der Ham

 

Met dank aan Gert Groenendijk en Bert de Lange van de Genealogische Werkgroep van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven,

Genealogische Werkgroep Historische Kring Nieuwpoort, Johanna Miller-van Mourik, Oscar den Uyl, Sjon Lans, Sandro van der Ham,

Jules van den Doel, Tobi van der Meer, Marja Hooijmans, J. van der Ham-Tilburg, Frank en Leny van der Ham en Rik van der Heiden.

 

Op de Website van de Gemeente Zederik heb ik diverse akten gevonden. Kijk vooral op

de sites www.online-begraafplaatsen.nl en www.online-familieberichten.nl

 

Op de website www.genver.nl zijn via Family Search veel Nederlandse akten te vinden. Een absolute aanrader!

Er is ook nog een pagina met diverse generaties van der Ham (zie button Onbekend) die waarschijnlijk aansluiten met onderstaande genealogie.

Reacties kan je sturen naar info@monden.nu

 

 

– I –

 

I Hendrick van (der) Ham alias Heyndrich (Soldaat onder Capt. Pr. Schots Regiment) (MacLean Regiment – IR595a (Infanterie)

  1595-1596 & 1599, Kolonel Alexander Murray, Garnizoensplaats – Gorinchem) x 01-01-1595 Gorinchem

  Jenneken Govers (Van den Bosch)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gerrit Hendricks van (der) Ham * ca. 1615 te Gorinchem † 1694 Lexmond (alias: de Lapper Schoenlapper te

   Lexmond) (achternaam treedt voor het eerst op 06-03-1681 te Lexmond als hij een testament maakt)

   x1 24-01-1638 Gorinchem Cornelia Pouwels

   x2 26-02-1640 Gorinchem Grietje Maartensdr de(n) Boer (Buijr) * ca. 1620 (volgt IIa)

 

 

– II –

 

IIa Gerrit Hendricks van (der) Ham * ca. 1615 te Gorinchem † 1694 Lexmond (alias: de Lapper Schoenlapper te

     Lexmond) (achternaam treedt voor het eerst op 06-03-1681 te Lexmond als hij een testament maakt)

      x2 26-02-1640 Gorinchem Grietje Maartensdr de(n) Boer (Buijr) * ca. 1620 (van I.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Maria Gerrits van (der) Ham

2. Willem Gerritsz van (der) Ham * 03-04-1648 Lexmond x Geertien Aerts van (den) Heuvel(l) (volgt IIIa)

3. Maarten Gerritsz van (der) Ham (alias Meerten) * 15-05-1650 Lexmond † 31-12-1696 (Sluijsmeester te

   Ameide later marktschipper van de Ameidese sluizen Schoonhoven. Bezat een huis te Lakerveld aan de Ameidese

   sluizen)

x1 Teuntgen Gerards (Teuntje Gerrits)† 26-11-1685 (volgt IIIb)

x2 27-03-1685 Lexmond AriaentjeAertse van (Leer)Dam (zie akte) (dochter van Aart Cornelisz Leerdam en Marrigje

     Ariens Copier) (weduwe van Lambert Bastiaense) (Ondertrouw in Ameide) (volgt IIIc)

      x3 18-09-1692 Ameide Geertje Dirkse (Geertjen Derksen) van Grootammers (wonende Lexmond) (zie akte)

4. Joost Gerrits van (der) Ham (ook genaamd Joost Gerrits den Boer) * 23-12-1655 Lexmond x1 Hendrikje

    Jans Maas (volgt IIId)

     x2 17-11-1716 Heicop Huijbertje Hendriks (volgt IIIe)

5. Cornelia Gerrits van (der) Ham * 28-02-1661 Lexmond † voor 28-03-1696 Lexmond x Pieter Hendriks

     van Varik * ca. 1655 (In 1683 dienstmaagd “Swaenshuysen” in 1684 “De Drie Brugge”) (Getuige: Claertjen

     Kraeckneutjes)

 

 

– III –

 

IIIa Willem Gerritsz van (der) Ham * 03-04-1648 Lexmond x Geertien Aerts van (den) Heuvel(l) (van IIa.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Cornelis Willems van (der) Ham * 26-12-1664 Ameide (zie akte) (getuige Aertgen Aerts van Heuvell)

    x voor 1695 Neeltie Leenderts (volgt IVa)

 

IIIb Maarten Gerritsz van (der) Ham (alias Meerten) * 15-05-1650 Lexmond † 31-12-1696 (Sluijsmeester te Ameide

        later marktschipper van de Ameidese sluizen Schoonhoven. Bezat een huis te Lakerveld aan de Ameidese sluizen)

        x1 Teuntgen Gerards (Teuntje Gerrits) † 26-11-1685 (van IIa.3)

 

Uit dit eerste huwelijk:

 

1. Grietje(n) Maa(ee)rtens van der Ham * 12-07-1668 Lexmond (Getuige: Griet den Boer, kints bestemoeder)

   † voor 20-07-1769 Ameide

2. Di(u)rckje Maa(ee)rtens van der Ham * ca. 1670 Ameide x1 10-06-1693 Ameide Bastiaan Sweeren * ca. 1666

* Schoonhoven (zoon van Sweer Aarts en Aaltje Jans) x2 20-12-1714 Ameide Cornelis Dirkse Hoek * Meerkerk

   x3 14-06-1733 Ameide Jacob Ariens Koot * Meerkerk

3. Gerrit Meertens van der Ham * 19-11-1671 Lexmond (wonende Ameidersluis) (zie akte) x 07-01-1697 Ameide Lijsbet

    Hermens (j.d. van Tienhoven) * ca. 1673 Overlek (Tienhoven) (Ondertrouwd 19-12-1696) (zie akte) (volgt IVb)

4. Maeijgjen van der Ham * 22-01-1673 Lexmond (Getuige: Teuntje Tonis)

5. Gerard Maa(ee)rtens van der Ham * 04-07-1674 Ameide (Getuige: Teuntje Teunis van Lakerveld) (zie akte)

6. Maaike Maa(ee)rtens (Maijgjen, Maagje) van der Ham * 05-03-1676 Ameide (Getuige: Aeltje Gerards) x1 21-02-1697

    Ameide Gijsbert Ariens Middelk(c)oop * ca. 1670 Leuwen † 1705 Ameide x2 13-02-1707 Ameide Claas Jillisz Coljé

   * ca. 1680 Woudrichem (zoon van Jillis Jans Coljé en Heiltje Arris Schaap)

7. Hen(d)ric()k Maa(ee)rtens van der Ham ~ 18-10-1677 Ameide (Getuige: Grietjen Meertens) † 08-09-1741 Ameide

   (Woonde aan de sluis en volgde zijn vader op als marktschipper van de Ameidese sluizen Schoonhoven) (zie akte)

   x1 03-03-1699 Meerkerk Weijntje Henriks Verwiel (van der Wiel) * 30-03-1671 Meerkerk † 27-05-1713 Ameide

    (dochter van Hendrick Stevens Verwiel en Beertje Theunisdr.) (volgt IVc)

   x2 07-12-1713 Ameide Beertje Jans van der Kars * ca. 1690 Achthoven (volgt IVd)

8. Grietjen Maa(ee)rtens van der Ham * 20-07-1679 Ameide (Getuige: Grietjen Meertens) † voor 18-05-1684 Ameide

9. Annigjen Maar(ee)tens van der Ham * 20-07-1679 Ameide (Getuige: Jannigje Gerrits)

10. Leendert Maa(ee)rtens van der Ham * 29-01-1682 Ameide (Getuige: Jannigjen Adriaenen)

11. Grietje Maa(ee)rtens van der Ham * 18-05-1684 Ameide (Getuige: Cornelia Gerrits) x1 07-02-1706 Ameide

     Gijsbert Cornelisz van Muij(d)en * 04-05-1679 Ameide (zoon van Cornelis Herberts van Muijden en Adriaantje

     Gijsberts Lakerveld) x2 Leendert Verhoef * 17-11-1726 Ameide x3 07-12-1737 Ameide Jan van Swol

 

IIIc Maarten Gerritsz van (der) Ham (alias Meerten) * 15-05-1650 Lexmond † 31-12-1696 (Sluijsmeester te Ameide

       later marktschipper van de Ameidese sluizen Schoonhoven. Bezat een huis te Lakerveld aan de Ameidese sluizen)

      x2 27-03-1685 Lexmond (zie akte) Ariaentje Aertse van (Leer)Dam (dochter van Aart Cornelisz van Leerdam en Marrigje

     Ariens Copier) (weduwe van Lambert Bastiaense) (Ondertrouw in Ameide) (van IIa.3)

 

Uit dit tweede huwelijk:

 

1. Aartje Maartens van der Ham * 04-01-1686 Ameide (Getuige: Marritie Copier)

2. Arie Maartens (Meertense) van der Ham * 22-01-1688 Ameide (Getuige: Klaasje Aerts) x Grietje Gijsberts (Geertje)

   de Groot (volgt IVe)

3. Gerrit Maartens van der Ham * 31-08-1690 Ameide (Getuige: Grietje Maartense, wonende Lexmond)

 

IIId Joost Gerrits van der Ham (ook genaamd Joost Gerrits den Boer) * 23-12-1655 Lexmond x Hendrikje

       Jans Maas (van IIa.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jan Joosts van der Ham * 25-03-1677 Meerkerk

2. Grietje Joosts van der Ham * 16-11-1679 Meerkerk

3. Cornelia Joostdr van der Ham * 18-09-1681 Meerkerk

4. Cornelis Joosts van der Ham * 27-05-1683 Lexmond (Getuige: Cornelia Gerrits van der Ham)

    (aan Swaenskuijken)

5. Hendrik Joostz van der Ham * 26-12-1684 Lexmond (Getuige: Cornelia Gerrits van der Ham, aan

    de drie Brugge)

6. Marrigje Joosts van der Ham * ca. 1690 x 30-04-1713 Heicop Joost Hendriks Bassa * 11-04-1686

    Hei- en Boeicop (zoon van Hendriks Joosts en Grietje Hendriks)

 

IIIe Joost Gerrits van der Ham (ook genaamd Joost Gerrits den Boer) * 23-12-1655 Lexmond

       x2 17-11-1716 Heicop Huijbertje Hendriks (van IIa.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Hendrikje Joostdr van der Ham * 08-09-1716 Lexmond (Getuige Ariaantie de Kivit/bij Swaenskuijken)

2. Jan Joostsz van der Ham * 08-01-1719 Lexmond (Getuige: Egien Hendrix/aan ‘t eijnde Hijkopsesteeg)

 

 

– IV –

IVa Cornelis Willems van (der) Ham * 26-12-1664 Ameide (zie akte) (getuige Aertgen Aerts van Heuvell)

       x voor 1695 Neeltie Leenderts(van IIIa.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Willem van der Ham * 04-04-1695 Voorburg (getuigen Michiel Willemsz en Jannetje Cornelis) † 29-09-1781

    Voorburg x1 23-11-1727 Voorburg Willemina (Guilielma) (Willemijntje) Raaphorst * 24-11-1705 Wateringen

    (getuigen Dirck Aelbregtse Raephorst en Pieternella Aelbregtse Raephorst) † 03-10-1732 Voorburg (dochter van

    Lourens Aelbregts Raephorst en Annetje Cornelis van Leeuwen) (volgt Va)

    x2 07-11-1734 Voorburg Cornelia van Leeuwen * ca. 1707 † 30-01-1766 Voorburg

 

 

IVb Gerrit Meertens van der Ham * 19-11-1671 Lexmond (zie akte) (wonende Ameidersluis) x 07-01-1697 Ameide Lijsbet

       Hermens (j.d. van Tienhoven)* ca. 1673 Overlek (Tienhoven) (Ondertrouwd 19-12-1696) (zie akte) (van IIIb.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Theuntje Gerrits van der Ham * 22-08-1697 Ameide (Getuige: Maagje Meertense van der Ham) † 10-07-1734 Ameide

    x 29-01-1722 Ameide Jan Jacobsz Both * 09-03-1698 Polsbroek † 07-05-1740 Ameide

2. Maarten (Meerten) Gerrits van der Ham * 16-04-1699 Ameide (Getuige: Grietje Meertense van der Ham)

3. Abraham van der Ham * 25-12-1700 Ameide (Getuige: Maike van der Ham) (jong overleden)

4. Cornelia van der Ham * 05-11-1702 Ameide (Getuige: Maike van der Ham)

 

IVc Hen(d)ri(c)k Meertens van der Ham ~ 18-10-1677 Ameide † 08-09-1741 Ameide (Woonde aan de sluis en volgde

      zijn vader op als marktschipper van de Ameidese sluizen Schoonhoven) x1 03-03-1699 Meerkerk Weijntje

      Henriks Verwiel (van der Wiel) * 30-03-1671 Meerkerk † 27-05-1713 Ameide (dochter van Hendrick Stevens Verwiel

      en Beertje Theunisdr.) (van IIIb.7)

 

Uit dit eerste huwelijk:

 

1. Meerten Hendriks van der Ham * 02-10-1701 Ameide (zie akte) (Getuige: Maike Meertens van der Ham) † 25-11-1769
    Ameide (Woonde aan de sluis onder Achthoven vermoedelijk landbouwer) x 14-05-1730 Jaarsveld Maria Jansdr. Borst
    * ca. 1707 Jaarsveld (dochter van Joannes Aryaenz. Borsch en Catrina (Trijntje) Gerrits den Uijl) (volgt Vb)

2. Be(e)rtje Hendriks van der Ham * 18-02-1703 Ameide (Getuige: Grietje Jans) † 18-08-1775 Ameide x 1727 Willem

    Theunisz de Kovel * 23-10-1701 Goudriaan

3. N.N. Hendriks van der Ham * 19-10-1704 (levenloos) Ameide

4. Hen(d)rik Hendriks van der Ham * 31-01-1706 Ameide (Getuige: Geertie Pieters)

5. Claas Hendriks van der Ham * 08-03-1708 Ameide (Getuige: Geertie Pieters) x 21-05-1731 Schoonhoven

    Cornelia van Kersbergen * 1710 Schoonhoven † 24-7-1766 Schoonhoven (dochter van Cornelis van Kersbergen en

    Agatha van Gordijn) (volgt Vc)

6. Theuntje Hendriks van der Ham * 10-05-1711 Ameide (Getuige: Maike Meertens van der Ham)

7. Abraham Hendriks van der Ham * 25-05-1713 Ameide (Getuige: Dirkje Meertens van der Ham)

 

IVd Hen(d)ri(c)k Meertens van der Ham * 28-10-1677 Ameide † 08-09-1741 Ameide (Woonde aan de sluis en volgde

       zijn vader op als marktschipper van de Ameidese sluizen Schoonhoven) x2 07-12-1713 Ameide Beertje Jans

      van der Kars * ca. 1690 Achthoven (van IIIb.7)

 

Uit dit tweede huwelijk:

 

1. Gerrit Hendriks van der Ham * 27-03-1715 Ameide (zie akte) (Getuige: Marie Jans van der Kars) † 03-06-1785 Ameide

    x 08-11-1738 Ameide Merrigje Claasdr Maat * 29-01-1713 Ameide (zie akte) † 30-11-1782 Ameide (dochter van

    Claas Theunisse Maat en Hendrijntje Cornelisse de Ridder) (volgt Vd)

2. A(d)riaantje Hendriks van der Ham * 04-10-1716 Ameide (Getuige: Aaltje Jansz.) x 14-06-1737 Ameide Arie Claasz

    van der Vloet * 14-08-1712 Meerkerk (zoon van Claas Ariens van der Vloet en Lijsbeth Ariens Koot)

3. Weijntje Hendriks van der Ham * 13-01-1718 Ameide † voor 31-01-1723 Ameide

4. Jan Hendriks van der Ham * 10-04-1719 Ameide † voor 22-09-1720 Ameide

5. Jan Hendriks van der Ham * 22-09-1720 Ameide † voor 19-10-1727 Ameide

6. Weijntje Hendriks van der Ham * 31-01-1723 Ameide † voor 29-10-1724 Ameide

7. Weijntje Hendriks van der Ham * 29-10-1724 Ameide

8. Aaltje Hendriks van der Ham * 09-06-1726 Ameide

9. Jan Hendriks van der Ham * 19-10-1727 Ameide x1 06-04-1770 Ameide Hendrikje Pieters Everings * 26-11-1744

    Baarn † 21-06-1774 Ameide (dochter van Pieter Lucassen Everings en G(C)eeltjen (Selia) van Seggelaar) (volgt Ve)

    x2 05-10-1783 Ameide Claasje Pieters Markus * 13-04-1749 Ameide † 27-12-1792 Ameide

    (dochter van Pieter Jacobs Marcus en Neeltje Huijberts van Gent) (volgt Vf)

10. Hendrik Hendriks van der Ham * 03-07-1729 Ameide † voor 13-05-1731 Ameide

11. Hendrik Hendriks van der Ham * 13-05-1731 Ameide

 

IVe Arie Maartens (Meertense) van der Ham * 22-01-1688 Ameide (Getuige: Klaasje Aerts) x ca. 1715 Grietje Gijsberts

      (Geertje) de Groot (van IIIc.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Adriaantje Ariens van der Ham * 10-11-1715 Meerkerk x Bastiaan Frederiks * 30-03-1719 Ameide

   (zoon van Frederik Sweers en Aaltje Ariens Langerak)

2. Gijsbert Ariens van der Ham * 12-09-1717 Meerkerk † voor 19-10-1721

3. Jannigje Ariens van der Ham * 07-01-1720 Meerkerk

4. Gijsbert Ariens van der Ham * 19-10-1721 Meerkerk † voor 1808 Meerkerk x1 ca. 1748 Geertje Hendriks Vink

    * voor 1729(ouders waarschijnlijk Hendrik Vink en Annigje van der Heiden) (volgt Vg)

    x2 ca. 1765 Meerkerk Geertje Ariensd (Adriaense) Burggraaf * 26-06-1739 Meerkerk (getuige: Geertje

    Middelkoop) † 07-02-1820 Ameide (dochter van Arien (Ary) Burggraaf en Aaltje Ariens Middelkoop) (volgt Vh)

5. A(a)rie Arien(s) van der Ham * 20-02-1724 Meerkerkx 1753Meerkerk Annigje Teunisd de Greef * 12-12-1728

    Nieuwland (dochter van Teunis de Greef en Emmegie Roelen de Jong) (volgt Vi)

 

 

– V –

 

Va Willem van der Ham * 04-04-1695 Voorburg (getuigen Michiel Willemsz en Jannetje Cornelis) † 29-09-1781

     Voorburg x1 23-11-1727 Voorburg Willemina (Guilielma) (Willemijntje) Raaphorst * 24-11-1705 Wateringen

     (getuigen Dirck Aelbregtse Raephorst en Pieternella Aelbregtse Raephorst) † 03-10-1732 Voorburg (dochter van

     Lourens Aelbregts Raephorst en Annetje Cornelis van Leeuwen) (van IVa.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gerardus (Gerrit) van der Ham * 04-05-1730 Voorburg (getuigen Louw van der Ham en Marijtje van der Ham)

    † 04-11-1795 Voorburg x 27-04-1764 Stompwijk Anna (Antje) Cornelisdr. van der Hoeve(n) * 04-01-1734 Wateringen

    † 05-11-1804 Voorburg (dochter van Cornelis van der Hoeven en Maria Huijbrechts Persoon) (volgt VIa)

2. Anna van der Ham * 10-05-1732 Voorburg (getuigen: Laurens Raephorst en Annetje Cnelis) x 27-04-1760 Stompwijk

    Adriaen Hubertsz. van Leeuwen * ca. 1735 Rijswijk.

 

Vb Meerten Hendriks van der Ham * 02-10-1701 Ameide (zie akte) (Getuige: Maike Meertens van der Ham) † 25-11-1769
     Ameide (Woonde aan de sluis onder Achthoven vermoedelijk landbouwer) x 14-05-1730 Ameide Maria Jansdr. Borst
     * ca. 1707 Jaarsveld (dochter van Joannes Aryaenz. Borsch en Catrina (Trijntje) Gerrits den Uijl) (van IVc.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Hendrik van der Ham * 25-02-1731 Ameide † 24-04-1790 Brielle, begraven op 28-04-1790 Brielle (grossier en slijter

    te Brielle in ca. 1761) x ca.1760 Maria Petronella (Pieternella) Frederiks(e) (volgt VIb)

2. Trijntje van der Ham * 06-03-1732 Ameide (jong overleden)

3. Jan van der Ham * 06-03-1732 Ameide † voor 14-05-1733 Ameide

4. Jan van der Ham * 14-05-1733 Ameide (vestigt zich ca. 1781 als Makelaarsknecht in Brielle, maar vertrok in 1782

    plotseling met onbekende bestemming) x Maria Gelderblom?

5. Abraham van der Ham * 30-05-1735 Ameide

6. Arie van der Ham * 18-08-1737 Ameide † 18-09-1831 Ameide (wonende Ameide nr. 127) x Adriana Paaimans

    † voor 1831

7. Weijntje van der Ham * 01-11-1739 Ameide

8. Cornelis van der Ham * 14-02-1742 Ameide x ??? (volgt VIc)

9. Catharina (Catrijntje) van der Ham * 31-03-1743 Ameide † 11-01-1820 Ameide x 10-06-1770 Ameide Fredrik

    Frederikse (van der Graaf) gedoopt 20-09-1739 Meerkerk (wonende in 1817 in Ameide nr. 127) † 09-03-1817

    Ameide (zoon van Bastiaan Frederiks en Ariaantje van der Ham) (zie IVe.1)

10. Claes Meertens (Klaas) van der Ham * 19-04-1745 Ameide (zie akte)(Woonde aan de sluis vermoedelijk landbouwer)

     †10-10-1831 (zie akte) Ameidex 05-12-1773 Ameide Hendreintje van der Ham * 26-02-1747 Ameide (zie akte)

     † 17-07-1808 Ameide (dochter van Gerrit Hendriks van der Ham en Merrigje Claassen Maat) (volgt VId)

11. Gerrit van der Ham * 15-10-1747 Ameide † 13-09-1807 Brielle x1 04-06-1775 Brielle Heiltje van Es

      x2 03-05-1784 Brielle Geertruij Vermaat * 25-02-1759 Brielle † 31-08-1817 Brielle (dochter van Jan Vermaat en
      Johanna van Haaften)
(volgt VIe)

 

Vc Claes Hendriks van der Ham * 08-03-1708 Ameide (Getuige: Geertie Pieters) x 21-05-1731 Schoonhoven Cornelia

     van Kersbergen * 1710 Schoonhoven † 24-7-1766 Schoonhoven (dochter van Cornelis van Kersbergen en

     Agatha van Gordijn) (van IVc.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Hendrik van der Ham * 17-01-1732 Schoonhoven † voor 08-03-1735 Schoonhoven

2. Agatha van der Ham * 23-01-1734 Schoonhoven † voor 05-05-1737 Schoonhoven

3. Hendrik van der Ham * 08-03-1735 Schoonhoven † 16-10-1820 Bergambacht x 10-05-1760 Bergambacht

    Hermijntje Hermanusse Meyeren (van Meijeren) * 13-09-1739 Bergambacht † 21-04-1810 Bergambacht

     (dochter van Hermanus van Meijeren en Martijntje Johannesse Ooms) (volgt VIf)

4. Agatha van der Ham * 05-05-1737 Schoonhoven † voor 22-10-1741 Schoonhoven

5. Cornelis van der Ham * 09-08-1739 Schoonhoven † 26-08-1750 Schoonhoven

6. Agatha van der Ham * 22-10-1741 Schoonhoven † voor 21-05-1747 Schoonhoven

7. Weijntje van der Ham * 12-07-1744 Schoonhoven

8. Agatha van der Ham * 21-05-1747 Schoonhoven

9. Cornelis van der Ham * 26-08-1750 Schoonhoven

10. Claas van der Ham * 23-05-1752 Ameide

 

Vd Gerrit Hendriks van der Ham * 27-03-1715 Ameide (zie akte) (Getuige: Marie Jans van der Kars) † 03-06-1785 Ameide

      x 08-11-1738 Ameide Merrigje Claassen Maat * 29-01-1713 Ameide (zie akte)† 30-11-1782 Ameide (dochter van Claas

      Theunisse Maat en Hendrijntje Cornelisse de Ridder) (van IVd.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bertje van der Ham * 08-12-1743 Ameide † 24-08-1785 Ameide

2. Hendreintje van der Ham * 26-02-1747 Ameide † 17-07-1808 Ameide x 05-12-1773 Ameide Claes Meertens

    van der Ham * 19-04-1745 Ameide (zie ook VId)

 

Ve Jan Hendriks van der Ham * 19-10-1727 Ameide x1 06-04-1770 Ameide Hendrikje Pieters Everings

     * 26-11-1744 Baarn † 21-06-1774 Ameide (dochter van Pieter Lucassen Everings en G(C)eeltjen (Selia) van Seggelaar)

     (van IVd.9)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bertje van der Ham * 11-07-1771 Ameide

2. Pieter van der Ham * 10-04-1774 Ameide

 

Vf Jan Hendriks van der Ham * 19-10-1727 Ameide x2 05-10-1783 Ameide Claasje Pieters Markus * 13-04-1749 Ameide

    † 27-12-1792 Ameide (dochter van Pieter Jacobs Marcus en Neeltje Huijberts van Gent) (van IVd.9)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Hendrikje van der Ham * 26-08-1787 Ameide † 05-02-1830 Ameide x 20-08-1826 Ameide Lammert Weda * 1798
   Ameide (Arbeider) (zoon van Lammert Weda en Hendrijntje ‘t Lam) (Twee buitenechtelijke kinderen: Jannetje van der
   Ham * 13-07-1812 Ameide † 28-02-1861 Ameide x 21-04-1838 Ameide Pieter Lucas van der Leeden *
   Ameide en Jan van der Ham * 04-06-1816 Ameide † 20-04-1817 Lexmond)

2. Hendrik van der Ham * 04-10-1789 Ameide † 22-01-1826 Jaarsveld x 07-02-1814 Jaarsveld Teuntje Cornelis
   den Uijl * 25-12-1791 Jaarsveld † 19-06-1864 Jaarsveld (dochter van Cornelis den Uijl en Jannigje Aarts de Vos)

   (volgt VIg)

 

Vg Gijsbert Ariens van der Ham * 19-10-1721 Meerkerk † voor 1808 Meerkerk x1 ca. 1748 Geertje Hendriks Vink

    * voor 1729 (ouders waarschijnlijk Hendrik Vink en Annigje van den Heiden) (van IVe.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Aarie Gijsbertsz. van der Ham * 16-03-1749 Meerkerk † 28-08-1828 Ameide x1 Geertje de Groot † voor 02-06-1811

   x2 02-06-1811 Ameide Aarke Boele * 1767 Ameide † 02-12-1839 Ameide (dochter van Jacob Boele en Huibertje

   Verrips)

2. Annigje (Annetje) van der Ham * 18-10-1750 Ameide (getuige Annigje van den Heiden) † 14-01-1826 Meerkerk

   x Fredrik Brouwer * 1842 † 24-12-1832 Meerkerk (zoon van Jan Gerrits Brouwer en Cornelia Frederiksdr Brouwer)

3. Hendrik Gijsbertsz. van der Ham * 05-03-1752 Ameide (getuige Annigje van den Heiden) † 13-05-1845 Ameide

    x Maagje de Groot * 1759 † 03-03-1812 Lexmond (dochter van Aart de Groot en Neeltje van Dijk)

4. Grietje Gijsbertsd. van der Ham * 18-01-1756 Ameide (getuige Maria van Veen) † 16-05-1827 Meerkerk x

    Jan Huijge Kok † 16-07-1830 Meerkerk (zoon van Huig Ariensz Kok en Barber Fasse de Groot)

 

Vh Gijsbert Ariens van der Ham * 19-10-1721 Meerkerk † voor 1808 Meerkerk x2 ca. 1765 Meerkerk Geertje Ariensd

     (Adriaense) Burggraaf * 26-06-1739 Meerkerk (getuige: Geertje Middelkoop) † 07-02-1820 Ameide (dochter van Arien

     (Ary) Burggraaf en Aaltje Ariens Middelkoop) (van IVe.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Aarie Gijsbertsz. van der Ham * 10-08-1766 Meerkerk † 07-09-1843 Noordeloos x 27-11-1808 Ameide Willemina

    de Kogel † voor 1843

2. Philip Gijsbertsz. van der Ham * 21-08-1768 Meerkerk † 23-12-1849 Meerkerk x 01-05-1796 Meerkerk Maaike

    Brouwer * 28-08-1774Meerkerk†03-06-1847 Meerkerk(dochter van Jan Brouwer en Hilligje Rietveld) (volgt VIh)

3. Peter Gijsbertsz. van der Ham * 25-02-1770 Meerkerk † 10-01-1815 Meerkerk x 15-05-1814 Meerkerk Jannigje

   de Jong * 1768 Meerkerk†14-07-1844 Meerkerk (dochter van Jan de Jong en Lijsje Bons)

4. Jan Gijsbertsz. van der Ham * 09-02-1772 Meerkerk (Jong overleden)

5. Aaltje Gijsbertsd. van der Ham * 07-08-1774 Meerkerk † 01-11-1814 Ameide x Cornelis Jansz Jongkind

   * 25-12-1760 Meerkerk † 09-02-1830 Meerkerk (zoon van Jan Cornelisz Jongkind en Lijsje Gerritsd Brouwer)

6. Jannigje Gijsbertsd. van der Ham * 13-10-1776 Meerkerk † 07-12-1841 Groot-Ammers x Adriaan Rouwert

    * 15-02-1774 Groot-Ammers † 17-10-1852 Groot-Ammers (zoon van Cornelis Rouwert (bouwman) en Lijntje de Jongh)

7. Gerrit Gijsbertsz. van der Ham * 22-03-1778 Meerkerk (Jong overleden)

8. Geertje Gijsbertsd. van der Ham * 16-12-1781 Meerkerk † 19-08-1812 Meerkerk

 

Vi A(a)rie Arien(s) van der Ham * 20-02-1724 Meerkerkx 1753Meerkerk Annigje Teunisd de Greef

    * 12-12-1728 Nieuwland (dochter van Teunis de Greef en Emmegie Roelen de Jong) (van IVe.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Aarie van der Ham * 23-06-1754 Meerkerk † 24-10-1813 Meerkerk

2. Emmigje van der Ham * 27-03-1757 Meerkerk x Klaas Verhoef * 1746 † 07-09-1823 Meerkerk (zoon van Claes

    Verhoef en Hendrikje Stevensdr de Groot)

3. Teunis van der Ham * 01-02-1761 Meerkerk † 19-09-1847 Meerkerk x ca. 1788 Seijgje Gerritse Buizer(d)

    (Buijser) * 1764 †03-11-1828 Meerkerk(dochter van Gerrit Buizerd en Maaike van der Koppel) (volgt VIi)

4. Grietje van der Ham * 26-12-1764 Meerkerk † 09-12-1831 Meerkerk x Bastiaan Huijge Kok (zoon van Huig
Ariensz Kok en Barber Fasse de Groot)

5. Jan van der Ham * 31-07-1768 Meerkerk (jong overleden)

 

 

– VI –

 

VIa Gerardus (Gerrit) van der Ham * 04-05-1730 Voorburg (getuigen Louw van der Ham en Marijtje van der Ham)

       † 04-11-1795 Voorburg x 27-04-1764 Stompwijk Anna (Antje) Cornelisdr. van der Hoeve(n) * 04-01-1734 Wateringen

       † 05-11-1804 Voorburg (dochter van Cornelis van der Hoeven en Maria Huijbrechts Persoon) (van Va.1)


Uit dit huwelijk:

 

1. Wilhelmus (Willem) Gerritsz. van der Ham * 12-05-1765 Stompwijk (getuigen Willem van Ham en Cnelia van

    Leeuwen) † 14-09-1816 Wassenaar x 22-04-1792 Voorburg Maria (Marijtje) Kokshoorn (Kokshoven, Coxhoorn)

    * 13-02-1765 Voorburg † 22-12-1844 Wassenaar (dochter van Pieter Kokshoorn en Neeltje van Velsen) (volgt VIIa)

2. Maria Gerritsdr. van der Ham * 28-02-1769 Voorburg (getuige Doortje Donkers) † 09-07-1851 Veur (Leidschendam)

3. Joanna Gerritsdr. van der Ham * 28-02-1769 Voorburg (getuige Doortje Donkers) † ca. 1801

 

VIb Hendrik van der Ham * 25-02-1731 Ameide † 24-04-1790 Brielle, begraven op 28-04-1790 Brielle (grossier en slijter

      te Brielle in ca. 1761) x ca.1760 Maria Petronella (Pieternella) Frederiks(e) (later gehuwd met Albertus van Meurs) (van Vb.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Maria van der Ham * 08-11-1780 Brielle
1. Maria van der Ham * 09-06-1782 Brielle
2. Hendrik van der Ham * 10-07-1785 Brielle † 08-07-1831 Utrecht x Gijsberta van der Vlis

 

VIc Cornelis van der Ham * 14-02-1742 Ameide x ??? (van Vb.8)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Wouter van der Ham * 26-01-17.. Hoornaar † 1794 Meerkerk x 08-09-1782 Noordeloos Margarita (Grietje)

    van den Berg * 10-07-1757 Noordeloos † 08-09-1782 Noordeloos (dochter van Jan van den Berg en Willempje

    Tijsse Schepe) (volgt VIIb)

 

VId Claes Meertens van der Ham * 19-04-1745 Ameide (Woonde aan de sluis vermoedelijk landbouwer) †10-10-1831

      Ameidex 05-12-1773 Ameide Hendreintje van der Ham * 26-02-1747 Ameide (zie akte)† 17-07-1808 Ameide

     (dochter van Gerrit Hendriks van der Ham en Merrigje Claassen Maat) (van Vb.10) (zie ook Vd.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Maerten van der Ham * 20-07-1777 Ameide (zie akte) † 26-03-1863 Ameide (zie akte) (Schipper/Marktschipper op

    de stad Gorcum) (wonende te Ameide nr. 123) x 16-04-1807(zie akte) Ameide Maria van den Heuvel * 28-09-1783

    Giessen-Nieuwkerk † 12-05-1848 Ameide (zie akte) (dochter van Pleun van den Heuvel en Annigje Oskam)

    (volgt VIIc)

2. Merrigje van der Ham * 02-01-1780 Ameide † 10-02-1832 x 17-05-1808 Ameide Geuvert van Ek (jongeman van

   Lexmond)

3. Gerrit van der Ham * 24-11-1782 Ameide † 22-01-1848 Ameide (Schipper) x 01-01-1809 Ameide Geertje

    Berger * 25-02-1781 Stolwijk†13-10-1848 Ameide (dochter van Klaas Jacobsz Berger en Ariaantje Aartse de Groot)

    (volgt VIId)

4. Hendrik van der Ham * 28-10-1787 Ameide

 

VIe Gerrit van der Ham * 15-10-1747 Ameide † 13-09-1807 Brielle x2 03-05-1784 Brielle Geertruij Vermaat

      * 25-02-1759 Brielle † 31-08-1817 Brielle(dochter van Jan Vermaat en Johanna van Haaften) (van Vb.11)

 

Uit dit tweede huwelijk:

 

1. Maarten van der Ham * 27-08-1786 Brielle † 27-09-1853 Brielle x1 ca. 1811 Jacomina Simmonse * ca. 1791

    † 31-03-1834 Brielle (dochter van Kommer Simmonse en Johanna Maria Elizabeth Barentz) (volgt VIIe)

    x2 29-12-1838 Brielle Willemina Kardol * 18-11-1795 Waardenburg † 05-04-1879 Brielle (dochter van

    Gerrit Kardol en Jenneke van Zoelen)

2. Jan van der Ham * 13-06-1788 Brielle † 03-10-1851 Brielle (Binnenloods) x 06-07-1816 Brielle To(o)na Nederveld

   * ca. 1792 Nieuwland/Zwartewaal † 23-06-1864 Brielle (dochter van Jan Nederveld en Marijte Simmonse)

   (volgt VIIf)
3. Gerrit van der Ham * 10-04-1791 Brielle† 26-09-1822 Brielle

4. Maria van der Ham * 29-01-1795 Brielle

5. Gerrit van der Ham * 15-02-1799 Brielle

6. Abraham van der Ham * 24-01-1802 Brielle † 25-03-1887 Brielle x 30-09-1829 Brielle Arendje van Rij

     * 15-03-1810 Zuidland † 02-09-1872 Brielle (dochter van Arij Izaaksz. van Rij en Geertruij Buijssert)

   (volgt VIIg)

 

VIf Hendrik van der Ham * 08-03-1735 Schoonhoven † 16-10-1820 Bergambacht x 10-05-1760 Bergambacht

      Hermijntje Hermanusse Meyeren (van Meijeren) * 13-09-1739 Bergambacht † 21-04-1810 Bergambacht

      (dochter van Hermanus van Meijeren en Martijntje Johannesse Ooms) (van Vc.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Martijntje van der Ham * 12-04-1761 Bergambacht

2. Claas van der Ham * 24-10-1762 Bergambacht

3. Cornelia van der Ham * 12-02-1764 Bergambacht

4. Hermanus van der Ham * 11-05-1766 Bergambacht † 23-09-1807 Bergambacht x 09-10-1796 Krimpen a/d IJssel

    † 23-09-1807 Bergambacht Marrigje Gerritse Lans * 07-08-1778 Ouderkerk aan den IJssel † 09-05-1835 Krimpen

     aan den IJssel (Schoolvrouw) (dochter van Gerrit Ariense Lans en Cornelia Verkerk) (volgt VIIh)

5. Cornelis van der Ham * 22-01-1769 Bergambacht † 23-02-1868 Bergambacht x 01-06-1792 Bergambacht

    A(d)riaantje van Wijk * 15-03-1770 Meerkerk † 26-10-1852 Bergambacht (dochter van Jan van Wijk en

    Teuntje de Jong) (volgt VIIi)

6. Margje van der Ham * 29-09-1771 Bergambacht † 04-03-1850 Schoonhoven

7. Jacobus van der Ham * 13-03-1774 Bergambacht † 07-05-1834 Stolwijk x 11-01-1801 Stolwijk Margje

    Klaasse Bakker † voor 1835 Stolwijk (volgt VIIj)

8. Weijntje van der Ham * 26-02-1775 Bergambacht

9. Adriana van der Ham * 05-04-1778 Bergambacht † 23-03-1859 Schoonhoven x Pieter Gaillard

10. Maria van der Ham * 23-05-1779 Bergambacht † 28-02-1853 Nieuwkoop (Arbeidster) x 18-11-1819

     Nieuwkoop Arie Rijlaarsdam * 30-03-1788 Hazerswoude (Arbeider/Bouwman) † 11-04-1843 Nieuwkoop
     (zoon van Pieter Rijlaarsdam en Ariaantje Olij)

 

VIg Hendrik van der Ham * 04-10-1789 Ameide † 22-01-1826 Jaarsveld x 07-02-1814 Jaarsveld Teuntje Cornelis

      den Uijl * 25-12-1791 Jaarsveld † 19-06-1864 Jaarsveld (dochter van Cornelis den Uijl en Jannigje Aarts de Vos)
      (van Vf.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Klaasje van der Ham * 20-12-1814 Jaarsveld

2. Klaasje van der Ham * 30-12-1816 Lexmond † 27-09-1851 Jaarsveld (Ongehuwd)

3. Jannetje (Janna) van der Ham * 1822 Jaarsveld † 25-10-1864 Ameide x 21-03-1850 Jaarsveld Andries Wink

    * 1825 (zoon van Andries Wink en Merrigje de Bruin)

4. Aart van der Ham * 1825 Jaarsveld † 29-10-1854 Jaarsveld x 27-06-1849 De Bilt Hendrica Emelaar * 1829 De Bilt

    (dochter van Willem Emelaar en Johanna Appeldoorn) (volgt VIIk)

5. Cornelis van der Ham * 02-04-1820 Jaarsveld † 14-02-1880 Montfoort x 05-06-1849 Montfoort Christina Schippers

    * 1825 Montfoort (dochter van Johannes Schipper en Hendrika van Mispel) (volgt VIIl)

6. Jan van der Ham * 24-12-1823 Jaarsveld

 

VIh Philip Gijsbertsz. van der Ham * 21-08-1768 Meerkerk † 23-12-1849 Meerkerk x 01-05-1796 Meerkerk Maaike

      Brouwer * 28-08-1774Meerkerk†03-06-1847 Meerkerk(dochter van Jan Brouwer en Hilligje Rietveld) (van Vh.2)

 

Uit dit huwelijk

 

1. Gijsbert van der Ham * 21-03-1797 Meerkerk † 29-03-1872 Meerkerk x 07-06-1832 Meerkerk Willempje

    Houweling * 18-03-1809 Meerkerk † 25-11-1891 Meerkerk (dochter van Arie Houweling en Niesje Markestijn)

    (volgt VIIm)

2. Jan van der Ham * 02-10-1801 Meerkerk † 25-11-1879 Lexmond x 14-02-1835 Meerkerk Grietje van Zessen * 1824

    Lexmond † 09-11-1902 Lexmond (dochter van Ewoud van Zessen en Jannigje de Graaf) (volgt VIIn)

3. Gerrit van der Ham * 03-04-1803 Meerkerk † 18-06-1859 Meerkerk x 19-11-1836 Noordeloos Klaasje de Jong

    * 01-05-1813 Noordeloos† 08-08-1865 Meerkerk (dochter van Arie de Jong en Knelia (Cornelia) Verwolf)

4. Arie van der Ham * 01-01-1807 Meerkerk † 01-05-1879 Meerkerk

5. Geertje van der Ham * 03-03-1808 Meerkerk

6. Daniel van der Ham * ca. 1811 Meerkerk † 28-04-1866 Meerkerk x 08-01-1836 Meerkerk Willempje de Wit(h)

    * 1810 † 25-08-1877 Meerkerk (dochter van Cornelis de Wit en Barbera van Karssen) (volgt VIIo)

 

VIi Teunis van der Ham * 01-02-1761 Meerkerk † 19-09-1847 Meerkerk x ca. 1788 Seijgje Gerritse Buizer(d)

(Buijser) * 1764 †03-11-1828 Meerkerk(dochter van Gerrit Buizerd en Maaike van der Koppel) (van Vi.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Annigje van der Ham * 05-07-1789 Meerkerk x 01-04-1815 Meerkerk Hendrik de Ruiter * 1786 Meerkerk

    (zoon van Gijsbert de Ruiter en Barbera van Klij)

2. Maaike van der Ham * 25-07-1790 Meerkerk † 11-06-1849 Meerkerk x 25-07-1829 Meerkerk Hendrik

    Uittenbogaard * 23-12-1781 Meerkerk (zoon van Aart Uittenbogerd en Pietertje Oskam) (Weduwnaar van

    Neeltje van der Ham)

3. Neeltje van der Ham * 25-12-1792 Meerkerk † 30-12-1826 Meerkerk x 07-11-1818 Meerkerk Hendrik

     Uittenbogaard * 23-12-1781 Meerkerk (zoon van Aart Uittenbogerd en Pietertje Oskam) (Weduwnaar van Dirkje

      Schup)

4. Aarie van der Ham * 13-06-1795 Meerkerk †

5. Adriaantje van der Ham * 21-11-1797 Meerkerk † 13-06-1840 Meerkerk

6. Geertje van der Ham * 10-10-1801 Meerkerk † 25-09-1857 Hagestein x 18-05-1849 Hagestein Jan

     Verhoef * 1793 Meerkerk

 

 

– VII –

 

VIIa Wilhelmus (Willem) van der Ham * 12-05-1765 Stompwijk (getuigen Willem van Ham en Cnelia van Leeuwen)

        † 14-09-1816 Wassenaar x 22-04-1792 Voorburg Maria (Marijtje) Kokshoorn (Kokshoven, Coxhoorn)

        * 13-02-1765 Voorburg † 22-12-1844 Wassenaar (dochter van Pieter Kokshoorn en Neeltje van Velsen) (van VIa.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Antje van der Ham * 12-03-1793 Stompwijk

2. Pieter van der Ham * 07-06-1794 Stompwijk † 06-02-1851 Wassenaar (Bouwman) x1 12-11-1815 Voorburg

     Emerentiana Rademaker * 26-05-1794 Voorburg † 04-09-1833 Wassenaar (dochter van Jan Ariesz. Rademaker en

     Geertruij Koster) (volgt VIIIa)

     x2 12-05-1838 Wassenaar Elisabeth Ouwersloot * 02-02-1817 Zoetermeer † 20-11-1890 Wassenaar (dochter van

     Jansje Ouwersloot) (volgt VIIIb)

3. Gerardus van der Ham * 08-04-1796 Stompwijk † 03-03-1863 Voorburg (Bouwman) x1 22-04-1831 Wassenaar

    Petronella den Hollander * 07-04-1809 Wassenaar † 09-02-1844 Wassenaar (dochter van Hendrik (Heijn) den

     Hollander en Anna (Antje) Meester) (volgt VIIIc)

     x2 19-01-1845 Voorburg Jo(h)anna Vermeulen * 13-03-1820 Wassenaar † 05-02-1897 Den Haag (Dienstbode)
(Dochter van Joannes Vermeulen en Joanna van Swieten)
(volgt VIIId)

4. Willem van der Ham * 23-01-1798 Stompwijk † 27-08-1866 Wassenaar (Watermolenaar) x 22-05-1829 Wassenaar

    Petronelletje van Spronsen * 20-12-1807 Wassenaar † 26-12-1881 Wassenaar (dochter van Cornelis van Spronsen

    en Grietje Loijestein) (volgt VIIIe)

5. Cornelia van der Ham * 22-01-1800 Voorburg † 04-10-1856 Wassenaar x 22-04-1825 Wassenaar Dirk van der

    Kleij * ca. 1798 Wassenaar (zoon van Pieter van der Kleij en Pleuntje van der Zalm)

6. Cornelis van der Ham * 30-06-1803 Voorburg † 24-04-1877 Wassenaar Veen?) x 21-11-1845 Wassenaar Agatha
    (Aagje) Ammerlaan * ca. 1810 Wassenaar (dochter van Jan Ammerlaan en Lijsje van der Zalm) (volgt VIIIf)

7. Leonardus(Leendert) van der Ham * 15-09-1804 Stompwijk † 22-10-1875 Wassenaar x 14-07-1827 Wassenaar

    Krijna Knijnenburg * ca. 1805 † 31-01-1869 Wassenaar (dochter van Cornelis Knijnenburg en Petronella van Bergen)

    (volgt VIIIg)

8. Aaltje van der Ham * 17-10-1808 Stompwijk † 27-10-1880 Wassenaar x 20-05-1836 Wassenaar Gerrit Knijnenburg

    03-07-1807 Voorburg (zoon van Cornelis Knijnenburg en Petronella van Bergen)

 

VIIb Wouter van der Ham * * 26-01-1738 Hoornaar † 1794 Meerkerk x 08-09-1782 Noordeloos Margarita (Grietje)

        van den Berg * 10-07-1757 Noordeloos † 08-09-1782 Noordeloos (dochter van Jan van den Berg en Willempje

        Tijsse Schepe) (van VIc.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Cornelis van der Ham * 14-11-1790 Meerkerk (jong overleden)

2. Willemijntje van der Ham * 16-09-1792 Meerkerk (jong overleden)

3. Cornelis van der Ham * 06-07-1794 Meerkerk † voor 1862 x 20-05-1822Aarlanderveen Jannigje van Vliet

    * 15-03-1794 Zwammerdam† voor 1862(dochter van Jacob van Vliet en Neeltje Hoofdman) (volgt VIIIh)

 

VIIc Maerten van der Ham * 20-07-1777 Ameide (zie akte) † 26-03-1863 Ameide (zie akte) (Schipper/Marktschipper op de

        stad Gorcum) (wonende te Ameide nr. 123) x 16-04-1807 Ameide (zie akte) Maria van den Heuvel * 28-09-1783
        Giessen-Nieuwkerk † 12-05-1848 Ameide(zie akte) (dochter van Pleun van den Heuvel en Annigje Oskam) (van VId.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Nicolaas (Klaas) van der Ham * 03-02-1808 Ameide † 28-05-1870 Ameide (Veerschippersknecht/

    Schipper) x 24-10-1833 Ameide Pleuntje van der Kwast * 06-02-1812 Lopik † 08-02-1868 Ameide

     (dochter van Jan van der Kwast en Stijntje de Gier) (Dienstmaagd) (volgt VIIIi)

2. Antje (Adriaantje?) van der Ham * 21-08-1809 Ameide † 21-10-1858 Ameide (winkelierster te Ameide)

     x1 23-09-1829 Ameide Aart Woudenberg * 28-08-1805 Ameide † 22-06-1840 (metselaar te Ameide)

     (Zoon van Hermanus Woudenberg en Neeltje Klaasdr Bovenkerk)

      x2 20-11-1841 Ameide Hendrik Vuurens * 17-01-1813 Ameide † 25-09-1851 Ameide (Schipper, Winkelier, Arbeider)

     † 25-09-1851 Ameide (zoon van Jan Vuurens en Pietertje Damsteeg)

3. Pleun Maartensz. van der Ham * 23-11-1811 Ameide (zie akte) † 23-11-1858 Ameide x 22-05-1846 Ameide (zie akte)

    Johanna Cornelia Bijvanck * 10-01-1818 Schoonrewoerd † 05-01-1883 Ameide (zie akte) (Dienstmeid) (dochter van

     Hermanus Bijvanck en Elisabeth Bogers) (volgt VIIIj)

4. Hendrijntje van der Ham * 06-02-1813 Ameide† 27-09-1839 Ameide

5. Hendrikje van der Ham * 02-07-1814 Ameide† 22-05-1856 Ameide x 12-10-1842 Ameide Cornelis Verheij * 25-11-1819

    Ameide (Klompenmaker/Koopman) (zoon van Isaäc Verheij en Wilhelmina van Gelderen)

6. Amel van der Ham * 01-01-1816 Ameide (Schipper en werkman) x 11-11-1841 Hoogblokland Klazina

    Stam * 14-01-1817 Hoogblokland(dochter van Pieter Stam en Elisabeth van der Meijden)(volgt VIIIk)

7. Gerrit van der Ham * 10-04-1817 Ameide (Schipper) † 16-02-1861 Ameide x 20-11-1852 Ameide Maria

    van den Heuvel * 07-10-1830 Lexmond † 03-06-1885 Ameide (dochter van Nicolaas (Klaas) van den Heuvel en

    Annigje Versluijs)

8. Neeltje van der Ham * 14-11-1818 Ameide † 05-02-1898 Ameide x 25-09-1852 Anthonie van der Linden

     * 26-12-1824 Gouda (zoon van Gijsbert van der Linden en Jannetje Hisselson)

9. Henrikje van der Ham * 04-07-1819 Ameide

10. Arie van der Ham * 08-04-1820 Ameide † 04-06-1821 Ameide

11. Frederik van der Ham * 23-03-1821 Ameide † 23-03-1821 Ameide

12. Arie van der Ham * 22-05-1823 Ameide † 21-01-1839 Ameide

13. Dirk van der Ham * 24-03-1827 Ameide † 09-12-1834 Ameide

 

VIId Gerrit van der Ham * 24-11-1782 Ameide † 22-01-1848 Ameide (Schipper) x 01-01-1809 Ameide Geertje

        Berger * 25-02-1781 Stolwijk (dochter van Klaas Jacobsz Berger en Ariaantje Aartse de Groot)

        (van VId.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Klaas Gerritsz. van der Ham (Berger) * 30-11-1812 Ameide (Getuige: Jacoba Berger) † 29-12-1864 Ameide x1

    26-07-1839 Ameide Pietertje (Pieternella) Verhoef * 20-01-1819 †12-05-1854 Ameide (dochter van Dirk Verhoef

    en Marigje Willemse) (volgt VIIIl)
x2
04-10-1851 Meerdervoort Pietertje Westerveld * 1837 Meerdervoort (dochter van Jan Willem Westerveld en
    Willemijntje Korporaal)

2. Hendrik van der Ham * 15-12-1813 Ameide † 09-05-1886 Groot-Ammers x 04-05-1841 Ameide

    Neeltje van Bemmel * 25-06-1812 Harmelen † 13-01-1894 Groot-Ammers (dochter van Pieter van

    Bemmel en Magdalena de Wit) (volgt VIIIm)

3. Adrianus van der Ham * 26-06-1816 Ameide † 15-01-1817 Ameide

4. Adriaantje Elisabeth van der Ham * 24-01-1818 Ameide † 25-08-1845 x 01-03-1839 Ameide Hendrik Vuurens

    * 28-05-1813 Tienhoven † 11-08-1900 Ameide (Schippersknecht) (zoon van Arie Vuurens en Jannigje de Jong)

5. Arie van der Ham * 15-04-1820 Ameide † 17-11-1866 Stolwijk x 05-07-1845 Stolwijk Margje Potuit

    * 29-07-1821 Stolwijk † 18-01-1864 Stolwijk (volgt VIIIn)

 

VIIe Maarten van der Ham * 27-08-1786 Brielle † 27-09-1853 Brielle x1 ca. 1811 Jacomina Simmonse * ca. 1791

         † 31-03-1834 Brielle (dochter van Kommer Simmonse en Johanna Maria Elizabeth Barentz) (van VIe.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gerrit van der Ham * 25-03-1812 Brielle † 05-01-1830 Brielle (Lijk opgevist uit Binnenhaven op 05-01-1830)

2. Johanna Maria Elizabeth van der Ham * 25-09-1813 Brielle † 23-07-1893 x 29-12-1837 Brielle Dirk Kruijne

    * ca. 1801 †19-01-1900 Brielle (zoon van Jan Kuijne en Bastiaantje Looij)

3. Kommer van der Ham * 29-05-1815 Brielle † 17-10-1815 Brielle

4. Geertruij van der Ham * 13-01-1817 Brielle † 13-03-1837 Brielle

5. Martina Jacomina van der Ham * 22-01-1819 Brielle † 26-06-1829 Brielle

6. Kommertje van der Ham * 08-03-1821 Brielle † 28-12-1822 Brielle

7. Kommer van der Ham * 21-02-1823 Brielle † 01-11-1862 Bantjermasin

8. Diena van der Ham * 31-10-1824 Brielle † 05-12-1839 Brielle

 

VIIf Jan van der Ham * 13-06-1788 Brielle † 03-10-1851 Brielle (Binnenloods) x1 06-07-1816 Brielle To(o)na Nederveld

       * ca. 1792 Nieuwland/Zwartewaal † 23-06-1864 Brielle (dochter van Jan Nederveld en Marijte Simmonse) (van VIe.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jan van der Ham * 08-03-1818 Brielle † 06-08-1886 (Zeeloods, Schipper) x1 26-09-1844 Brielle Pieternella
    Johanna Hoogvliet * 04-10-1824 Brielle † 10-11-1867 Brielle (dochter van Willem Hoogvliet en Baaltje de Pijper)

     (volgt VIIIo)

     x2 10-12-1872 Brielle Aaltje Hartog * 12-06-1832 Brielle † 14-10-1912 Brielle (dochter van Gerrit Hartog en

     Johanna van der Schilt) (volgt VIIIp)

2. Maria Sijmonse van der Ham * 15-05-1819 Brielle † 06-08-1820 Brielle

3. Gerrit Marinus van der Ham * 11-02-1821 Brielle † 11-04-1876 Hellevoetsluis x 16-07-1847 Hellevoetsluis
    Heijnderijna Rebecca van Golverdingen * 1824 Hellevoetsluis † 02-07-1882 Brielle (dochter van Nicolaas van
Golverdingen en Johanna Mulders)
(volgt VIIIq)

4. Antoni van der Ham * 12-11-1825 Brielle † 07-09-1826 Brielle

5. Anthonij van der Ham * 19-03-1828 Brielle (Zeeloods) † 08-07-1866 Brielle x1 21-05-1851 Brielle Pieternella Stolk
    * 16-12-1831 Brielle † 17-12-1858 Brielle (dochter van Cornelis Stolk en Hester Schipper) x2 19-08-1863 Brielle Anna
    Besteman * 18-08-1840 Brielle (dochter van Huibert Jansz. Besteman en Johanna de Reus) (volgt VIIIr)

6. Maarten Jacob van der Ham * 03-05-1830 Brielle † 13-03-1831 Brielle

7. Maarten Jacob van der Ham * 08-08-1832 Brielle † 04-03-1833 Brielle

 

VIIg Abraham van der Ham * 24-01-1802 Brielle † 25-03-1887 Brielle x 30-09-1829 Brielle Arendje van Rij

         * 15-03-1810 Zuidland † 02-09-1872 Brielle (dochter van Arij Izaaksz. van Rij en Geertruij Buijssert)

          (van VIe.6)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Geertruij van der Ham * 21-09-1830 Brielle † 29-04-1912 Brielle x 06-05-1858 Brielle Jan Daniel Vrij

    * 14-11-1829 Brielle † 01-04-1917 Brielle (zoon van Pierre Guillaume Vrij en Maria Johanna Fluckiger)
2. Helena Christina van der Ham * 06-03-1832 Brielle † 23-03-1832 Brielle

3. Arij van der Ham * 20-02-1833 Brielle x 08-02-1860 Brielle (Jata) Beatrix Geistmann * 02-03-1835 Zundert

    en Wernhout (dochter van Willem Sheperd Geistmann en Louise Grietveld) (volgt VIIIs)
4. Gerrit van der Ham * 23-01-1835 Brielle

5. Maria Christina van der Ham * 09-11-1836 Brielle

6. Maarten van der Ham * 11-10-1838 Brielle (Marktschipper) † 07-01-1920 x 02-09-1863 Brielle Neeltje Rooderkerk

    * 19-06-1840 Brielle (dochter van Meijndert Rooderkerk en Maria Dijkman) (volgt VIIIt)

7. Tona van der Ham * 07-02-1841 Brielle † 05-02-1930 Brielle x 08-11-1865 Brielle Klaas Brand * 15-08-1839

     Enkhuizen (zoon van Bote Brand en Geesje Fasol)

8. Johanna Cornelia van der Ham * 15-10-1842 Brielle x 06-12-1871 Brielle Johannes van Eijsden

     * 04-07-1844 Brielle (zoon van Anthonij van Eijsden en Gerritje Leemans)

9. Izaak van der Ham * 26-09-1845 Brielle † 12-07-1881 Brielle x 21-11-1872 Rockanje Kaatje Hoogvliet

     * 13-08-1848 Rockanje † 16-04-1936 Brielle (dochter van Leendert Hoogvliet en Pietertje Noordermeer)

     (volgt VIIIu)
10. Abraham van der Ham * 24-03-1847 Brielle † 17-10-1847 Brielle

11. Arentje van der Ham * 06-12-1848 Brielle † 05-08-1865 Brielle
12. Abrahamina van der Ham * 02-05-1851 Brielle † 06-05-1855 Brielle

13. Abraham van der Ham * 13-03-1856 Brielle † 1947 x1 Maartje Bredius (volgt VIIIv)

      x2 26-02-1891 Geertruida Cornelia Leeflang * 1855 Hellevoetsluis (dochter van Floris Leeflang en Maria van Balen)

      (volgt VIIIw)

 

VIIh Hermanus van der Ham * 11-05-1766 Bergambacht † 23-09-1807 Bergambacht x 09-10-1796 Krimpen a/d IJssel

        † 23-09-1807 Bergambacht Marrigje Gerritse Lans * 07-08-1778 Ouderkerk aan den IJssel † 09-05-1835 Krimpen

         aan den IJssel (Schoolvrouw) (dochter van Gerrit Ariense Lans en Cornelia Verkerk) (van VIf.4)

          (zie ook: website van Sjon Lans)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gerrit van der Ham * 1797 Bergambacht x 08-07-1824 Stormpolder Bastiaantje Smit * 1798 Nieuw-Lekkerland
† 23-02-1862 Krimpen a/d IJssel (dochter van Jacques Smit en Maria Spruijt) (volgt VIIIx)

2. Cornelia van der Ham * 08-02-1797 Bergambacht x Gijsbert Bon * 1799

3. Mijntje van der Ham * 04-11-1798 Bergambacht † 08-12-1851 Rotterdam x 10-03-1821 Krimpen a/d IJssel

    Johannis Hanswijk * 08-07-1794 Kralingen (zoon van Cornelis van Hanswijk en Adriana Pietertje Dekker)

4. Hendrik van der Ham * 26-11-1801 Bergambacht † 17-05-1877Krimpen aan de IJssel (Klokkensteller) x 17-12-1824

     StormpolderCornelia Lans * 28-12-1801 Stormpolder (Ouderkerk) † 24-09-1836 Stormpolder (dochter van Arie

     Gerrits Lans en Adriana Boerman) (volgt VIIIy)

     x2 10-06-1837 Krimpen a/d IJssel Klaasje Jongste * 20-04-1803 Krimpen a/d IJssel † 25-06-1841 Krimpen a/d IJssel

     (dochter van Jan Jongste en Maggeltje Kreuk) (Uit dit huwelijk 2 dochters)

5. Gerrit van der Ham * 29-11-1803 Bergambacht

6. Arie Johannes van der Ham * 22-04-1806 Bergambacht x 01-05-1831 Aaltje van Treuren * 15-12-1807 Sommelsdijk

 

VIIi Cornelis van der Ham * 22-01-1769 Bergambacht † 23-02-1868 Bergambacht x 01-06-1792 Bergambacht

       A(d)riaantje van Wijk * 15-03-1770 Meerkerk † 26-10-1852 Bergambacht (dochter van Jan van Wijk en

       Teuntje de Jong) (van VIf.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Hendrik van der Ham * 19-08-1792 Bergambacht

2. Jan van der Ham * 08-09-1793 Meerkerk † 05-03-1818 ‘s-Heeraartsberg en Bergambacht

3. Klaas van der Ham * 06-07-1796 Groot-Ammers

4. Teunis van der Ham * 19-05-1799 Groot-Ammers x 12-04-1845 Gouderak Cornelia Schouten * 1812

    Ouderkerk a/d IJssel (dochter van Pieter Schouten en Grietje Mul)

5. Manus (Marinus) van der Ham * 14-11-1800 Groot-Ammers † voor 27-11-1805 Bergambacht

6. Johanne(i)s van der Ham * 16-01-1802 Groot-Ammers † 27-02-1881 Nieuwerkerk a/d IJssel x 13-02-1830

    Kapelle a/d IJssel Janna Koelendouw * 31-03-1805 Capelle a/d IJssel † 23-08-1887 Nieuwerkerk a/d IJssel

    (dochter van Arie Jansz Koelendouw en Maria van der Laan) (volgt VIIIz)

7. Aart van der Ham * 27-05-1803 Bergambacht † 24-09-1890 Bergambacht x1 04-02-1842 Wijngaarden

     Kaatje Booij (dochter van Fons Claassen Booij en Herwijntje Evertsen Sprong) (weduwe van Arie Verheij)

     x2 02-02-1855 Molenaarsgraaf Pietertje Slotboom * 11-07-1836 Molenaarsgraaf†15-11-1910Bergambacht

     (dochter van Gerrit Jan Slotboom en Marigje Bakker) (volgt VIIIaa)

8. Lambertus van der Ham * 27-07-1804 Bergambacht † voor 04-02-1807 Bergambacht

9. Manus van der Ham * 27-11-1805 Bergambacht

10. Lambartus van der Ham * 04-02-1807 Bergambacht † voor 15-01-1809 Bergambacht

11. Lamb(e)artus van der Ham * 15-01-1809 Bergambacht x1 20-02-1835 Willige Langerak Jannigje de Hoop

      * 01-03-1796 Willige Langerak (dochter van Bastiaan de Hoop en Annigje Alblas) (volgt VIIIab)

      x2 04-10-1867 Vlist Bastiaantje van Breeningen * 1826 Willige Langerak (dochter van Bastiaan van Breeningen

       en Aaltje van der Graaf)

12. Arie van der Ham * 06-05-1810 Bergambacht

13. Maria van der Ham * 23-03-1813 ‘s-Heeraartsberg en Bergambacht x 06-12-1844 Bergambacht Matthijs

      de Heer * 1818 Zuid-Polsbroek (zoon van Jan de Heer en Meinsje Baardwijk)

 

VIIj Jacobus van der Ham * 13-03-1774 Bergambacht † 07-05-1834 Stolwijk x 11-01-1801 Stolwijk Margje Klaasse

        Bakker † voor 1835 Stolwijk (van VIf.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Claasje van der Ham * 31-08-1802 Stolwijk † voor 29-11-1803 Stolwijk

2. Claasje van der Ham * 29-11-1803 Stolwijk

3. Hermijntje van der Ham * 17-10-1805 Stolwijk

4. Jacoba van der Ham * 03-03-1807 Stolwijk † voor 02-08-1808 Stolwijk

5. Jacoba van der Ham * 02-08-1808 Stolwijk

6. Margje van der Ham * 08-06-1810 Stolwijk x 31-07-1835 Papendrecht Hendrik van den A(n)del

    * 10-02-1813 Papendrecht † 22-12-1895 Dordrecht (zoon van Teunis van den A(n)del en Heiltje van

    der Esch)

 

VIIk Aart van der Ham * 1825 Jaarsveld † 29-10-1854 Jaarsveld x 27-06-1849 De Bilt Hendrica Emelaar * 1829 De Bilt

        (dochter van Willem Emelaar en Johanna Appeldoorn) (van VIg.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Hendrik van der Ham * 1849 † 09-11-1854 Jaarsveld

2. Johanna Christina van der Ham * 1850 † 06-11-1854 Jaarsveld

3. Teuntje van der Ham * 1853 † 31-12-1934 Utrecht x Jacob van Doorn

 

VIIl Cornelis van der Ham * 04-02-1820 Jaarsveld † 14-02-1880 Montfoort x 05-06-1849 Montfoort Christina Schippers

       * 1825 Montfoort (dochter van Johannes Schipper en Hendrika van Mispel) (van VIg.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Hendrika van der Ham * 1852 Montfoort † 06-01-1878 Montfoort x 08-02-1872 Montfoort Teunis Veer * 1841

    Leusden (zoon van Jan Everse Veer en Martje Teunisse)

2. Teuntje van der Ham * 1853 Montfoort † 08-07-1855 Montfoort

3. Hendrik Jan van der Ham * 1856 Montfoort † 03-04-1922 Utrecht x1 13-02-1879 IJsselstein Willemijnte
    Oosterbeek* 1860 IJsselstein (dochter van Hermanus Oosterbeek en Neeltje van den Berg) x2 Dirkje van Thiel

     † 11-01-1900 Montfoort(dochter van Jacobus van Thiel en Bartje Holl) x3 12-09-1900 Utrecht Froukjen Bijlsma

     * 1860 Boverknijpe (dochter van Sake Tjebbes Bijlsma en Lutske Gooitzens Hartstra)

4. Jan van der Ham * 19-05-1859 Montfoort † 02-08-1866 Montfoort

5. Huibert van der Ham * 00-06-1862 Montfoort † 25-08-1862 Montfoort

6. Aartje van der Ham * 1863 Montfoort † 06-01-1864 Montfoort

 

VIIm Gijsbert van der Ham * 21-03-1797 Meerkerk † 29-03-1872 Meerkerk x 07-06-1832 Meerkerk Willempje

           Houweling * 18-03-1809 Meerkerk † 25-11-1891 Meerkerk (dochter van Arie Houweling en Niesje Markestijn)

           (van VIh.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Maaike van der Ham * 10-11-1832 Meerkerk † 01-08-1884 Nieuwland x 22-10-1856 Meerkerk Arie Sterk
* 16-04-1831 Nieuwland † 12-07-1898 Peursum (zoon van Cornelis Sterk en Ariaantje Kooijman)

2. Niesje van der Ham * 03-06-1834 Meerkerk † 11-08-1834 Meerkerk

3. Arie van der Ham * 25-03-1836 Meerkerk † 25-05-1914 Meerkerk (zie akte) (Bouwman)

4. Geertje van der Ham * 06-08-1838 Meerkerk (zie akte) † 03-04-1840 Meerkerk

5. Arie van der Ham * 01-09-1840 Meerkerk † 05-09-1840 Meerkerk

6. Arie van der Ham * 06-10-1841 Meerkerk † 27-12-1841 Meerkerk

7. Arie van der Ham * 19-11-1842 Meerkerk x1 25-08-1865 Nieuwland Janna Johanna Brouwer * 05-05-1841 Nieuwland
     †16-06-1873 Meerkerk (dochter van Arie Brouwer en Aantje Sterk) (volgt VIIIac)

       x2 06-04-1877 Aartje Slob * 16-02-1854 Noordeloos † 07-01-1914 Meerkerk (dochter van Fredrik Slob en Jannigje

      Rietveld) (volgt VIIIad)

8. Philippus van der Ham * 07-09-1844 Meerkerk † 17-10-1844 Meerkerk

9. Philip van der Ham * 03-03-1847 Meerkerk † 08-10-1847 Meerkerk

 

VIIn Jan van der Ham * 02-10-1801 Meerkerk † 25-11-1879 Lexmond x 14-02-1835 Meerkerk Grietje van Zessen * 1824

        Lexmond † 09-11-1902 Lexmond (dochter van Ewoud van Zessen en Jannigje de Graaf) (van VIh.2) (zie foto grafsteen)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Philippus van der Ham * 03-09-1835 Lexmond † 27-01-1837 Lexmond

2. Ewoud van der Ham * 02-08-1836 Lexmond † 22-08-1836 Lexmond
3. Philippus van der Ham * 02-10-1837 Lexmond† 28-07-1865 Lexmond

4. Janna van der Ham * 16-09-1838 Lexmond † x 09-09-1880 Lexmond Marinus van Wijk * 1846 Schoonrewoerd † 14-12-1912

     Meerkerk (zoon van Huibert van Wijk en Clazina van der Berg)

5. Maaike van der Ham * 05-02-1841 Lexmond † 13-02-1908 Lexmond x 10-10-1862 Lexmond Jan Versluis
* 1835 Lexmond (zoon van Kornelis Versluis en Pietertje de Hoop)

6. Jannigje van der Ham * 30-03-1843 Lexmond † 04-09-1845 Lexmond

8. Ewoud van der Ham * 20-03-1844 Lexmond † 23-03-1845 Ameide
9. Jannigje van der Ham * 11-08-1846 Lexmond † 16-01-1871 Lexmond x 10-12-1869 Lexmond Paulus Versluis
    * 1839 Lexmond (zoon van Kornelis Versluis en Pietertje de Hoop)

10. Ewoud van der Ham * 04-04-1848 Ameide † 21-03-1926 Lexmond (Bouwman) x 03-12-1875 Leerdam Margrietha

     Johanna Kortlever * 26-05-1853 † 26-08-1925 Lexmond (dochter van Jan Kortlever en Cornelia Kloek) (volgt VIIIae)

     (zie foto grafsteen)

11. Gijsbert van der Ham * 28-08-1850 Ameide † 03-05-1859 Lexmond
12. Helena van der Ham * 06-03-1852 Lexmond † 14-08-1852 Lexmond

13. Geertje van der Ham * 10-09-1855 Lexmond † 03-02-1878 Lexmond x 17-02-1876 Lexmond Pieter Bor * 11-11-1845
      Meerkerk (zoon van Willem Bor en Elizabeth de Wit)

 

VIIo Daniel van der Ham * ca. 1811 Meerkerk † 28-04-1866 Meerkerk x 08-01-1836 Meerkerk Willempje de Wit(h)

        * 1810 † 25-08-1877 Meerkerk (dochter van Cornelis de Wit en Barbera van Karssen) (van VIh.6)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Maaike van der Ham * 07-06-1836 Meerkerk x Jan Versluis † 21-06-1914 Noordeloos

2. Cornelis van der Ham * 05-07-1837 Meerkerk † 02-11-1922 Noordeloos

3. Philippus van der Ham * 13-03-1840 Meerkerk † 22-11-1883 Meerkerk

4. Albertus van der Ham * 04-11-1842 Meerkerk † 29-01-1908 Noordeloos x 02-06-1866 Arkel Barbera van Os

    * 10-03-1841 Meerkerk † 30-08-1913 Noordeloos (dochter van Alewijn van Os (Bouwman) en Teuntje Muilwijk)

   (volgt VIIIaf)

5. Gerrit van der Ham * 11-07-1847 Meerkerk † 18-08-1928 Noordeloos x 23-02-1882 Noordeloos Annigje Blokland

    * 07-12-1859 Noordeloos † 03-03-1914 Noordeloos (dochter van Willem Blokland (Bouwman) en Geertje de Bruin)

6. Elisabeth van der Ham * 28-10-1851 Meerkerk (zie akte) † 25-12-1851 Meerkerk

 

 

– VIII –

 

VIIIa Pieter van der Ham * 07-06-1794 Stompwijk † 06-02-1851 Wassenaar (Bouwman) x1 12-11-1815 Voorburg

          Emerentiana Rademaker * 26-05-1794 Voorburg † 04-09-1833 Wassenaar (dochter van Jan Ariesz. Rademaker

          en Geertruij Koster) (van VIIa.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Pieter van der Ham * 15-08-1816 Voorburg † 11-08-1849 Wassenaar x 26-04-1839 Wassenaar Petronella

    Overga(a)uw * 1818 Wassenaar † 21-04-1850 Wassenaar (dochter van Jan Overgauw en Geertruijda van der Klugt)

    (volgt IXa)

2. Johannes van der Ham * 07-11-1818 Voorburg x 07-05-1842 Wassenaar Anna de Zwart * 1818 Voorschoten
† 05-08-1896 Wassenaar (dochter van Johannes de Zwart en Apolonia Warmerhoven) (volgt IXb)

3. Willem van der Ham * 18-02-1821 Voorburg x 17-04-1847 Wassenaar Margrieta (Margaretha) Kortekaas
* 18-01-1824 Wassenaar (dochter van Johannes Kortekaas en Johanna Nagtegaal) (geen kinderen)

4. Cornelis van der Ham * 10-01-1826 Voorburg † x 27-02-1851 Abtsregt Cornelia van der Kleij * 16-09-1823
Zegwaard † 06-04-1871 Wassenaar (dochter van Willem van der Kleij en Engeltje Huberts) (volgt IXc)

x2 01-02-1876 Wassenaar Johanna Bolleboom * 1839 (dochter van Nicolaas Bolleboom en Apolonia Noordoven)

      (volgt IXd)

5. Arie van der Ham * 04-09-1823 Voorburg † 19-03-1909 Wassenaar x1 25-04-1856 Wassenaar Geertje van der Meer

     * 1828 Wassenaar (dochter van Jacobus van der Meer en Anna van Noble) (volgt IXe)

x2 27-05-1863 Wassenaar Geertruida Ruijgrok * 1870 Wassenaar (dochter van Jan Ruijgrok en Krijna Westgeest)

     (volgt IXf)

x3 07-09-1883 Wassenaar Adriana van der Helm * 1841 Wassenaar (dochter van Arie van der Helm en Helena

      Hendrina Oosterveer)
6. Cornelis van der Ham * 10-01-1826 Voorburg

7. Leendert van der Ham * 29-04-1828 Voorburg x 25-04-1856 Wassenaar Gerarda Alkemade * 1828 Wassenaar

(dochter van Pieter Alkemade en Cornelia Joanna Kok)
8. Gerardus van der Ham * 30-03-1832 Voorburg † 14-04-1832 Voorburg

9. Petrus van der Ham * 09-08-1833 Voorburg

 

VIIIb Pieter van der Ham * 07-06-1794 Stompwijk † 06-02-1851 Wassenaar (Bouwman) x2 12-05-1838 Wassenaar

Elisabeth Ouwersloot * 02-02-1817 Zoetermeer † 20-11-1890 Wassenaar (dochter van Jansje Ouwersloot)

(van VIIa.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gerardus van der Ham * 28-01-1839 Wassenaar x 26-04-1871 Wassenaar Klasina van der Meer * 1851 Voorschoten

(dochter van Bernardus van der Meer en Geertruida van Rijn)

2. Emerentina van der Ham * 03-02-1841 Wassenaar x 02-05-1866 Voorburg Hendrikus Theodorus van Santen

* 23-04-1837 (zoon van Teunis van Santen en Hendrina Kouwenhoven)

3. Willem van der Ham * 25-06-1843 Wassenaar † 23-02-1908 Wassenaar x 09-04-1891 Wassenaar Clasina Dorothea

van der Kooij * 1858 Wassenaar† 08-01-1925 Wassenaar (dochter van Leendert van der Kooij en Maria Ruijgrok)
(volgt IXg)

4. Maria van der Ham * 27-07-1845 Wassenaar

5. Johanna van der Ham * 10-01-1847 Wassenaar † 04-12-1906 Wassenaar x 11-01-1871 Wassenaar Petrus Borsboom

* 1846 Wassennar (zoon van Johannes Borsboom en Catharina van der Lans)

6. Cornelia van der Ham * 01-04-1848 Wassenaar † 28-05-1885 (Ongehuwd)

7. Alida van der Ham * 24-09-1849 Wassenaar † 18-05-1883 Wassenaar x 08-01-1873 Wassenaar Adrianus

Beijersbergen * 1848 Wassenaar (zoon van Jacobus Beijersbergen en Hendrijntje van Noort)

 

VIIIc Gerardus van der Ham * 08-04-1796 Stompwijk † 03-03-1863 Voorburg (Bouwman) x 22-04-1831 Wassenaar

Petronella den Hollander * 07-04-1809 Wassenaar † 09-02-1844 Wassenaar (dochter van Hendrik (Heijn)

den Hollander en Anna (Antje) Meester) (van VIIa.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Maria van der Ham * 21-04-1832 Voorburg † 05-05-1874 Loosduinen x 22-04-1853 Voorburg Johannes Antonius Bol

* 23-10-1824 Rijswijk † 07-02-1919 Loosduinen (zoon van Arie Bol en Jannetje van der Lems)

2. Antje van der Ham * 25-06-1833 Voorburg

3. Wilhelmus (Willem) van der Ham * 18-08-1835 Voorburg † 05-01-1927 Voorburg (Landbouwer) x1 14-11-1862

    Voorburg Adriana Pieternella Hooijmans * 27-06-1840 Voorburg † 27-12-1883 Voorburg (dochter van Johannes

    Hooijmans en Apolonia van Haastert) (volgt IXh)

x2 20-04-1899 Voorburg Catharina Jonkheer * 22-12-1847 Hillegom † 16-10-1908 Voorburg (dochter van Dirk

    Jonkheer en Catharina Juffermans)

4. Hendrik van der Ham * 13-09-1837 Voorburg † 09-12-1916 Voorburg x 03-02-1865 Voorburg Cornelia van Schie

    * 29-11-1841 Stompwijk † 27-02-1903 Voorburg (dochter van Cornelis van Schie en Magdalena Vijverberg)

     (volgt IXi)

5. Alida van der Ham * 09-01-1840 Voorburg † 16-05-1840 Voorburg

6. Gerardus Martinus van der Ham * 18-06-1841 Voorburg † 26-06-1885 Voorburg x 17-04-1869 Voorburg Geertrudis

     van der Poel * 17-03-1846 Hazerswoude † 31-01-1908 Voorburg (dochter van Cornelis van der Poel en Geertrudis

    Hoogeveen) (volgt IXj)

7. Petronella van der Ham * 15-02-1843 Voorburg † 23-03-1917 Vught x 11-02-1866 Voorburg Jacobus Martinus Goemans

* 22-01-1842 Voorburg (zoon van Johannes Goemans en Catharina van der Peet)

 

VIIId Gerardus van der Ham * 08-04-1796 Stompwijk † 03-03-1863 Voorburg (Bouwman) x2 19-01-1845 Voorburg
Jo(h)anna Vermeulen * 13-03-1820 Wassenaar † 05-02-1897 Den Haag * 13-03-1820 (Dienstbode) (Dochter van
Joannes Vermeulen en Joanna van Swieten)
(van VIIa.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Johannes van der Ham * 18-08-1845 Voorburg x 05-08-1866 Voorburg Anna Goemans * 15-10-1845 Voorburg

(dochter van Johannes Goemans en Catharina van der Peet)

2. Cornelis van der Ham * 07-07-1847 Voorburg † 19-01-1933 Voorburg x 07-05-1875 Voorburg Apolonia Barbara

de Koning * 06-04-1855Voorburg (dochter van Christiaan de Koning en Helena Johanna Stein) (volgt IXk)

3. Leonardus van der Ham * ca. 1849 Voorburg † 23-07-1893 Loosduinen x 05-07-1873 Loosduinen Maria Adriana

Kortekaas * 24-11-1849 Loosduinen † 09-02-1918 Loosduinen (dochter van Johannes Kortekaas en Adriana (Maria)

Overgaauw) (volgt IXl)

4. Petrus van der Ham * 22-10-1850 Voorburg x 01-11-1878 Voorburg Cornelia Koot * 01-11-1851 Voorburg

(dochter van Cornelis Koot en Anna van den Nouweland)

5. Arie van der Ham * 28-11-1853 Voorburg x 11-08-1876 Voorburg Anna Catharina Perquin * 10-06-1854 Veur

(dochter van Stephanus Theodorus Perquin en Johanna van Zutphen) (volgt IXm)

6. Theodorus van der Ham * 27-11-1856 Voorburg † 06-06-1926 ‘s-Gravenhage (Bouwman, Kruidenier) x Johanna

Langelaan * 06-01-1857 Rijswijk † 16-10-1926 ‘s-Gravenhage (dochter van Pieter Langelaan en Maria van der Laan)

(volgt IXn)

7. Willem van der Ham * 08-10-1858 Voorburg † 12-05-1925 Delft x 29-07-1881 Voorburg Gerarda Dina Pompe
* 03-07-1856 Voorburg † 29-07-1933 Delft (dochter van Johannes Pompe en Maria Knijnenburg) (volg IXo)

 

VIIIe Willem van der Ham * 23-01-1798 Stompwijk † 27-08-1866 Wassenaar (Watermolenaar) x 22-05-1829 Wassenaar

Petronelletje van Spronsen * 20-12-1807 Wassenaar † 26-12-1881 Wassenaar (dochter van Cornelis van Spronsen en

Grietje Loijestein) (van VIIa.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Maria van der Ham * 27-05-1830 Wassenaar † 27-05-1830 Wassenaar

2. Cornelis van der Ham * 08-11-1831 Wassenaar † 21-04-1833 Wassenaar

3. Maria van der Ham * 17-03-1833 Wassenaar † 05-10-1871 Wassenaar x 22-03-1854 Wassenaar Abraham Baartman

* 1808 Charlois (zoon van Hugo Baartman en Pietertje Abrahamdr. Joa)

4. Grietje van der Ham * 18-09-1835 Wassenaar † 06-10-1835 Wassenaar

5. Willem van der Ham * 21-07-1836 Wassenaar x 17-07-1863 Wassenaar Maria Louisa Lamboo

* 1833 Voorschoten † 21-10-1900 Oegstgeest (dochter van Bernardus Lamboo en Cornelia Hasebos) (volgt IXp)

6. Cornelis van der Ham * 02-10-1838 Wassenaar † 22-05-1848 Wassenaar

7. Gerardus van der Ham * 07-07-1840 Wassenaar † 24-09-1840 Wassenaar

8. Cornelis van der Ham * 16-09-1843 Wassenaar † 03-05-1921 Wassenaar x 16-05-1884 Oegstgeest Apolonia

Catharina van der Voorn * 1855 Sassenheim† 30-11-1931 Wassenaar (dochter van Nicolaas van der Voorn en

Geertruida de Zwart) (volgt IXq)

 

VIIIf Cornelis van der Ham * 30-06-1803 Voorburg † 24-04-1877 Wassenaar x 21-11-1845 Wassenaar Agatha (Aagje)

Ammerlaan * ca. 1810 Wassenaar (dochter van Jan Ammerlaan en Lijsje van der Zalm) (van VIIa.6)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Maria van der Ham * 03-11-1846 Wassenaar † 14-11-1846 Wassenaar

2. Elisabeth van der Ham * 25-07-1848 Wassenaar † 16-08-1848 Wassenaar

3. Levenloze zoon van der Ham * 20-06-1849 Wassenaar † 20-06-1849 Wassenaar

4. Maria van der Ham * 26-04-1850 Wassenaar † 30-12-1850 Wassenaar

5. Willem van der Ham * 06-07-1852 Wassenaar † 19-03-1853 Wassenaar

 

VIIIg Leonardus(Leendert) van der Ham * 15-09-1804 Stompwijk † 22-10-1875 Wassenaar x 14-07-1827 Wassenaar

Krijna Knijnenburg * ca. 1805 Wassenaar † 31-01-1869 Wassenaar (dochter van Cornelis Knijnenburg en Petronella

van Bergen) (van VIIa.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Maria van der Ham * 31-01-1828 Wassenaar x 17-05-1850 Wassenaar Theodorus van Rijn * 1828 Wassenaar

(zoon van Hendrik van Rijn en Aagje Pompe)

2. Petronella van der Ham * 12-03-1829 Wassenaar † 05-09-1914 Wassenaar x 27-08-1852 Wassenaar Jacobus

van der Kleij * 1824 Wassenaar † 01-05-1884 Wassenaar (zoon van Leendert van der Kleij en Anthonia Molijn)

3. Willem van der Ham * 07-05-1830 Wassenaar † 08-11-1830 Wassenaar

4. Cornelia van der Ham * 07-10-1831 Wassenaar † 14-10-1869 Wassenaar x 09-04-1861 Cornelis Overdevest * 1825

Zoeterwoude (zoon van Gerrit Overdevest en Neeltje Verheul)

5. Willem van der Ham * 25-11-1832 Wassenaar † 09-06-1868 Wassenaar x 15-05-1863 Wassenaar Cornelia (Keetje)

van der Spek * 1838 Wassenaar † 29-06-1868 Wassenaar (dochter van Gerrit van der Spek en Willemijntje

Brouwer) (volgt IXr)

6. Gerardus van der Ham * 04-04-1835 Wassenaar † 06-09-1908 Wassenaar

7. Leonardus (Leendert) van der Ham * 24-01-1838 Wassenaar † 06-12-1932 Wassenaar (Ongehuwd)

8. Johanna van der Ham * 21-09-1840 Wassenaar † 27-11-1905 Wassenaar x 04-05-1876 Wassenaar Pieter

Remmerswaal * 1836 Wassenaar (zoon van Cornelis Remmerswaal en Maria van der Ploeg)

9. Alida van der Ham * 02-04-1843 Wassenaar † 02-12-1887 Wassenaar (Ongehuwd)

10. Theodorus van der Ham * 08-11-1844 Wassenaar † 12-12-1932 Wassenaar x 26-04-1883 Wassenaar Margaretha

van Steijn * 1856 Oegstgeest † 06-01-1930 Wassenaar (dochter van Jacobus van Steijn en Adriana Heemskerk)

11. Catharina van der Ham * 07-12-1847 Wassenaar † 01-01-1930 Wassenaar

 

VIIIh Cornelis van der Ham * 06-07-1794 Meerkerk † voor 1862 x 20-05-1822Aarlanderveen Jannigje van Vliet

* 15-03-1794 Zwammerdam† voor 1862(dochter van Jacob van Vliet en Neeltje Hoofdman) (van VIIb.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jacob van der Ham * 1825 Aarlanderveen (Schippersknecht) x 03-05-1854 Haarlem Grietje Room * 1828 Blokzijl

(dochter van Klaas Room en Roelofje Jonker) (volgt IXs)

2. Jan van der Ham * 18-09-1828 Aarlanderveen (Werkman) x1 08-01-1851 Haarlem Antje Mesman * 1824 Haarlem

(dochter van Joseph Mesman en Antje Neef)

x2 18-11-1857 Haarlem Catharina van Garste * 1827 (dochter van Theodorus Jacobus van Garste en Jacoba Pus)

3. Bastiaan van der Ham * 13-09-1830 Aarlanderveen † 01-02-1900 Vinkenveen en Waverveen x 30-01-1862

Weesperkapel Teuntje Niesing * 29-07-1832 Weesp † 27-09-1875 Weesp (dochter van Evert Niesing en

Jannetta Elisabeth Bangert) (volgt IXt)

 

VIIIi Nicolaas (Klaas) van der Ham * 03-02-1808 Ameide † 28-05-1870 Ameide (Veerschippersknecht/Schipper)

x 24-10-1833 Ameide Pleuntje van der Kwast * 06-02-1812 Lopik † 08-02-1868 Ameide (dochter van

Jan van der Kwast en Stijntje de Gier) (Dienstmaagd) (van VIIc.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Dirk van der Ham * 09-02-1835 Ameide † 07-02-1859 Ameide

2. Jan van der Ham * 28-07-1836 Ameide † 15-06-1912 Ameide (Schipper/Arbeider) x 01-03-1861 Ameide

    Janna Vroon * 05-12-1840 Lexmond † 25-12-1904 Ameide (dochter van Merrigje Vroon) (volgt IXu)

3. Maria van der Ham * 05-11-1838 Ameide x 20-09-1867 Ameide Aart Langerak * 05-05-1835 Benschop

    (zoon van Hendrik Langerak * ca. 1801 Benschop † 28-03-1875 Benschop en Catharina Burggraaf * 21-01-1809 te

    Benschop 29-09-1888 Utrecht)

4. Maarten Arie van der Ham * 13-12-1840 Ameide (Schipper, Arbeider, Mandenmaker) † 02-02-1917 Kedichem

    x 13-02-1869 Meerkerk Anna de Gast * 19-08-1844 Meerkerk † 1919 (dochter van Johannes of Jan de Gast en

    Aaltje de Wit) (volgt IXv)

5. Cornelis van der Ham * 19-10-1843 Ameide † 24-01-1914 Tienhoven (Schipper, Arbeider) x 30-04-1869 Ameide

    (zie akten) Gijsbertje Kars * 13-05-1840 Jaarsveld † 22-10-1902 Tienhoven (Dienstbode)(dochter van Mattheus Kars

     en Annigje Oostrom) (volgt IXw) (zie akte)

6. Gerrit van der Ham * 19-03-1848 Ameide † 07-10-1868 Ameide

7. Gijsbert van der Ham * 04-04-1851 Ameide † 22-05-1922 (Arbeider, Mandenmaker) x 10-05-1872 Ameide Grada

     Roth * 03-07-1848 Ameide † 11-12-1929 (Dochter van Lourens Roth en Elizabeth van Hal) (volgt IXx)

 

VIIIj Pleun Maartensz. van der Ham * 23-11-1811 Ameide (zie akte) † 23-11-1858 Ameide x 22-05-1846 Ameide (zie akte)

         Johanna Cornelia Bijvank * 10-01-1818 Schoonrewoerd † 05-01-1883 Ameide (zie akte) (Dienstmeid) (dochter van

         Hermanus Bijvanck en Elisabeth Bogers) (van VIIc.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Maarten Arie van der Ham * 11-09-1847 Ameide † 09-06-1856 Ameide

2. Elisabeth Maria van der Ham * 28-08-1849 Ameide x 1874 Gerrit de Kruijk * 1850 (zoon van Hendrick de Kruijk

en Elsje van Es)

3. Maria van der Ham * 25-05-1851 Ameide (zie akte) x 25-08-1877 (zie akte) Martinus van Oort * 1855

4. Levenloos dochter van der Ham * 14-06-1854 Ameide † 14-06-1854 Ameide

5. Hermanus van der Ham * 07-07-1855 Ameide † 21-02-1897 Lexmond x 23-03-1888 Lexmond Bartje Langerak

* 1856 Hoornaar (dochter van Huibert Langerka en Adriaantje Pelt) (volgt IXy)

6. Maarten Arie van der Ham * 15-05-1858 Ameide † 19-12-1932 Ameide x 03-07-1886 Ameide Klasina Woudenberg

* 15-12-1861 Ameide † 10-05-1930 Ameide (dochter van Arie van Woudenberg * 1830 Hoepmaker en

Johanna Natig) (volgt IXz)

 

VIIIk Amel van der Ham * 01-01-1816 Ameide (Schipper en werkman) x 11-11-1841 Hoogblokland Klazina

Stam * 14-01-1817 Hoogblokland(dochter van Pieter Stam en Elisabeth van der Meijden)(van VIIc.6)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Maria van der Ham * 05-04-1842 Hoogblokland † 03-10-1844 Hoogblokland

2. Pieter van der Ham * 07-05-1843 Ameide † 18-08-1906 Ameide (zie akte) (Koopman) x1 12-06-1874 Ameide

Annigje van Oosterom * 1843†22-10-1878 Ameide (dochter van Aaldert van Oosterom en Maria Verveer)

(volgt IXaa)

x2 16-09-1881 Ameide Mijntje Maat * 14-10-1849 Langerak (dochter van Aart Maat en Kaatje Kok) (volgt IXab)

3. Maria-Elisabeth van der Ham * 12-09-1844 Hoogblokland † 01-01-1846 Ameide

4. Adriana van der Ham * 24-11-1845 Ameide † voor november 1907 x 05-09-1872 Ameide Ewit Lakerveld

* 1862 Bleskensgraaf (zoon van Pieter Lakerveld en Niesje den Boer)

5. Maria van der Ham * 09-04-1847 Ameide † 16-11-1848 Hoogblokland

6. Elisabeth van der Ham * 21-08-1848 Hoogblokland x 29-04-1875 Ameide Arie Labee * 1850

(Zoon van Jasper Labee en Antje Alblas)

7. Maarten van der Ham * 12-11-1849 Hoogblokland † 15-11-1849 Hoogblokland

8. Arie van der Ham * 12-11-1849 Hoogblokland † 15-11-1849 Hoogblokland

9. Maarten van der Ham * 1852 Hoogblokland † 29-02-1852 Lexmond

10. Maarten van der Ham * 1853 Hoogblokland † 03-04-1854 Lexmond

11. Martina van der Ham * 1856 Lexmond † 07-03-1903 Ameide x 18-05-1877 Ameide Gijsbert Vonk

12. Maria van der Ham * 04-07-1857 Lexmond † 26-04-1866 Ameide

13. Maarten van der Ham * 07-02-1859 Lexmond † 08-07-1859 Lexmond

 

VIIIl Klaas Gerritsz. van der Ham (Berger) * 30-11-1812 Ameide (Getuige: Jacoba Berger) † 29-12-1864 Ameide x1

26-07-1839 Ameide Pietertje (Pieternella) Verhoef * 20-01-1819 †12-05-1854 Ameide (dochter van Dirk

Verhoef en Marigje Willemse) (van VIId.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Maagje van der Ham * 30-08-1839 Ameide † 15-01-1848 Ameide

2. Geertje van der Ham * 14-02-1841 Ameide † 05-08-1841 Ameide

3. Gerrit van der Ham * 27-03-1842 Ameide † 02-04-1909 Utrecht x 18-09-1869 Meerkerk Pieternella

     Maasland * 1842 Laag Blokland † 23-06-1922 Culemborg (dochter van Jan Maasland en Johanna Sterrenburg)
(volgt IXac)

4. Dirk van der Ham * 20-10-1844 Ameide †02-04-1901 Meerkerk x1 23-04-1875 Meerkerk Jannigje van Veen

    * 1835 † 10-01-1893 Meerkerk (dochter van Gerrit van Veen en Elizabeth Tukker)

    x2 17-10-1894 Meerkerk Teuntje Termaat * 15-05-1845 Lexmond (Weduwe van Andries Copier) (dochter van Barend

    Termaat en Jannigje van Dijk)

5. Teunis van der Ham * 25-12-1845 Ameide †06-07-1884 Leerbroek (Bouwmansknecht) x 29-09-1871 Meerkerk

    Antonia van Iperen * 31-03-1845 Meerkerk† 22-02-1906 Noordeloos(dochter van Pieter van Iperen en

    Geertje Schouten) (volgt IXad)

 

VIIIm Hendrik van der Ham * 15-12-1813 Ameide † 09-05-1886 Groot-Ammers (Bouwman) x 04-05-1841

Ameide Neeltje van Bemmel * 25-06-1812 Harmelen † 13-01-1894 Groot-Ammers (dochter van

Pieter van Bemmel en Magdalena de Wit) (van VIId.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Pieter van der Ham * 23-05-1842 Groot-Ammers † 14-12-1927 Groot-Ammers (Werkman en Koopman)

    x 02-10-1868 Groot-Ammers Grietje (Margaretha) Scheer * 23-05-1843 Streefkerk † 04-11-1917 Groot-

    Ammers (Dienstbode) (dochter van Hermanus Scheer en Lijntje den Toom) (volgt IXae)

2. Geertje van der Ham * 05-10-1843 Groot-Ammers † 12-10-1843 Groot-Ammers

3. Geertje van der Ham * 22-01-1845 Groot-Ammers † 09-02-1919 Sliedrecht x 16-11-1872

    Groot-Ammers Jan Maasland * 21-02-1845 Streefkerk † 31-03-1934 Sliedrecht (zoon van Arie Maasland

    en Janna Bouwman)

4. Magdalena van der Ham * 16-08-1848 Groot-Ammers † 30-04-1879 Molenaarsgraaf x 04-03-1874

    Molenaarsgraaf Cornelis Boll * 13-12-1848 Alblasserdam † 10-01-1919 Rotterdam

5. Gerrit van der Ham * 10-11-1851 Groot-Ammers † 04-12-1938 Groot-Ammers (Werkman, Koopman, Fruit-

    handelaar) x1 30-01-1875 Groot-Ammers Anna Tempelman * 26-01-1846 Streefkerk † 02-08-1892

    Groot-Ammers (Dienstbode) (dochter van Hendrik Tempelman en Geertruij de Bruijn) (volgt IXaf)

     x2 30-03-1893 Streefkerk Willemina Bouwman * 17-01-1863 Streefkerk † 08-09-1907 Groot-Ammers

    (dochter van Zeeger Bouwman en Pietronella Brouwer) (volgt IXag)

6. Zoon van der Ham * 21-02-1857 Groot-Ammers † 21-02-1857 Groot-Ammers

 

VIIIn Arie van der Ham * 15-04-1820 Ameide † 17-11-1866 Stolwijk x 05-07-1845 Stolwijk Margje Potuit

        * 29-07-1821 Stolwijk † 18-01-1864 Stolwijk (van VIId.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Adriana van der Ham * 17-02-1845 Stolwijk † 12-12-1909 Waddinxveen x 06-04-1867 Stolwijk Jan Noorlander

* 17-02-1844 Stolwijk † 10-07-1926 Waddinxveen (zoon van Egbert Noorlander en Adriana Koutstaal)

2. Geertje van der Ham * 1847 Stolwijk x 10-12-1870 Krimpen aan den IJssel Arie van den Berg * 1836 Krimpen

     aan den IJssel (zoon van Pieter van den Berg en Ariaantje Hoogendoorn)
3. Gerrit van der Ham * 1862 † 30-11-1862 Stolwijk

 

VIIIo Jan van der Ham * 08-03-1818 Brielle † 06-08-1886 (Zeeloods, Schipper) x 26-09-1844 Brielle Pieternella Johanna

          Hoogvliet * 04-10-1824 Brielle † 10-11-1867 Brielle (dochter van Willem Hoogvliet en Baaltje de Pijper) (van VIIf.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jan van der Ham * 29-10-1844 Brielle x 21-02-1872 Rockanje Adriana Konijnendijk * 30-03-1849 Rockanje

    † 12-01-1938 Heemstede (dochter van Aarnout Konijnendijk en Pietertje Rietdijk) (volgt IXah)

2. Willem van der Ham * 29-12-1845 † 11-01-1846 Brielle

3. Baaltje van der Ham * 17-02-1847 Brielle † 24-08-1847 Brielle

4. Baaltje van der Ham * 08-02-1848 Brielle † 25-02-1848 Brielle

5. Willem van der Ham * 10-06-1849 Brielle x 09-01-1884 Semarang, Java, Indonesië Henriette Constance Guyot

    * 01-02-1862 Soerabaja, Java, Indonesië (dochter van Antoine Guyot * 13-01-1831 Groningen 21-06-1884 Batavia

    en Hendrika Gezina Kuiper * 21-03-1842 Rotterdam) (volgt IXai)

6. Tona van der Ham * 05-12-1850 Brielle † 15-10-1922 ‘s-Hertogenbosch x 16-05-1878 Willem Leeman * 09-09-1847
‘s-Graveland (zoon van Willem Leeman en Meinoutje Hoek)

7. Pieter Johan van der Ham * 30-11-1852 Brielle † 16-02-1874 Brielle

8. Nicolaas Marinus van der Ham * 13-02-1855 Brielle † 24-09-1906 Soekaboemi (Gezagvoerder) x 12-10-1889

    Batavia Hilleganda Cornelia Arnolda van Herwerden (dochter van Pieter Frederik Hondius van Herwerden en

    Hilleganda Otten)

9. Pieter Wilhelm van der Ham * 27-02-1857 Brielle † 03-01-1859 Brielle

10. Baaltje Pieternella van der Ham * 18-08-1859 Brielle † 05-10-1864 Brielle

11. Arij van der Ham * 21-10-1861 Brielle † 05-11-1864 Brielle

12. Pieter Wilhelm van der Ham * 10-03-1863 Brielle x 03-06-1897 Enkhuizen Geertje Bakker * 1873 Enkhuizen

      (dochter van Maarten Bakker en Aafje van der Spruijt)

13. Baaltje van der Ham * 27-04-1865 Brielle † 11-03-1898 Brielle x 30-11-1893 Brielle Teunis Kruijne

      * 12-03-1869 Brielle † 22-07-1944 Brielle (zoon van Adrianus Kruijne en Margrieta Maggeltje Dijkgraaf)

14. Arij van der Ham * 23-11-1866 Brielle † 11-05-1928 Heemstede x 04-12-1902 Amsterdam Adriana Helena
van den Aardweg * 1875 Purmerend (dochter van Henricus Petrus van den Aardweg en Johanna Christina Boer)

15. Johanna Pieternella van der Ham * 02-11-1867 Brielle x 09-04-1896 Amsterdam Corenlis Jacobus Gimpel * 1868

      Amsterdam (zoon van Justus Gimpel en Dieuwertje Boendermaker)

 

VIIIp Jan van der Ham * 08-03-1818 Brielle † 06-08-1886 (Zeeloods, Schipper) x2 10-12-1872 Brielle Aaltje Hartog

        * 12-06-1832 Brielle † 14-10-1912 Brielle (dochter van Gerrit Hartog en Johanna van der Schilt) (van VIIf.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Anna van der Ham * 25-11-1871 Brielle † 02-02-1877 Brielle

2. Gerrit Marinus van der Ham * 21-01-1873 Brielle † 27-03-1874 Brielle

 

VIIIq Gerrit Marinus van der Ham * 11-02-1821 Brielle † 11-04-1876 Hellevoetsluis x 16-07-1847 Hellevoetsluis Heijnderijna
Rebecca van Golverdingen * 1824 Hellevoetsluis † 02-07-1882 Brielle (dochter van Nicolaas van Golverdingen en

Johanna Mulders) (van VIIf.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jan van der Ham * 21-11-1847 Brielle † 01-12-1867 Brielle
2. Johanna Cornelia van der Ham * 23-08-1849 Brielle † 25-11-1849 Brielle
3. Nicolaas van der Ham * 03-12-1850 Brielle † 13-07-1870 Brielle

4. Gerrit Marinus van der Ham * 19-07-1855 Brielle † 10-10-1861 Brielle
5. Anthonij van der Ham * 04-09-1857 Brielle

6. Hendrik van der Ham * 07-08-1860 Brielle † 15-04-1880 (Overleden aan boord van het barkschip

Schiedam 19-30-ZB en 0-10- OL)
7. Gerritje Marietje van der Ham * 04-02-1863 Brielle † 21-10-1882 Brielle

8. Rebekka Wilhelmina van der Ham * 05-08-1864 Brielle † 03-12-1884 Brielle

 

VIIIr Anthonij van der Ham * 19-03-1828 Brielle † 08-07-1866 Brielle (Zeeloods) x1 21-05-1851 Brielle Pieternella Stolk
* 16-12-1831 Brielle (dochter van Cornelis Stolk en Hester Schipper) x2 19-08-1863 Brielle Anna Besteman

* 18-08-1840 Brielle (dochter van Huibert Jansz. Besteman en Johanna de Reus) (van VIIf.3)

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1. Tona van der Ham * 27-07-1851 Brielle † 22-10-1926 Bloemendaal x 05-11-1874 Brielle Willem Dorsman

* 16-10-1850 Brielle (zoon van Leendert Dorsman en Sijtje Verschoor)

2. Cornelis van der Ham * 20-11-1852 Brielle † 23-06-1941 Heemstede x 19-04-1876 Brielle Adriana Elizabeth
Cornelisse * 28-02-1854 Tholen (dochter van Lieven Cornelisse 12-07-1854 Tholen en Anna Verkamman)(volgt IXaj)
3. Hester van der Ham * 09-11-1853 Brielle † 01-06-1869 Brielle

4. Leentje Cornelia van der Ham * 22-02-1856 Brielle
5. Pieternella van der Ham * 29-07-1857 Brielle † 28-05-1858 Brielle

 

Uit het tweede huwelijk:

 

6. Anna van der Ham * 24-08-1864 Brielle
7. Jan van der Ham * 20-09-1865 Brielle † 28-07-1866 Brielle

 

VIIIs Arij van der Ham * 20-02-1833 Brielle x 08-02-1860 Brielle (Jata) Beatrix Geistmann * 02-03-1835 Zundert

en Wernhout (dochter van Willem Sheperd Geistmann en Louise Grietveld) (van VIIg.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Levenloos kind van het mannelijk geslacht * en † 02-03-1861 Brielle

2. Wie(l)liam Sheperd van der Ham * 11-01-1865 Hellevoetsluis † 15-04-1931 Maassluis x 29-04-1886 Hellevoetsluis Sara van der
Kuil * 12-09-1864 Zwartewaal † 24-09-1940 Maassluis (dochter van Marinus van der Kuil en Neeltje Kwak) (zie foto grafsteen)
(volgt IXak)

3. Arie van der Ham * 30-07-1867 Hellevoetsluis x 13-06-1894 Nieuw-Helvoet Martientje Jacoba van der Reijden

* ca. 1872 (dochter van Willemvan der Reijden en Aaltje Klok) (volgt IXal)

 

VIIIt Maarten van der Ham * 11-10-1838 Brielle (Marktschipper) † 07-01-1920 x 02-09-1863 Brielle Neeltje Rooderkerk

* 19-06-1840 Brielle (dochter van Meijdert Rooderkerk en Maria Dijkman) (van VIIg.6)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Abraham van der Ham * 03-06-1864 Brielle † 09-06-1864 Brielle
2. Abraham van der Ham * 20-01-1867 Brielle x 02-09-1897 Brielle Anna Cornelia de Quant * ca. 1868

† 24-02-1945 Brielle (dochter van Cornelis de Quant en Lena van der Schoor)
3. Meindert van der Ham * 08-11-1868 Brielle x 11-01-1900 Rotterdam Johanna Maria Elizabeth van Santen
* 15-06-1874 Brielle (Uit dit huwelijk een zoon: Maarten * 29-10-1900 Rotterdam † 23-02-1920 Maassluis)

4. Arentje van der Ham * 08-05-1870 Brielle
5. Maria van der Ham * 28-12-1871 Brielle

6. Maarten van der Ham * 24-03-1873 Brielle

7. Cornelis van der Ham * 23-06-1875 Brielle (Binnenschipper) x 05-09-1901 Oostvoorne Jannetje Laaij * 02-09-1876

Oostvoorne † 31-05-1925 Bergen op Zoom (dochter van Willem Laaij en Jannetje van Reek) (volgt IXam)

8. Neeltje van der Ham * 28-09-1877 Brielle † 06-05-1893 Brielle

9. Geertruida Jannetje van der Ham * 01-01-1881 Brielle

 

VIIIu Izaak van der Ham * 26-09-1845 Brielle † 12-07-1881 Brielle x 21-11-1872 Rockanje Kaatje Hoogvliet

* 13-08-1848 Rockanje † 16-04-1936 Brielle (dochter van Leendert Hoogvliet en Pietertje Noordermeer) (van VIIg.9)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gerrit Abraham van der Ham * 15-11-1874 Brielle † 1963 x 1900 Catharina Johanna (Jansje) Michael

* 06-06-1875 Hoogeloon † 1962 (volgt IXan)

2. Leendert van der Ham * 03-08-1876 Brielle † 13-04-1939 Brielle x Leentje Groeneveld * 07-09-1876

Rockanje † 21-04-1959 Brielle(dochter van Jan Groeneveld en Dirkje van Dijk) (volgt IXao)

3. Abraham van der Ham * 26-07-1878 Brielle x 13-10-1904 Oud-Beijerland Jacoba Vink * 19-10-1880

Oud-Beijerland (dochter van Hendrik Vink en Dirkje van Nederpelt)(volgt IXap)

4. Pietertje van der Ham * 13-08-1880 Brielle † 13-03-1886 Brielle

 

VIIIv Abraham van der Ham * 13-03-1856 Brielle † 1947 x1 Maartje Bredius (van VIIg.13)


Uit dit huwelijk:

 

1. Abraham van der Ham * 05-09-1879 Brielle (Slager) x 01-03-1906 Bloemendaal Johanna Petronella Köhler * 1884

Bloemendaal (dochter van Hendrik Christiaan Köhler en Lefferdina Visscher)

2. Gerrit van der Ham * 12-01-1881 Brielle † 23-12-1884 Hellevoetsluis
3. Izaak van der Ham * 29-04-1883 Brielle

 

VIIIw Abraham van der Ham * 13-03-1856 Brielle † 1947 x2 26-02-1891 Geertruida Cornelia Leeflang

* 12-09-1855 Hellevoetsluis (dochter van Floris Leeflang en Maria van Balen) (van VIIg.8)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Arij van der Ham * 20-12-1891 Hellevoetsluis

2. Hendrik van der Ham * 14-02-1896 Maassluis † 04-11-1896 Maasluis

 

VIIIx Gerrit van der Ham * 1797 Bergambacht x 08-07-1824 Stormpolder Bastiaantje Smit * 1798 Nieuw-Lekkerland
          † 23-02-1862 Krimpen a/d IJssel (dochter van Jacques Smit en Maria Spruijt) (van VIIh.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Hermanis van der Ham * 06-03-1825Stormpolder† 20-05-1840 Stormpolder

2. Jakis (Jacques) van der Ham * 12-05-1826 Stormpolder †21-08-1909 Maassluis x 29-03-1849 Ouderkerk a/d
    IJssel Elisabeth Kreuk * 1850 Ouderkerk a/d IJssel † 21-02-1902 Maasluis (dochter van Pieter Kreuk en Hendrikje van
    Zwanen)
(volgt IXaq)

3. Adriana Christina van der Ham * 19-11-1828 Stormpolder x 24-05-1851 Alblasserdam Arie Verheul * 1825
Alblasserdam (zoon van Arie Verheul en Arriaantje Oosterom)

4. Marrigje van der Ham * 02-12-1830Stormpolder

5. Maria van der Ham * 21-02-1834 Stormpolder † 07-10-1871 Stormpolder x 14-06-1856 Krimpen a/d IJssel
Harmen Heijkoop * 1832 Krimpen a/d IJssel (zoon van Teunis Heijkoop den Gerrigje Broere)

6. Arie Willem van der Ham * 25-09-1837 Stormpolder x 23-08-1865 Krimpen a/d Lek Aartje Stehouwer * 1839
Krimpen a/d Lek † 19-11-1869 Krimpen a/d Lek (dochter van Arie Stehouwer en Jaapje Helleman)

 

VIIIy Hendrik van der Ham * 26-11-1801 Bergambacht † 17-05-1877Krimpen aan de IJssel (Klokkensteller) x 17-12-1824

StormpolderCornelia Lans * 28-12-1801 Stormpolder (Ouderkerk) † 24-09-1836 Stormpolder (dochter van Arie

Gerrits Lans en Adriana Boerman) (van VIIh.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Adriana van der Ham * 01-01-1824 Stormpolder † 27-07-1891 Krimpen a/d IJssel x 12-10-1844 Krimpen a/d IJssel
Anthonij Kok * 1822 Capelle a/d IJssel

2. Hermanis van der Ham * 16-03-1825 Stormpolder x 09-09-1853 Krimpen a/d IJssel Anna de Jong * 1830
Stormpolder (dochter van Jacob de Jong en Elizabeth de Visser)

3. Marrigje van der Ham * 10-10-1826 Stormpolder † 24-01-1908 Krimpen a/d IJssel x 17-06-1848 Krimpen a/d IJssel
Gijsbert Voglezang de Jong * 1827 Krimpen a/d IJssel (zoon van Willem de Jong en Gerrigje Koomen)

4. Hendrika van der Ham * 31-01-1828 Stormpolder † voor 1829 Krimpen a/d IJssel

5. Arie van der Ham * 31-01-1828 Stormpolder † 17-04-1828 Stormpolder
6. Hendrika van der Ham * 23-04-1829 Stormpolder † 27-04-1883 Krimpen a/d IJssel x 25-05-1850 Krimpen a/d IJssel
Aalbert Westbroek * 19-01-1828 Krimpen a/d IJssel (zoon van Willem Westbroek en Cornelia Rietveld)
(Uit dit huwelijk 6 kinderen)

7. Gerrigje van der Ham * 08-02-1831 Stormpolder † 18-09-1837 Krimpen a/d IJssel

8. Arie van der Ham * 15-04-1832 Stormpolder † 26-05-1832 Stormpolder
9. Cornelia van der Ham * 11-09-1833 Stormpolder † 20-02-1858 Krimpen a/d IJssel x 16-01-1858 Krimpen a/d IJssel
Pieter Leuvenberg * 1833 Dubbeldam (zoon van Jacob Leuvenberg en Anna Visser)

10. Arie van der Ham * 30-11-1835 Stormpolder x Jacoba van der Weiden * 1836 Ouderkerk a/d IJssel x 29-08-1863
Krimpen a/d IJssel (dochter van Jacobus van der Weiden en Johanna Verkaik)

 

VIIIz Johanne(i)s van der Ham * 16-01-1802 Groot-Ammers † 27-02-1881 Nieuwerkerk a/d IJssel x 13-02-1830

Kapelle a/d IJssel Janna Koelendouw * 31-03-1805 Capelle a/d IJssel † 23-08-1887 Nieuwerkerk a/d IJssel

(dochter van Arie Jansz Koelendouw en Maria van der Laan) (van VIIi.6 )

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Maria Cornelia van der Ham * 07-09-1831 Nieuwerkerk a/d IJssel † 29-04-1907 Woerden x1 19-02-1858

Cornelis Voorsluijs * 25-01-1830 Nieuw-Lekkerland † 12-03-1862 Bergambacht (zoon van Jacob Voorsluijs

en Bastianntje Verschoor) x2 20-10-1865 Bergambacht Jan Heijkoop * 29-07-1826 Gravesloot † 19-10-1891

Kamerik (zoon van Lodewijk Heijkoop en Annigje Schinkel)

2. Hendrik van der Ham * 08-05-1833 Nieuwerkerk a/d IJssel † 29-10-1834 Nieuwerkerk a/d IJssel

3. ….. van der Ham * x Hogendijk * 17-05-1817 Nieuwerkerk a/d IJssel † 01-03-1883 Nieuwerkerk a/d IJssel

(weduwnaar van Leentje Verduijn † 18-04-1857) (zoon van Hendrik Hogendijk en Elizabeth van Eck)

4. Arie(y) van der Ham * 19-12-1836 Nieuwerkerk a/d IJssel † 31-12-1836 Nieuwerkerk a/d IJssel

5. Arie(y) van der Ham * 12-12-1837 Nieuwerkerk a/d IJssel † 29-02-1889 Nieuwerkerk a/d IJssel x 19-05-1866

Nieuwerkerk a/d IJssel † 20-02-1884 Nieuwerkerk a/d IJssel Geertrui van der Be(u)rg * 12-07-1838

Nieuwerkerk a/d IJssel † 09-09-1892 Nieuwerkerk a/d IJssel (dochter van Cornelis van der Burg en Sophia van Vliet)

(volgt IXar)

6. Hendrik van der Ham * 29-06-1840 Nieuwerkerk a/d IJssel † 17-12-1842 Nieuwerkerk a/d IJssel

7. Hendrika van der Ham * 26-06-1842 Nieuwerkerk a/d IJssel † 07-08-1851 Nieuwerkerk a/d IJssel

8. Cornelia van der Ham * 1844 Nieuwerkerk a/d IJssel † 14-08-1868 ‘s-Heeraartsberg en Bergambacht x 17-02-1865

Arie Molenaar * 07-08-1840 Nieuwerkerk a/d IJssel (zoon van Maarten Molenaar en Aaltje Verkaik)

9. Cornelis van der Ham * 08-05-1846 Nieuwerkerk a/d IJssel † 07-02-1849 Nieuwerkerk a/d IJssel (Bouwman)

10. Jan van der Ham * 23-10-1848 Nieuwerkerk a/d IJssel † 29-10-1905 Nieuwerkerk a/d IJssel

x1 28-03-1883 Johanna Breedveld * 19-07-1855 Zevenhuizen † 27-08-1891 Nieuwerkerk a/d IJssel

(Dienstbode) (Dochter van Dirk Breedveld en Grietje Biesheuvel) (volgt IXas)

x2 30-03-1893 Nieuwerkerk a/d IJssel Janna Dakkenhorst * 08-03-1869 Bergambacht (dochter van

Meindert Dakkenhorst en Lena de Groot) (volgt IXat)

 

VIIIaa Aart van der Ham * 27-05-1803 Bergambacht † 24-09-1890 Bergambacht x2 02-02-1855 Molenaarsgraaf

Pietertje Slotboom * 11-07-1836 Molenaarsgraaf†15-11-1910Bergambacht

(dochter van Gerrit Jan Slotboom en Marigje Bakker) (van VIIi.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gerrit Jan van der Ham * 07-05-1855 Wijngaarden

2. Adriaantje Hendriks van der Ham * 02-10-1858 Wijngaarden x1 19-04-1877 Bergambacht Nardus

Hoogendijk * 1856 Ouderkerk aan den IJssel (zoon van Hendrik Hoogendijk en ?)

x2 29-12-1893 Bergambacht Jan Dirk Brussen * 1850 Schoonhoven (zoon van Dirk Brussen en Maria Coerten)

 

VIIIab Lamb(e)artus van der Ham * 15-01-1809 Bergambacht x 20-02-1835 Willige Langerak Jannigje de Hoop

* 01-03-1796 Willige Langerak (dochter van Bastiaan de Hoop en Annigje Alblas) (van VIIi.11)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Adriana Hendrica van der Ham * 18-03-1836 Vlist en Bonrepas † 22-12-1909 Amsterdam x 28-11-1863 Vlist

Frans van der Heiden * 19-12-1833 Meerkerk † 16-12-1899 Amsterdam (zoon van Teunis van der Heiden en

Annigje Verwolf)

2. Cornelis Lambertus van der Ham * 06-03-1844 Vlist † 15-11-1921 Polsbroek x 22-12-1865 Polsbroek Teuntje

Oosterom * 1839 Polsbroek-Zuid † 19-11-1907 Polsbroek (dochter van Arie Oosterom en Elisabeth Kooiman)

(volgt IXau)

 

VIIIac Arie van der Ham * 19-11-1842 Meerkerk x1 25-08-1865 Nieuwland Janna Johanna Brouwer * 05-05-1841
Nieuwland †16-06-1873 Meerkerk (dochter van Arie Brouwer en Aantje Sterk) (van VIIm.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gijsbert van der Ham * 31-12-1865 Meerkerk † 18-03-1866 Meerkerk
2. Gijsbert van der Ham * 16-12-1866 Meerkerk † 04-02-1867 Meerkerk

3. Levenloze zoon * 21-11-1867 Meerkerk † 21-11-1867 Meerkerk

4. Arie van der Ham * 20-10-1868 Meerkerk † 11-11-1868 Meerkerk

5. Levenloze dochter * 25-09-1869 Meerkerk † 25-09-1869 Meerkerk

6. Gijsbert van der Ham * 30-05-1871 Meerkerk † 23-08-1871 Meerkerk

7. Levenloze dochter * 08-07-1872 Meerkerk † 08-07-1872 Meerkerk

8. Levenloze zoon * 08-07-1872 Meerkerk † 08-07-1872 Meerkerk

9. Levenloze dochter * 20-04-1873 Meerkerk † 20-04-1873 Meerkerk

10. Levenloze zoon * 20-04-1873 Meerkerk † 20-04-1873 Meerkerk

 

VIIIad Arie van der Ham * 19-11-1842 Meerkerk † 25-05-1914 Meerkerkx2 06-04-1877 Noordeloos Aartje Slob
* 16-02-1854 Noordeloos † 07-01-1914 Meerkerk (dochter van Fredrik Slob en Jannigje Rietveld) (van VIIm.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gijsbert van der Ham * 01-02-1879 Meerkerk † 29-09-1929 Meerkerk x 31-03-1904 Meerkerk Pietertje Neeltje

van Iperen * 11-08-1878 Meerkerk † 02-03-1949 Meerkerk(dochter van Pieter Marinus van Iperen en Neeltje Brakel)

(zie foto grafsteen) (volgt IXav)

2. Jannigje van der Ham * 07-03-1881 Meerkerk x 14-08-1902 Meerkerk Nijs Verhoef * 25-02-1878 Meerkerk

(zoon van Arie Verhoef en Johanna van Kooten)

3. Frederik van der Ham * 14-10-1884 Meerkerk

 

VIIIae Ewoud van der Ham * 04-04-1848 Ameide † 21-03-1926 Lexmond (Bouwman) x 03-12-1875 Leerdam Margrietha

Johanna Kortlever * 26-05-1853 † 26-08-1925 Lexmond (dochter van Jan Kortlever en Cornelia Kloek) (van VIIn.10)

(zie foto grafsteen)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jan van der Ham * 03-03-1879 Lexmond † 22-11-1912 Lexmond

2. Cornelis Jan van der Ham * 21-11-1880 Lexmond x 03-04-1919 Lexmond Lijsje Bassa * 11-05-1888 Lexmond

†07-01-1960 Lexmond (dochter van Cornelis Bassa en Aaltje Bikker) (zie foto grafsteen)

3. Philippus van der Ham * 27-06-1883 Lexmond x 28-10-1915 Vianen Elisabeth van Eik * 1886 (dochter van

Dirk van Eik en Engeltje van Dieren)

4. Dood* kind van der Ham * 15-07-1886 Lexmond

5. Ewoud van der Ham * 19-07-1887 Lexmond

6. Bastiaan van der Ham * 19-07-1887 Lexmond † 25-09-1953 Bergambacht (begraven Schoonhoven) x Klaasje

van Wijk * 06-05-1887 Groot-Ammers † 05-03-1944 Gouda (begraven Schoonhoven) (dochter van Arie van Wijk

(Koopman) en Lena Feynenbuik) (zie foto grafsteen)

7. Dood* kind van der Ham * 16-04-1891 Lexmond

 

VIIIaf Albertus van der Ham * 04-11-1842 Meerkerk † 29-01-1908 Noordeloos x 02-06-1866 Arkel Barbera van Os

* 10-03-1841 Meerkerk † 30-08-1913 Noordeloos (dochter van Alewijn van Os (bouwman) en Teuntje Muilwijk)

(van VIIo.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Daniël van der Ham * 20-10-1866 Arkel † 21-06-1914 Noordeloos (Bouwman) x1 04-10-1901 Noordeloos Annigje

de Groot * 13-05-1870 Noordeloos † 01-03-1921 Noordeloos (dochter van Leendert de Groot (Bouwman) en

Bastiaantje Slob) x2 16-11-1922 Sara de Bruin * 11-09-1881 Leerdam (dochter van Frederik de Bruin en Adriana

Kortlever)

2. Alewijn van der Ham * 22-10-1868 Noordeloos † 24-09-1941 Noordeloos x Jannigje Muilwijk * 09-02-1873

Giessendam (volgt IXaw)

3. Arie van der Ham * 09-01-1871 Noordeloos † 29-04-1871 Noordeloos

4. Arie van der Ham * 26-02-1873 Noordeloos † 19-06-1941 Noordeloos x 15-10-1897 Noordeloos Huibertje Kon

* 12-01-1875 Meerkerk (dochter van Johannis Kon (bouwman) en Jannigje de Hoop) (volgt IXax)

5. Teunis van der Ham * 19-01-1875 Noordeloos † 30-06-1954 Noordeloos (wonende te Hilversum, timmerman,

korenmolenaar en graanhandelaar) x 04-12-1903 Noordeloos Adriaantje de Groot * 25-02-1879 Noordeloos

† 07-04-1965 Noordeloos (dochter van Wouter de Groot (bouwman en korenmolenaar) en Cornelia de Bruijn)

(volgt IXay)

6. Willem van der Ham * 13-10-1878 Giessendam † 23-11-1938 Noordeloos x 11-02-1904 Goudriaan Geertje

Terlouw * 21-04-1883 Goudriaan (dochter van Teunis Terlouw en Adriaantje Blokland) (volgt IXaz)

7. Maaike van der Ham * 04-01-1882 x 11-06-1914 Noordeloos Cornelis Blokland * 13-12-1882 Noordeloos

(zoon van Jakob Blokland en Heiltje Donk)

 

 

– IX –

 

IXa Pieter van der Ham * 15-08-1816 Voorburg † 11-08-1849 Wassenaar x 26-04-1839 Wassenaar Petronella

Overga(a)uw * 1818 Wassenaar † 21-04-1850 Wassenaar (dochter van Jan Overgauw en Geertruijda van der Klugt)

(van VIIIa.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Geertruida Christina van der Ham * 01-09-1840 Wassenaar † 18-05-1920 Oegstgeest x 02-05-1871 Wassenaar

Nicolaas Nieuwenbroek * 1837 Stompwijk (zoon van Willem Nieuwenbroek en Maria van der Ploeg)

2. Emerentiana van der Ham * 21-08-1842 Wassenaar † 19-12-1842 Wassenaar

3. Willem van der Ham * 25-06-1843 Wassenaar

4. Emerentia van der Ham * 06-02-1844 Wassenaar † 28-11-1847 Wassenaar

5. Maria van der Ham * 27-07-1845 Wassenaar

6. Johannes van der Ham * 13-05-1846 Wassenaar † 20-03-1847 Wassenaar

7. Johanna van der Ham * 10-01-1847 Wassenaar

8. Pieter van der Ham * 16-09-1848 Wassenaar † 14-11-1925 Wassenaar x 16-04-1874 Wassenaar Christina

van der Velde * 1847 Wassenaar † 17-12-1935 Wassenaar (dochter van Jacobus van der Velde en Alida Barends)

(volgt Xa)

 

IXb Johannes van der Ham * 07-11-1818 Voorburg x 07-05-1842 Wassenaar Anna de Zwart * 1818 Voorschoten
† 05-08-1896 Wassenaar (dochter van Johannes de Zwart en Apolonia Warmerhoven) (van VIIIa.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Helena van der Ham * 30-12-1842 Wassenaar x 28-04-1875 Oegstgeest Adolf Staphorst * 1846 Leiden

(zoon van Arie Staphorst en Cornelia Meijer)

2. Pieter van der Ham * 11-11-1844 Wassenaar † 10-07-1925 Voorschoten x 19-05-1882 Oegstgeest Elizabeth
Oudshoorn
* 1859 Stompwijk (dochter van Willem Oudshoorn en Petronella van der Ark) (volgt Xb)

3. Johannes van der Ham * 12-03-1848 Wassenaar† 26-06-1927 Wassenaar x1 17-05-1873

Oegstgeest Geertruida Jacoba Vreeburg * 1851 Voorschoten † 30-12-1878 Oegstgeest (dochter van Adrianus

Vreeburg en Johanna Cornelia de Bakker) (volgt Xc)

x2 16-10-1879 Wassenaar Cornelia de Greef * 1853 Wassenaar (dochter van Hendrik de Greef en Cornelia

van Leeuwen) (volgt Xd)

4. Emerentia van der Ham * 1853 Wassenaar x1 27-04-1877 Oegstgeest Gijsbertus Groenewegen * 1840 Stompwijk

(zoon van Jacobus Groenewegen en Johanna Belt)

x2 08-07-1892 Oegstgeest Adrianus van der Poel * 1844 Zoeterwoude (zoon van Govert van der Poel en Apolonia

Koevoet)

5. Maria Anna van der Ham * 07-07-1855 Wassenaar

 

IXc Cornelis van der Ham * 10-01-1826 Voorburg † x1 Cornelia van der Kleij * 16-09-1823 Zegwaard † 06-04-1871

Wassenaar (dochter van Willem van der Kleij en Engeltje Huberts) (van VIIIa.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Emerentia van der Ham * 05-03-1852 Wassenaar † 20-03-1852 Wassenaar

2. Engelbertha van der Ham * 06-04-1853 Wassenaar † x 05-05-1875 Wassenaar Jacobus Alkemade

(zoon van Pieter Alkemade en Cornelia Johanna Kok)

3. Petrus van der Ham * 22-06-1854 Wassenaar † 13-01-1855 Wassenaar

4. Willem van der Ham * 19-07-1855 Wassenaar † 08-01-1937 Wassenaar (Ongehuwd)

5. Petrus Bernardus van der Ham * 20-08-1856 Wassenaar † 03-01-1857 Wassenaar

6. Petrus van der Ham * 22-05-1858 Wassenaar † 25-12-1942 Wassenaar x Maria van der Meer * 1865 † 04-06-1928

Wassenaar (dochter van Johannes van der Meer en Maria Soonius) (volgt Xe)

7. Johanna van der Ham * 04-10-1859 Wassenaar x 17-05-1883 Wassenaar Adrianus Wilhelmus Borsboom

* 1864 Wassenaar (zoon van Willem Borsboom en Helena van der Wansem)

 

IXd Cornelis van der Ham * 10-01-1826 Voorburg x2 01-02-1876 Wassenaar Johanna Bolleboom * 1839

(dochter van Nicolaas Bolleboom en Apolonia Noordoven) (van VIIIa.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Cornelia van der Ham * 15-12-1876 Wassenaar

2. Johanna Maria van der Ham * 21-11-1877 Wassenaar

3. Adrianus van der Ham * 03-01-1879 Wassenaar

4. Johanna Clasina van der Ham * 23-06-1881 Wassenaar

5. Petrus van der Ham * 30-08-1882 Wassenaar

6. Levenloos kind van der Ham * 04-10-1883 Wassenaar † 04-10-1883 Wassenaar

 

IXe Arie van der Ham * 04-09-1823 Voorburg † 19-03-1909 Wassenaar x1 25-04-1856 Wassenaar Geertje (Geertruida)

van der Meer * 1828 Wassenaar (dochter van Jacobus van der Meer en Anna van Noble) (van VIIIa.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Pieter Jacobus van der Ham * 24-02-1857 Wassenaar † 15-02-1945 Wassenaar x 01-05-1884 Wassenaar

Maria Petronella Oosterveer * 1859 Wassenaar † 08-08-1936 Wassenaar (dochter van Johannes Oosterveer en

Jacoba van der Boom) (volgt Xf)

2. Johanna Adriana van der Ham * 10-02-1859 Wassenaar † 19-09-1871 Wassenaar

3. Emerentiana van der Ham * 20-10-1860 Wassenaar † 13-06-1928 Wassenaar x 25-09-1884 Wassenaar Leonardus

Rooijakkers * 1863 Wassenaar (zoon van Johannes Rooijakkers en Alida van der Kroft)

4. Jacobus Adrianus van der Ham * 26-10-1862 Wassenaar † 21-01-1863 Wassenaar

 

IXf Arie van der Ham * 04-09-1823 Voorburg † 19-03-1909 Wassenaar x2 27-05-1863 Wassenaar Geertruida Ruijgrok

* 1870 Wassenaar (dochter van Jan Ruijgrok en Krijna Westgeest) (van VIIIa.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Leonardus Simon van der Ham * 12-05-1864 Wassenaar † 05-02-1872 Wassenaar

2. Agatha van der Ham * 11-07-1865 Wassenaar † 04-09-1865 Wassenaar

3. Jacob van der Ham * 22-07-1866 Wassenaar † 26-09-1930 Wassenaar x 10-11-1892 Sassenheim Margaretha

van Rijn * 1869 Sassenheim (dochter van Arnoldus van Rijn en Maria Kleijhorst) (volgt Xg)

4. Johannes van der Ham * 24-06-1867 Wassenaar † 16-01-1869 Wassenaar

5. Adrianus van der Ham * 16-08-1868 Wassenaar † 22-03-1874 Wassenaar

 

IXg Willem van der Ham * 25-06-1843 Wassenaar † 23-02-1908 Wassenaar x 09-04-1891 Wassenaar Clasina Dorothea

van der Kooij * 1858 Wassenaar † 08-01-1925Wassenaar (dochter van Leendert van der Kooij en Maria Ruijgrok)

(van VIIIb.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Elisabeth Maria van der Ham * 24-06-1892 Wassenaar † 25-06-1892 Wassenaar

2. Petrus Leonardus van der Ham * 14-09-1893 Wassenaar x 15-07-1920 Oegstgeest Cornelia Geertruida

van der Hulst * 1894 Leiden (dochter van Gerardus van der Hulst en Antje Beerepoot) (volgt Xh)

3. Maria Elisabeth van der Ham * 28-01-1895 Wassenaar † 27-08-1961 Leiden x 08-02-1917 Wassenaar Petrus

Johannes van der Kroft * 1894 Wassenaar (zoon van Jacobus van der Kroft en Barbara Anna van Kempen)

4. Elisabeth Johanna van der Ham * 02-04-1896 Wassenaar

5. Leonarda Christina van der Ham * 18-09-1897 Wassenaar

6. Gerardus Wilhelmus van der Ham * 02-12-1898 Wassenaar

7. Emerentiana Jacoba van der Ham * 31-05-1900 Wassenaar † 09-03-1902 Wassenaar

 

IXh Wilhelmus (Willem) van der Ham * 18-08-1835 Voorburg † 05-01-1927 Voorburg (Landbouwer) x1 14-11-1862

Voorburg Adriana Pieternella Hooijmans * 27-06-1840 Voorburg † 27-12-1883 Voorburg (dochter van Johannes

Hooijmans en Apolonia van Haastert) (van VIIIc.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Anna Pieternella van der Ham * 05-03-1863 Voorburg † 29-03-1928 Voorburg x 03-06-1887 Voorburg Theodorus
Coenradus van Veen * 31-01-1863 Voorburg (zoon van Stephanus van Veen en Petronella Vernou)
2. Apolonia Helena van der Ham * 08-06-1864 Voorburg † 18-11-1868 Voorburg

3. Adriana Pieternella van der Ham * 23-07-1865 Voorburg † 17-12-1936 Oegstgeest x 05-02-1902 Voorburg

   Arnoldus Johannes Dijsselbloem * 1870 Naaldwijk (zoon van Herbertus Dijsselbloem en Petronella Groenewegen)

4. Johannes Anthonius van der Ham * 25-04-1867 Voorburg † 17-12-1940 Leidschendam x 28-04-1897 Vrijenban

    Jacoba Wilhelmina Janszen * 06-03-1870 Vrijenban † 17-06-1949 Leidschendam (dochter van Bernardus Johannes

    Janszen en Magdalena Ham) (Uit dit huwelijk o.a. Petrus Anthonius van der Ham * 15-06-1904 Veur † 05-12-1979 Leidschendam x 1934 Johanna Maria Koot * 31-07-1908 Voorburg † 09-03-2000 Leidschendam)


5. Gerardus van der Ham * 25-09-1868 Voorburg † 18-11-1868 Voorburg

6. Wilhelmus Johannes van der Ham * 15-01-1870 Voorburg x 25-09-1901 Voorburg Adriana Maria Koot

    * 07-08-1875 Voorburg † 22-09-1936 Stompwijk (dochter van Cornelis Koot en Johanna Westerbeek) (volgt Xi)

7. Pieternella Geertruida van der Ham * 07-07-1871 Voorburg x 13-02-1895 Voorburg Johannes Franciscus Carolus

     Boers * 1872 (zoon van Petrus Fredrikus Wilhelmus Boers en Elisabeth Christina de Keuning)

8. Apolonia Maria van der Ham * 21-04-1873 Voorburg x 29-10-1901 Voorburg Adrianus Cornelis Hoogendoorn

    * 28-11-1876 Voorburg (zoon van Johannes Adrianus Hoogendoorn en Wilhelmina Schravemade)
9.
Maria van der Ham * 24-06-1874 Voorburg† 01-11-1874 Voorburg
10. Maria Cornelia van der Ham * 06-12-1875 Voorburg
11. Gerardus Jacobus van der Ham * 10-09-1878 Voorburg † 19-01-1889 Voorburg

12. N.N. van der Ham * 03-09-1880 Voorburg † 03-09-1880 Voorburg
13. Anthonius Johannes van der Ham * 08-12-1882 Voorburg

14. Petrus Jacobus van der Ham * ? † 21-12-1894 Voorburg

 

IXi Hendrik van der Ham * 13-09-1837 Voorburg † 09-12-1916 Voorburg x 03-02-1865 Voorburg Cornelia van Schie

     * 29-11-1841 Stompwijk † 27-02-1903 Voorburg (dochter van Cornelis van Schie en Magdalena Vijverberg)

    (van VIIIc.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Johannes Cornelis van der Ham * 10-12-1866 Voorburg † 22-07-1954 Wateringen x 31-01-1905 Voorburg

    Cornelia Adriana van Berkel * 20-12-1876 Voorburg (dochter van Gerrit Adolph Hendrik van Bergel en Adriana

     Cornelia van Dijk)
2. Gerardus Petrus van der Ham * 28-11-1867 Voorburg † 20-01-1868 Voorburg

3. Cornelis Stephanus van der Ham * 15-11-1868 Voorburg † 20-01-1869 Voorburg
4. Gerardus Johannes van der Ham * 09-04-1870 Voorburg † 03-05-1875 Voorburg

5. Magdalena Jacoba van der Ham * 29-08-1871 Voorburg † 08-12-1888 Voorburg

6. Johanna Adriana van der Ham * 25-08-1872 Voorburg † 26-07-1894 Voorburg

7. Cornelis Stefanus van der Ham * 05-11-1873 Voorburg † 22-03-1874 Voorburg

8. Hendrikus Gerardus van der Ham * 10-02-1875 Voorburg † 07-03-1875 Voorburg

9. Petronella Maria van der Ham * 01-04-1876 Voorburg † 21-07-1876 Voorburg

10. Petronella Jacoba van der Ham * 17-07-1877 Voorburg † 29-12-1886 Voorburg

11. Jacoba Johanna van der Ham * 19-09-1878 Voorburg

12. Cornelia Geertruida van der Ham * 09-11-1879 Voorburg † 01-02-1916 Voorburg

13. Cornelis Gerardus van der Ham * 22-07-1882 Voorburg † 27-03-1883 Voorburg

14. Apolonia Maria van der Ham * 13-06-1884 Voorburg

15. Maria Petronella van der Ham * 20-10-1885 Voorburg x 23-04-1909 Voorburg Cornelis Johannes Hooijmans

      * 06-04-1878 Voorburg (zoon van Johannes Hooijmans en Catharina Jonkheer)

 

IXj Gerardus Martinus van der Ham * 18-06-1841 Voorburg † 26-06-1885 Voorburg x 17-04-1869 Voorburg Geertrudis

      van der Poel * 17-03-1846 Hazerswoude † 31-01-1908 Voorburg (dochter van Cornelis van der Poel en Geertrudis

      Hoogeveen) (van VIIIc.6)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Petronella Geertruida van der Ham * 19-04-1870 Voorburg † 23-09-1870 Voorburg

2. Gerardus Johannes van der Ham * 17-06-1871 Voorburg † 31-10-1945 Rotterdam x Geertruides van Molenwijk * 1872

3. Cornelis Johannes van der Ham * 16-08-1873 Voorburg † 03-09-1873 Voorburg

4. Cornelis Adrianus van der Ham * 16-11-1874 Voorburg † 01-01-1955 Voorburg x 22-05-1901 Voorburg Maria de Bruijn

   * 26-09-1875 Stompwijk (dochter van Johannes de Bruijn en Maria den Elzen) (volgt Xj)

5. Anna Adriana van der Ham * 29-04-1876 Voorburg † 13-02-1942 Voorburg x 09-08-1899 Voorburg Leonardus Pinkse

    * 26-01-1877 Voorburg (zoon van Leonardus Pinkse en Johanna Sophia Goverden)

6. Gijsbertus Hendrikus van der Ham * 03-08-1878 Voorburg x 31-07-1903 Voorschoten Elisabeth van Haasteren

    * 18-04-1880 Zoeterwoude (dochter van Johannes van Haasteren en Johanna van der Zwet)

7. Petrus Hendrikus (Piet) van der Ham * 17-07-1880 Voorburg † 20-04-1881 in Voorburg

8. Adrianus Josephus van der Ham * 18-03-1882 Voorburg † na 1912 x 25-06-1912 Voorburg Adriana Maria Hazersloot

    * 1888 ‘s-Gravenhage (dochter van Louis Francois Joseph Hazersloot en Maria Catharina Hooijmans)

9. Petrus Hendrikus (Piet) van der Ham * 22-02-1884 Voorburg x Maria Elisabeth Veltkamp * 1889

 

IXk Cornelis van der Ham * 07-07-1847 Voorburg † 19-01-1933 Voorburg x 07-05-1875 Voorburg Apolonia Barbara
       de Koning * 06-04-1855 Voorburg (dochter van Christiaan de Koning en Helena Johanna Stein) (van VIIId.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Anna Gerarda van der Ham * 04-04-1876 Voorburg x 06-11-1901 Voorburg Cornelis Jacobus van der Heijden

    * ca. 1876 Rijswijk (zoon van Johannes Wilhelmus van der Heijden Cornelia Philomena Hofstede)

2. Helena Christina van der Ham * 06-10-1877 Voorburg x 18-01-1911 Voorburg Leonardus Borsboom * 1872

3. Adriana van der Ham * 17-07-1879 Voorburg x 29-09-1915 Voorburg Petrus Langelaan * 1870

4. Christianus van der Ham * 31-12-1880 Voorburg x 22-11-1905 Voorburg Hillegonda van Schie * ca. 1883

5. Petrus van der Ham * 12-02-1883 Voorburg x 01-05-1912 Voorburg Johanna Elisabeth Maria Scholtes * 1885

6. Adrianus van der Ham * 14-08-1886 Voorburg x 22-01-1913 Voorburg Maria Koks * ca. 1881

7. Bartholomeus van der Ham * 16-01-1888 Voorburg x 03-02-1915 Voorburg Bernardina Theodora Bol * ca. 1887

8. Theodorus van der Ham * 30-08-1889 Voorburg x 19-09-1916 Zoetermeer Gerarda Maria Romijn * 1892

    (dochter van Johannes Romijn en Johanna Maria Rijneveen)

9. Wilhelmus Gerardus van der Ham * 06-08-1893 Voorburg † 18-07-1966 Delft x Hendrik Cornelia van der

    Kerklaan * 15-05-1889 † 31-12-1971 Delft (zie foto grafzerk)

 

IXl Leonardus van der Ham * ca. 1849 Voorburg † 23-07-1893 Loosduinen x 05-07-1873 Loosduinen Maria Adriana

      Kortekaas * 24-11-1849 Loosduinen † 09-02-1918 Loosduinen (dochter van Johannes Kortekaas en Adriana (Maria)

     Overgaauw) (van VIIId.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Johannes van der Ham * 1879 Wassenaar x 02-05-1903 Wassenaar Maria Catharina Zonneveld * 1882 Wassenaar

    (dochter van Wilhelmus Zonneveld en Jaantje van den Barselaar)
2. Wilhelmus Arnoldus van der Ham * 1880 Loosduinen x 03-08-1916 Loosduinen Anna Cornelia Wolff * 1894

Voorschoten (dochter van Quirrinus Wolff en Catharina Duivenvoorden)

 

IXm Arie van der Ham * 28-11-1853 Voorburg x 11-08-1876 Voorburg Anna Catharina Perquin * 10-06-1854 Veur

      (dochter van Stephanus Theodorus Perquin en Johanna van Zutphen) (van VIIId.5)

 

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Jacoba Maria van der Ham * 1885 † 30-05-1938 Wassenaar x Casparus Henricus Vroom

2. Aloysius Petrus Jacobus van der Ham * 1892 † 07-03-1939 Voorburg x Adèle Françoise Hofstee

 

IXn Theodorus van der Ham * 27-11-1856 Voorburg † 06-06-1926 ‘s-Gravenhage (Bouwman, Kruidenier) x Johanna

        Langelaan * 06-01-1857 Rijswijk † 16-10-1926 ‘s-Gravenhage (dochter van Pieter Langelaan en Maria van der Laan)

       (van VIIId.6)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gerardus Petrus (Gerard) van der Ham * 20-05-1883 ‘s-Gravenhage † 09-11-1950 ‘s-Gravenhage x 26-05-1911

    Voorburg Cornelia Maria Johanna Meewisse * 23-04-1883 Voorburg (dochter van Leonardus Meeuwisse en

     Maria Koot)

2. Maria Johanna van der Ham * 10-06-1884 ‘s-Gravenhage † 17-06-1885 ‘s-Gravenhage

3. Johanna Apolonia (Anna) van der Ham * 14-01-1886 ‘s-Gravenhage † 15-07-1975 ‘s-Gravenhage x 21-08-1912

    ‘s-Gravenhage Adrianus Wilhelmus Paardekooper * 29-11-1884 ‘s-Gravenhage (Timmerman) (zoon van Cornelis

     Paardekooper en Barendina Duijndam)

4. Maria Agatha (Marie) van der Ham * 11-11-1887 ‘s-Gravenhage † 14-05-1967 ‘s-Gravenhage x 12-06-1919

    ‘s-Gravenhage Johannes Ignatius Rietbroek * 31-07-1891 ‘s-Gravenhage † 19-10-1948 ‘s-Gravenhage

    (Groentehandelaar) (zoon van Johannes Petrus Rietbroek en Maria Antonia Bogert)

5. Cornelia Petronella (Cor) van der Ham * 04-08-1889 ‘s-Gravenhage † 22-10-1917 ‘s-Gravenhage x J.J. Borsboom

6. Petrus Adrianus (Piet) van der Ham * 03-11-1890 ‘s-Gravenhage † 23-01-1894 ‘s-Gravenhage

7. Catharina Josephina (Cato) van der Ham * 04-03-1893 ‘s-Gravenhage † 03-03-1934 ‘s-Gravenhage x 25-11-1925

    Gerardus van den Berk * ca. 1897 Sassenheim (Bloemist) (zoon van Johannes van den Berk en Petronella Alkemade)

8. Josephina (Jozina) van der Ham * 13-03-1895 ‘s-Gravenhage † 18-06-1940 ‘s-Gravenhage x Gijsbertus Adrianus

    Petrus Huijskes

9. Petronella Alida (Nel) van der Ham * 14-10-1896 ‘s-Gravenhage † 12-11-1976 Hillegom x 25-10-1928 ‘s-Gravenhage

    Wilhelmus Vermeij

10. Theodora Johanna (Dora) van der Ham * 17-08-1899 ‘s-Gravenhage † 09-03-1905 ‘s-Gravenhage

11. Petrus Quirinus (Piet) van der Ham * 25-02-1903 ‘s-Gravenhage † 12-05-1944 Bailleul (F) x 17-06-1931

      Lena (Lenchen) Frick

 

IXo Willem van der Ham * 08-10-1858 Voorburg † 12-05-1925 Delft x 29-07-1881 Voorburg Gerarda Dina Pompe
* 03-07-1856 Voorburg † 29-07-1933 Delft (dochter van Johannes Pompe en Maria Knijnenburg) (van VIIId.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Leonardus Adrianus van der Ham * 10-12-1886 Voorburg

2. Jacoba Adriana van der Ham * 13-02-1888 Voorburg

3. Willem Pieter van der Ham * 30-04-1889 Voorburg

4. Antonia Johanna van der Ham * 13-06-1890 Voorburg x 21-08-1919 Amsterdam Joannes Frederick Beijerinck * 1882
(zoon van Frederik Leonard Bijerinck en Egberta Tjamke Peters)

5. Johannes Adrianus van der Ham * 23-08-1891 Voorburg

6. Agnes Elisabeth van der Ham * 24-04-1893 Voorburg

7. Theodorus Gerardus van der Ham * 17-01-1895 Voorburg † 12-01-1973 Delft x 25-02-1920 Delft Johanna Frederika
Gaiser * 11-06-1897 Vrijenban † 26-06-1983 (volgt Xk) (zie foto)

8. Gerardus Petrus Marie van der Ham * 22-11-1896 Voorburg

9. Adriana Johanna van der Ham * 29-12-1898 Voorburg

 

IXp Willem van der Ham * 21-07-1836 Wassenaar x 17-07-1863 Wassenaar Maria Louisa Lamboo

* 1833 Voorschoten † 21-10-1900 Oegstgeest (dochter van Bernardus Lamboo en Cornelia Hasebos) (van VIIIe.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Wilhelmus Bernardus van der Ham * 23-12-1863 Wassenaar x 18-08-1892 Noordwijk Antonia Koeman* 05-12-1868

    Noordwijk † 07-09-1953 Noordwijk (dochter van Albertus Koeman en Cornelia van der Ploeg) (volgt Xl)

2. Bernardus Wilhelmus van der Ham * 08-12-1864 Wassenaar † 22-09-1934 Haarlem x 06-11-1891 Oegstgeest

    Petronella Catharina de Koning * 16-09-1867 Stompwijk † 16-08-1932 Haarlem (dochter van Martinus de Koning en

    Wilhelmina van Schalkwijk) (volgt Xm)

3. Petrus van der Ham * 27-09-1866 Wassenaar

4. Cornelis Marinus van der Ham * 25-02-1868 Wassenaar

5. Petronella Maria van der Ham * 30-09-1869 Oegstgeest x 06-05-1898 Oegstgeest Johannes Biljouw

    * 1869 Noordwijkerhout (zoon van Jacobus Anthonius Thomas Biljouw en Johanna de Ridder)

6. Cornelia Maria van der Ham * 22-09-1870 Oegstgeest † 19-03-1871 Oegstgeest

7. Maria Johanna van der Ham * 06-10-1871 Oegstgeest x 17-01-1896 Oegstgeest Hendrik Johannes Eering

    * 1868 ‘s-Gravenhage (zoon van Johannes Eering en Johanna Louisa Riehl)

8. Gerhardus Marinus van der Ham * 27-12-1872 Oegstgeest

9. Catharina Maria van der Ham * 14-06-1874 Oegstgeest

10. Cornelis van der Ham * 30-03-1876 Oegstgeest

11. Cornelia van der Ham * 1879 † 10-09-1880 Oegstgeest

 

IXq Cornelis van der Ham * 16-09-1843 Wassenaar † 03-05-1921 Wassenaar x 16-05-1884 Oegstgeest Apolonia

      Catharina van der Voorn * 1855 Sassenheim † 30-11-1931 Wassenaar (dochter van Nicolaas van der Voorn en

      Geertruida de Zwart) (van VIIIe.8)

 

Uit dit huwelijk:

 

1.

 

IXr Willem van der Ham * 25-11-1832 Wassenaar † 09-06-1868 Wassenaar x 15-05-1863 Wassenaar Cornelia (Keetje)

van der Spek * 1838 Wassenaar † 29-06-1868 Wassenaar (dochter van Gerrit van der Spek en Willemijntje Brouwer)

(van VIIIg.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Krijna van der Ham * 24-04-1864 Wassenaar x 12-05-1887 Wassenaar Johannes Looijestijn * 1865 Wassenaar

(zoon van Hendrik Looijestijn en Maria Voorham)

2. Gerrit van der Ham * 20-05-1865 Wassenaar x 26-08-1908 Katwijk Johanna Petronella Godijn * 1876 Katwijk

(dochter van Johannes Godijn en Elisabeth van der Drift)

3. Leonardus van der Ham * 15-10-1866 Wassenaar † 15-02-1869 Wassenaar

4. Wilhelmus van der Ham * 07-12-1867 Wassenaar

 

IXs Jacob van der Ham * 1825 Aarlanderveen (Schippersknecht) x 03-05-1854 Haarlem Grietje Room * 1828 Blokzijl

(dochter van Klaas Room en Roelofje Jonker) (van VIIIh.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Roelofje van der Ham * 1854 Haarlem x 24-10-1877 Haarlem Willem Fehres* 1852 Alkmaar (zoon van Hendrik Jocob
Fehres en Dorothea Geertruida Hoogervorst)

2. Jan Cornelis van der Ham * 1860 Haarlem † 20-12-1936 Amersfoort x 10-02-1897 Naatje Geijtenbeek * 1856
Hillegom (dochter van Adolf Geijtenbeek en Leentje van der Snoek)

3. Jacob van der Ham * 1861 Haarlem x 31-07-1889 Haarlem Elizabeth Berends * 1865 Haskerland (dochter van

Philippus Lucas Berends en Geertje Barelds)

 

IXt Bastiaan van der Ham * 13-09-1830 Aarlanderveen † 01-02-1900 Vinkenveen en Waverveen x 30-01-1862

Weesperkapel Teuntje Niesing * 29-07-1832 Weesp † 27-09-1875 Weesp (dochter van Evert Niesing en Jannetta

Elisabeth Bangert) (van VIIIh.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Evert van der Ham * 09-09-1863 Weesp † 09-04-1943 Amsterdam x 09-04-1885 Weesp Hendrika Adriana Maria

Willems * 21-09-1862 Amsterdam † 19-12-1927 Amsterdam (dochter van Willem Fredrik Willems en Maria Hendrika

Lehker) (volgt Xn)

2. Cornelis Jacobus Johannes van der Ham * 1864 Weesp † 02-08-1917 Gorinchem x1 16-12-1885 Nieuwer-Amstel

Wilhelmina van de Vegte * 13-05-1867 De Rijp (dochter van Gerrit van de Vegte en Aafje Hop) Gescheiden

x2 Maria Johanna Truggelaar

3. Maria Petronella van der Ham * 22-01-1866 Weesp † 28-02-1934 Weesp x 21-02-1889 Jan Staartjes * 30-12-1867

Amsterdam † 09-05-1929 Weesp (zoon van Gerrit Staartjes en Hendrika Klazina Hulskemper) (zie foto grafsteen)

4. Johanna Magdalena Willemina Catharina van der Ham * 07-05-1867 Weesp x110-06-1886 Daniel Meijer * 1873

Nieuwer-Amstel (zoon van Martinus Meijer en Neeltje Banen)

x2 03-01-1912 Amsterdam Marinus Jan Lemmen * 1870 Sliedrecht (zoon van Cornelis Lemmen en Plonia Kranendonk)

5. Johan Christoph Daniël van der Ham * 13-06-1869 Weesp x 04-09-1891 Nederhorst den Berg

Jannetje Meijer * 1868 Nederhorst den Berg (dochter van Evert Meijer en Maria Kruijswijk) (volgt Xo)

 

IXu Jan van der Ham * 28-07-1836 Ameide † 15-06-1912 Ameide (Schipper/Arbeider) x 01-03-1861 Ameide
Janna Vroon * 05-12-1840 Lexmond † 25-12-1904 Ameide (dochter van Merrigje Vroon) (van VIIIi.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Dirkje van der Ham * 06-05-1861 Ameide † 01-03-1862 Ameide

2. Dirk van der Ham * 17-04-1864 Ameide † 20-02-1908 Ameide (Arbeider/Mandenmaker) x 01-06-1889 Ameide

Marrigje van Krimpen * 07-09-1864 Ameide † voor 1949 (dochter van Arie Jacobus van Krimpen en

Antonetta Roodhorst) (volgt Xp)

3. Pleuntje van der Ham * 27-11-1868 Ameide † 03-01-1912 Ameide x 10-08-1889 Ameide Abraham

den Hartog * 13-10-1860 Ameide † 05-06-1939 Ameide (Arbeider, Mandenmaker) (zoon van Reginus den Hartog

en Maria Versluis)

4. Klaas van der Ham * 27-07-1871 Ameide † 16-05-1942 Ameide (Arbeider, Voerman, Schipper, Vrachtrijder)

x 24-05-1894 Ameide Johanna de Groot * 20-10-1873 Lexmond (dochter van Aart de Groot en Catharina Vroon)

(volgt Xq)

5. Marinus van der Ham * 12-09-1873 Ameide † 31-10-1873 Ameide

6. Marinus van der Ham * 07-02-1875 Ameide (Schipper) † 27-01-1938 Gouda x 31-05-1900 Meerkerk Annigje Jongkind

* 26-01-1872 Meerkerk (dochter van Dirk Pieter Jongkind en Grietje Versluis)

7. Gerrit Jan van der Ham * 31-12-1879 Ameide † 29-01-1949 Rotterdam (begraven Oudenhoorn)

(Schippersknecht, Mandenmaker, Gemeenteveldwachter en onbezoldigd Rijksveldwachter van de gemeente

Oudenhoorn) x 05-10-1900 Ameide Gerrigje den Haak * 24-03-1880 Ameide (dochter van Hendrik

den Haak en Paulina Versluis) † 20-01-1968 Haarlem (begraven Oudenhoorn) (volgt Xr) (zie foto grafsteen)

8. Merrigje van der Ham * 25-02-1883 Ameide † 01-07-1946 Utrecht x 11-09-1908 Ameide Gerrit Jan Schotman

* 04-10-1897 Tienhoven † 23-06-1953 Ameide (zoon van Adrianus Schotman en Annigje Versluis)

 

IXv Maarten Arie van der Ham * 13-12-1840 Ameide (Schipper, Arbeider, Mandenmaker) † 02-02-1917 Kedichem

x 13-02-1869 Meerkerk Anna de Gast * 19-08-1844 Meerkerk † 1919 (dochter van Johannes of Jan de Gast en

Aaltje de Wit) (van VIIIi.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Aaltje van der Ham * 17-12-1869 Ameide (zie akte) † 25-12-1907 Meerkerk x 05-11-1897 Ameide Heimen

Heinenberg * 25-12-1867Meerkerk †29-01-1919 Meerkerk (Landbouwer, Bouwman, Mandenmaker, Arbeider)

(zoon van Cornelis Heinenberg en Grietje van Genderen)

2. Klaas van der Ham * 01-04-1871 Ameide(zie akte)† 10-07-1958 Meerkerk (Voerman) x 22-05-1895 Meerkerk Fijgje

Oosterom * 27-04-1872 Meerkerk †23-11-1955 Meerkerk(dochter van Arie Oosterom en Martha Speijer)

(zie foto grafsteen) (volgt Xs)

3. Teuntje van der Ham * 15-07-1874 Ameide † 10-05-1952 Kedichem x 30-05-1901 Wouter Boote * 05-03-1873

Kedichem † 15-09-1963 Kedichem (zoon van Cornelis Boote en Neelte de Stigter) (zie foto grafsteen)

 

IXw Cornelis van der Ham * 19-10-1843 Ameide † 24-01-1914 Tienhoven (Schipper, Arbeider) x 30-04-1869 Ameide

       (zie akten) Gijsbertje Kars * 13-05-1840 Jaarsveld † 22-10-1902 Tienhoven (Dienstbode) (dochter van Mattheus Kars en

       Annigje Oostrom) (van VIIIi.5) (zie akte)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Teuntje van der Ham * 11-02-1870 Ameide † 29-05-1881 Ameide

2. Annigje van der Ham * 24-04-1871 Ameide † 14-11-1887 Ameide

3. Klaas van der Ham Czn. * 26-02-1873 Tienhoven (zie akte) † 03-12-1940 Utrecht (wonende te Tienhoven)

    (Mandenmaker) x 14-12-1894 Tienhoven (zie akte) Geertrui Bouwmeester * 26-07-1871 Tienhoven (zie akte)

     † 18-01-1960 Rotterdam (dochter van Gerrit de Kogel Bouwmeester * 01-02-1837 Tienhoven x 19-01-1861 Tienhoven

      21-01-1917 Tienhoven Arbeider (zie akten) en Aartje de Bruyn * 07-11-1841 IJsselstein † 26-04-1901 Tienhoven,

     Dienstbode) (volgt Xt) (zie foto’s) (wonende Lekdijk A340 te Ameide)

4. Teunis van der Ham * 17-01-1875 Ameide † 20-12-1875 Ameide

5. Dirk van der Ham * 19-10-1876 Ameide (zie akte) † 12-02-1960 (Mandenmaker, Arbeider) x1 15-07-1898 Langerak

    Aartje de Bruin * 17-06-1877 Langerak † 15-01-1936 Langerak (dochter van Johannes Pieter de Bruin en Janna Maat)

    (volgt Xu)

    x2 03-01-1939 Langerak Pietertje Heijkoop * 29-04-1899 Leerbroek † 14-03-1987 Langerak (Huishoudster)

    (wonende te Langerak) (dochter van Klaas Heijkoop en Merrigje van Veen) (volgt Xv)

6. Hendrika van der Ham * 18-08-1878 † 22-03-1957 Ameide x 27-03-1914 Tienhoven Adrianus van Vliet

 

   * 27-05-1881 Ameide † 20-11-1949 Ameide (zoon van Teunis van Vliet en Aantje van der Zouwen)

7. Gerrit van der Ham * 25-02-1881 Ameide † 07-02-1960 Ameide x 14-02-1902 Ameide Fijgje de Bie * 10-04-1881

Ameide † 20-04-1966 Ameide (dochter van Gerrit de Bie en Cornelia Uittenbogaard) (volgt Xw)

8. Teuntje van der Ham * 13-11-1884 Ameide x 04-11-1904 Tienhoven Pieter van Loon * ca. 1881 Ammerstol

(zoon van Antonie van Loon en Cornelia Jacoba Koppenol)

 

IXx Gijsbert van der Ham * 04-04-1851 Ameide † 22-05-1922 (Arbeider, Mandenmaker) x 10-05-1872 Ameide Grada

       Roth * 03-07-1848 Ameide † 11-12-1929 (Dochter van Lourens Roth en Elizabeth van Hal) (van VIIIi.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Klaas van der Ham * 14-08-1872 Ameide † 27-08-1872 Ameide

2. Levenloze zoon * 19-07-1873 Ameide † 19-07-1873 Ameide

3. Klaas van der Ham * 23-08-1874 Ameide † 27-01-1875 Ameide

4. Elisabeth van der Ham * 21-12-1875 Ameide † 14-03-1953 Ameide x 21-07-1894 Ameide Jan Roodhorst

    * 13-05-1872 Ameide † 27-04-1945 Ameide (zoon van Pieter Roodhorst en Hansje Zweere)

5. Klaas van der Ham * 12-02-1877 Ameide (zie akte) x 05-03-1897 Ameide Grietje de Vos * 06-07-1877 Ameide

† 18-09-1940 Rotterdam Schiebroek (dochter van Willem de Vos en Pietertje van Gelderen) (volgt Xx)

6. Maria van der Ham * 14-01-1879 Ameide † 12-04-1879 Ameide

7. Maria van der Ham * 14-03-1880 Ameide † 26-04-1880 Ameide

8. Hendrik Louwrens van der Ham * 21-07-1881 Ameide † 07-11-1885 Ameide

9. Marinus Antonie van der Ham * 03-02-1884 Ameide † 03-08-1885 Ameide

10. Pleuntje van der Ham * 30-05-1885 Ameide † 01-07-1885 Ameide

11. Levenloze zoon* 12-08-1886 Ameide † 12-08-1886 Ameide

12. Hendrikje Maria van der Ham * 17-09-1887 Ameide † 17-09-1887 Ameide

13. Hendrikje Maria van der Ham * 16-09-1890 Ameide † 26-08-1970 Ameide x 15-08-1919 Ameide Pieter

      Cornelis Veen * 23-01-1890 Ameide † 23-07-1958 Ameide (zoon van Jan Veen en Grietje de Groot)

       (zie foto grafsteen)

14. Levenloze zoon* 17-09-1890 Ameide † 17-09-1890 Ameide

 

IXy Hermanus van der Ham * 07-07-1855 Ameide † 21-02-1897 Lexmond x 23-03-1888 Lexmond Bartje Langerak

* 1856 Hoornaar (dochter van Huibert Langerka en Adriaantje Pelt) (van VIIIj.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Adriaantje van der Ham * 31-03-1888 Lexmond † 09-07-1907 Meerkerk

2. Johanna Cornelia van der Ham * 18-06-1889 Lexmond

3. Pleun van der Ham * 19-05-1891 Lexmond † 12-05-1913 Lexmond

4. Huibertje van der Ham * 06-07-1893 Lexmond x 01-11-1917 Lexmond Nicolaas van Nieuwpoort

* 08-08-1886 Vianen

5. Annigje van der Ham * 24-05-1895 Lexmond

 

IXz Maarten Arie van der Ham * 15-05-1858 Ameide † 19-12-1932 Ameide x 03-07-1886 Ameide Klasina Woudenberg

       * 15-12-1861 Ameide † 10-05-1930 Ameide (dochter van Arie van Woudenberg * 1830 Hoepmaker en Johanna Natig)

        (van VIIIj.6)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Johanna Cornelia (Hanna) van der Ham * 20-01-1883 Ameide † 05-07-1951 IJsselstein x 31-03-1905 Johannes

    (Hannes) van Mourik * 07-09-1878 Ameide † 19-01-1952 IJsselstein UT

2. Arie van der Ham * 08-01-1886 Ameide † 15-07-1958 Nieuw-Lekkerland x 25-07-1913 Ameide Aaltje van Bruggen

    * 24-11-1888 † 02-03-1984 Sliedrecht (dochter van Gerrit van Bruggen en Klasina Vonk) (volgt Xy)

3. Pleun van der Ham * 03-11-1888 Ameide (Veldarbeider) † 08-03-1954 Ameide x1 12-08-1921 Groot-Ammers Cornelia

    den Ouden * 16-02-1889 Groot-Ammers (wonende te Ameide) (dochter van Evert den Ouden (werkman en koopman) en
Arigje den Ouden)
(volgt Xz) x2 Martha Johanna Nieland

4. Johannis van der Ham * 09-12-1893 Ameide † 15-05-1951 Rotterdam x 31-03-1922 Ameide Maaike Verheij

   * 22-06-1898 Noordeloos (dochter van Jan Verheij en Jannigje Bron) (volgt Xaa)

5. Elisabeth van der Ham * 15-06-1897 Ameide x 15-03-1918 Ameide Rokus den Ouden * 18-06-1892 (zoon van

   Evert den Ouden (werkman en koopman) en Arigje den Ouden)

6. Levenloos kind van het manlijk geslacht * 02-03-1901 Ameide † 02-03-1901 Ameide

 

IXaa Pieter van der Ham * 07-05-1843 Ameide † 18-08-1906 Ameide (zie akte) (Koopman) x1 12-06-1874 Ameide

        Annigje van Oosterom * 1843†22-10-1878 Ameide (dochter van Aaldert van Oosterom en Maria Verveer)

         (van VIIIk.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Levenloze dochter van der Ham * 07-04-1875 Tienhoven † 07-04-1875 Tienhoven

2. Maria van der Ham * 09-05-1876 Ameide † 12-07-1876 Ameide

 

IXab Pieter van der Ham * 07-05-1843 Ameide † 18-08-1906 Ameide (zie akte) (Koopman) x2 16-09-1881 Ameide Mijntje

          Maat * 14-10-1849 Langerak (dochter van Aart Maat en Kaatje Kok) (van VIIIk.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Lijsje van der Ham * 1873 † 11-02-1945 Langerak

 

IXac Gerrit van der Ham * 27-03-1842 Ameide † 02-04-1909 Utrecht x 18-09-1869 Meerkerk Pieternella Maasland

* 1842 Laag Blokland † 23-06-1922 Culemborg (dochter van Jan Maasland en Johanna Sterrenburg) (van VIIIl.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Klaas van der Ham * 07-11-1869 Leerbroek † 17-06-1879 Benschop

2. Johanna van der Ham * 07-09-1871 Meerkerk † 02-11-1886 Utrecht

3. Janna van der Ham * 07-01-1873 Meerkerk † 06-05-1900 Utrecht

4. Pietertje van der Ham * 07-01-1873 Meerkerk † 17-03-1873 Meerkerk

5. Pieter van der Ham * 05-07-1874 Benschop † 04-09-1950 Utrecht x 24-07-1901 Utrecht Elisabeth Valkman
* 1878 Utrecht (dochter van Klaas Valkman en Aaltje van Spil) (Uit dit huwelijk Pieternella Alida * 10-11-1902 Utrecht)

6. Gerrit-Jan van der Ham * 12-03-1876 Benschop x 31-07-1907 Utrecht Geertruida Haring * 1882 Vianen
(dochter van Hendrik Haring en Elizabeth de Joode)
7. Aaltje van der Ham * 16-08-1877 Benschop

8. Gerrit van der Ham * 09-02-1879 Benschop † 28-04-1961 Utrecht x 30-05-1907 IJsselstein Neeltje van den Wijngaard

   * 22-02-1880 IJsselstein † 17-07-1965 Utrecht (dochter van Jan van den Wijngaard en Geertje van Donkelaar) (zie foto grafsteen)

9. Klaas van der Ham * 1881 † 12-06-1881 Utrecht

10. Dirk van der Ham * 09-07-1883 Utrecht † 26-02-1962 Utrecht x 24-02-1916 Leersum Dirkje Alberts * 23-02-1889
Leersum †20-05-1966 Utrecht (dochter van Augustinus Alberts en Jacobje Lagerweij)

 

IXad Teunis van der Ham * 25-12-1845 Ameide † 06-07-1884 Leerbroek (Bouwmansknecht) x 29-09-1871 Meerkerk

Antonia van Iperen * 31-03-1845Meerkerk† 22-02-1906 Noordeloos (dochter van Pieter van Iperen en

Geertje Schouten) (van VIIIl.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Klaas van der Ham * 03-12-1871 Meerkerk † 22-02-1875 Meerkerk

2. Pieter van der Ham * 18-01-1874 Meerkerk † 07-01-1947 Zeist x 26-08-1897 Lexmond Pietertje Schrijvershof

* 30-10-1869 Lexmond † 09-10-1945 Nieuwpoort (dochter van Klaas Schrijvershof en Johanna Kouwenhoven)
(volgt Xab)

3. Klaas van der Ham * 19-12-1875 Leerbroek (Arbeider en Koetsier) x 10-10-1902 Willempje Verspui * 16-02-1877

Hoornaar (dochter van Govert Verspui en Louisa van der Heijden) (volgt Xac)

4. Pietertje van der Ham * 07-11-1878 Leerbroek x 26-01-1906 Noordeloos Arie den Besten * 22-02-1879 Leerbroek

† 27-09-1945 Ameide (zoon van Willem den Besten (Bouwman) en Engelina Toom)

5. Geertje van der Ham * 26-07-1881 Leerbroek † 18-05-1948 Noordeloos x 26-08-1909 Hoogblokland Arie

Vermeulen * 07-09-1884 Hoogblokland † 24-08-1945 Noordeloos (zoon van Maarten Vermeulen (Bouwman en

Werkman) en Aartje Versluis)

 

IXae Pieter van der Ham * 23-05-1842 Groot-Ammers † 14-12-1927 Groot-Ammers (Werkman en Koopman)

x 02-10-1868 Groot-Ammers Grietje (Margaretha) Scheer * 23-05-1843 Streefkerk † 04-11-1917 Groot-

Ammers (Dienstbode) (dochter van Hermanus Scheer en Lijntje den Toom) (van VIIIm.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Neeltje van der Ham * 13-12-1868 Streefkerk † 01-06-1926 Groot-Ammers x 09-11-1894 Groot-

Ammers Cornelis Blonk * 15-10-1866 † na 1926 (Werkman) (Zoon van Gerrit Blonk en Maria den

Toom)

2. Hermanus van der Ham * 01-10-1870 Groot-Ammers † 03-10-1945 Schoonhoven

3. Hendrik van der Ham * 16-05-1875 Groot-Ammers (Koopman en Landbouwer) † 10-11-1942 Langerak

x 20-11-1903 Groot-Ammers Elisabeth Zwijnenburg * 26-05-1874 Langerak †18-12-1943 Langerak (dochter

van Jacob Zwijnenburg en Kristijntje van Middelkoop) (volgt Xad)

 

IXaf Gerrit van der Ham * 10-11-1851 Groot-Ammers † 04-12-1938 Groot-Ammers (Werkman Koopman Fruit-

handelaar) x1 30-01-1875 Groot-Ammers Anna Tempelman * 26-01-1846 Streefkerk † 02-08-1892

Groot-Ammers (Dienstbode) (Dochter van Hendrik Tempelman en Geertruij de Bruijn) (van VIIIm.5)

 

Uit dit eerste huwelijk:

 

1. Dochter van der Ham * 17-06-1875 Groot-Ammers † 17-06-1875 Groot-Ammers

2. Geertrui van der Ham * 23-07-1876 Groot-Ammers † 27-03-1939 Groot-Ammers x 20-08-1896 Groot-

Ammers Aart den Boer * 16-02-1874 Groot-Ammers † 12-05-1945 Groot-Ammers (Werkman)

(Zoon van Huibert den Boer en Neeltje van den Hoven)

3. Hendrik van der Ham * 27-10-1877 Groot-Ammers † 21-05-1935 Schoonhoven (Werkman) (zie foto grafsteen)

x 30-03-1900 Groot-Ammers Ariaantje Gelderblom * 13-11-1877 Groot-Ammers † 26-02-1959 Groot-Ammers

(Dochter van Dirk Gelderblom en Elizabeth Johanna Voorspuy) (volgt Xae)

4. Jan van der Ham * 21-12-1878 Groot-Ammers † 02-01-1880 Groot-Ammers

5. Jan van der Ham * 24-03-1880 Groot-Ammers † 23-05-1880 Groot-Ammers

6. Magdalena van der Ham * 30-07-1881 Groot-Ammers x 06-11-1902 Groot-Ammers Cornelis Nicolaas

Scheepmaker * 04-02-1879 Woerden (Broodbakker) (zoon van Willem Scheepmaker en Cornelia Verburg)

7. Jan van der Ham * 01-10-1882 Groot-Ammers † 08-11-1882 Groot-Ammers

8. Janna van der Ham * 01-06-1884 Groot-Ammers † 05-08-1884 Groot-Ammers

9. Hendrika van der Ham * 04-08-1885 Groot-Ammers † 21-12-1972 Sliedrecht x 04-06-1909 Groot-Ammers

Arie Albertus van Tiggelen * 25-12-1883 Schoonhoven † 28-06-1921 Sliedrecht (Zilversmid)(zoon van Barend van

Tiggelen en Sara Maria van der Ree)

10. Neeltje van der Ham * 28-09-1889 Groot-Ammers † ..-05-1962 Alblasserdam x 17-06-1910 Groot-Ammers

Leendert Stout * 03-12-1885 Streefkerk † 04-02-1947 Alblasserdam Streefkerk (zoon van Willem Stout en

Anna Maria Catharina den Besten)

 

IXag Gerrit van der Ham * 10-11-1851 Groot-Ammers † 04-12-1938 Groot-Ammers (Werkman Koopman Fruit-

handelaar) x2 30-03-1893 Streefkerk Willemina Bouwman * 17-01-1863 Streefkerk † 08-09-1907

Groot-Ammers (dochter van Zeeger Bouwman en Pietronella Brouwer) (van VIIIm.5)

 

Uit dit tweede huwelijk:

 

1. Zeger van der Ham * 23-12-1893 Groot-Ammers † 23-07-1987 Groot-Ammers (Liesveld) (Koopman in

groenten en fruit) x1 31-07-1919 Groot-Ammers Kaatje Blonk * 20-09-1893 Groot-Ammers † 22-04-1931

Groot-Ammers (Dochter van Johannes Blonk en Grietje Verwaal) (volgt Xaf)

x2 04-03-1932 Groot-Ammers Teuntje Johanna Hermes * 03-01-1910 Nieuwpoort † 16-09-1971 Rotterdam

(Dochter van Jacobus Hermes en Maaike van der Heiden) (zie foto grafsteen) (volgt Xag)

2. Geertje van der Ham * 19-10-1895 Groot-Ammers x 07-10-1920 Groot-Ammers Adriaan van de Werken

* 16-12-1892 Groot-Ammers (Schipper) (Zoon van Christiaan van de Werken en Aartje van der Werken)

3. Cornelis van der Ham * 10-05-1898 Groot-Ammers † 23-11-1987 Groot-Ammers x1 07-06-1923 Streefkerk

Marrigje de Jong * 28-11-1896 Streefkerk† 04-05-1957 Groot-Ammers (Dochter van Gerrit de Jong en Cornelia

Ooms) (zie foto grafsteen) (volgt Xah)

x2 Grietje Willemina Bouwmeester * 19-02-1910 05-12-1974 Groot-Ammers

4. Gerrigje Willemina van der Ham * 07-12-1900 Groot-Ammers † 20-10-1901 Groot-Ammers

5. Willemina Gerrigje van der Ham * 07-12-1900 Groot-Ammers † 04-11-1901 Groot-Ammers

6. Gerrigje Willemina van der Ham * 09-12-1901 Groot-Ammers † 02-12-1936 Rotterdam x 22-07-1926

Groot-Ammers Johan van As * 03-10-1900 Groot-Ammers † 02-03-1991 Sliedrecht (Timmerman)

(Zoon van Willem van As en Janna Blonk) (zie foto grafsteen)

7. Pietje Fijgje van der Ham * 09-03-1904 Groot-Ammers † 14-11-1996 Ameide x 10-04-1929 Groot-Ammers

Eimert van Andel * 07-11-1904 Meeuwen (gem. Eethen) † 21-04-1975 Groot-Ammers (Loodgieter)

(Zoon van Peter van Andel en Teuntje Schouten) (zie foto grafsteen)

8. Gerrit van der Ham * 12-08-1906 Groot-Ammers † 13-11-1906 Groot-Ammers

 

IXah Jan van der Ham * 29-10-1844 Brielle x 21-02-1872 Rockanje Adriana Konijnendijk * 30-03-1849 Rockanje

† 12-01-1938 Heemstede (dochter van Aarnout Konijnendijk en Pietertje Rietdijk) (van VIIIo.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jan van der Ham * 12-10-1872 Hellevoetsluis † 12-10-1934 Hellevoetsluis x 21-08-1901 Hellevoetsluis Sandrina

Adriana Kerseboom (dochter van Gijsbert Hendrik Kerseboom en Catharina Adriana van Dodeweerd)

2. Pietertje van der Ham * 14-11-1873 Hellevoetsluis x 11-10-1894 Maassluis Arie Hugo Verschoor * 1863

Hellevoetsluis (zoon van Pieter Verschoor en Suzanna Pieternella Velthoen)

3. Pieter Johan van der Ham * 01-04-1877 Hellevoetsluis † 22-11-1849 Heemstede x 26-08-1926 Amsterdam

Johanna Katharina Saalfrank * ca. 1889 Helmbrechts (dochter van Johann Nikol Saalfrank en Johanna Katharina
Lottes)

4. Arndina van der Ham * 15-01-1881 Hellevoetsluis

5. Willem Nicolaas Marinus van der Ham * 08-02-1883 Hellevoetsluis † 10-12-1949 Heemstede

6. Adriana van der Ham * 02-10-1885 Hellevoetsluis

 

IXai Willem van der Ham * 10-06-1849 Brielle x 09-01-1884 Semarang, Java, Indonesië Henriette Constance Guyot

* 01-02-1862 Soerabaja, Java, Indonesië (dochter van Antoine Guyot * 13-01-1831 Groningen 21-06-1884 Batavia

en Hendrika Gezina Kuiper * 21-03-1842 Rotterdam) en Hendrika Gezina Kuiper) (van VIIIo.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Antonie van der Ham * 1887 Batavia x 14-02-1911 Amsterdam Nelly van Julsingha * 1887 Nijmegen
    (dochter van IJzebrand van Julsingha en Margaretha Maria Swart)

2. Willem Nicolaas Marinus van der Ham * 27-04-1888 Batavia † 09-08-1940 Helmond x 10-12-1912 Amsterdam Neeltje

     Jacoba Wäkerlin * 24-06-1888 Den Helder (dochter van Cornelis Wäkerlinen Jacoba de Jong (Het echtpaar wordt op

     07-04-1920 ingeschreven in Helmond) (volgt Xai)

 

IXaj Cornelis van der Ham * 20-11-1852 Brielle x 19-04-1876 Brielle Adriana Elizabeth Cornelisse

        * 28-02-1854 Tholen (dochter van Lieven Cornelisse 12-07-1854 Tholen en Anna Verkamman)(van VIIIr.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Anthonij van der Ham * 10-02-1877 Brielle † 14-06-1877 Brielle

2. Anna van der Ham * 07-01-1881 Brielle x 07-04-1904 Maassluis Aart Meuldijk * 1878 Zwartewaal (zoon van Pieter

Meuldijk en Dirkje Zwartveld) (Echtscheiding 28-07-1921 Rotterdam)

3. Antonie van der Ham * 09-05-1882 Brielle † 27-08-1882 Brielle

4. Mattheus van der Ham * 13-05-1883 Brielle x 01-10-1908 Heinenoord Geertrui Pietje Verrij * 1883 Heinenoord

(dochter van Gerbrand Verrij en Jacoba van Beveren)

5. Anthonie van der Ham * 15-06-1884 Brielle † 24-09-1884 Brielle
6. Cornelis Anthonie van der Ham * 13-06-1885 Brielle
7. Pieternella van der Ham * 03-08-1887 Brielle

8. Lena Jacoba van der Ham * 09-08-1889 Hellevoetsluis

9. Tona van der Ham * 18-07-1891 Hellevoetsluis

10. Lieven Adrianus van der Ham * 20-12-1892 Hellevoetsluis † 05-10-1893 Maassluis
11. Adriaan van der Ham * 22-07-1894 Maassluis † 29-03-1904 Maassluis

12. Willem van der Ham * 01-03-1896 Maassluis † 03-07-1896 Maassluis
13. Lena Cornelia van der Ham * 25-01-1897 Maassluis † 22-07-1897 Maassluis

 

IXak Wie(l)liam Sheperd van der Ham * 11-01-1865 Hellevoetsluis † 15-04-1931 Maassluis x 29-04-1886 Hellevoetsluis

Sara van der Kuil * 12-09-1864 Zwartewaal † 24-09-1940 Maassluis (dochter van Marinus van der Kuil en Neeltje Kwak)

(zie foto grafsteen) (van VIIIs.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jata Beatrisx van der Ham * 23-06-1887 Hellevoetsluis x 16-07-1908 Maassluis Willem van Dijk * 1886 Hellevoetsluis

    (zoon van Rutger Niklaas van Dijk en Lena Maria Borst)

2. Neeltje van der Ham * 17-02-1889 Hellevoetsluis x 18-04-1918 Maassluis Pieter van Noord * 1890 Maassluis (zoon van Klaas

    van Noord en Jacoba Verschoor)
3. Maria Louise Catharina van der Ham * 23-01-1891 Maassluis † 05-05-1967 (zie foto grafsteen)

4. Marinus van der Ham * 18-12-1893 Hellevoetsluis x 05-07-1917 Maassluis Klazina Korver * 1893 Vlaardingen

    (dochter van Nicolaas Korver en Maria Verkade) (zie foto grafsteen)

5. Arij van der Ham * 29-11-1895 Hellevoetsluis † 27-07-1968 x 13-10-1921 Maassluis Maartje Hendrika van der Hidde

    * 07-08-1898 Maassluis (dochter van Martinus van der Hidde en Jacoba Dijkshoorn) (zie foto grafsteen)

6. William Sheperd van der Ham * 21-08-1897 Hellevoetsluis † 12-10-1977 Maassluis x Johanna Nelia Ruijs * 10-03-1907

    † 28-09-1988 Maassluis (zie foto grafsteen)

7. Pieter van der Ham * 08-11-1898 Hellevoetsluis x 12-02-1919 Amsterdam Machteld Korver * 1896 Vlaardingen

(dochter van Nicolaas Korver en Maria Verkade) (Echtscheiding 20-01-1934)

 

IXal Arie van der Ham * 30-07-1867 Hellevoetsluis x 13-06-1894 Nieuw-Helvoet Martientje Jacoba van der Reijden

* ca. 1872 (dochter van Willemvan der Reijden en Aaltje Klok) (van VIIIs.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jata Beatrixs van der Ham * 03-01-1895 Maassluis † 11-11-1978 Pernis x 03-03-1921 Maassluis Johan van den Berg

* 17-03-1895 Maasland † 14-03-1984 Pernis (zoon van Jan van den Berg en Johanna Overman) (zie foto grafsteen)
2. Aaltje van der Ham * 11-04-1896 Maassluis
3. Arij van der Ham * 17-03-1899 Hellevoetsluis x 29-03-1922 Rotterdam Stijntje Keijzer * 1902
4. Adriana Johanna van der Ham * 19-01-1908 Maassluis

 

IXam Cornelis van der Ham * 23-06-1875 Brielle (Binnenschipper) x 05-09-1901 Oostvoorne Jannetje Laaij * 02-09-1876

Oostvoorne † 31-05-1925 Bergen op Zoom (dochter van Willem Laaij en Jannetje van Reek) (van VIIIt.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Maarten van der Ham * 12-06-1902 Brielle

2. Cornelis van der Ham

3. Neeltje van der Ham x Barendrecht

4. Anton van der Ham

 

IXan Gerrit Abraham van der Ham * 15-11-1874 Brielle † 1963 x 1900 Catharina Johanna (Jansje) Michael

* 06-06-1875 Hoogeloon † 1962 (van VIIIu.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Izaak van der Ham * 31-12-1900 Briellex Mies van ‘t Hof

2. Gerrit Abraham van der Ham * 27-04-1909 Breda † 09-07-1985 Breda x 11-03-1936 Zierikzee Anthonia

van den Doel * 12-03-1910 Zierikzee† 18-10-1963 Breda (dochter van Huibrecht Gerrit van den Doel en

Jansje Schuitman) (volgt Xaj) (zie foto grafsteen)

3. Bertus van der Ham † 19-12-1996 x Richtje van der Mei * ca. 1907 † 02-06-2004 Canada

4. Johanna van der Ham

5. Catharina (Kaatje) van der Ham x 1946 G.M. Hyde

6. Connie van der Ham x van der Woude

 

IXao Leendert van der Ham * 03-08-1876 Brielle † 13-04-1939 Brielle x Leentje Groeneveld * 07-09-1876

Rockanje † 21-04-1959 Brielle(dochter van Jan Groeneveld en Dirkje van Dijk) (van VIIIu.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Izaak van der Ham * 15-05-1906 Brielle x Joh. de Geus

2. Dirkje van der Ham * 01-08-1907 Brielle † Hellevoetsluis

3. Jan van der Ham * 20-10-1908 † Brielle x 02-10-1930 Oostvoorne Willemina Boutkam (dochter van Teunis  Boutkam
en Pietertje van der Hoek)

4. Leendert van der Ham * 15-02-1910 Brielle † Oostvoorne x J.J. van Hoften

5. Kaatje van der Ham * 23-07-1911 Brielle † Zwartewaal x Albert Montenij

6. Leentje van der Ham * 02-01-1913 Brielle † Amersfoort x Pieter Roedema

7. Gerrit Abraham van der Ham * 03-08-1914 Brielle † 19-10-2002 Brielle x Aartje Patijn
    * 21-12-1913 † 13-09-2004 Brielle (zie foto grafsteen)

8. Pietertje van der Ham * 15-09-1916 Brielle † 31-03-1985 Eindhoven x 13-11-1945 Brielle Pieter

    Maarten van der Linden * 12-05-1917 Brielle † 04-10-1984 Arcen (zoon van Willem van der Linden

     en Maartje Izerina van der Pijl)

9. Abraham van der Ham * 20-05-1918 Brielle x 27-04-1951 Brielle Melia Wilhelmina Paulina Beijer

    * 13-06-1932 Oostvoorne (dochter van Jacob Adrianus Beijer en Elizaeth Pietje van der Veer) (volgt Xak)

10. Magdalena Suzanna van der Ham * ?-04-1921 Brielle † 09-08-1921 Brielle

 

IXap Abraham van der Ham * 26-07-1878 Brielle x 13-10-1904 Oud-Beijerland Jacoba Vink * 19-10-1880

         Oud-Beijerland (dochter van Hendrik Vink en Dirkje van Nederpelt) (van VIIIu.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Izaak van der Ham * 1905 x Reintje Lokhorst (volgt Xal)

2. Hendrik van der Ham * 1908

3. Abraham van der Ham * 1922

 

IXaq Jakis (Jacques) van der Ham * 12-05-1826Stormpolder† 21-08-1909 Maassluis x 29-03-1849 Ouderkerk a/d IJssel

Elisabeth Kreuk * 1850 Ouderkerk a/d IJssel † 21-02-1902 Maasluis (dochter van Pieter Kreuk en Hendrikje van Zwanen)

(van VIIIx.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gerrit van der Ham * 21-03-1850 Stormpolder † 21-03-1850 Stormpolder
2. Hendrika van der Ham * 1851 x 23-10-1873 Nieuw-Helvoet Dirk Snoek * 1843 (zoon van Anthonij Snoek en Jozina
van Dintel)
3. Gerrit Hermanus van der Ham * 1853 Krimpen a/d Lek x1 06-06-1878 Rockanje Maria ‘t Mannetje * 1854
† 13-10-1889 Nieuwenhoorn (dochter van Jan ‘t Mannetje en Willemina Roskam) (volgt Xam)
x2 10-05-1894 Maassluis Martina van der Waal * 13-05-1862 Maassluis (dochter van Jan van der Waal en Jannetje
Parre)

4. Bastiaantje van der Ham * 1855 † 08-05-1856 Ouderkerk a/d IJssel
5. Pieter van der Ham * 02-09-1856 Nieuw-Helvoet † 21-03-1860 Nieuw-Helvoet
6. Bastiaan van der Ham * 20-01-1859 Nieuw-Helvoet † 13-06-1859 Nieuw-Helvoet
7. Pieter van der Ham * 06-02-1861 Nieuw-Helvoet
8. Bastiaantje van der Ham * 11-04-1862 Nieuw-Helvoet † 11-05-1862 Nieuw-Helvoet
9. Elizabeth van der Ham * 21-02-1864 Hellevoetsluis † 10-07-1864 Hellevoetsluis

 

IXar Arie(y) van der Ham * 12-12-1837 Nieuwerkerk a/d IJssel † 29-02-1889 Nieuwerkerk a/d IJssel x 19-05-1866

Nieuwerkerk a/d IJssel † 20-02-1884 Nieuwerkerk a/d IJssel Geertrui van der B(e)urg * 12-07-1838 Nieuwerkerk

a/d IJssel † 09-09-1892 Nieuwerkerk a/d IJssel (dochter van Cornelis van der Burg en Sophia van Vliet)

(van VIIIz.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Johannes van der Ham * 25-04-1866 Nieuwerkerk a/d IJssel (vertrekt in 1892 naar Ermelo

(Veldwijk)

2. Sophia van der Ham * 15-07-1867 Nieuwerkerk a/d IJssel † 06-10-1873

3. Cornelis van der Ham * 19-12-1868 Nieuwerkerk a/d IJssel † 25-11-1929 Nieuwerkerk a/d IJssel x Alette Arendina Bos
* 15-03-1875 Nieuwerkerk a/d IJssel † 11-10-1961 Nieuwerkerk a/d IJssel (volgt Xan)

4. Janna Cornelia van der Ham * 15-05-1870 Nieuwerkerk a/d IJssel † 08-06-1870 Nieuwerkerk a/d IJssel

5. Janna Cornelia van der Ham * 29-07-1873 Nieuwerkerk a/d IJssel x 23-04-1896 Leiderdorp Cornelis

de Graaf * 26-11-1866 Leiderdorp (zoon van Pieter de Graaf en Jacoba van Leeuwen)

6. Sophia van der Ham * 01-05-1876 (vertrekt in 1898 naar Leiderdorp) † 30-04-1949 Leiderdorp

x 28-03-1901 Leiderdorp Andries Rijnsburger * 10-02-1874 Leiderdorp † 19-07-1970 Leiderdorp

(zoon van Pieter Rijnsburger en Grietje van Leeuwen)

7. Jan van der Ham * 02-04-1879 (vertrekt naar Californie USA)

 

IXas Jan van der Ham * 23-10-1848 Nieuwerkerk a/d IJssel † 27-10-1905 Nieuwerkerk a/d IJssel

x1 28-03-1883 Johanna Breedveld * 19-07-1855 Zevenhuizen † 27-08-1891 Nieuwerkerk a/d IJssel

(Dienstbode) (Dochter van Dirk Breedveld en Grietje Biesheuvel) (van VIIIz.10)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Johannes van der Ham * 20-02-1883 Nieuwerkerk a/d IJssel
2. N.N. van der Ham * 17-05-1884 Nieuwerkerk a/d IJssel † 17-05-1884

3. Janna van der Ham * 26-02-1886 Nieuwerkerk a/d IJssel † 29-11-1918 Nieuwerkerk a/d IJssel x 16-12-1909 Johannes

Berkhout (zoon van Marinus Berkhout en Anna Bakker)

4. Dirk van der Ham * 13-06-1888 Nieuwerkerk a/d IJssel † 18-02-1961 Capelle a/d IJssel x 02-04-1916 Nieuwerkerk

    a/d IJssel Florina de Bruin * 1896 Capelle a/d IJssel (dochter van Pieter de Bruin en Willemina Hazebroek)

    (zie foto grafsteen)
5. N.N. van der Ham* 27-08-1891 Nieuwerkerk a/d IJssel † 27-08-1891

 

IXat Jan van der Ham * 23-10-1848 Nieuwerkerk a/d IJssel c 27-10-1905 Nieuwerkerk a/d IJssel

x2 30-03-1893 Nieuwerkerk a/d IJssel Janna Dakkenhorst * 08-03-1869 Bergambacht (dochter van

Meindert Dakkenhorst en Lena de Groot) (van VIIIz.10)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Meindert van der Ham * 30-03-1894 Nieuwerkerk a/d IJssel

2. Johanna van der Ham * 25-10-1895 Nieuwerkerk a/d IJssel

3. Hendrik van der Ham * 25-08-1897Nieuwerkerk a/d IJssel

4. Cornelis van der Ham * 06-08-1899 Nieuwerkerk a/d IJssel † 13-06-1916 Nieuwerkerk a/d IJssel

5. Lena van der Ham * 28-02-1901 Nieuwerkerk a/d IJssel † 24-02-1902 Nieuwerkerk a/d IJssel

 

IXau Cornelis Lambertus van der Ham * 06-03-1844 Vlist † 15-11-1921 Polsbroek x 22-12-1865 Polsbroek Teuntje

Oosterom * 1839 Polsbroek-Zuid † 19-11-1907 Polsbroek (dochter van Arie Oosterom en Elisabeth Kooiman)

(van VIIIab.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Elizabeth van der Ham * 04-12-1868 Langerak x 14-07-1893 Polsbroek Aart de Bruin * 1868 Kamerik

(zoon van Willem de Bruin en Cornelia Stigter)

2. Jannigje van der Ham * 13-09-1876 Langerak

 

IXav Gijsbert van der Ham * 01-02-1879 Meerkerk † 29-09-1929 Meerkerk x 31-03-1904 Meerkerk Pietertje Neeltje

         van Iperen * 11-08-1878 Meerkerk † 02-03-1949 Meerkerk(dochter van Pieter Marinus van Iperen en Neeltje Brakel)

       (van VIIIad.1)(zie foto grafsteen)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Aartje van der Ham * 20-10-1912 Meerkerk

 

IXaw Alewijn van der Ham * 22-10-1868 Noordeloos † 24-09-1941 Noordeloos x Jannigje Muilwijk * 09-02-1873

Giessendam (van VIIIaf.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Albertus van der Ham * 31-12-1899 Meerkerk † 07-01-1900 Meerkerk

 

IXax Arie van der Ham * 26-02-1873 Noordeloos † 19-06-1941 Noordeloos x 15-10-1897 Noordeloos Huibertje Kon

* 12-01-1875 Meerkerk (dochter van Johannis Kon (bouwman) en Jannigje de Hoop) (van VIIIaf.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Albertus van der Ham * 15-02-1898 Noordeloos (Landbouwer) † 05-07-1974 Meerkerk x1 13-3-1924 Meerkerk

Maria Cornelia van Hof * 1901 Ottoland (dochter van Willem van Hof en Merrigje Vermeulen) x 2 Cornelia Ariaantje

Blokland * 06-07-1901 † 28-11-1991 Meerkerk (zie foto grafsteen)

2. Johannis van der Ham * 23-02-1906 Noordeloos † 05-07-1974 Meerkerk (Chauffeur en koetsier) x 19-04-1934

Noordeloos Jannigje Hendrika van Meeteren * 20-05-1910 Noordeloos † 07-08-1992 Meerkerk (dochter van Florus

van Meeteren (bouwman) en Lijsje Bikker) (zie foto grafsteen)

3. Jan-Bartus van der Ham * 11-07-1907 Noordeloos † 11-04-1995 Meerkerk x 05-04-1934 Noordeloos met zijn nicht

Adriaantje van der Ham * 23-01-1906 Noordeloos † 15-12-1981 Meerkerk (dochter van Willem van der Ham en

Geertje Terlouw, zie Vc) (zie foto grafsteen)

4. Arie van der Ham * 08-01-1909 Noordeloos † 12-03-1979 Leerbroek x Teuntje Aria Donk * 28-10-1907

† 08-09-1992 Leerbroek (zie foto grafsteen)

5. Jannigje van der Ham * 15-05-1910 Noordeloos

6. Daniël van der Ham * 26-02-1912 Noordeloos † 03-06-1994 Meerkerk x Adriana Lamberta van den Dool

* 30-12-1914 † 05-09-2000 Meerkerk (zie foto grafsteen)

 

IXay Teunis van der Ham * 19-01-1875 Noordeloos † 30-06-1954 Noordeloos (wonende te Hilversum, timmerman,

korenmolenaar en graanhandelaar) x 04-12-1903 Noordeloos Adriaantje de Groot * 25-02-1879 Noordeloos

† 07-04-1965 Noordeloos (dochter van Wouter de Groot (bouwman en korenmolenaar) en Cornelia de Bruijn)

(van VIIIaf.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Barbara van der Ham * 16-10-1904 Schoonrewoerd

2. Cornelia van der Ham * 12-08-1906 Schoonrewoerd † 18-08-1999 Lexmond x 25-04-1929 Noordeloos Adrianus Veen

* 10-11-1904 Lexmond† 13-11-1982 Lexmond (Slager) (zoon van Hendrik Veen (Landbouwer) en Adriana Verhoef)

(zie foto grafsteen)

3. Albertus Wouter van der Ham * 27-05-1909 Noordeloos † 01-04-2000 Noordeloos (Molenaar en graanhandelaar)

x 31-08-1933 Hoornaar Adriana Verspui * 28-12-1908 Hoornaar † 03-12-1989 Noordeloos (dochter van

Willem-Adriaan Verspui en Arigje Heikoop) (zie foto grafsteen) (volgt Xao)

4. Dood* dochter van der Ham * 10-10-1913 Noordeloos

5. Neeltje van der Ham * 20-10-1914 Noordeloos

6. Bastiaantje van der Ham * 13-12-1917 Noordeloos † 03-01-1972 Noordeloos

 

IXaz Willem van der Ham * 13-10-1878 Giessendam † 23-11-1938 Noordeloos x 11-02-1904 Goudriaan Geertje Terlouw

* 21-04-1883 Goudriaan (dochter van Teunis Terlouw en Adriaantje Blokland) (van VIIIaf.6)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Barbera van der Ham * 22-02-1905 Noordeloos † 05-07-1960 Noordeloos (zie foto grafsteen) x 27-02-1930

Noordeloos Gerrit Bikker * 19-04-1906 Noordeloos†31-03-1975Noordeloos (Bouwman) (zoon van Arie-Dirk

Bikker (bouwman) en Gerrigje Beuzekom)

2. Adriaantje van der Ham * 23-01-1906 Noordeloos x 05-04-1934 Noordeloos met haar neef Jan-Bartus van der Ham

* 11-07-1907 Noordeloos (zoon van Arie van der Ham en Huibertje Kon, zie VIIIae.4 en IXau.3)

3. Teunis van der Ham * 15-01-1908 Noordeloos† 16-07-1964Noordeloos (Landbouwer) (zie foto grafsteen) x Jabikje

Francina Donk * 23-01-1905 Nieuwland† 01-11-1971 Noordeloos(volgt Xap)

 

 

– X –

 

Xa Pieter van der Ham * 16-09-1848 Wassenaar † 14-11-1925 Wassenaar x 16-04-1874 Wassenaar Christina

van der Velde * 1847 Wassenaar † 17-12-1935 Wassenaar (dochter van Jacobus van der Velde en Alida Barends)

(van IXa.8)

 

Uit dit huwelijk:

1. Alida van der Ham * 23-10-1878 Wassenaar x 20-08-1903 Wassenaar Adrianus Damasus van der Knaap

* 1877 ‘s-Gravenhage (zoon van Adrianus Damasus van der Knaap en Maria Blok)

2. Petronella van der Ham * 24-09-1879 Wassenaar † 27-09-1879 Wassenaar

3. Jacobus van der Ham * 04-12-1880 Wassenaar † 06-08-1881 Wassenaar

4. Petronella Cornelia van der Ham * 21-01-1882 Wassenaar x 30-06-1904 Gerhardus Polman * 1880

Weststellingwerf (zoon van Joannes Polman en Catharina den Boer)

5. Jacobus Adrianus van der Ham * 06-05-1883 Wassenaar x 01-11-1917 Wassenaar Hendrika Bouwhuizen

   * 1886 Lopik (dochter van Hendrikus Bouwhuizen en Maria Zwartbol) (volgt XIa)

6. Geertruida Maria van der Ham * 11-05-1884 Wassenaar † 25-08-1884 Wassenaar

7. Adrianus van der Ham * 03-06-1886 Wassenaar

8. Geertruida van der Ham * 15-11-1887 Wassenaar x 10-12-1914 Wassenaar Evert Wilhelmus van Velzen

* 1888 ‘s-Gravenhage (zoon van Evert Cornelis Johannes van Velzen en Theodora van Wissen)

9. Christina van der Ham * 12-08-1889 Wassenaar † 22-10-1889 Wassenaar

 

Xb Pieter van der Ham * 11-11-1844 Wassenaar 10-07-1925 Voorschoten x 19-05-1882 Oegstgeest Elizabeth Oudshoorn

* 1859 Stompwijk (dochter van Willem Oudshoorn en Petronella van der Ark) (van IXb.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Johannes Wilhelmus van der Ham * 05-04-1883 Oegstgeest x 01-05-1908 Voorschoten Theodora Boonenburg

* 1883 Stompwijk (dochter van Johannes Boonenburg en Johanna Kampert) (volgt XIb)

2. Wilhelmus van der Ham * 13-02-1884 Oegstgeest

3. Johannes Cornelis van der Ham * 23-01-1885 Oegstgeest x 22-08-1919 Voorburg Agatha Paardekooper

* 1895 ‘s-Gravenhage (dochter van Nicolaas Paardekooper en Jacoba Paardekooper)

4. Petronella Maria Anna van der Ham * 31-01-1886 Oegstgeest † 27-03-1887 Oegstgeest

5. Petrus Johannes van der Ham * 21-02-1888 Oegstgeest x 21-09-1916 Voorschoten Adriana Catharina van der Waard

* 1891 (dochter van Petrus van der Waard en Mathilda Maria Belt) (volgt XI

6. Jacobus Nicolaas van der Ham * 28-03-1889 Oegstgeest † 12-08-1889 Oegstgeest

7. Anna Regiena van der Ham * 24-07-1890 Oegstgeest † 05-05-1892 Oegstgeest

8. Leonardus van der Ham * 25-08-1891 Oegstgeest † 02-10-1891 Oegstgeest

9. Anna Adriana van der Ham * 08-04-1893 Oegstgeest † 30-04-1893 Oegstgeest

10. Anna Petronella van der Ham * 08-05-1894 Oegstgeest † 24-04-1895 Oegstgeest

11. Adriana Johanna van der Ham * 29-10-1895 Oegstgeest

12. Leonardus van der Ham * 23-03-1897 Oegstgeest

13. Anna Regina van der Ham * 02-03-1899 Oegstgeest † 13-04-1899 Oegstgeest

14. Peternella Theodora van der Ham * 10-11-1900 Oegstgeest † 27-11-1900 Oegstgeest
15. Nicolaas Pieter van der Ham * 11-01-1903 Voorschoten

 

Xc Johannes van der Ham * 12-03-1848 Wassenaar† 15-03-1894 Oegstgeest (26-06-1927?) x1 17-05-1873 Oegstgeest

Geertruida Jacoba Vreeburg * 1851 Voorschoten † 30-12-1878 Oegstgeest (dochter van Adrianus Vreeburg en Johanna

Cornelia de Bakker) (van IXb.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Johanna Helena van der Ham * 06-11-1874 Voorschoten x 25-08-1910 Wassenaar Petrus Simon de Groot

* 1878 Leiden (zoon van Simon Petrus de Groot en Elisabeth van Galen)

2. Adrianus Johannes van der Ham * 06-01-1877 Voorschoten † 23-01-1919 Oegstgeest x 26-06-1899 Wassenaar Helena

Maria van den Berg * 1877 Wassenaar (dochter van Wilhelmus Franciscus van den Berg en Maria van Wissen)

(volgt XIc)

3. Johannes Gijsbertus van der Ham * 19-10-1878 Oegstgeest † 23-05-1883 Oegstgeest

 

Xd Johannes van der Ham * 12-03-1848 Wassenaar† 26-06-1927 Wassenaar x2 16-10-1879 Wassenaar

     Cornelia de Greef * 1853 Wassenaar (dochter van Hendrik de Greef en Cornelia van Leeuwen) (van IXb.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Hendrikus Gerhardus van der Ham * 07-09-1880 Oegstgeest † 07-06-1883 Oegstgeest

2. Jacobus Cornelis van der Ham * 18-12-1881 Oegstgeest † 28-08-1959 Wassenaar x1 13-06-1907 Noordwijk Maria Zwetsloot

    * 02-08-1886 Noordwijk † 08-08-1914 Wassenaar  (dochter van Pieter Zwetsloot en Johanna Vink)

    x2 14-01-1915 Wassenaar Maria Parlevliet * ca. 1894 (dochter van Cornelis Parlevliet en Wilhelmina van Wissen) (volgt XId)

3. Helena Apolonia van der Ham * 21-12-1883 Oegstgeest † 29-09-1947 Leiden x 01-08-1907 Wassenaar Adrianus

    Johannes Vogels * ca 1878 (zoon van Leonardus Gerardus Vogels en Alida van der Kroft)

4. Geertruida Helena van der Ham * 1886 † 10-01-1937 Wassenaar

5. Emerentiana van der Ham * 24-09-1887 Oegstgeest x 02-04-1913 Wassenaar Johannes Waaijer * ca. 1877

    (zoon van Adrianus Waaijer en Wilhelmina van Santen)

7. Hendrik van der Ham * 31-08-1889 Wassenaar x 25-04-1912 Wassenaar Maria Margaretha Adriana van Wissen

    * ca. 1887 (dochter van Johannes van Wissen en Adriana Maria Vijverberg)

8. Johannes Adrianus van der Ham * 13-10-1891 Wassenaar

9. Martinus Adrianus van der Ham * 12-10-1893 Wassenaar

10. Maria Elisabeth van der Ham * 08-11-1895 Wassenaar

11. Gerardus van der Ham * 29-03-1897 Wassenaar

12. Levenloos van der Ham * 06-05-1901-Wassenaar † 06-05-1901 Wassenaar

 

Xe Petrus van der Ham * 22-05-1858 Wassenaar † 25-12-1942 Wassenaar x Maria van der Meer * 1865 † 04-06-1928

     Wassenaar (dochter van Johannes van der Meer en Maria Soonius) (van IXc.6)

 

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia van der Ham * 27-05-1893 Wassenaar † 16-07-1921 Wassenaar

2. Johannes van der Ham * 06-11-1894 Wassenaar † 22-08-1895 Wassenaar

3. Johannes van der Ham * 1895 Johannes † 22-08-1895 Wassenaar

4. Maria Cornelia van der Ham * 25-11-1897 Wassenaar † x 24-05-1923 Wassenaar Hendrik Cornelis van Zijl * 1896

    ‘s-Gravenhage (zoon van Johannes Cornelis van Zijl en Hendrika Hermina Jonker)

5. Johanna van der Ham * 23-12-1898 Wassenaar

6. Johannes Petrus van der Ham * 01-01-1901 Wassenaar † 18-01-1901 Wassenaar

7. Johannes Petrus van der Ham * 1904 Wassenaar † 22-12-1908 Wassenaar

 

Xf Pieter Jacobus van der Ham * 24-02-1857 Wassenaar † 15-02-1945 Wassenaar x 01-05-1884 Wassenaar Maria

    Petronella Oosterveer * 1859 Wassenaar † 08-08-1936 Wassenaar (dochter van Johannes Oosterveer en Jacoba

    van der Boom) (van IXe.1)

 

Uit dit huwelijk:

1. Adrianus Johannes van der Ham * 15-11-1885 Wassenaar x 26-09-1912 Wassenaar Elisabeth van Leeuwen

    * 1886 Wassenaar (dochter van Frans van Leeuwen en Gijsberta van Spronsen)

2. Jacobus Hubertus van der Ham * 11-02-1887 Wassenaar

3. Simon van der Ham * 13-01-1890 Wassenaar † 27-04-1891 Wassenaar

4. Jacoba van der Ham * 29-06-1891 Wassenaar † 22-11-1891 Wassenaar

5. Simon van der Ham * 11-12-1892 Wassenaar x 15-08-1918 Wassenaar Helena Jacoba Vogels

    * 1892 Wassenaar (dochter van Geradus Vogels en Helena Cornelia Hulstmeijer)

6. Hubertus Cornelis van der Ham * 11-04-1899 Wassenaar

 

Xg Jacob van der Ham * 22-07-1866 Wassenaar † 26-09-1930 Wassenaar (Tuinman) x 10-11-1892 Sassenheim

Margaretha van Rijn * 24-02-1869 Sassenheim † Voorhout (dochter van Arnoldus van Rijn en Maria Kleijhorst)

(van IXf.3)

 

Uit dit huwelijk:

1. Geertruida Maria van der Ham * 17-07-1894 Wassenaar † 30-08-1918 Wassenaar x 03-08-1916 Wassenaar

Franciscus Philippus Stembert * 1885 Amsterdam (zoon van Franciscus Wessellus Josephus Stembert en Joanna

Catharian Maria de Pauw)

2. Arnoldus Nicolaas van der Ham * 05-12-1896 Wassenaar x 27-02-1918 Schoten Maria Petronella Sabel

* 1898 Haarlem (dochter van Christiaan Petrus Sabel en Antonia Christina van de Water)

3. Maria Johanna van der Ham * 26-04-1899 Wassenaar † 27-01-1913 Wassenaar

4. Johanna Maria van der Ham * 22-08-1901 Wassenaar † 08-04-1923 Wassenaar

5. Jacobus Johannes van der Ham * 1907 Wassenaar † 21-04-1922 Wassenaar

 

Xh Petrus Leonardus van der Ham * 14-09-1893 Wassenaar x 15-07-1920 Oegstgeest Cornelia Geertruida

van der Hulst * 1894 Leiden (dochter van Gerardus van der Hulst en Antje Beerepoot) (van IXg.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Wilhelmus Gerardus Petrus van der Ham * 14-5-1921 Wassenaar † 25-12-2001 x Helena Henrica

van Schooten * 28-01-1921 Lisse(uit dit huwelijk: Carla * 25-12-1960 Wassenaar en Petra

* 15-06-1965 Wassenaar)

2. Gerardus van der Ham * 1922? † 2002 (verhuisd naar Canada, 5 kinderen)

3. Arie (Adrianus?) van der Ham

4. Clazina van der Ham * 1927 Wassenaar † 16-03-1927 Wassenaar

5. Cornelis Jozef van der Ham * 1931 Wassenaar † 09-01-1932 Wassenaar

6. Cornelia Maria Gertrudes van der Ham * 1936 Wassenaar † 10-12-1938 Wassenaar

7. Nico(laas) van der Ham (niet gehuwd)

8. Antje van der Ham

 

Xi Wilhelmus Johannes van der Ham * 15-01-1870 Voorburg x 25-09-1901 Voorburg Adriana Maria Koot

* 07-08-1875 Voorburg † 22-09-1936 Stompwijk (dochter van Cornelis Koot en Johanna Westerbeek) (van IXh.6)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Wilhelmus Theodorus van der Ham * 1903 Voorburg x 21-04-1925 Stompwijk Margaretha Wilhelmina Waaijer

* 1900 Stompwijk (dochter van Petrus Waaijer en Clementia van Dijk) Echtscheiding op 15-01-1954 te ‘s-Gravenhage

 

Xj Cornelis Adrianus van der Ham * 16-11-1874 Voorburg † 01-01-1955 Voorburg x 22-05-1901 Voorburg Maria de Bruijn

   * 26-09-1875 Stompwijk (dochter van Johannes de Bruijn en Maria den Elzen) (vanIXj.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1.  Geertruida van der Ham * 27-02-1902 Voorburg

2.  Johannes van der Ham *  03 01-1904 Voorburg † 1986 x 28-12-1927 Leiden Maria Geeve * 03-08-1904 Leiden

3.  Gerardus van der Ham * 03-06-1905 Voorburg

4.  Maria van der Ham * 03-05-1907 Voorburg † 07-05-1945 x 1928 Voorschoten Leonardus Roodakker * 04-03-1901 Voorburg † 29-12-1991 Voorschoten

5.  Johanna van der Ham * 28-06-1908 Voorburg

6.  Petronella Gerarda van der Ham * 01-12-1909 Voorburg † 10-10-1996 Den Haag x 06-05-1936 Wilhelmus Jacobus van der Meer * 11-07-1908 Veur † 11-09-2000 Den Haag

7.  Cornelis van der Ham * 1911 Voorburg – 23-11-Voorburg,

8.  Johanna van der Ham *  05-12-1912 Voorburg

9.  Petrus van der Ham * 24-04-1914 Voorburg

10.  Cornelis van der Ham * 15-03-1916 Voorburg

 

Xk Theodorus Gerardus van der Ham * 17-01-1895 Voorburg † 12-01-1973 Delft x 25-02-1920 Delft Johanna Frederika
Gaiser * 11-06-1897 Vrijenban † 26-06-1983 (van IXo.7) (zie foto)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Willem Leo van der Ham * 26-04-1920 Delft † 09-08-2006 Meterik x 30-07-1948 Delft Sophia Wilhelmina Catharina
den Ouden
* 20-10-1922 Delft † 25-11-1997 Tilburg (volgt XIe)

2. Gerdina Frieda van der Ham * 03-12-1922 Delft x 11-06-1951 Palembang (Indonesie) John Arthur Moran
* 13-01-1928 Sydney † 09-07-1992 Zwijndrecht

3. Theordorus Gerardus van der Ham * 22-02-1924 Schipluiden (Hodenpijl) † 12-01-1989 Exmouth (UK) x1 24-12-1954
Den Haag Maria Andrea Roggeveen
x2 06-03-1963 Delft Cornelia Alberta van Vliet * 30-09-1936 Hardinxveld-Giessendam (volgt XIf)
4. Jan van der Ham * 21-01-1926 Delft x 08-06-1955 Delft Adriaantje Lupker * 21-08-1931 Rijswijk (volgt XIg)
5. Friedrich Aäron van der Ham * 28-02-1928 Delft † 11-05-1991 Leidschendam x 28-06-1952 Delft Rosa Maria van der
Biezen
* 26-01-1931 Delft (volgt XIh)

6. Gerarda Dina van der Ham * 28-11-1930 Delft x 23-08-1952 Delft x Johannes Albertus Lupker * 24-09-1926 Rijswijk
† 01-10-2007 Tilburg

 

Xl Wilhelmus Bernardus van der Ham * 23-12-1863 Wassenaar x 18-08-1892 Noordwijk Antonia Koeman* 05-12-1868

Noordwijk† 07-09-1953 Noordwijk (dochter van Albertus Koeman en Cornelia van der Ploeg) (van IXp.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Maria Petronella van der Ham * 23-04-1893 Noordwijk x 22-11-1916 Noordwijk Petrus Hogervorst * 09-10-1887
Noordwijk † 16-03-1972 Noordwijk (zoon van Theodorus Hogervorst en Johanna Groenewoud)

2. Albertus Petrus van der Ham * 15-07-1894 Noordwijk x1 26-08-1920 Cornelia de Haas * 20-05-1883 Noordwijk

† 14-07-1946 Leiden (dochter van Johannes de Haas en Maria Hiep) x2 05-01-1949 Noordwijkerhout Maria Passchier

3. Wilhelmus Gerardus van der Ham * 13-07-1895 Noordwijk

4. Cornelis Johannes van der Ham * 21-08-1897 Noordwijk x Jannetje van Beelen * 30-01-1901 Katwijk

† 28-12-1992 Noordwijk (volgt XIi)

5. Wilhelmina Johanna van der Ham * 13-09-1900 Noordwijk † 12-03-1967 Noordwijk x 23-09-1920 Noordwijk
Franciscus Johannes Maria Rovekamp * ca. 1896 Amsterdam † 02-02-1959 (zoon van Franciscus Rovekamp en
Helena Maria Kruiger)

6. Wilhelmus Petrus van der Ham * 23-08-1902 Noordwijk x 09-09-1929 Noordwijk Clasina Elisabeth Bos * 27-09-1902

Hazerswoude (dochter van Cornelis Bos en Margaretha Keijzer)

7. Hendrikus Petrus van der Ham * op 18-12-1903 Noordwijk † 22-03-1905 Noordwijk

 

Xm Bernardus Wilhelmus van der Ham * 08-12-1864 Wassenaar † 22-09-1934 Haarlem x 06-11-1891 Oegstgeest

Petronella Catharina de Koning * 16-09-1867 Stompwijk † 16-08-1932 Haarlem (dochter van Martinus de Koning en

Wilhelmina van Schalkwijk) (van IXp.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Maria Louisa van der Ham * 17-10-1892 Heemstede † 10-09-1894 Heemstede

2. Martinus Theodorus van der Ham * 29-11-1893 Heemstede x 17-05-1916 Heemstede Johanna Jukes

* 1893 Haarlem (dochter van Mattheus Josephus Jukes en Johanna Maria Louisa Bottelier)

3. Wilhelmus van der Ham * 09-08-1895 Heemstede x 05-11-1919 Heemstede Engelina Margaretha Weijers * 1895

Heemstede (dochter van Engelina Kuijper en Martinus Weijers)

4. Gerardus van der Ham * 30-10-1896 Heemstede † 30-06-1920 Heemstede

5. Petrus Wilhelmus van der Ham * 16-01-1899 Heemstede

6. Wilhelmina Theodora van der Ham * 21-01-1901 Heemstede

7. Johanna Petronella van der Ham * 24-04-1903 Heemstede † 04-05-1903 Heemstede

8. Theodorus van der Ham * 1909 †06-08-1909 Heemstede

 

Xn Evert van der Ham * 09-09-1863 Weesp † 09-04-1943 Amsterdam x 09-04-1885 Weesp Hendrika Adriana

Maria Willems * 21-09-1862 Amsterdam † 19-12-1927 Amsterdam (dochter van Willem Fredrik Willems en Maria

Hendrika Lehker) (van IXt.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Wilhelmina Martha van der Ham * 07-03-1884 Driebergen † 08-01-1919 Amsterdam x 30-12-1903 Amsterdam

Thomas Teunisse * 19-12-1879 Amsterdam † 11-06-1959 Amsterdam (zoon van Johannes Teunisse en Clasina

Blijleven)

2. Hendrika Everdina van der Ham * 29-05-1889 Amsterdam

3. Maria Wilhelmina van der Ham * 03-11-1891 Amsterdam x 15-02-1912 Watergraafsmeer Johan Nicolaas Meijer

* 07-10-1887 Nieuwer-Amstel

4. Evert Teunis van der Ham * 29-08-1893 Amsterdam † 05-02-1894 Amsterdam

5. Evert Teunis van der Ham * 09-07-1895 Amsterdam † 27-12-1895 Amsterdam

6. Johanna Maria van der Ham * 13-09-1896 Amsterdam

7. Evert Hendrik van der Ham * 05-11-1898 Amsterdam † 19-02-1900 Amsterdam

8. Evert Hendrik van der Ham * 17-04-1902 Amsterdam x 29-03-1928 Amsterdam

9. Wilhelmina Antonia van der Ham * 09-08-1905 Amsterdam x 23-06-1927 Amsterdam Johan Plooij

 

Xo Johan Christoph Daniël van der Ham * 13-06-1869 Weesp x 04-09-1891 Nederhorst den Berg

Jannetje Meijer * 1868 Nederhorst den Berg (dochter van Evert Meijer en Maria Kruijswijk)(van IXt.5)

 

Uit dit huwelijk:

1. Teunis van der Ham * 31-05-1892 Weesp † 25-06-1961 Amsterdam x 02-07-1914 Weesp Hillegonda Reinderman

* 25-02-1886 Den Helder †12-11-1950 Amersfoort (dochter van Jan Reinderman en Immetje

Rensma) (volgt XIj)

2.  Johan Christoph Daniël van der Ham * 27-11-1906 Weesp 01-12-1962 Weesp (zie foto grafsteen)

 

Xp Dirk van der Ham * 17-04-1864 Ameide † 20-02-1908 Ameide (Arbeider/Mandenmaker) x 01-06-1889 Ameide

Marrigje van Krimpen * 07-09-1864 Ameide † voor 1949 (dochter van Arie Jacobus van Krimpen en

Antonetta Roodhorst) (van IXu.2)

 

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jan van der Ham * 26-10-1889 Ameide x 26-08-1921 Ameide Neeltje de Groot * 23-09-1890 Ameide

† 13-06-1953 Ameide (dochter van Gerrit de Groot en Bastiaantje de Groot)

2. Antonetta van der Ham * 28-07-1892 Ameide x 10-07-1914 Ameide Cornelis Boulonois * ca. 1891

Gorinchem (zoon van Jacob Boulonois en Magdalena de Waard)

3. Arie Jacobus van der Ham *17-10-1894 Ameide † 21-12-1949 Ameide (Mandenmaker, Grondwerker, Arbeider,

Fabrieksarbeider) x 20-09-1918 Ameide Maria Burggraaff * 19-11-1898 Leerdam (Dochter van Willem Burggraaff

en Martijntje de Jong) (volgt XIk)

4. Klaas van der Ham * 07-12-1896 Ameide (Mandenmaker) x 24-08-1917 Ameide Gerritje Janna van Krimpen

* 24-08-1897 Ameide (niet erkende dochter van Helena Cornelia Streefkerk, voogd Adrianus Cornelis van Soelen)

(volgt XIl)

5. Gijsbert Johannes van der Ham * 28-12-1898 Ameide x 17-03-1922 Bergambacht Anna van der Velden

* 1901 Ameide (dochter van Cornelis van der Velden en Merrigje van Mourik)

6. Janna van der Ham * 13-03-1901 Ameide † 05-08-1916 Ameide

7. Lijsje van der Ham * 16-03-1903 Ameide † 09-04-1984 Ameide x 21-11-1924 Ameide Gerrit Boon * 11-08-1901

Ameide (zoon van Pieter Boon en Jannigje Uittenboogaard)

8. Pleuntje van der Ham * 18-06-1905 Ameide † 29-05-1919 Ameide

9. Anna van der Ham * 25-11-1907 Ameide † 07-08-1927 Ameide

 

Xq Klaas van der Ham * 27-07-1871 Ameide † 16-05-1942 Ameide (Arbeider, Voerman, Schipper, Vrachtrijder)

x 24-05-1894 Ameide Johanna de Groot * 20-10-1873 Lexmond (dochter van Aart de Groot en Catharina Vroon)

(van IXu.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jan van der Ham * 05-06-1895 Ameide † 30-03-1974 Ameide (Voerman, Molenaarsknecht) x 24‑10‑1919 Ameide

Teuntje de Jong * 01‑11‑1897 Ameide † 03-04-1976 Ameide (dochter van Poulus de Jong en Johanna Christina van

der Grijn) (volgt XIm) (zie foto grafsteen)

2. Aart van der Ham * 12-01-1899 Ameide † 28-02-1902 Ameide

3. Janna van der Ham * 07-12-1901 Ameide

4. Ortje van der Ham * 23-02-1903 Ameide † 01-02-1982 x 25‑07‑1924 Ameide Jacobus Willem Renes * 27‑05‑1902

Lexmond † 24‑05‑1973 Nieuwpoort (zoon van Cornelis Renes en Adriana Schouten)

5. Catharina van der Ham * 12-11-1904 Ameide † 18-06-1984 Ameide x 12-07-1929 Ameide Teunis Lakerveld

* 09-08-1902 Ameide (zoon van Isaac Lakerveld en Adriana Veer)

6. Aart van der Ham * 29-11-1912 Ameide † 12-07-1979 Ameide Anthonia de Kruijk * 16-11-1920 † 13-05-2010 Ameide
(zie foto grafsteen)

7. Pleuntje van der Ham * 15-12-1914 Ameide † 06-11-1992 Ameide x 06-08-1942 Ameide Jacobus Langerak

* 14‑06‑1912 Ameide † 10‑10‑1980 Ameide (zoon van Gerrit Jan Langerak en Bastiaantje van Zomeren)

 

Xr Gerrit Jan van der Ham * 31-12-1879 Ameide † 29-01-1949 Rotterdam (begraven Oudenhoorn) (Schippersknecht,

Mandenmaker. Gemeenteveldwachter en onbezoldigd Rijksveldwachter van de gemeente Oudenhoorn)

x 05-10-1900 Ameide Gerrigje den Haak * 24-03-1880 Ameide (dochter van Hendrik den Haak en Paulina

Versluis) † 20-01-1968 Haarlem (begraven Oudenhoorn) (van IXu.7) (zie foto grafsteen)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Hendrik van der Ham * 17-07-1901 Ameide † 31-05-1902 Ameide

2. Hendrikje van der Ham * 27-06-1903 Ameide † 29-08-1903 Ameide

3. Janna van der Ham * 10-11-1904 Ameide † 14-08-1970 Haarlem x 15-08-1928 Oudenhoorn Cornelis

Blaak * 07-12-1899 Oudenhoorn † 24-02-1942 Doesoen Loeboek Kliat (Zuid-Sumatra)

4. Paulina Hendrika van der Ham * 03-08-1909 Ameide † 05-05-1910 Ameide

5. Hendrik van der Ham * 16-09-1913 Ameide (Boordwerktuigkundige KLM) † 23-10-2009 Amstelveen x 26-06-1938
Oudenhoorn Jacoba Adriana Glaser * 08-04-1915 Nieuw Helvoet (dochter van Marius Franciscus Glaser en Kommertje

van Rozenburg) (volgt XIn)

 

Xs Klaas van der Ham * 01-04-1871 Ameide(zie akte)† 10-07-1958 Meerkerk (Voerman) x 22-05-1895 Meerkerk Fijgje

Oosterom * 27-04-1872 Meerkerk †23-11-1955 Meerkerk(dochter van Arie Oosterom en Martha Speijer)
(zie foto grafsteen)
(van IXv.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Arie van der Ham * 30-09-1895 Ameide (Landbouwer, Arbeider kaasfabriek) x 18-05-1922 Meerkerk Heiltje

Schrijver * 12-03-1899 Meerkerk (dochter van Jacob Schrijver en Siena Bogerd)

2. Anna van der Ham * 12-12-1897 Ameide x 02-12-1920 Meerkerk Jan Lemmen * 15-01-1896 Vianen (Schilder)

(zoon van Gijsbert Lemmen en Regina Hazendonk)

3. Maarten Arie van der Ham * 08-01-1900Ameide † 20-03-1990 Ameide x 12-06-1925 Ameide

Johanna Oskam * 25-06-1905 Tienhoven † 03-09-1995 Ameide (dochter van Amel Oskam en

Pietertje van Middelkoop) (zie foto grafsteen) (volgt XIo)

4. Marinus van der Ham * 30-12-1908 Meerkerk † 30-06-1982 Meerkerk x Marigje Termaat * 11-08-1908 Hoornaar

† 19-04-1997 Meerkerk (zie foto grafsteen) (volgt XIp)

5. Martha van der Ham * 12-01-1918 Meerkerk

6. Aaltje van der Ham * 12-01-1918 Meerkerk

 

Xt Klaas van der Ham Czn. * 26-02-1873 Tienhoven (zie akte) † 03-12-1940 Utrecht (wonende te Tienhoven)

(Mandenmaker) x 14-12-1894 Tienhoven (zie akte) Geertrui Bouwmeester * 26-07-1871 Tienhoven (zie akte)

† 18-01-1960 Rotterdam (dochter van Gerrit de Kogel Bouwmeester * 01-02-1837 Tienhoven x 19-01-1861 Tienhoven

† 21-01-1917 Tienhoven (zie akten) Arbeider en Aartje de Bruyn * 07-11-1841 IJsselstein † 26-04-1901 Tienhoven,

Dienstbode) (van IXw.3) (zie foto’s) (wonende Lekdijk A340 te Ameide)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Cornelis van der Ham * 23-01-1895 Tienhoven † 14-09-1895 Tienhoven

2. Cornelis van der Ham * 15-11-1896 Tienhoven † 07-11-1942 Rheden (Overleed tijdens de oorlog door in

het Apeldoorn-Dierenskanaal te fietsen i.v.m. de verduistering) (Musicus te Arnhem) x 17-01-1924 Johanna Everdina

Hendrika (Riek) Branger * 24-09-1901 Arnhem † 15-06-1987 Arnhem (volgt XIq) (Zie verlovingsfoto)

3. Aartje van der Ham * 10-06-1902 Tienhoven (zie akte) † 18-10-1978 Rotterdam (Dienstbode bij de familie Witkop

te Kralingen) x 21-09-1928 Ameide Cornelis Johannes Kooij * 12-10-1900 Rotterdam

† 04-11-1970 Rotterdam (Scheepstimmerman bij de Holland Amerika Lijn) (Zoon van Pieter Kooij

* 10-10-1873 Krimpen a/d Lek, Parlevinker x 06-10-1897 Rotterdam † 12-12-1947 Rotterdam en Maartje Visser

* 23-07-1875 Rotterdam † 04-12-1932 Rotterdam) (volgt XIr) (zie foto’s) Dit zijn mijn opa en oma

4. Gijsje van der Ham * 16-10-1906 Ameide x 28-06-1929 Jan de Jong * 17-06-1904 Lexmond (zoon van

Gerrit de Jong en Jacoba Lamboo) (In 1929 kantonnier te Pijnacker)

 

Xu Dirk van der Ham * 19-02-1876 Ameide (Werkman) x1 15-07-1898 Langerak Aartje de Bruin * 17-06-1877

Langerak † 15-01-1936 Langerak (dochter van Johannes Pieter de Bruin en Janna Maat) (van IXw.5)

 

Uit dit eerste huwelijk:

 

1. Gijsje van der Ham * 22-09-1898 Tienhoven (wonende te Langerak) x 17-08-1922 Langerak Jan Verheij

   * ca. 1896 Ameide (Zoon van Willem Verheij en Neeltje Marigje Kapoen)

2. Johannes Pieter van der Ham * 25-02-1900 Tienhoven x 30-10-1925 Groot-Ammers (Kaaskopers- en

Pakhuisknecht) Grietje Maasland * 22-10-1902 Groot-Ammers † 10-03-1994 Reeuwijk (Dochter van Rokus Maasland

en Annigje van Holten) (volgt XIs)

3. Cornelis van der Ham * 02-03-1902 Tienhoven (Boerenarbeider) x 01-10-1925 Langerak Engje Sprong

* 21-02-1903 Langerak(dochter van Jacob Sprong en Geertruida de Groot) (volgt XIt)

4. Klaas van der Ham * 15-03-1904 Langerak † 30-07-1977 Utrecht

5. Dirk van der Ham * 04-10-1907 Langerak † 04-01-1982 Schoonhoven (zie foto grafsteen) (Chauffeur)

x 13-12-1929 Groot-Ammers Annigje Annigje Maasland * 23-09-1901 Groot-Ammers † 05-04-1998

Schoonhoven (Dochter van Rokus Maasland en Annigje van Holten) (volgt XIu)

6. Jan van der Ham * 22-01-1910 Langerak (Landarbeider) † 11-03-1992 Groot-Ammers (zie foto grafsteen)

x 08-01-1937 Groot-Ammers Maria Vonk * 12-05-1911 Groot-Ammers † 05-05-1978 (Dochter van Gerrit Vonk en

Annigje Tromp)

7. Dochter van der Ham * 21-05-1912 Langerak † 21-05-1912 Langerak

8. Aart van der Ham * 30-05-1913 Langerak (Boerenknecht) x 10-05-1938 Langerak Dingena den Braven

* ca. 1908 (Huishoudster wonende te Langerak) (Dochter van Heimen den Braven en Elizabeth Uittenbogaard)

9. Dochter van der Ham * 27-05-1915 Langerak † 27-05-1915 Langerak

10. Janna van der Ham * 18-07-1916 Langerak x 22-03-1934 Langerak Hermanus den Besten * 09-03-1892

Langerak † 08-06-1978 Gorinchem (Werkman) (Zoon van Jan den Besten en Klasina Schippers)

11. Dochter van der Ham * 25-03-1918 Langerak † 25-03-1918 te Langerak

 

Xv Dirk van der Ham * 19-02-1876 Ameide (Werkman) x2 03-01-1939 Langerak Pietertje Heijkoop * 29-04-1899

Leerbroek (Huishoudster) (wonende te Langerak) (dochter van Klaas Heijkoop en Merrigje van Veen) (van IXw.5)

 

Uit dit tweede huwelijk:

 

1. Pieter van der Ham (ook genaamd Pieter Heijkoop) * 10-05-1937 Utrecht (wonende te Langerak)

2. Margens van der Ham * 1940 Langerak † 13-06-1941 Langerak

 

Xw Gerrit van der Ham * 25-02-1881 Ameide † 07-02-1960 Ameide x 14-02-1902 Ameide Fijgje de Bie * 10-04-1881

Ameide † 20-04-1966 Ameide (dochter van Gerrit de Bie en Cornelia Uittenbogaard) (van IXw.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gijsje van der Ham * 30-09-1902 Tienhoven (vertrok in februari 1921 naar Rotterdam)

2. Gerrit van der Ham * 24-11-1904 Ameide (Marechaussee) x 20-01-1928 Ameide Jannigje Hoeijenbos

* 12-05-1904 Ameide (dochter van Abraham Anthonie Hoeijenbos en Gerrigje Uittenbogaard)

3. Cornelia van der Ham * 02-02-1906 Ameide † 10-11-1982 Ameide x 20-03-1931 Ameide Krijn de Vroome

* 11-10-1904 Tienhoven † 05-04-1985 Ameide (zoon van Wilhelmus Johannes Arie de Vroome en Geertruida

den Boer) (zie foto grafsteen)

4. Annigje van der Ham * 28-11-1909 Ameide † 25-02-2000 Noordeloos x 27-06-1930 Ameide Cornelis van Drenth

* 23-12-1904 Noordeloos † 04-12-1978 Noordeloos (zoon van Cornelis van Drenth en Aagje Schippers)

(zie foto grafsteen)

5. Teunis van der Ham * 05-05-1911 Ameide † 18-09-1911 Ameide

6. Adriana van der Ham * 12-01-1913 Ameide † 27-05-2004 Ameide (zie foto grafsteen) x Jan van Gelderen

* 07-12-1912 † 01-04-1983 Ameide

7. Teunis van der Ham * 05-10-1915 Ameide † 21-02-1995 Ameide x 21-11-1941 Ameide Metje Vroon

† 17-03-1993 (volgt XIv) (zie foto grafsteen)

8. Cornelis van der Ham * 03-08-1918 Ameide

 

Xx Klaas van der Ham * 12-02-1877 Ameide x 05-03-1897 Ameide Grietje de Vos * 06-07-1877 Ameide

† 18-09-1940 Rotterdam Schiebroek (dochter van Willem de Vos en Pietertje van Gelderen) (van IXx.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Grada van der Ham * 26-12-1897 Ameide † 12-07-1977 Rotterdam x 12-05-1920 Rotterdam Cornelis Jacob

van der Velde * 1895 Rotterdam † 13-10-1965 Rotterdam (zoon van Jan van der Velde en Adriana van ‘t Hoff)

2. Willem van der Ham * 18-12-1898 Ameide † 21-02-1965 x 29-06-1921 Rotterdam Johanna Pieternella Penning

† 26-03-1952 * 1896 Amsterdam (dochter van Johannes Stefanus Penning en Maria Gerredina Kemmer)

3. Gijsje van der Ham * 11-09-1900 Ameide † 31-01-1975 x Frederik Weideman

4. Pieter van der Ham * 21-10-1901 Ameide † 29-09-1978 Rotterdam x 04-05-1921 Rotterdam Neeltje Visser

* 1901 Rotterdam † 20-04-1993 (dochter van Pieter Visser en Adriana Spruit)

5. Hendrik Laurens van der Ham * 1903 Rotterdam † 20-11-1969 Rotterdam x 17-02-1926 Rotterdam Cornelia

Kruidenier * 1906 Rotterdam (dochter van Gerrit Kruidenier en Jacoba Niebeek)

6. Klaas van der Ham * 17-10-1906 Rotterdam (Steenhouwer) † 06-06-1992 x Hendrika Adriana van der Boom

* 16-12-1911 † 07-06-1989 Rotterdam Rotterdam (volgt XIw)

7. Marie Elisabeth van der Ham * Rotterdam † 24-08-1995 x Pieter Johannes van Vliet † 16-06-1994

8. Antonie van der Ham * Rotterdam † 03-12-1994 Rotterdam x Juske Zwart  † 16-06-2000

9. Gijsbert van der Ham * Rotterdam † 15-11-1954 Rotterdam x M.J. Weis

10. Bertus van der Ham * 19-09-1915 Rotterdam † 10-04-2004 Apeldoorn x Elisabeth Helena Bongaarts * 29-05-1911

Rheden † 18-06-1981 Apeldoorn (dochter van Johannes Mattheus Bongaarts en Mathilda Christina Sevink) (volgt XIx)

 

Xy Arie van der Ham * 08-01-1886 Ameide † 15-07-1958 Nieuw-Lekkerland x 25-07-1913 Ameide Aaltje van Bruggen

* 24-11-1888 † 02-03-1984 Sliedrecht (dochter van Gerrit van Bruggen en Klasina Vonk) (van IXz.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gerrit van der Ham * ca. 1915 Ameide (IJzerwerker) x 16-06-1938 Alblasserdam Cornelia Maria Giphart

* 28-05-1919 Alblasserdam (dochter van Theodorus Jurianus Giphart en Margje van Rijnsbergen) (volgt XIy)

 

Xz Pleun van der Ham * 03-11-1888 Ameide (Veldarbeider) x 12-08-1921 Groot-Ammers † 08-03-1954 Ameide Cornelia

den Ouden * 16-02-1889 Groot-Ammers (wonende te Ameide) (dochter van Evert den Ouden (werkman en koopman) en

Arigje den Ouden) (van IXz.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Evert van der Ham * 30-07-1923 Utrecht x 1947 Maria Langstraat * Rotterdam (volgt XIz)

2. Klazina van der Ham * 1928 † 26-10-1944 Meerkerk (aan TBC overleden)

3. Adrie van der Ham

 

Xaa Johannis van der Ham * 09-12-1893 Ameide † 15-05-1951 Rotterdam x 31-03-1922 Ameide Maaike Verheij

* 22-06-1898 Noordeloos (dochter van Jan Verheij en Jannigje Bron) (van IXz.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jan van der Ham * 12-08-1922 Noordeloos † 01-07-1978 Schoonhoven (zie foto grafsteen)

 

Xab Pieter van der Ham * 18-01-1874 Meerkerk † 07-01-1947 Zeist x 26-08-1897 Lexmond Pietertje Schrijvershof

* 30-10-1869 Lexmond† 09-10-1945 Nieuwpoort (dochter van Klaas Schrijvershof en Johanna Kouwenhoven)
(van IXad.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Teunis van der Ham * 17-07-1898 Lexmond † 16-06-1946 Nieuwpoort (Ongehuwd)

2. Johanna van der Ham * 27-08-1899 Lexmond † 28-03-1981 Lexmond (zie foto grafsteen)

Johannes Rietveld * 28-10-1894 † 10-04-1975 Lexmond

3. Klaas van der Ham * 04-09-1902 Lexmond

4. Anthonie van der Ham * 16-04-1908 Lexmond † 22-04-1908 Lexmond

 

Xac Klaas van der Ham * 19-12-1875 Leerbroek (Arbeider en Koetsier) x 10-10-1902 Willempje Verspui * 16-02-1877

Hoornaar (dochter van Govert Verspui en Louisa van der Heijden) (van IXad.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Govert van der Ham * 11-11-1904 Leerdam † 31-12-1972 Leerdam x 23-05-1934 Rijssen Dina Eshuis * 06-09-1904

Rijssen † 24-06-1964 Leerdam (zie foto grafsteen) (volgt XIaa)

2.

3.

4. Cornelis Pieter Jacob Johannes van der Ham * 19-06-1908 Leerdam † 04-08-1930 Leerdam (zie foto grafsteen)

5. Louise van der Ham * 31-10-1909 Leerdam † 22-08-1935 Leerdam (zie foto grafsteen)

6.

7.

8. Pieter van der Ham * 18-07-1919 Leerdam † 26-03-1968 Gorinchem x Carolina Maria van Elst * 20-10-1921

Leerdam † 13-11-2021 Groot-Ammers (volgt XIab)

 

Xad Hendrik van der Ham * 16-05-1875 Groot-Ammers (Koopman en Landbouwer) † 10-11-1942 Langerak

x 20-11-1903 Groot-Ammers Elisabeth Zwijnenburg * 26-05-1874 Langerak † 18-12-1943 Langerak (dochter

van Jacob Zwijnenburg en Kristijntje van Middelkoop) (van IXae.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Pieter van der Ham * 23-10-1904 Langerak

2. Jacob van der Ham * 23-10-1904 Langerak † 06-11-1904 Langerak

3. Kristijntje Grietje van der Ham * 19-10-1905 Langerak † 06-02-1943 Utrecht

4. Margrieta Kristijntje van der Ham * 24-05-1907 Langerak † 30-11-1991 Ameide (zie foto grafsteen)

x Arie Gerrit Versluis * 21-12-1902 † 10-03-1990 Ameide

5. Neeltje Johanna van der Ham * 06-12-1908 Langerak † 17-12-1985 Ameide x Pieter de Groot * 22-12-1902

† 01-05-1982 Ameide

6. Zoon van der Ham * 25-12-1914 Langerak † 25-12-1914 Langerak

 

Xae Hendrik van der Ham * 27-10-1877 Groot-Ammers † 21-05-1935 Schoonhoven (Werkman) x 30-03-1900

Groot-Ammers Ariaantje Gelderblom * 13-11-1877 Groot-Ammers † 26-02-1959 Groot-Ammers

(Dochter van Dirk Gelderblom en Elizabeth Johanna Voorspuy) (van IXaf.3) (zie foto grafsteen)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Anna van der Ham * 07-01-1901 Groot-Ammers (wonende te Schoonhoven) x 05-01-1922 Schoonhoven
Adrianus Scheuerman * 1896 (zoon van Jan Hendrik Scheurman en Johanna Petronella van der Mark)

2. Elizabeth Johanna van der Ham * 20-06-1902 Groot-Ammers (wonende te Schoonhoven)

3. Willemina van der Ham * 22-06-1903 Groot-Ammers † 05-07-1905 Groot-Ammers

4. Dirk van der Ham * 17-11-1904 Groot-Ammers (wonende te Schoonhoven)

5. Willemina van der Ham * 25-02-1906 Groot-Ammers (wonende te Schoonhoven) † 06-04-2001 Schoonhoven

(zie foto grafsteen) x Eliza Suur * 02-05-1903 † 21-07-1979 Schoonhoven

6. Gerdina van der Ham * 19-07-1907 Groot-Ammers † 02-10-1907 Rotterdam

7. Dochter van der Ham * 02-12 1908 Groot-Ammers † 02-12 1908 Groot-Ammers

8. Gerrit van der Ham * 02-01-1910 Groot-Ammers (wonende te Schoonhoven) † 04-12-1997 Schoonhoven

(zie foto grafsteen)

9. Gijsbert van der Ham * 14-09-1914 Groot-Ammers † 07-12-1914 Groot-Ammers

10. Ariaantje (Jannie) van der Ham * 19-03-1919 Groot-Ammers † 21-12-2007 Schoonhoven (wonende te Schoonhoven)

(zie foto grafsteen) x Jan Willem Peterse * 08-11-1915 † 19-06-2001 Schoonhoven

 

Xaf Zeger van der Ham * 23-12-1893 Groot-Ammers † 23-07-1987 Groot-Ammers (Liesveld) (Koopman in

groenten en fruit) x1 31-07-1919 Groot-Ammers Kaatje Blonk * 20-09-1893 Groot-Ammers † 22-04-1931

Groot-Ammers (Dochter van Johannes Blonk en Grietje Verwaal)(van IXag.1)

 

Uit het eerste huwelijk:

1. Willemina van der Ham * 06-05-1920 Groot-Ammers † 10-10-1981 Groot-Ammers x1 10-05-1944

Groot-Ammers Klaas van Houwelingen * 04-09-1917 Oud-Alblas † 27-09-1944 Dordrecht (Chauffeur)

(Zoon van Jacob van Houwelingen en Cornelia Bron)

x2 06-09-1912 Streefkerk Adrianus Johannes de Bruin * 06-09-1912 Groot-Ammers † 11-07-1986 Groot-Ammers

(zie foto grafsteen)

2. Grietje van der Ham * 13-03-1922 Groot-Ammers (wonende te Noordwijk) † 02‑01‑1963 Groot-Ammers

3. Gerrit van der Ham * 18-05-1924 Groot-Ammers † 27-04-2009 Ridderkerk x 17‑05‑1950 Schoonhoven C. Rietveld

4. Johanna van der Ham * 12-01-1926 Groot-Ammers x 25‑06‑1948 A. Leuvenink

5. Zeger van der Ham * 13-08-1927 Groot-Ammers † 23-06-2005 Nieuw-Lekkerland x 30‑01‑1952 Janna
Klemina Oskam * 14-10-1927 † 19-08-1994 Nieuw-Lekkerland (zie foto grafsteen)

 

Xag Zeger van der Ham * 23-12-1893 Groot-Ammers † 23-07-1987 Groot-Ammers (Liesveld) (Koopman in

groenten en fruit) x2 04-03-1932 Groot-Ammers Teuntje Johanna Hermes * 03-01-1910 Nieuwpoort

† 16-09-1971 Rotterdam (Dochter van Jacobus Hermes en Maaike van der Heiden) (zie foto grafsteen) (van IXag.1)

 

Uit het tweede huwelijk:

 

1. Hendrika Maria Hermes * 11-07-1929 Langerak (Buitenechtelijk)

2. Jacobus van der Ham * 24-05-1932 Groot-Ammers x 05‑08‑1954 Lopik G.M. Vermeulen

3. Geertje van der Ham * 19-12-1933 Groot-Ammers

4. Maaike van der Ham * 19-12-1933 Groot-Ammers x 17‑10‑1963 A. Eijkelenboom

5. Hendrik van der Ham * 21-08-1935 Groot-Ammers x 20‑03‑1964 Giessenburg A.A. de Groot

6. Jan Adrianus van der Ham * 15-10-1936 Groot-Ammers x 03‑02‑1956 Lopik Jannigje Vermeulen * 29-06-1936

Willige Langerak † 17-09-2002 Nieuwpoort (volgt XIac)

7. Cornelis van der Ham * 05‑09‑1940 Groot-Ammers x 28‑04‑1966 C.T. du Bois

8. Willem Jacobus van der Ham * 05‑09‑1940 Groot-Ammers x 29‑12‑1971 Noordeloos W.J. Geluk

9. Teunis Johannes van der Ham * 28‑10‑1941 Groot-Ammers x 29‑01‑1965 Streefkerk J.C. van Meerkerk

10. Nicolaas van der Ham * 18‑03‑1947 Groot-Ammers

11. Leendert van der Ham * 06‑02‑1949 Groot-Ammers x 15‑08‑1969 Tienhoven M. de Kruijk

12. Gerrigje Willemina van der Ham * 05-04-1950 Groot-Ammers x 15-11-1968 J. Bloemendal

 

Xah Cornelis van der Ham * 10-05-1898 Groot-Ammers † 23-11-1987 Groot-Ammers x1 07-06-1923 Streefkerk

Marrigje de Jong * 28-11-1896 Streefkerk† 04-05-1957 Groot-Ammers (Dochter van Gerrit de Jong en Cornelia Ooms)

(zie foto grafsteen) (van IXag.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gerrit van der Ham * 06-07-1924 Groot-Ammers

2. Cornelia van der Ham * 02-09-1925 Groot-Ammers

 

Xai Willem Nicolaas Marinus van der Ham * 27-04-1888 Batavia † 09-08-1940 Helmond x Neeltje Jacoba Wäkerlin

* 24-06-1888 Den Helder (Het echtpaar wordt op 07-04-1920 ingeschreven in Helmond) (van IXai.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Willem van der Ham * 09-08-1914 Buenos-Aires

2. Cornelis Nicolaas van der Ham * 05-12-1915 Buenos-Aires

3. Nel van der Ham * 25-10-1919 Amsterdam

4. Rembt Anthonie van der Ham * 17-01-1923 Helmond

 

Xaj Gerrit Abraham van der Ham * 27-04-1909 Breda † 09-07-1985 Breda x 11-03-1936 Zierikzee Anthonia

van den Doel * 12-03-1910 Zierikzee† 18-10-1963 Breda (dochter van Huibrecht Gerrit van den Doel en

ansje Schuitman) (van IXan.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Catharina Johanna van der Ham x Emo Folkert Johan van Halsema * Heemse

2. Huibrecht Gerrit (Huib) van der Ham * 13-01-1938 † 02-04-1991 x 16-12-1962 Elisabeth Petronella de Rijk

* 29-08-1940 (volgt XIad)

3. Catharina Johanna (?) van der Ham

4. Gerda van der Ham

5. Gerrit Abraham Alexander van der Ham

6. Hugo (Gerard ?) van der Ham x Annie de Wind

7. Toos van der Ham

8. Jan van der Ham x Annie Meloen

 

Xak Abraham van der Ham * 20-05-1918 Brielle x 27-04-1951 Brielle Melia Wilhelmina Paulina Beijer

* 13-06-1932 Oostvoorne (dochter van Jacob Adrianus Beijer en Elizabeth Pietje van der Veer) (van IXao.9)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Leentje Elisabeth Melia van der Ham * 05-07-1952 Rozenburg

2. Elisabeth Adriana van der Ham * 05-07-1953 Rozenburg

3. Paulina Wilhelmina van der Ham * 09-12-1954 Rozenburg

4. Abraham Leendert Jacob van der Ham * 02-05-1956 Rozenburg

5. Marjoleine Lilian Louise van der Ham * 03-03-1962 Brielle

6. Jacqueline Edith van der Ham * 14-02-1964 Brielle

7. Gert Jan Leendert Izaäk van der Ham * 25-10-1970 Brielle

 

Xal Izaäk van der Ham * 1905 x Reintje Lokhorst (van IXap.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Cornelis Abraham van der Ham * 1940

 

Xam Gerrit Hermanus van der Ham * 1853 Krimpen a/d Lek x1 06-06-1878 Rockanje Maria ‘t Mannetje * 1854† 13-10-1889
Nieuwenhoorn (dochter van Jan ‘t Mannetje en Willemina Roskam) (van IXaq.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jakis (Jaques) (Jan) van der Ham * 29-07-1878 Nieuw Helvoet † 24-01-1879 Heenvliet
2. Jan Jaques (Jakis) van der Ham * 17-10-1880 Nieuw Helvoet
3. Jaques Jan van der Ham * 07-06-1885 Nieuwenhoorn † 25-07-1885 Nieuwenhoorn
4. Wilhelmina Elizabeth van der Ham * 04-04-1889 Nieuwenhoorn x 11-05-1911 Colijnsplaat Andries Marinus Barentsen
* 1891 Colijnsplaat (zoon van Willem Cornelis Barentsen en Paulina Johanna Priester)

 

Xan Cornelis van der Ham * 19-12-1868 Nieuwerkerk a/d IJssel † 25-11-1929 Nieuwerkerk a/d IJssel x Alette Arendina Bos
* 15-03-1875 Nieuwerkerk a/d IJssel † 11-10-1961 Nieuwerkerk a/d IJssell (van IXar.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Arie van der Ham * 01-04-1897 Nieuwerkerk a/d IJssel

2. Cornelis van der Ham * 26-04-1898 Nieuwerkerk a/d IJssel

3. Gerardus Marinus van der Ham * 28-04-1899 Nieuwerkerk a/d IJssel

4. Maria van der Ham * 30-06-1900 Nieuwerkerk a/d IJssel

5. Geertruida van der Ham * 13-05-1902 Nieuwerkerk a/d IJssel

 

Xao Albertus Wouter van der Ham * 27-05-1909 Noordeloos (Molenaar en graanhandelaar) † 01-04-2000 Noordeloos

x 31-08-1933 Hoornaar Adriana Verspui * 28-12-1908 Hoornaar † 03-12-1989 Noordeloos (dochter van

Willem-Adriaan Verspui en Arigje Heikoop) (zie foto grafsteen) (van IXay.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Teunis Adrianus van der Ham * 24-08-1934 Noordeloos

2. Arigje Adriaantje van der Ham * 09-10-1935 Noordeloos

3. Willem Adrianus Teunis van der Ham * 04-12-1938 Noordeloos

4. Adrie van der Ham * 26-12-1939 Noordeloos † 14-12-1945 Noordeloos

 

Xap Teunis van der Ham * 15-01-1908 Noordeloos† 16-07-1964Noordeloos (Landbouwer) (zie foto grafsteen) x

Jabikje Francina Donk * 23-01-1905 Nieuwland† 01-11-1971 Noordeloos(van IXaz.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Willem van der Ham * 28-04-1936 Noordeloos

2. Alida Hendrika van der Ham * 18-02-1939 Noordeloos

 

 

– XI –

 

XIa Jacobus Adrianus van der Ham * 06-05-1883 Wassenaar x 01-11-1917 Wassenaar Hendrika Bouwhuizen

       * 1886 Lopik (dochter van Hendrikus Bouwhuizen en Maria Zwartbol) (van Xa.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Petrus Jacobus van der Ham * 1919 Wassenaar † 28-07-1936 Wassenaar

 

XIb Johannes Wilhelmus van der Ham * 05-04-1883 Oegstgeest x 01-05-1908 Voorschoten Theodora Boonenburg

* 1883 Stompwijk (dochter van Johannes Boonenburg en Johanna Kampert) (van Xb.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Petrus Johannes (Piet) van der Ham * † x Marie van Noort * 17-10-19.. † Den Haag (volgt XIIa)

2. Johanna (Annie) van der Ham * 02-08-1911 † 19-12-1999

3. Elisabeth (Bep) van der Ham * 25-10-1912 † 12-12-1987

4. Aad van der Ham * 09-07-19.. x Emmie (volgt XIIb)

5. Jan van der Ham * 06-01-19.. x Martha (volgt XIIc)

6. Wim van der Ham *

7. Jac van der Ham * † 04-05-1945

8. Giel van der Ham * 09-01-19.. †

9. Jacobus van der Ham * 1919 † 10-06-1940 Voorschoten

 

XIc Adrianus Johannes van der Ham * 06-01-1877 Voorschoten † 23-01-1919 Oegstgeest x 26-06-1899 Wassenaar Helena

      Maria van den Berg * 28-11-1876 Wassenaar † (dochter van Wilhelmus Franciscus van den Berg en Maria van Wissen)

     (van Xc.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1.  Geertruida Helena (Truus) van der Ham * 10-02-1900 Wassenaar † ca. 1983 x 07-07-1920 Rotterdam Adriaan Julius Nicolaas

    (Adriaan) van Immerseel * 07-06-1898 Leimuiden

2.  Wilhelmus Leonardus van der Ham * 05-07-1901 Wassenaar † 24-08-1970 Leiden x1 28-01-1925 Voorschoten Maria

    Petronella van der Burg * 07-06-1904 † 20-11-1944 (dochter van Pieter van der Burg en Cornelia Maria van der Lubbe)

     (volgt XIId)

x2 23-12-1946 Voorschoten Angenita (Agnes) Hendrika de Boer * 08-07-1908 Amsterdam † 22-09-2001 ‘s Gravenhage

(volgt XIIe)

3.  Johannes Adrianus (Jan) van der Ham * 31-05-1902 Wassenaar x 30-10-1926 Wassenaar Margaretha Petronella

     Parlevliet * 08-05-1903 Wassenaar (dochter van Jacobus Parlevliet en Alida Christina Vogels) (volgt XIIf)

4.  Adrianus Johannes (Janus) van der Ham * 18-11-1903 ‘s-Gravenhage † Rotterdam x 21-11-1929 Lisse Nelly Vrijburg

   * 01-04-1906 Lisse † Rotterdam (volgt XIIg)

5.  Anna Adriana (Anna) van der Ham * 01-12-1904 † 15-03-1973 Rotterdam x 28-08-1929 Voorburg Arie Pieter

    den Boer * 05-08-1900 ‘s-Gravenhage † 13-03-1955 Rotterdam

6.  Jacobus (Koos/Charles) van der Ham * 13-06-1906 ‘s-Gravenhage † 05-01-1976 New York x An? * New York (Bronx)

    USA † 04-02-1996 New York (volgt XIIh)

7.  Cornelia (Cor) van der Ham * 27-12-1908 ‘s-Gravenhage † Voorburg x Adrie van der Helm † Voorburg

8.  Levenloos * kind van der Ham * 30-07-1910 Rijswijk
9.  Emerentia Maria van der Ham * 1912 Voorschoten † 04-03-1912 Voorschoten
10.  Martinus Johannes van der Ham * 1915 Voorschoten † 19-03-1932 Leiden

11. Maria (Rie) van der Ham * 09-01-1916 Voorschoten † 08-05-1985 Gorinchem x Jan Matla * 08-08-1907

    ‘s-Gravenhage † 01-12-1986 Enschede

12. N.N. van der Ham * 1917 Voorschoten † 25-04-1917 Voorschoten

 

XId Jacobus Cornelis van der Ham * 18-12-1881 Oegstgeest † 28-08-1959 Wassenaar x2 14-01-1915 Wassenaar Maria Parlevliet

      * ca. 1894 (dochter van Cornelis Parlevliet en Wilhelmina van Wissen) (van Xd.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Levenloos kind van der Ham * 01-07-1931 Wassenaar † 01-07-1931 Wassenaar

2. Wilhelmus Jacobus van der Ham * 1932 Wassenaar † 08-05-1943 Wassenaar

 

XIe Willem Leo van der Ham * 26-04-1920 Delft † 09-08-2006 Meterik x 30-07-1948 Delft Sophia Wilhelmina Catharina
       den Ouden
* 20-10-1922 Delft † 25-11-1997 Tilburg (van Xk.1)

Uit dit huwelijk:

 

1. Theodoor Johan Willem van der Ham * 25-12-1950 Delft x 28-01-1974 Delft Hilletje van Puffelen * 14-03-1951
    Pijnacker (gescheiden)
2. Johanna Carolina van der Ham * 16-03-1955 Delft x 08-01-1987 Tilburg M.A. Groot * 01-06-1953 Monster
3. Raymond Frederik Louis van der Ham * 31-10-1963 Delft
   

 

XIf Theordorus Gerardus van der Ham * 22-02-1924 Schipluiden (Hodenpijl) † 12-01-1989 Exmouth (UK)
        x2 06-03-1963 Delft Cornelia Alberta van Vliet * 30-09-1936 Hardinxveld-Giessendam (van Xk.3)

Uit dit huwelijk:

 

1. Edwin Albert van der Ham * 18-01-1965 Schiedam x 27-09-1989 Etten-Leur Astrid Maria Betting * 14-04-1963 Breda

 

XIg Jan van der Ham * 21-01-1926 Delft x 08-06-1955 Delft Adriaantje Lupker * 21-08-1931 Rijswijk (van Xk.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Peter Adriaan van der Ham * 01-10-1956 Delft

 

XIh Friedrich Aäron van der Ham * 28-02-1928 Delft † 11-05-1991 Leidschendam x 28-06-1952 Delft Rosa Maria
       van der Biezen
* 26-01-1931 Delft (van Xk.5)

Uit dit huwelijk:

 

1. Walther Theodorus Alphonsus van der Ham * 07-06-1954 Delft x 16-06-1993 Geervliet Ina Maria Cornelia de Roode
    * 28-04-1957 Rotterdam

2. Ronaldus Fredericus Johannes van der Ham * 11-05-1959 Delft x 30-08-1991 Nootdorp Cynthia Lia Farida Heuvel
    * 01-11-1958 Paramaribo (Suriname)

 

XIi Cornelis Johannes van der Ham * 21-08-1897 Noordwijk x Jannetje van Beelen * 30-01-1901 Katwijk

       † 28-12-1992 Noordwijk (van Xl.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jannetje van der Ham * 31-01-1920 Leiden

2. Wilhelmus Bernardus van der Ham

3. Adriana Maria van der Ham

4. Antonia Cornelia van der Ham

5. Theodora Wilhelmina van der Ham

6. Arendje Gijsje van der Ham

7. Dirk Petrus Johannes van der Ham * 14-03-1934 Noordwijk x 31-05-1958 Isabella Anna Lindhout * 13-08-1939

    Rotterdam † 14-01-2009 Amsterdam (volgt XIIi)

8. Trix van der Ham

9. Gerrit van der Ham

10. Geertje van der Ham

 

XIj Teunis van der Ham * 31-05-1892 Weesp † 25-06-1961 Amsterdam x 02-07-1914 Weesp Hillegonda Reinderman

     * 25-02-1886 Den Helder †12-11-1950 Amersfoort (dochter van Jan Reinderman en Immetje Rensma) (van Xo.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jan Teunis van der Ham * 27-07-1918 Amsterdam x 16-04-1942 Amsterdam Marie Rentinck * 16-05-1920 Hoorn

    (dochter van Johannus Gerardus Rentinck en Elisabeth Mes) (volgt XIIj)

 

XIk Arie Jacobus van der Ham *17-10-1894 Ameide † 21-12-1949 Ameide (Mandenmaker, Grondwerker, Arbeider,

    Fabrieksarbeider) x 20-09-1918 Ameide Maria Burggraaff * 19-11-1898 Leerdam (Dochter van Willem Burggraaff

    en Martijntje de Jong) (van Xp.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Dirk van der Ham * 16-02-1919 Ameide † 02-09-1976 Groot-Ammers (zie foto grafsteen) x Ariaantje Gelderblom

    * 10-04-1921 † 21-11-1992 Groot-Ammers (volgt XIIk)

 

XIl Klaas van der Ham * 07-12-1896 Ameide (Mandenmaker) x 24-08-1917 Ameide Gerritje Janna van Krimpen

      * 24-08-1897 Ameide (niet erkende dochter van Helena Cornelia Streefkerk, voogd Adrianus Cornelis van Soelen)

     (van Xp.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Dirk van der Ham * 10-12-1917 Ameide

2. Gerrit Gijsbert van der Ham * 01-11-1919 Ameide

3. Jan Nicolaas van der Ham * 23-04-1921 Ameide

 

XIm Jan van der Ham * 05-06-1895 Ameide † 30-03-1974 Ameide (Voerman, Molenaarsknecht) x 24‑10‑1919

    Ameide Teuntje de Jong * 01‑11‑1897 Ameide † 03-04-1976 Ameide (dochter van Poulus de Jong en Johanna

    Christina van der Grijn) (van Xq.1) (zie foto grafsteen)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Levenloos kind * 02‑07‑1926 Ameide † 02‑07‑1926 Ameide

2. Johan van der Ham * ..-02-1934 Ameide † 17‑10‑1934 Ameide

 

XIn Hendrik van der Ham * 16-09-1913 Ameide (Boordwerktuigkundige KLM) † 23-10-2009 Amstelveen x 26-06-1938
       Oudenhoorn Jacoba Adriana Glaser * 08-04-1915 Nieuw Helvoet (dochter van Marius Franciscus Glaser en Kommertje
van Rozenburg)
(van Xr.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gerda van der Ham * 06-05-1940 Willemstad (Curaçao) x 03-11-1967 te Amstelveen Tony Thaw

2. Gert Jan van der Ham * 25-09-1946 Heemstede x 30-11-1972 te Laren Liz Reintjes (volgt XIIl)

 

XIo Maarten Arie van der Ham * 08-01-1900Ameide † 20-03-1990 Ameide x 12-06-1925 Ameide

       Johanna Oskam * 25-06-1905 Tienhoven † 03-09-1995 Ameide (dochter van Amel Oskam en

       Pietertje van Middelkoop) (zie foto grafsteen) (van Xs.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Klaas van der Ham * 1925 † 05-09-1926 Meerkerk

2. F. van der Ham x de Groot *

3. P. van der Ham x P. Izeren *

4. K. van der Ham x D. Uittenbogaard *

5. Klaas van der Ham * ca. 1925 † 05-09-1926 Meerkerk

6. K. van der Ham x B.P. Stigter *

7. Alma van der Ham * 06-08-1933 Utrecht x 11-06-1959 Meerkerk Johannes de Jong * 30-09-1935 Leerbroek

    (zoon van Willem de Jong en Teuntje de Stigter)

8. A. van der Ham x G. Fredrikze *

9. L.W. van der Ham A. Boer *

 

XIp Marinus van der Ham * 30-12-1908 Meerkerk † 30-06-1982 Meerkerk x Marigje Termaat * 11-08-1908 Hoornaar

       † 19-04-1997 Meerkerk (zie foto grafsteen) (van Xs.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Barend van der Ham * ..-12-1933 Meerkerk † 12-02-1934 Meerkerk

2. Klaas van der Ham * ca. 1937 Meerkerk † 13-05-1946 Meerkerk

3. Barend van der Ham *
4. Maria van der Ham * ca. 1933 Meerkerk x 13-01-1965 Meerkerk Arie van Kekem* 1933 Meerkerk † 2009

   (Paardenfokker te Lexmond) (zoon van Arie Johannes van Kekem en Engelina de Gans)

5. Fijgje van der Ham x Gerrit Kortlever † 2009 (zoon van Cornelis Kortlever en Willemina Verwolf)

    (zoon: Willem-Jan Kortlever)

6. Arie van der Ham * 01-12-1940 Meerkerk (Zouwendijk naast het Wiel) (De snelle pieper) (volgt XIIm)

7. Hessel van der Ham * 1941 Meerkerk (verbrand aan de Zouwendijk, Meerkerk op ca. 11-jarige leeftijd)

8. Jan Willem van der Ham * 25-04-1942 Meerkerk † 05-10-1963 Meerkerk

9. Klaas van der Ham * 1946/1947 x Ria † 2010 (Dochter José overleden dec. 2009 op ongeveer 20-jarige leeftijd)

10. Anneke van der Ham

 

XIq Cornelis van der Ham * 15-11-1896 Tienhoven † 07-11-1942 Rheden (Overleed tijdens de oorlog door in

      het Apeldoorn-Dierenskanaal te fietsen i.v.m. de verduistering) (Musicus te Arnhem) x 17-01-1924 Johanna Everdina

      Hendrika (Riek) Branger * 24-09-1901 Arnhem † 15-06-1987 Arnhem (van Xt.2) (zie foto’s)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Johanna Geertruida (Joke) van der Ham * 05-01-1926 Arnhem † 00-01-1981 Dieren (gem. Rheden)

2. Geertruida Johanna (Truus) van der Ham * 04-08-1928 Arnhem † 25-06-1989 Arnhem

3. Gerritje Johanna van der Ham * 10-12-1933 Arnhem † 18-02-1934 Arnhem

4. Nicolaas Cornelis van der Ham * 04-12-1936 Arnhem x 25-10-1961 Johanna Martha Rexwinkel * 30-04-1940

    (volgt XIIn)

 

XIr Aartje van der Ham * 10-06-1902 Tienhoven † 18-10-1978 Rotterdam (Dienstbode) x 21-09-1928 Ameide

     Cornelis Johannes Kooij * 12-10-1900 Krimpen a/d Lek † 04-11-1970 Rotterdam

     (Scheepstimmerman bij de Holland Amerika Lijn) (Zoon van Pieter Kooij * 10-10-1873 Krimpen a/d Lek

      x 06-10-1897 Rotterdam † 12-12-1947 Rotterdam en Maartje Visser * 23-07-1875 Rotterdam

      † 04-12-1932 Rotterdam) (van Xt.3) (zie foto’s en akten) Dit zijn mijn opa en oma

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Maartje Kooij * 21-12-1929 Rotterdam † 31-10-2007 x 02-02-1949 Rotterdam Willem Pieter Jacob Wegman

    * 12-03-1928 Rotterdam † 11-02-2004 Rotterdam

2. Geertruida Kooij * 25-04-1932 Rotterdam † 21-12-1994 Rotterdam x 17-02-1954 Rotterdam

    Cornelis Groeneweg * 06-05-1929 Rotterdam † 16-11-2001 Rotterdam (zie foto)

3. Pieter Kooij * 03-03-1934 Rotterdam x 24-05-1973 Rotterdam Alie de Jong * Rotterdam

 

XIs Johannes Pieter van der Ham * 25-02-1900 Tienhoven x 30-10-1925 Groot-Ammers (Kaaskopers- en

     Pakhuisknecht) Grietje Maasland * 22-10-1902 Groot-Ammers†10-03-1994 Reeuwijk (dochter van Rokus Maasland en

     Annigje van Holten) (van Xu.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Aartje van der Ham * 28-10-1927 Groot-Ammers

 

XIt Cornelis van der Ham * 02-03-1902 Tienhoven (Boerenarbeider) x 01-10-1925 Langerak Engje Sprong

* 21-02-1903 Langerak(dochter van Jacob Sprong en Geertruida de Groot) (van Xu.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jacob van der Ham * 04-09-1921 Langerak

2. Dirk van der Ham * 28-06-1926 Langerak † 13-09-1999 Alphen aan den Rijn (zie foto grafsteen)

3. Aartje Johanna Geertruida van der Ham * 15-04-1936 Groot-Ammers

 

XIu Dirk van der Ham * 04-10-1907 Langerak † 04-01-1982 Schoonhoven (zie foto grafsteen) (Chauffeur)

x 13-12-1929 Groot-Ammers Annigje Annigje Maasland * 23-09-1901 Groot-Ammers † 05-04-1998

Schoonhoven (Dochter van Rokus Maasland en Annigje van Holten) (van Xu.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Dirk van der Ham * 20-10-1930 Streefkerk † 24-08-1994 x M. van Lieshout (gewoond hebbende te Vught)

    (volgt XIIo)

2. Rokus (Rook) van der Ham * 16-07-1932 Streefkerk x A. Brands (Uit dit huwelijk 3 dochters)

3. Aart van der Ham * 12-02-1936 Streefkerk x Schoonhoven T. Wendels (Uit dit huwelijk 1 dochter)

4. Annigje Aartje van der Ham * 03-07-1940 Groot-Ammers x Schoonhoven Jan van Willigen

   (Uit dit huwelijk 1 dochter en 2 zoons)

5. Johanna Pietertje van der Ham * 01-12-1942 Utrecht (Ongehuwd)

 

XIv Teunis van der Ham * 05-10-1915 Ameide † 21-02-1995 Ameide x 21-11-1941 Ameide Metje Vroon

       † 17-03-1993 (van Xw.7) (zie foto grafsteen)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Fien van der Ham x Johannes J. Wallaard

2. Krijn van der Ham * 12-10-1946 Ameide x 30-06-1972 Meerkerk Peternella Janneke van Genderen

* 06-01-1948 Meerkerk (dochter van Arie van Genderen en Maria Holl) (volgt XIIp)

3. Gerrit van der Ham x Teunie E. Brouwer

4. Gerie van der Ham x Johannes Uittenbogaard

 

XIw Klaas van der Ham * 17-10-1906 Rotterdam (Steenhouwer) † 06-06-1992 x Hendrika Adriana van der Boom

       * 16-12-1911 Rotterdam † 07-06-1989 Rotterdam Rotterdam (van Xx.6)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jan van der Ham * 29-01-1928 Rotterdam † 22-02-1932 Rotterdam

2. Klaas van der Ham * 25-11-1931 Rotterdam (Rijschoolhouder) x Diderika Jacoba van

    Waardhuizen (volgt XIIq)

3. Adriana van der Ham * 31-03-1933 Rotterdam

4. Willem van der Ham * 08-09-1934 Rotterdam (volgt XIIr)

5. Jan van der Ham * 19-06-1938 Rotterdam (volgt XIIs)

6. Hendrika Adriana van der Ham * 07-12-1946 Rotterdam

7. Albert van der Ham * 07-01-1952 Rotterdam x Wilhelmina Cornelia Aalburg * 16-04-1955 Rotterdam

   (volgt XIIt)

 

XIx Bertus van der Ham * 19-09-1915 Rotterdam † 10-04-2004 Apeldoorn x Elisabeth Helena Bongaarts * 29-05-1911

      Rheden † 18-06-1981 Apeldoorn (dochter van Johannes Mattheus Bongaarts en Mathilda Christina Sevink) (van Xx.10)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Sandro van der Ham *

 

XIy Gerrit van der Ham * ca. 1915 Ameide (IJzerwerker) x 16-06-1938 Alblasserdam Cornelia Maria Giphart

       * 28-05-1919 Alblasserdam (dochter van Theodorus Jurianus Giphart en Margje van Rijnsbergen) (van Xy.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Arie van der Ham * 22-09-1938 Alblasserdam

2. Margje van der Ham * 14-09-1939 Alblasserdam

 

XIz Evert van der Ham * 30-07-1923 Utrecht x 1947 Maria Langstraat * Rotterdam (van Xz.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Cornelis Pleun (Cor) van der Ham * 22-02-1948 Rotterdam

2. Agatha Appolona van der Ham * 12-02-1949 Rotterdam

 

XIaa Govert van der Ham * 11-11-1904 Leerdam † 31-12-1972 Leerdam x 23-05-1934 Rijssen Dina Eshuis

        * 06-09-1904 Rijssen † 24-06-1964 Leerdam (zie foto grafsteen) (van Xac.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Govert van der Ham

2. John van der Ham

 

XIab Pieter van der Ham * 18-07-1919 Leerdam † 26-03-1968 Gorinchem x Carolina Maria van Elst * 20-10-1921

         Leerdam  † 13-11-2021 Groot-Ammers (van Xac.8)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Klaas van der Ham * 13-07-1951 Leerdam

2. Jan van der Ham * 26-09-1956 Woudrichem x Helena Martina (Leny) van Dijk * 28-05-1955 Gorinchem

   (dochter van Martinus Willem van Dijk * 08-12-1923 Terneuzen † 23-09-2006 Woudrichem x Kundertje Elisabeth Kraaij

   * 06-06-1925 Amsterdam † 26-10-1991 Gorinchem) (volgt XIIu)

 

XIac Jan Adrianus van der Ham * 15-10-1936 Groot-Ammers x 03‑02‑1956 Lopik Jannigje Vermeulen * 29-06-1936

        Willige Langerak † 17-09-2002 Nieuwpoort (van Xag.6)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jan van der Ham * 12-07-1956 Groot-Ammers x1 Bertha Woudenberg * 06-07-1960 (volgt XIIv)

    x2 Aly Ouweneel * 27-07-1965

2. Zeger van der Ham * 12-11-1958 Groot-Ammers x 08-07-1988 Groot-Ammers Sonja Glas * 15-03-1967

    Haarlemmermeer (dochter van Hendrik Anton Glas en Grietje Schoen) (volgt XIIw)

 

XIad Huibrecht Gerrit (Huib) van der Ham * 13-01-1938 † 02-04-1991 x 16-12-1962 Elisabeth Petronella de Rijk

       * 29-08-1940 † 03-04-1998 (van Xaj.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gerrit Jan van der Ham

2. Huibrecht Gerrit van der Ham

3. Jeroen Bart van der Ham

4. Tjerk Alexander Jonathan van der Ham

 

 

– XII –

 

XIIa Petrus Johannes (Piet) van der Ham * † x Marie van Noort * 17-10-19.. † Den Haag (van XIb.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jan van der Ham * 21-02-1937 Wassenaar † 10-10-1982 Wassenaar x Leunie (zie foto grafsteen) (volgt XIIIa)

2. Theodora (Thea) van der Ham * 24-04-1934 † 27-03-2000 x1 Leen Borsboom * 02-07-1934 x2 Chris Jalhay

    x3 Henk Lorjé * 17-05-1938

3. Gerritje Wilhelmina Maria (Gerda) van der Ham * 11-12-1935 Wassenaar † 05-12-2003 Den Haag x 30-05-1952

    Wassenaar Cornelis Antoon (Cor) Bol * 10-11-1931 † 08-11-1998 Den Haag

4. Hans van der Ham * † 2008 x Pat (volgt XIIIb)

5. Jaap van der Ham † x Irene (Iet) (volgt XIIIc)

6. Aad van der Ham * 09-07-19.. x Agnes * 14-08-19..

 

XIIb Aad van der Ham * 09-07-19.. x Emmie (van XIb.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Hermieneke van der Ham

2. Frits van der Ham

3. Marian van der Ham

4. Robbie van der Ham

5. Els van der Ham

6. Linda van der Ham

 

XIIc Jan van der Ham * 06-01-19.. x Martha (van XIb.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Eliana van der Ham * 19-11-1952 † 2001 x Geert

 

XIId Wilhelmus Leonardus van der Ham * 05-07-1901 Wassenaar † 24-08-1970 Leiden x1 28-01-1925 Voorschoten Maria

        Petronella van der Burg * 07-06-1904 † 20-11-1944 (dochter van Pieter van der Burg en Cornelia Maria van der Lubbe)

         (van XIc.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Helena Maria (Ria) van der Ham * 29-04-1927 Voorschoten x Gerard Ramselaar

2. Cornelia Maria (Connie) van der Ham * 27-03-1929 Voorschoten † 19-11-2010 ‘s Gravenhage x Jan van de Merbel

3. Leonardus Adrianus Johannus (Leo) van der Ham * 08-06-1934 Voorschoten x 25-09-1970 Wassenaar Elisabeth Wilhelmina Bekooij

    * 02-08-1943 Wassenaar (volgt XIIId)

4. Martinus (Martin) van der Ham * 02-03-1936 Leiden † 05-10-2006 Vrouwenparochie x Loekie (Lucia) Reder * Alkmaar

   (volgt XIIIe)

5. Petronelia Catharina (Nelly) van der Ham * 14-02-1938 Voorschoten x1 Theo Wolters x2 Cor Rietveld

6. Annie Engelbertha (Anneke) van der Ham * 14-05-1939 Voorschoten † 01-01-1994 ‘s Gravenhage x Nicolaas Kindt † ..-03-2003

7. Petrus Jacobus (Peter) van der Ham * 12-04-1941 Voorschoten x Netty Klerks * Hazerswoude (volgt XIIIf)

8. Geertruida Evelina (Trudy) van der Ham * 29-12-1943 Voorschoten x 19-08-1965 Jan Kokshoorn * 22-10-1939

    Voorschoten

 

XIIe Wilhelmus Leonardus van der Ham * 05-07-1901 Wassenaar † 24-08-1970 Leiden x2 23-12-1946 Voorschoten Angenita

        (Agnes) Hendrika de Boer * 08-07-1908 Amsterdam † 22-09-2001 ‘s Gravenhage (van XIc.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1.   Carla Franciska Maria van der Ham * 12-03-1948 Leiden x1 25-11-1971 Leiden Hans van der Poel * 24-11-1950 Leiden † 2006

     x2 Martin van de Bremer * 27-10-1948

2.    Franciscus Antonius van der Ham * 05-08-1949 Voorschoten x 23-12-1971 Voorschoten Leny Bruijn * 27-06-1950 Haarlem 

     (volgt XIIIg)

 
XIIf Johannes Adrianus (Jan) van der Ham * 31-05-1902 Wassenaar x 30-10-1926 Wassenaar Margaretha Petronella

        Parlevliet * 08-05-1903 Wassenaar (dochter van Jacobus Parlevliet en Alida Christina Vogels) (van XIc.3)

 

Uit dit huwelijk:

1. Lena van der Ham

2. Alie van der Ham

3. Greet van der Ham

4. Truus van der Ham

5. Marian van der Ham

 

 

XIIg Adrianus Johannes (Janus) van der Ham * 18-11-1903 ‘s-Gravenhage † Rotterdam x 21-11-1929 Lisse Nelly Vrijburg

       * 01-04-1906 Lisse † Rotterdam (van XIc.4)

 

 Uit dit huwelijk:

 

1. Adrianus Johannes van der Ham * 17-08-1930 Voorschoten

2. Ida Petronella  van der Ham * 15-09-1933 Voorschoten

3. Helena Maria (Lenie) van der Ham * 27-12-1936 Voorschoten

4. Nelly van der Ham *

5. N.N. van der Ham *

6. Martin van der Ham *

 

XIIh Jacobus (Koos/Charles) van der Ham * 13-06-1906 ‘s-Gravenhage † 05-01-1976 New York x Anna * 1909 New York

        (Bronx) USA † 04-02-1996 New York (van XIc.6)

 

Uit dit huwelijk:

1. Charles van der Ham * 1932 New York

2. Dolores van der Ham * 1938 New York

 

XIIi Dirk Petrus Johannes van der Ham * 14-03-1934 Noordwijk x 31-05-1958 Isabella Anna Lindhout * 13-08-1939

      Rotterdam † 14-01-2009 Amsterdam (van XIi.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Cornelia Johanna van der Ham * 08-10-1960 Leiden

2. Adriaan Marinus Pieter van der Ham * 10-10-1963 Amsterdam x 21-03-1997 Amsterdam Antoinette Antonia

   Hendrika Groen * 31-07-1967 Amsterdam (volgt XIIIh)

3. Geertje Jacoba van der Ham * 16-02-1965 Amsterdam

4. Anna Jannetje van der Ham * 21-11-1967 Amsterdam

 

XIIj Jan Teunis van der Ham * 27-07-1918 Amsterdam x 16-04-1942 Amsterdam Marie Rentinck * 16-05-1920 Hoorn

       (dochter van Johannus Gerardus Rentinck en Elisabeth Mes) (van XIj.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Rudi van der Ham *31-07-1945 Amsterdam

2. Johanna Christophina van der Ham 04-07-1948 Amsterdam

 

XIIk Dirk van der Ham * 16-02-1919 Ameide † 02-09-1976 Groot-Ammers (zie foto grafsteen) x Ariaantje Gelderblom

      * 10-04-1921 † 21-11-1992 Groot-Ammers (van XIk.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Arie Jacobus van der Ham * 05-05-1950 † 30-01-1975 Groot-Ammers (zie foto grafsteen)

 

XIIl Gert Jan van der Ham * 25-09-1946 Heemstede x 30-11-1972 Laren Liz Reintjes (van XIl.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Sabine Louise van der Ham

 

XIIm Arie van der Ham * 01-12-1940 Meerkerk (Zouwendijk naast het Wiel) (De snelle pieper) (van XIp.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Hessel van der Ham * 31-05-1961 Gorinchem x 1980 Monique * Meerkerk

2. Rob van der Ham * ..-08-1963 Meerkerk x 1990 Ada * Hei en Boeikoop (volgt XIIIi)

3. Marinus van der Ham (Rinus Bliemer) * 06-06-1968 Lexmond samenwonend met Wilma Tempelaars

    * 06-10-1970 Oosterhout (volgt XIIIj)

 

XIIn Nicolaas Cornelis van der Ham * 04-12-1936 Arnhem x 25-10-1961 Johanna Martha Rexwinkel * 30-04-1940 (van XIq.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Liesbeth Catharina van der Ham * 08-04-1966

2. Brigitta Caroline van der Ham * 22-07-1969

 

XIIo Dirk van der Ham * 20-10-1930 Streefkerk † 24-08-1994 x M. van Lieshout (gewoond hebbende te Vught)

          (van XIu.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Dirk (Dick) van der Ham * 20-10-1957 Vught (Wonende Heeze) (1 zoon en 2 dochters)

2. Peter van der Ham * 24-04-1959 Vught (Wonende te Amerika) (1 zoon en 1 dochter)

 

XIIp Krijn van der Ham * 12-10-1946 Ameide x 30-06-1972 Meerkerk Peternella Janneke van Genderen

       * 06-01-1948 Meerkerk (dochter van Arie van Genderen en Maria Holl) (van XIv.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Theodorus Arno van der Ham * 29-01-1975 Meerkerk

2. Martin Quirinus van der Ham * 06-08-1977 Meerkerk

 

XIIq Klaas van der Ham * 25-11-1931 Rotterdam (Rijschoolhouder) x Diderika Jacoba van

        Waardhuizen  (van XIw.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Klaas van der Ham * 12-4-1954 (Leraar) x Jaqueline Ivonne Christine du Pree * 15-8-1955 Middelharnis (volgt XIIIk)

 

 

XIIr Willem van der Ham * 08-09-1934 Rotterdam x ? (van XIw.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Ronald van der Ham *

2. Marjan van der Ham *

 

XIIs Jan van der Ham * 19-06-1938 Rotterdam x ? (van XIw.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Eric van der Ham * 26-06-1960 Nijmegen

2. Patricia van der Ham * 13-11-1961 Nijmegen

3. Diana van der Ham * 31-03-1963 Nijmegen

4. Joann L.B. van der Ham * 13-12-1985 Nijmegen

 

XIIt Albert van der Ham * 07-01-1952 Rotterdam x Wilhelmina Cornelia Aalburg * 16-04-1955 Rotterdam (van XIw.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Annemarie Cornelia van der Ham * 11-04-1984 Rotterdam

2. Tineke Wilhelmina van der Ham * 10-03-1986 Rotterdam

 

XIIu Jan van der Ham * 26-09-1956 Woudrichem x Helena Martina (Leny) van Dijk * 28-05-1955 Gorinchem

      (dochter van Martinus Willem van Dijk * 08-12-1923 Terneuzen † 23-09-2006 Woudrichem x Kundertje Elisabeth Kraaij

      * 06-06-1925 Amsterdam † 26-10-1991 Gorinchem) (van XIab.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Pieter Jan (Peter) van der Ham * 27-02-1988 Rotterdam

2. Jan van der Ham * 12-07-1991 Gorinchem † 12-07-1991 Gorinchem

3. Helena Elisabeth (Elin) van der Ham * 13-01-1994 Gorinchem

4. Caroline Martine (Marit) van der Ham * 17-03-1998 Gorinchem

 

XIIv Jan van der Ham * 12-07-1956 Groot-Ammers x1 Bertha Woudenberg * 06-07-1960 (van XIac.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Anita van der Ham * 16-01-1987

2. Wilma van der Ham * 17-08-1988

3. Anouska van der Ham * 07-03-1992

4. Marian van der Ham * 13-02-1993

 

XIIw Zeger van der Ham * 12-11-1958 Groot-Ammers x 08-07-1988 Groot-Ammers Sonja Glas * 15-03-1967

       Haarlemmermeer (dochter van Hendrik Anton Glas en Grietje Schoen) (van XIac.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Sander van der Ham * 07-01-1991 Dordrecht

2. Martin van der Ham * 10-04-1993 Dordrecht

 

 

– XIII –

 

XIIIa Jan van der Ham * 21-02-1937 Wassenaar † 10-10-1982 Wassenaar x Leunie (zie foto grafsteen)
(van XIIa.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Marjan van der Ham * 28-03-1963 Wassenaar † 07-08-1997 Wassenaar (zie foto grafsteen) x Richard Santifort

2. Peter van der Ham

3. Rolf van der Ham

 

XIIIb Hans van der Ham * † 2008 x Pat (van XIIa.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Maria van der Ham x John Carlisle

2. Monique van der Ham x Keith James

3. Keren van der Ham † 16-06-2002 x Andrews

4. Claire van der Ham x2 Lee Mould

 

XIIIc Jaap van der Ham † x Irene (Iet) (van XIIa.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Conny van der Ham

2. Jaap van der Ham

 

XIIId Leonardus Adrianus Johannus (Leo) van der Ham * 08-06-1934 Voorschoten x 25-09-1970 Wassenaar Elisabeth Wilhelmina Bekooij

          * 02-08-1943 Wassenaar (van XIId.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Manon van der Ham * 25-01-1975 Beiroet, Libanon

2. Lennard van der Ham * 15-01-1978 Aïn Saâdé, Mont-Liban, Libanon

 

 

XIIIe Martinus (Martin) van der Ham * 02-03-1936 Leiden † 05-10-2006 Vrouwenparochie x Loekie (Lucia) Reder 

         * Alkmaar   (van XIId.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

1.

 

XIIIf Petrus Jacobus (Peter) van der Ham * 12-04-1941 Voorschoten x Netty Klerks * Hazerswoude (van XIId.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Marco van der Ham * 06-01-1969 Voorschoten, relatie sinds 21-07-2000 met Bianca Bremer

2. Irene van der Ham * 17-02-1972 Voorschoten x Prashar

3. Peter van der Ham * 25-08-1974 Voorschoten

 

XIIIg Franciscus Antonius van der Ham * 05-08-1949 Voorschoten x 23-12-1971 Voorschoten Leny Bruijn * 27-06-1950

         Haarlem   (van XIId.8)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jeroen Franciscus van der Ham * 01-04-1975 Heemskerk x 27-08-2010 Halfweg, gemeente Haarlemmermeer Johanna

    Berendina Elizabeth van Galen * 01-11-1979 Wageningen (volgt XIVa)

 

XIIIh Adriaan Marinus Pieter van der Ham * 10-10-1963 Amsterdam x 21-03-1997 Amsterdam Antoinette Antonia

Hendrika Groen * 31-07-1967 Amsterdam (van XIIi.2)

 

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Antoine (Twan) Philippe van der Ham * 09-12-1997 Amsterdam

2. Pepijn Robin van der Ham * 24-11-1999 Amsterdam

 

XIIIi Rob van der Ham * ..-08-1963 Meerkerk x 1990 Ada * Hei en Boeikoop (van XIIm.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Mike van der Ham * 07-12-1997

2. Lars van der Ham * 30-03-2001

 

XIIIj Marinus van der Ham (Rinus Bliemer) * 06-06-1968 Lexmond samenwonend met Wilma Tempelaars * 06-10-1970 Oosterhout

(van XIIm.3)

 

Uit deze relatie:

 

1. Steven Bliemer * 12-08-1999 Oosterhout

 

XIIIk Klaas van der Ham * 12-4-1954 (Leraar) x Jaqueline Ivonne Christine du Pree * 15-8-1955 Middelharnis (van XIIq)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bob van der Ham * 17-4-1984 Rotterdam (Leraar natuur- en scheikunde en techniek) x 21-3-2014 Joyce Maria Majenburg (volgt XIVb)

2. Job van der Ham * 17-4-1984 Rotterdam

 

– XIV –

 

XIVa Jeroen Franciscus van der Ham * 01-04-1975 Heemskerk x 27-08-2010 Halfweg, gemeente Haarlemmermeer Johanna

Berendina Elizabeth van Galen * 01-11-1979 Wageningen (van XIIIg.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Maik van der Ham * 15-06-2011 Beverwijk

 

XIVb Bob van der Ham * 17-4-1984 Rotterdam (Leraar natuur- en scheikunde en techniek) x 21-3-2014 Joyce Maria Majenburg (van XIIIk.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Julia van der Ham * 08-06-2015 Schiedam

2. Chris van der Ham * 10-08-2017 Dirksland